Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kalinor Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Potasyum » Potasyum » Potasyum karbonat + potasyum sitrat

KULLANMA TALİMATI
KALİNOR® Efervesan Tablet Suda eritilerek, ağız yolundan alınır.

• Etkin maddeler:

Bir tablet, 2.17 g potasyum sitrat 1 H2O, 2.0 g potasyum bikarbonat, 2.057g susuz sitrik asit içerir.
Suda çözündükten sonra elde edilen solüsyonda toplam 40 mmol potasyum (1.56g) ve en az 13.3 mmol sitrat iyonları bulunmaktadır.

• Yardımcı maddeler:

İnstant şeker, macrogol 6000, limon aroması, sakkarin.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eger ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde DOKTORUNUZA bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. KALİNOR®nedir ve ne için kullanılır?


2. KALİNOR®kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KALİNOR®nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


*

®y


5. KALİNOR un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
1. KALİNOR® nedir ve ne için kullanılır?
KALİNOR®, her iki yüzü pürüzlü, yuvarlak şekilli, kokusuz ya da çok hafif limon kokulu, beyaz tabletlerdir ve potasyum mineral desteği olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
KALİNOR®, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Kandaki potasyum miktarının azalmasından korunmada ve tedavisinde
• Böbrek taşı oluşumunu önlemek amacı ile (tekrar eden böbrek taşlarının yeni oluşumunun önlenmesinde)
2. KALİNOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KALİNOR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise
• Böbrek bozukluğunuz varsa
• İdrar söktürücü gibi, potasyum tutulmasına sebep olan ilaçlar kullanıyorsanız
• Yükselmiş potasyum seviyeleriniz varsa (vücuttaki su miktarının azalması, bozulmuş böbrek atılımı, böbreküstü bezi yetmezliği gibi durumlar vücutta potasyum seviyelerinin yükselmesine sebep olur).
• GAMSTROP sendromunda (periyodik olarak, geçici kas güçsüzlüğü ve felçleri ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık)
• Sodyum eksikliği ile birlikte kan hacminin azaldığı durumlarda
KALİNOR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezi yetmezliği durumunda
• Potasyum aülımını azaltıcı ilaçlarla birlikte tedavide
• 1.42 g sakkaroz içerir, şeker hastalarına uygulanmasında dikkate alınmalıdır.
• KALİNOR® efervesan tablet, kalıtsal kan bozukluğu (tek hücre anemisi) olan hastalarda özellikle dikkatli kullanılmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
KALİNOR®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
KALINOR aç ya da tok karına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde herhangi zararlı bir etkiye işaret eden bulgulara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Doktorunuz emzirme döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.
KALİNOR®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
1.42 g sakkaroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüz olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Hücre dışındaki potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp glikozitlerinin etkisini azaltır, düşmesi ise bu ilaçların kap ritim bozukluğu yapıcı etkisini arttırır.
Aldosteron antagonistleri, potasyum tutan idrar söktürücüler, ADE-inhibitörleri (yüksek tansiyon ilaçları), non-steroidal anti-enflamatuvarlar ve analjezikler (ağrı kesiciler) böbrekten potasyum atılımını azaltırlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KALİNOR® nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Potasyum eksikliği nedeni devam ettiği sürece Kalinor Efervesan Tablet kullanılmalıdır.
®
Doktorunuz KALİNOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Bu durum böbrek taşlarının tekrarlamasından korunma için de geçerlidir. Diğer potasyum eksikliği durumlarında potasyum dengesinin temini için birkaç gün ile birkaç hafta genelde yeterli olmaktadır.
KALİNOR®'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer KALİNOR®'u nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Potasyum eksikliğinden korunma ve tedavisi için gereken doz potasyum düzeyine bağlıdır. Hekim tarafından başka bir dozlama önerilmemişse, aşağıdaki dozlama geçerlidir:
a. Potasyum yerine koyma tedavisi: Doz potasyum eksikliğinin derecesine bağlıdır. Genel olarak günde 50-100 mmol potasyum yeterlidir. Günlük doz 100-150 mmol' ü aşmamalıdır.
b. Böbrek taşlarının engellenmesi: Tedaviyi yürüten hekim tarafından doz, günlük sitrat atılımı 320 mg'ın üstünde ve idrar pH'sı 6.2-6.8 olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu değer günde 1-2 Kalinor® Efervesan Tablet'le sağlanabilir.
Her iki kullanım durumunda da bir kerede verilen doz 40 mmol potasyumu, yani bir adet Kalinor® Efervesan Tablet'i geçmemelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
Bir adet Kalinor® Efervesan Tablet bir bardak suda (100-150 ml) eritilir ve istenirse şeker veya meyva suyu ile tatlandırılarak içilir. Günde 2 veya daha fazla efervesan tabletin alındığı durumlarda, dozlar muntazam aralıklarla (sabah, öğle ve akşam) alınır. Yemek sırasında uygulama dayanıklılığı artırır.
Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:
KALINOR 'un çocuklarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Yaşlılarda kullanım:
KALINOR 'un yaşlılarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, yaşlılarda kullanılması gerekiyorsa doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği durumunda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Belirtilmemiştir.

Eğer KALİNOR®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KALİNOR® kullandıysanız:

KALINOR 'un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KALİNOR®'u kullanmayı unutursanız:
Ilacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KALİNOR® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi KALİNOR®un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi biri olursa KALİNOR®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Ağız, yüz, dudak veya dilde şişme
- Nefes darlığı
- Kaşıntı
- Ciltte kızarıklık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KALİNOR®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
- Karın bölgesinde şikayetler
- Bulantı
- Kusma
- Diyare
Bunlar KALİNOR® un hafif ve geçici yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KALİNOR®'un Saklanması

KALİNOR u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. KALİNOR® tüp, her tablet alınımından sonra sıkıca kapatılmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KALİNOR® u kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz KALİNOR® u kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız KALİNOR®' u şehir suyuna veya çöpe atmayınız.
Ruhsat Sahibi:

Üretici:
Bu kullanma talimatı

Farma-Tek İlaç San. Ve Tic. Ltd.Şti. Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı.Beyan Sok. No:12 Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 314 23 23 Fax:0216 314 62 65
Nordmark Arzneimittel GmbH, Uetersen/ALMANY A
................... tarihinde onaylanmıştır.

7

İlaç Bilgileri

Kalinor Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Potasyum Sitrat, Potasyum Bikarbonat, Sitrik Asit...

Atc Kodu: A12BA30

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.