Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dozyl 10mg Ağızda Dağılan Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Antikolinesterazlar » Donepezil

KULLANMA TALİMATI

DOZYL EASY 10 mg ağızda dağılan tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg donepezil hidrokloriir içerir.

Yardımcı Maddeler:

Polakrilin potasyum, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, monosodyum sitrat anhidr, aspartam, kroskarmelloz sodyum, silika kolloidal anhidr, magnezyum stearat, hidroklorik asit, saf su.

Bil ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

DOZYL EASY nedir ve ne için kullanılır?


2. DOZYL EASYkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


5.

DOZYL EASY nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

DOZYL EASY *nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L DOZYL EASY nedir ve ne için kullanılır?

DOZYL EASY (Donepezil hidrokloriir), beyaz renkte ve yuvarlak tablettir. Her bir tablet 10 mg donepezil hidrokloriir içerir ve 14, 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.
DOZYL EASY tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidrokloriir, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.
DOZYL EASY, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

2.DOZYL EASY 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DOZYL EASY 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DOZYL EASY içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa
• Hamileyseniz veya emziriyorsamz.

DOZYL EASY 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz
• Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz
• Kalp hastahğımz varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa
• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa
• Karaciğer hastalığı veya sanlık geçirdiyseniz
• İdrara çıkmakta zorlamyorsanız
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.”

DOZYL EASY 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DOZYL EASY yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DOZYL EASY'nin etkisini değiştirmez.
DOZYL EASY alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol DOZYL EASY'nin etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullamimamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DOZYL EASY kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız aynca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplanna yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısmız.

DOZYL EASY *nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DOZYL EASY laktoz monohidrat içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
DOZYL EASY her bir ağızda dağılan tablette; 15.0 mg monosodyum sitrat anhidr, 15.0 mg kroskarmelloz sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.
DOZYL EASY fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
Her bir ağızda dağılan tablet 40 mg polakrilin potasyum içermektedir bu durum, böbrek fonksiyonlannda azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
Ağn kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)
Antibiyoikler Mantar ilaçlan Kas gevşeticiler Antidepresanlar Antikonvülsanlar
Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)
Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar Antikolineıjik ilaçlar Genel anestezikler
Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
Genel anestezi almamzı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DOZYL EASY aldığınızı söyleyiniz.
Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DOZYL EASY nasıl kullanılır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

“ Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlamr.
Kullanacağınız ilaç dozu miktan, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.
- Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut
olan DOZYL EASY 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür)
almanızı isteyebilir
- Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür
İlacımzı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağımz konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz
- Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz
- Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz
- Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

- DOZYL EASY'i gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya susuz olarak yutunuz.

• Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanmıı:

Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, DOZYL EASY'nin çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kuHanunı:

İlacın, tedavi süresince Alzheimer'lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştınlabilir durumdadır.

• Özel kullanım durumları;

Böbrek yetmezliği:

Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer DOZYL EASY'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DOZYL EASY kullandıysanız

Hergün bir tabletten fazla almayınız. DOZYL EASY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsamz size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

DOZYL EASY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DOZYL EASY 'i kullanmayı unutursanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursamz, ilaç almadan önce doktorunuza damşımz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DOZYL EASY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviye ara verilmesi durumunda DOZYL EASY'nin yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, DOZYL EASY'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
DOZYL EASY ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas kramplan, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Seyrek;

• Karaciğer haşan örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar

Yaygın olmayan:

• Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağnsı ve göbek ile gögüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
• Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkileri gözlenebilir.
• Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
'Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.'
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz : Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

İshal, bulantı, baş a|^sı.

Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

Kas kramplan, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halusinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağn, kazalar, (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir) anormal rüyalar

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kalp atışının yavaşlaması

Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve aynca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DOZYL EASY 'nin saklanması

DOZYL EASY'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklaıymız. 25

^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOZYL EASY'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DOZYL EASY'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sanyer / İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No ; 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 24.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dozyl 10mg Ağızda Dağılan Tablet

Etken Maddesi: Donepezil HCl

Atc Kodu: N06DA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.