Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kanfleks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (50 Ml, 100... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KULLANMA TALİMATI KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine kullanılır.

Etkin madde:Yardımcı madde:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. KANFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2. KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KANFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KANFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜSYONU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

- KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, dekstroz adı verilen vücudun enerji gereksinimi için gerekli olan bir şekeri içeren, steril (mikropsuz), damar içine kullanılmak üzere hazırlanmış bir çözeltidir.
- Solüsyon dışında plastikten bir dış kılıf olan plastik bir torba içindedir ve solüsyonlar 50, 100, 150, 250, 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir. Toplar damarlar içine plastik bir boru yardımıyla uygulanır.
- KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.
- KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
Ayrıca bu serum, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).
- Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) varsa.
- Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa.
- Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse.
- Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).
- Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer;

- Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.
- İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz varsa.
- Kalp yetmezliğiniz varsa.
- Akciğer yetmezliğiniz varsa.
- Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluşmuşsa.
- Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz.
- Kafa içi basıncınız yüksekse.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecekle kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.
Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.
Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.
- Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız:

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon)
- Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar
- Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)
- Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)
- İdrar miktarınızda artış
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma.
- Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme
- Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma
- Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Her bir torba üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.
Eğer solüsyon berrak değilse kullanmayınız.
25 C altındaki oda sıcaklıkta saklayınız.
Yarım kalan solüsyonları atınız. Kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi :

KANSUK Laboratuarı San. Ve Tic.A.Ş.

Üretim yeri :

Sefaköy/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı en son............tarihinde onaylanmıştır.


Sayfa 6 / 6

İlaç Bilgileri

Kanfleks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (50 Ml, 100...

Etken Maddesi: Dekstroz Monohidrat

Atc Kodu: B05BA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.