Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Osteoflex Fizzy Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

OSTEOFLEX FİZZY Efervesan Tablet Bİr bardak suda eritilerek Ağızdan alınır.

H'"ff 500 mg glukozamin sülfat, 400 mg kondtoitin sülfat, 100 mg vitamin C,

2 mg Manganez içerir.

?"'""Ck''Sr>ışerır.


Iİ^KÜUSNMTTAUMS^^

içermektedir. -

*

Uaç sizin reçetesiz oiarak binedir en


: *¦

ilacı kullandığınızı söyleyiniz. hakkında size önerilen dozun dışında


. Bu talimattayazılanlaraaynen uyunuz. Hat, hakkında size öner


yüksek veya düşükdoz kullünmayınız.


Rıı Kullan™» Talimatında:


n«TFOFI F\ FİZZY nedirve ne için kullanılır?

1.

2

.
3.

OSTEOFLEX FİZZY' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gere en er OSTEOFLEX FİZZY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkileri nelerdir?

5.

OSTEOFLEX' in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. OSTEOFLEX FİZZY nedir ve ne için kullanılır?

¦ ^ - K /

a5n Vfi iciev kısıtlısı olan) osteoartrit tedavisinde
OSTEOFLEX FİZZY; semptomatık (ağrı ve işlev Kisımgı u*

)


kullanılır.
bulunur.

E|er

. Kabuklu deniz ürünlerine alenisi olanlar ya <ta OSTEOTUK F^STE

FİZZY' i almayınız ve kullanmayınız.

OSTEOFLEX FİZZY' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer; m^TFOFI EX FİZZY kullanımında, kan şeker
. Diyabet (şeker) tajte»

"

stan insülin sajgllayan
düzeyleri izlenmelidir. 0STE0FLhX.„ ^ • ptlfLri bilinmemektedir. Özellikle
. CtSSS» (as- —e belirtileri dahil alerjik tepki gösterme nski yüksek olabileceğinden),

-Su uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa .sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


OSTEOFLEX FİZZY ürününün 12 yaş altı çocuklarda kullan,İmas, tavsiye edilmemektedir.

OSTEOFLEX FİZZY ' in yiyecek ve içecek İle kullanılması

Bildirilmemiştir.

OSTEOFLEX FİZZY, hamile olan kadınlarda kullanılmama.,d,r, çünkü ürünün bu dönemlerde kullanımına ilişkin yeterli ven mevcut değildir.

danışınız.


“eLEX FİZZY, emzirme döneminde olan kadınlar*ı kullanılmamalıdır, çünkü ürünün bu dönemlerde kullanımına ilişkin yeterli ven mevcut değildir.

Bu tıhbi ürünü almadan önce doktorunuza veya eczacmaa damşmız.


Araç vemakine

kullanımı bilinen herhangi bir olumsuz etkisi

i;s,rmi;;. —“bt; ^ ^«».», m»-»*. —««ömK

bozukluklan gözlenirse dikkatli olunmalıdır.

OSTEOFLEX FİZZY- in içeriğinde bulunan baz, yard.mc, maddeler hakkında önemli

bilgikr , i * .. .. u u¦_

toUrt-nA.

040 oo mu sodyum bikarbonat ve 8,40 mg sodyum
* toplam 948,4mg sodyum ihtiva eder Bu durum kontrollü
“ “potasyuma bağlı herhangi bir yan eda beklenmemektedir.

3. OSTEOFLEX FİZZY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı

bettir. Yetişkinler günde

devam gözden geçirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

OSTEOFLEX FİZZY, ağızdan kullanım için hazırlanmış bir Efervesan Tablettir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

OSTEOFLEX FİZZY ürününün 12 yaş ata çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir, çünkü bu yaş grubu için yeterli veri bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

OSTEOFLEX FİZZY' in yaşhlarda kullanım, sırasında doz ayarlamasına gerek duyulduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

olmadığından herhangi bir doz
ve böbrek yetmezliği olan
hastalarda uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır

Eğin ecinin çokya da ,ay,f olduğu idesine sahipseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.


OSTEOFLEX FİZZY • i

kullanmam, gerekenden fada kullanmanız bir doktor veya eczac, ile konuşunuz.


Eğer OSTEOFLEX FİZZY ' i kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozutamamlamakiçinçiftdozalmayınız.


OSTEOFLEX FİZZYile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler


Şikâyetleriniz yeniden ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tiim ilaçlar gibi OSTEOFLEX FİZZY' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan Stod^n etkiler olabilir. Ancak bu yan etkiler herkeste görülmez.
, L. ¦ ,

nCTFOFLEX FİZZY kullanmayıdurdurunuzve DERHALAşağıdakiterden bırı olursa hnvtanenin acil bölümünebaşvurunuz


doktorunuza bildirinizveya size en yaımde nedarlığı,hırıltılı nefes


Alerjik reaksiyonlar (ağız, yuz, duda


gibi)


Yan etkiler abdaki kategorilerde
Çok yaygın : 10 Hastan,n en az _tannde^e“^tamI1 birinden faz,a görülebilir.
Solmayan; —
SeJrek '¦ 1 -000 Hastanın birinden az görülebilir
Cnk seyrek : 10.000 Hastanın birinden az görülebilir.
Bililmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Karın ağrısı
• Bulantı
• Şişkinlik
• Kabızlık
• İshal
• Hazımsızlık
• Baş ağrısı
• Uykuya eğilim
• Yorgunluk

Yaygın olmayan:

• Kızarıklık
• Kaşıntı
• Deri döküntüleri
• Hipoglisemi

Bilinmiyor:

• Sersemlik
Görme bozuklukları Saç kaybı
• Saç kaybı

EğerhirMM M mfin

*"

da eczacınıza bildiriniz.


5. OSTEOFLEX FİZ/.Y ' in saklanması?

OSTEOFLEX FİZZY 'i

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajın saklayınız.


25°C'nm altındaki oda sıcaklığında saklayım

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalai----------— OSTEOFLEX FİZZY ¦,kullanmaya

EgeI üründe ve/veya ambaiajmda bozukluklar fark ederseniz OSTEOFLEX FIZZY kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ^

SS1M^“ k

SSt,N„:,7

Kat:3 D:4

Kadıköy-İSTANBUL

Tel: 0(216) 346 86 66 Faks: 0(216) 346 50 07

E-mail :İnfo@pharmal ine.com.tr

Üretim Veri:

»"tflfsEİSVEÇLisans Sahibi:

MSouSMarlboroughHM, Harrow, Middlese*,HA! 1UD, tNGİLTERE

Bu kullanma talimat, 24.03.2014'da (gün/ay/y,l) onaylanmam.


İlaç Bilgileri

Osteoflex Fizzy Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Glukozamin Sülfat + Kondroitin Sülsat + C Vitamin...

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.