Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Evicap Fort 400iu Yumuşak Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları » Diğer Vitaminler » Diğer Vitamin İlaçları » Tokoferol (E Vitamini)

KULLANMA TALİMATI

EVİCAP FORT 4001.U yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Beher yumuşak kapsülde 4001.U Naturel Vitamin E (d-alfa tokoferol)

• Yardımcı maddeler:

Soya yağı, jelatin, gliserin, metilparaben sodyum, propilparaben sodyum, deiyonize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de EVİCAP'tan en iyi sonuçlan alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. EVİCAP FORT nedir ve ne için kullanılır?


2. EVİCAP FORT'u kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EVİCAP FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.EVİCAP FORTf


Başlıkları yer almaktadır.

1. EVİCAP FORT nedir ve ne için kullanılır?

EVİCAP FORT, her bir yumuşak kapsülde 4001.U naturel vitamin E (d-alfa tokoferol) içeren bir vitamin ilacıdır. 30 ve 60 yumuşak kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.
EVİCAP FORT,

vitamineksikliğinin

tedavisinde ve önlenmesinde antioksidan etkiden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır.

2. EVİCAP FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EVİCAP FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• E vitaminine ya da ilacın bileşiminde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıji) varsa
• Gebelik ve emzirme döneminde (yalnızca doktor kontrolünde kullanılabilir)

EVİCAP FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri (pıhtılaşmayı engelleyiciler) kullanıyorsanız,
• Demir eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık için demir ilaçlan kullanıyorsanız,
• Antiasit (mide asidi giderici) ilaçlar kullanıyorsanız,
• Ağızdan alman doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız,
• Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
• Yüksek doz kan sulandıncı ilaç kullanıyorsanız,
• A vitamini ya da K vitamini kullanıyorsanız,
• Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ, sukralfat kullanıyorsanız (bu ilaçlar E vitamini emilimini azaltır),
• Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsanız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

EVİCAP FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

EVİCAP FORT, yiyecek ve içeceklerle beraber kullanılabilir.

Hamilelik

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Doktorunuz tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra önerilmediği sürece hamilelik döneminde EVİCAP FORT kullanmayınız.

•Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde EVİCAP FORT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

EVİCAP FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EVİCAP FORT soya yağı ihtiva eder. Eğer fiştik ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
EVİCAP FORT, metilparaben sodyum ve propilparaben sodyum içerir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EVİCAP FORT'un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar
• Trombolitik (kan damarları içindeki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan) ilaçlar
• A vitamini ya da K vitamini içeren ilaçlar
• Demir ilaçlan
• Kolestipol, kolestiramin (lipid düşürücü ilaçlar) içeren ilaçlar
• Kemoterapi ilaçlan
• Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EVİCAP FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 1 yumuşak kapsül alınır. Tedavi süresi hastalığa bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Özel bir gereksinim yoktur.

Özel kullanım durumları Bdbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel bir gereksinim yoktur.

Eğer EVİCAP FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EVİCAP FORT kullandıysanız :

EVİCAP FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EVİCAP FORT'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EVİCAP FORT ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

EVİCAP FORT ile tedavi sonlandınldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EVİCAP FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Cok sevrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.


Bilinmiyor: eldeki verilerden

hrek

etle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden biri olursa EVİCAP FORT'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Alerjik reaksiyonlar
• Aleıjik ödem
• Anjiyoödem (en sık göz kapaklan, ağız çevresi, el ve ayaklarda görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir aleıjik bir reaksiyon),
• Hırıltılı solunum
• Kızarıklık
• Döküntü.
“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin EVİCAP FORT'a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Adi tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Bulantı,
• Gaz
• İshal
• Kann ağrısı
• Döküntü
• Kaşıntı
Bunlar EVİCAP FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EVİCAP FORT'un saklanması:

EVİCAP FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EVİCAP FORT'u kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EVİCAP FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5/5


İlaç Bilgileri

Evicap Fort 400iu Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Vitamin E

Atc Kodu: A11HA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.