Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Transamine %5 A/h Iv/im Enjeksiyonluk Çözelti Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kanama Durdurucu İlaçlar » Antifibrinolitik İlaçlar » Amino Asitler » Traneksamik Asit

KULLANMA TALİMATI TRANSAMİıNE - %5 a/h İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır.

• Etkin madde

: Bir ampul 250 mg traneksamik asit içerir.

• Yardımcı madde

: Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. TRANSAMİNE nedir ve ne için kullandır?


2. TRANSAMİNE kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TRANSAMİNE nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.TRANSAMİNE 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TRANSAMİNE nedir ve ne için kullanılır ?

• TRANSAMİNE kutusunda, enjeksiyonluk traneksamik asit içeren 5 mİ' lik 10 adet ampul bulunur.
• TRANSAMİNE, antifibrinolitik adı verilen pıhtı oluşumunu kolaylaştıran ilaçlar grubundandır.
• Ameliyatlardan sonra gelişen aşırı kanamaların durdurulması veya pıhtılaşmanın kolaylaştırılması amacı ile kullanılabilir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama meydana geldiğinde kan pıhtılaştırarak kan kaybı engellenmeye çalışılır. Bazı kişilerde pıhtılar yeterli miktarda gelişemez ve aşırı kanamalar olabilir.
TRANSAMİNE aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Çeşitli ameliyatlarda (jinekolojik, ürolojik, genel cerrahi) gelişen şiddetli kanamaların tedavisinde kullanılır.
• Primer menoraji, rahim-içı araç (RİA) uygulaması veya gebelikte görülen kanamaların tedavisinde kullanılabilir.
• Mide ve on iki parmak bağırsağındaki kanamalarda tedaviye ek olarak verilebilir,
• Karaciğer sirozu ve kanserlerinde görülen kanamalar, akciğer hasarına bağlı yoğun kanamalarda kullanılabilir.
ı/s
• Kalıtsal anjiyonörotik ödemi olan hastalarda uzun dönemli korunma tedavisi için kullanılabilir.
• Kalıtsal bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili hastalarında gelişen kanamalarda tedavi amacı ile kullanılabilir.
• Gözün ön kamarasına olan kanamaları (hifema) durdurmak amacı ile kullanılabilir.
• Fibrin eritici ilaçların etkilerini ortadan kaldırmak ve bu ilaçlara bağlı kanamaların durdurulması için uygulanabilir.
• Ayrıca; fibrin eritici sistem aktivitesinin hakim olduğu yaygın damar içi pıhtılaşma durumlarında (yaygın kanamalar ile karakterli ölümcül bir hastalıktır) kullanılabilir.

2. TRANSAMİNE'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

TRANSAMİNE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• TRANSAMİNE içeriğindeki etkin maddeye (traneksamik asit) veya diğer bileşenlerinden herhangi bir maddeye alerjiniz (aşın duyarlılık) var ise bu ilacı kullanmayınız.
• Sonradan gelişen renk görme bozukluğu olan hastalarda,
• Vücutta birikme riskinden dolayı şiddetli böbrek yetmezliğinde,
• Kafa içi kanamalarında,
• Bacaklarınızda veya akciğerinizde pıhtı gelişimine bağlı bir sorun yaşadı iseniz,
• Pıhtılaşma sisteminin hakim olduğu yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğunuz varsa
• Konvülsiyon (nöbet) geçmişiniz varsa, size TRANSAMİNE uygulanamaz.
TRANSAMİNE, intravenöz ve oral uygulanan formlara sahiptir, önerilen uygulama yolu dışında (intratekal ve intraventriküler enjeksiyon, intraserebral) beyin ödemi ve nöbet geçirme riskinden dolayı uygulanmamalıdır.

TRANSAMİNE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• TRANSAMİNE tedavisi sırasında görmenizde bozukluk olursa,
• Böbrek hastalığınız varsa ilaç vücudunuzda birikebileceği için daha düşük dozlarda kullanmanız gerekebilir.
• İdrarınızdan kan geliyorsa (Özellikle hemofili hastalarında idrar yollarının üst bölümündeki kanamalarda TRANSAMİNE kullanıldığında idrar yolunda tıkanıklıklar gelişebilir.).
• Kontrol altına alınmamış kanamanız varsa dikkatli olunuz.
• Yaygın damar içi pıhtılaşmanız varsa hekiminiz TRANSAMİNE tedavisinin sizin için uygun olup olmadığını anlamak için bir dizi kan testi uygulayacaktır.
• Doğum kontrol ilacı alıyorsanız; kanın pıhtılaşma riskini artırabileceğinden TRANSAMİNE kullanırken dikkatli olunuz,
/
• TRANSAMİNE'i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz düzenli olarak göz tetkikleri ve karaciğer fonksiyon testleri yaptırmanızı isleyecektir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
Doğum kontrol yöntemi (hormon içeren) kullanan obez, sigara içen, 35 yaş üzeri kadınlarda pıhtı gelişimi riski içerdiğinden dikkatle kullanılmalıdır.

TRANSAMİNE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TRANSAMİNE aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TRANSAMİNE'in hamilelik sırasındaki kullanımı konusunda doktorunuz sizi yönlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TRANSAMİNE, anne sütüne çok düşük miktarlarda geçer. Emzirme sırasında kullanımı konusunda doktorunuz sizi yönlendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

Bu konuda herhangi bir bilgi yoktur. İlacın araç ve makine kullanımınızı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

TRANSAMİNE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRANSAMİNE'in içeriğindeki maddelere karşı herhangi bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TRANSAMİNE, pıhtı gelişimini engelleyen (oral antikoagülanlar, heparin), pıhtı eritici ilaçlar (fibrinolitikler) ve aspirin gibi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında etkisinde azalma meydana gelebilir.
Size kan veriliyorsa veya penisilin içeren bir sıvı veriliyorsa TRANSAMİNE, bunların içine katılmamalıdır.
Doğum kontrol yöntemi (hormon içeren) kullanan obez, sigara içen, 35 yaş üzeri kadınlarda pıhtı gelişimi riski içerdiğinden dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TRANSAMİNE nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin için gereken TRANSAMİNE dozu ihtiyacınıza göre doktorunuz tarafından hesaplanacaktır. Genellikle günde 3 kez 5-10 mL uygulanır. Tedavi süresinin 3 günü geçtiği durumlarda doktorunuz bu ilacın ağızdan kullanılan formuna başlamanızı önerebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

TRANSAMİNE, toplar damarınızdan yavaş (1 dakikada 1 mL gidecek şekilde) verilebileceği gibi, sulandırılarak damla damla da uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda uygulanacak doz, çocuğun kilosuna bağlı olarak hesaplanacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbreklerinizde bir bozukluk yoksa doz değişikliğine gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğinde kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer TRANSAMİNE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


TRANSAMİNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TRANS AMİNE ile bugüne kadar doz aşımı ile İlgili bir sorun bildirilmemiştir.
Başağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal ve kan basıncında düşüklük meydana gelebilir.

TRANSAMİNE'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TRANSAMİNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

TRANSAMİNE ile tedavi sonl and irildi ğmda herhangi bir olumsuzluk beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TRANSAMİNE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TRANSAMİNE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada güçlük, boğazda sıkışma, yüzde ani kızarıklık gibi aşırı duyarlılık bulguları alerjik reaksiyon olarak değerlendirilmelidir.
• Bacaklarınızda ağrı, şişme ve kızarıklık veya göğsünüzde ağrı, nefes almada güçlük hissederseniz bu durum bacaklarınızın ya da akciğerlerinizin damarlarında pıhtı gelişimine bağlı olabilir.
• Yürüme konuşma bozuklukları, duyu kayıpları gibi felç bulgulan gelişebilir. Bunun nedeni beyin damarlarında meydana gelen tıkanma olabilir.
• Görme kayıpları, renkli görmede bozulma gibi- bulgular gelişirse göz damarlarınızda tık

anm

a meydana gelmiş olabilir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan basıncında düşme ve buna bağh baş dönmesi (genellikle hızlı damar içine uygulama sırasında gelişebilir).
• İdrar yapmada zorluk (genellikle idrarında yoğun kanaması olan hemofili hastalarında daha sık görülür ve idrar yollarının tıkanıklığı nedeni ile gelişebilir).
• Baş dönmesi.
• Özellikle yanlış kullanım sonucunda konvülsiyon (nöbet) gelişimi.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Bulantı, kusma ishal gibi sindirim şikayetleri (genellikle doz azaltılınca geçer).
Bunlar TRANS AMİNE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TRANSAMİNE'in saklanması

TRANSAMİNE 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra TRANSAMİNE'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat İş Merkezi No:2 B Blok Kat: 1,7,8 Levent-İstanbul

Üretim yeri:


Mefar İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kurtköy- Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


5/S

İlaç Bilgileri

Transamine %5 A/h Iv/im Enjeksiyonluk Çözelti

Etken Maddesi: Traneksamik Asit

Atc Kodu: B02AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.