Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Etrexin Jel Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ETREXİN Jel 30 g Haricen kullanılır.

• Etkin maddeı

1 g jel 0.5 mg isotretinoin, 20 mg eritromisin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Hidroksipropil selüloz, bütil hidroksitoluen (antioksidan) ve alkol (%96).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L ETREXİN nedir ve ne için kullanılır?


2. ETREXİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ETREXİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ETREXİN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ETREXİN nedir ve ne için kullanılır?

ETREXİN 30 g'lık lamine tüpte, jel şeklinde, etkin madde olarak isotretinoin ve eritromisin içeren ve akneye (sivilce) karşı kullanılan bir ilaçtır.
ETREXİN hafif-orta şiddetli aknenin haricen tedavisinde kullanılır ve hem iltihaplı, hem de iltihapsız bozuklukların tedavisinde etkilidir.

2. ETREXİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETREXİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• İsotretinoin, eritromisin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjik iseniz
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
• Emziriyorsanız
• Akut egzema, rosacea adı verilen deri hastalığınız veya ağız çevrenizde cilt iltihabı varsa

ETREXİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ense gibi hassas cilt bölgelerine uygulayacaksınız.
• Herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen bir duyarlılığınız veya alerjiniz varsa.
• Güneş ışığı ya da güneş lambalarına maruz kalacaksanız. ETREXİN güneş ışığına duyarlılıkta artışa sebep olabilir, bu nedenle güneş ışığı ya da güneş lambalarına maruziyet önlenmeli veya en aza indirilmelidir.
• Güneş yanığı durumunda doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından tedaviniz geçici olarak durdurulacaktır.
• Güneş ışığına maruziyet engelleneniiyorsa, yeterli koruma sağlayan güneş koruyucu ürünler ve tedavi edilen bölgeler için koruyucu giysiler kullanınız.
• Harici kullanılan başka bir ilaç kullanıyorsanız.
ETREXİN'i ağız, göz, mukoz membranlar ve hasarlı veya egzamalı cilt ile temas ettirmeyiniz. Kazara temas durumunda, bu bölge su ile iyice yıkanmalıdır. İlacın cilt kıvrımlarında birikmemesine dikkat edilmelidir.
Tedavi sırasında kötü yanıt veya durumunuzda kötüleşme, uzun süreli veya önemli ishal görülürse veya karın krampları yaşarsanız ETREXİN ile tedaviyi bırakarak doktorunuza danışınız.
ETREXİN bağırsak iltihabı (bölgesel enterit, ülseratif kolit, antibiyotikle ilişkili kolit) olan ve daha önce geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
ETREXİN bölgesel deri reaksiyonları ya da gözlerde ve ağız içi veya cinsel organlar gibi dışarıya açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda tahrişe sebebiyet verebilir.
ETREXİN'e eşlik eden topikal tedavi var ise dikkatli olunmalıdır. Tahriş veya egzema gibi deri reaksiyonları görüldüğü takdirde uygulama sıklığı azaltılmalı veya tedavi geçici olarak kesilmeli, cilt durumu düzelince tedaviye yeniden başlanmalıdır. Tahriş devam ederse tedavi sonlandırılmalıdır.
Cildinize kimyasal soyma, dermabrazyon veya lazerle cilt yenileme gibi işlemler yaptıracaksanız ETREXİN'i uygulamadan önce cildinizin iyileşmesini bekleyiniz.
ETREXİN'i yanıcı yapısından ötürü uygulama sırasında veya kullanımdan hemen sonra sigara içmeyiniz veya açık aleve yaklaşmayınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

ETREXİN' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ETREXİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme süresince ETREXİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ETREXİN'in araç veya makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar yapılmamıştır. Ancak zararlı bir etki beklenmemektedir.

ETREXİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ETREXİN bütil hidroksitoluen (E 321) içerdiğinden bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda (ağız içi veya cinsel organlar gibi dışarıya açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda) irritasyona (tahrişe) sebebiyet verebilir.
ETREXİN alkol içermektedir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eşzamanlı topikal antibiyotikler, ilaçlı ya da güçlü kurutma etkisi olan yıpratıcı sabun ya da temizleyiciler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya sıkılaştırıcı içeren maddeler dikkatli kullanılmalıdır; aşırı tahrişe yol açabilir. Soyucu bir madde (örneğin benzoil peroksid) içeren preparatlar kullanılırken özel dikkat gereklidir. Beraber kullanım gerektiği takdirde ürünleri günün farklı zamanlarında (örn. biri sabah, diğeri akşam) kullanınız.
ETREXİN diğer jel, krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar ETREXİN'in işleyişini engelleyebilirler. Ayrıca haricen uygulanan başka akne ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Bir antibiyotik grubu olan makrolidlerle ya da klindamisin İle birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ETREXİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ETREXİN'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.
Jeli günde bir veya iki kez etkilenmiş bölgeye sürünüz. Bazı durumlarda tam bir etki görebilmeniz için ETREXİN'i 6-8 hafta kullanmanız gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Cildinizi temizledikten sonra ETREXİN'i tedavi edilecek bölgeye ince bir tabaka olacak şekilde yaygın bir biçimde sürünüz. Jeli sürdükten sonra ellerinizi yıkayınız.
Cildinizde tahriş görülürse nemlendirici kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanım:

12 yaş öncesi dönemdeki çocuklarda kullanımı yoktur.

• Yaşlılarda kullanımı:

Bu yaş grubunda akne vulgaris görülmediğinden yaşlılarda ETREXİN kullanımı için özel tavsiyeler bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer ETREXİN'inetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ETREXİN kullandıysanız

ETREXİNMn aşırı uygulanması tedaviden daha iyi sonuç alınmasını sağlamaz ve ciltte kızarıklık, soyulma, kaşıntı gibi belirgin tahrişe sebep olabilir. Böyle bir durumda ilacın kullanımını azaltabilir ya da ilacın kullanımına birkaç gün ara verebilirsiniz.
ETREXfNMn kazara yutulması durumunda eğer yutulan miktar cilde sürülen miktardan daha az ise herhangi bir zarar beklenmemektedir. Ağzınızı bol su ile çalkalamazsınız. Eğer fazla miktarda jeli yutmuşsanız doktorunuza danışınız. Bu durum kusma ve ishale sebebiyet verebilir.

ETREXİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ETREXİN'i kullanmayı unutursanız

Eğer ETREXİN kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı kullanınız. Daha sonra önerilen kullanım şekline uygun olarak kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,


ETREXİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.
Doktorunuzun tavsiyesi olamadan ETREXİN'i 12 haftadan uzun süre kullanmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ETREXİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ETREXİN1

• Boğazın, yüzün, dudakların veya ağzın aniden şişmesi sonucu nefes almada ya da yutmada zorluk, ellerin, ayakların ve ayak bileğinin aniden şişmesi ya da kaşıntılı isilik gibi alerjik reaksiyonlar
• Uygulama yerinde kızarıklık, soyulma, ciltte ağrı, uygulama yerinde kaşıntı, ciltte tahriş, cilt hassasiyeti, ciltte yanma hissi, uygulama yerinde batma hissi, ciltte kuruluk
• Işığa duyarlılık, ciltte renk koyulaşması ve ciltte renk açılması
• Uygulama yerinde kıl köklerinin iltihabı
• Şiddetli ya da uzun süren ishal
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Ciltte ağrı
• İsilik
• Cilt iritasyonu

Yaygın görülen yan etkiler

• Uygulama bölgesinde dermatit, egzama ve cilt kuruluğu gibi reaksiyonlar
• Ciltte kızarıklık
• Ciltte soyulma ya da pullanma
• Ciltte yanma hissi
• Kaşıntılı cilt

Seyrek görülen yan etkiler

• Alerjik reaksiyonlar
• Kaşıntı, kurdeşen
• Karın ağrısı
• İshal
• Güneş ışığına karşı artmış hassasiyet
• Cilt renginde solma
• Cilt renginde koyulaşma
• Yüzde şişlik
• Uygulama bölgesindeki kıl köklerinde iltihap

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ETREXİN'in saklanması

ETREXİN'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
ETREXİ'N,i kullanmadığınız zamanlarda tüpün ağzını sıkıca kapatınız. Ürünün akmasını önlemek amacıyla kapağın iyi oturduğuna emin olunuz.
ETREXİN içeriğinde yanıcı maddeler bulunduğundan ateşten, alevden veya sıcaktan uzak tutunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ETREXİN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya / Ankara Tel: (0312) 427 43 57- 58

Üretim yeri:

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Çamlık Mah. Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Taşdelen-Çekmeköy/ İSTANBUL Tel: (0216) 484 41 66

Bu kullanma talimatı 07/04/2014 tarihinde onaylanmıştır.


8/8

İlaç Bilgileri

Etrexin Jel

Etken Maddesi: Eritromisin+isotretinoin

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Etrexin Jel-KUB
 • Etrexin Jel-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Etrexin Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.