Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Adeleks 8mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Tiyokolşikosid

KULLANMA TALİMATI

ADELEKS 8 mg Tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablette 8 mg tiyokolşikosid bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ADELEKS nedir ve ne için kullanılır?


2. ADELEKS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADELEKS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADELEKS*in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ADELEKS nedir ve ne için kullanılır?

ADELEKS, tablet formunda olup 8 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 10, 14 ve 20 tablet içeren kutularda bulunmaktadır. Tabletleri açık sarı renkli, bir yüzü çentikli, yuvarlak tabletler şeklindedir.
ADELEKS, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. ADl.l 1 KS. yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.

2. ADELEKS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADELEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
• (iebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız.
• 16 yaşından küçükseniz.

ADELEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;
• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
ADELEKS kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, ADI'l LkS yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve iaboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle "Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek do/larda \e 7 günden fazla kullanmadınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
\ 1)1.I I KS ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir, Eğer. aşağıdaki belirlilerden biri sizde orlava çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden kovu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha »ince sa\ılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.
Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa ADELEKS ile tedaviyi kesiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADELEKS'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

ADELEKS'in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, ilaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğe neden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

ADELEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir ADELEKS 8 mg tablette 92 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• ADELEKS'in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADELEKS nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 defa l tablet (8 mg tiyokolşikosid)'tir. Yani bir günde 2 tabletten (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla ADELEKS kullanmayınız,
• Normalde ADELEKS 8 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 ardışık yünden t a/la kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• ADELEKS sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
• Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile), yemeklerden sonra alınız.
Önerilen do/u aşmayım/ ve u/un süreli kullanımdan kaçınınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz ADELEKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Bıı ilacı 16 vasından küçük çocuklarda kullanmayım/.

Yaşlılarda kullanım:

ADELEKS'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADELEKS'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güv enlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Eğer ADELEKS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADELEKS kullandıysanız:

ADELEKS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADELEKS 'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ADELEKS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ADELEKS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ADELEKS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
• Kaşıntı, deri, ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
• Baygınlık (vazovagal senkop),
• I la\ale (nölvt).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADELEKS'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi. İştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olmasu kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir).
• Sersemlik, uyuklama hali,
• Kaşıntı,
• Deri döküntüleri,
• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz.

• Bulantı,
• Kusma,
• İshal.
• Mide ağrısı.
Bunlar ADELEKS'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5, ADELEKS'in Saklanması

ADELEKS'i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADELEKS 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADELEKS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1, 34349
G ay rettepe/İ stanb u l
Tel: 0 212 337 38 00
Fax: 0 212 337 38 01
e-mail: info@mn.com.tr

Üretim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 34196 Yenibosna/İstanbul Tel: 0 212 454 76 00 Faks: 0 212 454 76 96

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Adeleks 8mg Tablet

Etken Maddesi: Tiyokolşikosid

Atc Kodu: M03BX05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Adeleks 8 Mg 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.