Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Evicap 100iu Yumuşak Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları » Diğer Vitaminler » Diğer Vitamin İlaçları » Tokoferol (E Vitamini)

KULLANMA TALİMATI

EVİCAP 1001.U yumuşak kapsülAğızdan alınır.

• Etkin madde:

Beher yumuşak kapsülde 1001.U Naturel Vitamin E (d-alfa tokoferol)

• Yardımcı maddeler:

Soya yağı, jelatin, gliserin, metilparaben sodyum, propilparaben sodyum, deiyonize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de EVİCAP'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


t


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. EVİCAP nedir ve ne için kullanılır?


2. EVİCAP'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EVİCAP nasıl kullanılır?


^

4. Olası yan etkiler nelerdir?


S. EVİCAP'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EVİCAP nedir ve ne için kullandır?

EVİCAP, her bir yumuşak kapsülde 100 I.U naturel vitamin E (d-alfa tokoferol) içeren bir vitamin ilacıdır. 30 yumuşak kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.
EVİCAP, vitamin E eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde antioksidan etkiden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır.

2. EVİCAP'ı kullanmadan 5nce dikkat edilmesi gerekenler

EVİCAP'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• E vitaminine ya da ilacın bileşiminde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıji) varsa,
• Gebelik ve emzirme döneminde (yalnızca doktor kontrolünde kullanılabilir)

EVİCAP'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri (pıhtılaşmayı engelleyiciler) kullanıyorsanız,
• Demir eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık için demir ilaçlan kullanıyorsanız,
• Antiasit (mide asidi giderici) ilaçlar kullanıyorsanız,
• Ağızdan alınan doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız,
• Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
• Yüksek doz kan sulandmcı ilaç kullanıyorsanız,
• A vitamini ya da K vitamini kullanıyorsanız,
• Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ, sukralfat kullanıyorsanız (bu ilaçlar E vitamini emilimini azaltır),
• Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsanız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

EVİCAP'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

EVİÇAP, yiyecek ve içeceklerle beraber kullanılabilir.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Doktorunuz tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra önerilmediği sürece hamilelik döneminde EVİCAP kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde

EVİCAPAraç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

EVİCAP'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EVİCAP soya yağı ihtiva eder. Eğer fiştik ya da soyaya aleminiz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
EVİCAP, metilparaben sodyum ve propilparaben sodyum içerir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EVİCAP'ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar
• Trombolitik (kan damarları içindeki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan) ilaçlar
• A vitamini ya da K vitamini içeren ilaçlar
• Demir ilaçlan
• Kolestipol, kolestiramin (lipid düşürücü ilaçlar) içeren ilaçlar
• Kemoterapi ilaçlan
• Ağızdan alman doğum kontrol ilaçlan

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EVİCAP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 2-4 yumuşak kapsül alınır. Tedavi süresi hastalığa bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Özel bir gereksinim yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel bir gereksinim yoktur.

Eğer EVİCAP 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EVİCAP kullandıysanız:

EVİCAP'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EVİCAP'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EVİCAP ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

EVİCAP ile tedavi sonlandınldığında herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EVİCAP'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:
Çok yaygm: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
.....

Cok seyrek: 10000 hastanın birinden az görü

lehilir.
^ft

Hinnriy

or: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor ,

Aşağıdakilerden biri olursa EVİCAP'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar
• Aleıjik ödem
• Anjiyoödem (en sık göz kapaklan, ağız çevresi, el ve ayaklarda görülebilen ciltte yaygm ödem gelişmesi ile seyreden bir aleıjik bir reaksiyon),
• Hırıltılı solunum
• Kızarıklık
• Döküntü.
“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin EVİCAP'a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatı

rılmanıza

gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı,
• Gaz
• İshal
• Karın ağnsı
• Döküntü
• Kaşıntı

•

Bunlar EVİCAP'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EVİCAP'ın saklanması:

EVİCAP'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EVİCAP'ı kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EVİCAP'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA ilaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


c

5/5

İlaç Bilgileri

Evicap 100iu Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Vitamin E

Atc Kodu: A11HA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Evicap 100iu Yumuşak Kapsül-KUB
 • Evicap 100iu Yumuşak Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Evicap 100 Mg 30 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.