Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-fosfat Cc 500 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Kalsiyum İçeren Mineraller » Kalsiyum » Kalsiyum Karbonat

KULLANMA TALİMATI

ANTI-FOSFAT CC®, 500 mg Film Kaplı Tablet Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde:

Kalsiyum karbonat, 500 mg

Yardımcı Maddeler:

Polividon, Magnezyum Stearat, Silikon dioksit, Krospovidon, Laktoz Makrogol 6000, Metilhidroksipropilselüloz, Makrogol stearat 400, Mikrokristalize selüloz, Titanyum dioksit, Talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ANTI-FOSFA T CC® nedir ve ne için kullanılır?


2. ANTI-FOSFAT CC®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANTI-FOSFAT CC® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANTI-FOSFAT CC®'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ANTI-FOSFAT CC®nedir ve ne için kullanılır?


ANTI-FOSFAT CC®, tablet formunda, kalsiyum karbonat içeren fosfat bağlayıcı bir ajandır.
Böbrek yetmezlikli, özellikle, düzenli diyaliz alan hastalarda kanda yüksek fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılır.
100 ve 180 film tablet içeren blister ambalajlarda ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

2. ANTI-FOSFAT CC®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-FOSFAT CC®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
• Paratiroid beziniz normalden fazla çalışıyorsa, aşırı dozda D Vitamini kullanıyorsanız, kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesine neden olan özel türde kanser (örneğin, akciğer kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri, belirli kan kanseri türleri) mevcutsa,
• Kanser türlerinin kemiğe yayılma durumu, sebebi bilinmeyen ve pek çok organı tutan bir hastalık olan sarkoidoz, hareketsizliğe bağlı olarak gelişen kemik erimesi ve serbest mide asidi eksikliği varsa
• İdrarda normalden fazla kalsiyum atılımı, böbrekte kalsiyum kristalleri birikmesi, kalsiyum böbrek taşları ve kanda düşük fosfat düzeyi varsa.

ANTI-FOSFAT CC®'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
• Eğer ailenizde kalsiyum içerikli böbrek taşı vakası varsa, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce idrarda normalden fazla kalsiyum atılımı ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır.
• Eğer kalsiyum ile özel tip idrar söktürücüler (tiyazid tipi) birlikte alınıyorsa kanda kalsiyum seviyesi takip edilmelidir.
• Eğer kalsiyum karbonat ile eş zamanlı olarak tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksi-aksetil, ketokonazol, 4 kinolon (ör. siprofloksasin ve norfloksasin), demir, florid ve estramustin gibi ilaçları kullanıyorsanız, bu ilaçların alımı ile ANTI-FOSFAT CC alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır.

ANTI-FOSFAT CC®'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANTI-FOSFAT CC® tabletleri, yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Yapılan bilimsel çalışmalar, Kalsiyum karbonat'ın gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan bebeğin sağlığı üzerinde yan etkileri olduğunu göstermemektedir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi gebelik döneminde özellikle ilk 3 ayında kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin iyice değerlendirildiği doktor kararı iledir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Kalsiyum karbonat emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına ilişkin bilinen bir etkisi yoktur.

ANTI-FOSFAT CC®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

ANTI-FOSFAT CC® laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kalsiyumun emilimi D Vitamini ve türevleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi idrar söktürücüler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa kanda kalsiyum seviyesi takip edilmelidir.
Aşağıdaki ilaçların emilimi, dolayısıyla etkileri kalsiyum karbonat ile beraber alımını ile azalabilir:
Tetrasiklin, Sefpodoksim-Aksetil, Sefuroksi-Aksetil, 4 kinolon (ör. Siprofloksasin ve Norfloksasin) gibi antibiyotikler, ketokonazol içeren mantar ilaçları, estramustin içeren kanser ilaçları ve demir, florid preparatları.
Bu ilaçların alımı ile ANTI-FOSFAT CC® alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır.
Kalsiyum karbonat gibi antiasitler, idrarın alkalileşmesi nedeniyle, kinidinin (kalpte ritim bozukluklarında kullanılan ilaç) biyoyararlanımını (faydasını) azaltabilir; böbreklerden atılım uzayabilir.
Kandaki kalsiyum seviyesi arttığında kalp üzerine etkili glikozitlere (kalp yetmezliğine karşı kullanılan bir çeşit ilaç) karşı hassasiyet ve bununla birlikte aritmi (kalpte ritim bozukluğu) riski de artar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI-FOSFAT CC® Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz kan fosfat düzeyinize bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

ANTI-FOSFAT CC®, bir bütün halinde bir miktar sıvı ile birlikte gün boyunca düzenli aralıklarla, yemeklerle birlikte alınır.

Değişik yaş gruplarında kullanım Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda kanda yüksek kalsiyum değerine, kanda alkali artışına (kandaki asitlik derecesinin normal değerlerinin dışına çıkması) ve idrarda normalden fazla kalsiyum atılımına yol açabilir. Kronik böbrek yetmezlikli hastalar, kanda kalsiyum miktarının arttığı dönemler geliştirebilirler (bu bazen çok şiddetli olup tahmin edilemeyebilir). Bu nedenle sürekli ve düzenli olarak kanda kalsiyum ve fosfat takibi gereklidir.
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda dikkatli kullanılmalı ve düzenli olarak doktor tarafından kan değerleri kontrol edilmelidir.

Eğer ANTI-FOSFAT CC®'nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ANTI-FOSFAT CC® kullandıysanız:

Tek başına ağız yoluyla alınan (oral) kalsiyum preparatlarına bağlı bir zehirlenme raporu mevcut değildir.

ANTI-FOSFAT CC®'den gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacıyla konuşunuz.


ANTI-FOSFAT CC®'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI-FOSFAT CC® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan Etkiler

Tüm ilaçlar gibi, ANTI-FOSFAT CC®'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın: Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış böbrek taşlarının oluşma ihtimalini artırabilir.
Bunlar ANTI-FOSFAT CC®'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.


5. ANTI FOSFAT CC®'nin Saklanması

ANTI-FOSFAT CC®'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'ın altında oda sıcaklığında ve ambalajında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-FOSFAT CC®'yi kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Ruhsat Sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

Medice Arzneimittel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Anti-fosfat Cc 500 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Kalsiyum Karbonat

Atc Kodu: A12AA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.