Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maximus % 0.25 Gargara Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAXİMUS %0.25 gargara Ağızda çalkalanarak uygulanır.

•Etkin madde:

200 mİ gargara 0.5 g flurbiprofen içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sodyum metil parahidroksibenzoat (sodyum metil paraben), makrogolgliserol hidroksistearat 40, gliserol, sakkarin sodyum, sorbitol, sıvı, kristalize olmayan (%70'lik), ecool MP, nane esansı, patent mavisi V, etanol (%96), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

L MAXIMUS nedir ve ne için kullanılır?


2. MAXlMVSy


3.MAXİMUS nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAXİMUS*un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MAXİMUS nedir ve ne için kullanılır?

Orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihaplan, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuvar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullanılır.
MAXİMUS, 200 mİ amber renkli PET şişede, 15 ml'lik PP ölçek ile birlikte karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAXİMUS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAXIMUS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
• Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
• Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdi yseniz,
• Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.
1

MAXİMUS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAXIMUS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAXİMUS'un kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAXİMUS kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

MAXİMUS'un araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.

MAXİMUS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MAXİMUS, sodyum metil paraben içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir. Gliserol, sakkarin sodyum, sorbitol ve etanol içermektedir.
Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAXİMUS, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi olmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAXİMUS nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yarım bardak suya 10 mİ gargara solüsyonu ilave edilir ve günde iki veya üç defa çalkalama veya gargara yapılır.

Uygulama yolu ve metodu:

MAXİMUS gargara ağızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir. Gargara yaptıktan sonra kalan kısım dışarı atılmalı, yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MAXİMUS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAX1MUS kullandıysanız:

MAXİMUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAXlMUS'u kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAXİMUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAXİMUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAXİMUS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Hassasiyet bulgulan
• Lokal irritasyonlar
Bunlar MAXİMUS'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAXİMUS'un saklanması

MAXİMUS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAXİMUS'ıı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

MAXİMUS'u

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretim Yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk / Ankara

Bu kullanma talimatı 07.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.


4

İlaç Bilgileri

Maximus % 0.25 Gargara

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Maximus % 0.25 Gargara-KUB
 • Maximus % 0.25 Gargara-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Maximus % 0.25 Gargara
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.