Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bizmopen 262 Mg Çiğneme Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Barsak Adsorbanları

KULLANMA TALİMATI

BİZMOPEN 262 mg çiğneme tableti Ağızdan, çiğnenerek yutulmak sureti ile kullanılır.

• Etkin Madde

: 262 mg bizmut subsalisilat

• Yardımcı Madde(ler

): Kalsiyum karbonat, povidon, mikrokristal selüloz, kolloidal silikondioksit, polietilen glikol 6000, mannitol, sakarin sodyum, D ve C red 27 alüminyum lake, maltol (flavour, strawberry), talk , magnezyum stearat, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra t eh-ar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozıın dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. BİZMOPEN nedir ve ne için kullandır?


2. BİZMOPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BİZMOPEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BİZMOPEN 'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BİZMOPEN nedir ve ne için kullanılır ?

BİZMOPEN, kırmızımsı pembe renkli, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, oblong çiğneme tabletidir. Her bir tablet, 262 mg bizmut subsalisilat içerir.
BİZMOPEN, 30 adet tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.
BİZMOPEN ishalde ve aynı zamanda seyahat ishaline karşı koruyucu olarak kullanılan bir bizmut bileşiğidir.
Mide ile on iki parmak bağırsağında ülseri olan kişilerde ülser oluşumundan sorumlu tutulan bir çeşit bakteri olan

H. pylorVıim

yok edilmesi amacıyla uygulanan tedavi rejiminin bir parçası olarak kullanılır.

2. BİZMOPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BİZMOPEN'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
• Bizmut subsalisilat veya formülasyonun içerdiği yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,
• Gribal hastalık veya suçiçeğine yakalanmışsanız
• Reye's sendromu sebebi ile salisilatlara veya salisilat formülasyonu bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
• Gebeliğinizin

4.

ayma girdiyseniz,
• Ciddi gastrointestinal (mide -bağırsak) kanama hikayesi

BİZMOPEN'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Mide bulantısı veya kusma mevcut ise,
• Gut veya diyabet (şeker) hastasıysanız
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

BİZMOPEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BİZMOPEN'İ yiyecek ve içecek ile birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BİZMOPEN hamileliğin ilk üç ayı için D, üçüncü aydan itibaren C gebelik kategorisindedir. Gebelik ve emzirme döneminde BİZMOPEN'in kullanımından önce doktor veya eczacıya danışılması gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce dolctorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde BİZMOPEN'in kullanımından önce doktor veya eczacıya danışılması gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Bizmopen alan kişilerin araç ve makine kullanmaması gerekmektedir.

BİZMOPEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BİZMOPEN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her 262 mg dozunda 3 mg' dan az sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün şeker içermez.
Bizmopen tablet mannitol içerir.Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Kan pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülan) ilaç tedavisi görülüyorsa (varfarin, klopidogrel gibi) dikkatle kullanılmalıdır.
Ağızdan alman kan şekeri düşürücü (Oral antidiyabetikler)- BİZMOPEN kandaki şeker düzeyini çok aşağı düzeye indirir. Dikkatle kullanılmalıdır.
Narkotik ağrı kesiciler (narkotik analjezikler) hariç, ağrı kesici (analjezik) ve iltihap gidericiler (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) - BİZMOPEN ile beraber kullanıldığında yan etkiler ve doz aşımındaki yan etki artışına neden olur.
Probenesİd (benemid) veya sünfmpirazon(anturan) - BİZMOPEN gut tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltır.
Ağız yolu ile kullanılan tetrasiklinler - BİZMOPEN en az 1 ila 3 saat önce veya tetrasİklinden 1 ila 3 saat sonra alınmalıdır. Aksi takdirde bizmut, tetrasiklinin etkisini azaltır. İshalle birlikte görülen bulaşıcı ve salgm kaim bağırsak hastalığı (Dizanteri) olan hastalar BİZMOPEN aldıklarında hasta daha kötü duruma girer, o yüzden farklı tipte bir tedaviye ihtiyaç duyulur.
Hemofili veya diğer kanama problemleri - salisilatlarla kanama ihtimalini arttırır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BİZMOPEN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde 2 tablet ihtiyaç oldukça her 30 dakika ila 1 saatte alınabilir. 24 saat içinde 16 tabletten fazla alınmamalıdır.
Önerilen dozu aşmayınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

BİZMOPEN sadece ağızdan kullanım içindir.
Ağızda çiğneyerek kullanınız.
Diyareye eşlik eden, sıvı kaybından korunmak için bol miktarda su içilmelidir.

• Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

3 yaş altı çocuklarda kullanılmaz,
9 yaş üzerinde 1 tablet,
9 yaş altında kullanılması önerilmez

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan doktor tarafından önerilen doza göre kullanılabilir.

• Özel kullanım durumları:

Şeker hastalığınız (Diyabetiniz) varsa doktor kontrolü altında kullanınız.
Kan pıhtılaşmasını önleyici (Antikoagulasyon) tıbbi tedavi görüyorsanız doktor kontrolü altında kullanınız.
Gut hastalığınız varsa doktor kontrolü altında kullanınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer BİZMOP EN 'in etkisinin çok güçlü veya çık zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BİZMOPEN kullandıysanız:

Bizmopen'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BİZMOPEN'i kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte almız.
Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BİZMOPEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BİZMOPEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
BİZMOPEN'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BİZMOPEN' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması
• Ciltte kızarıklık, kaşıntı
• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma
• Gerginlik,
• Herhangi bir işitme kaybı,
• Zihin bulanıklığı,
• Kabızlık,
• İshal,
• Konuşmada güçlük veya sözü ağzında geveleyerek konuşma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin BİZMOPEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdehaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
“Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın (100 hastanın 1-10'unda)

• Artan terleme
• Kabızlık

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10'unda)

• Çabuk veya derin nefes ahp verme,
• Endişe,
• İşitme kaybı,
• Kulak çınlaması,
• Ciddi ve devamlı baş ağrısı,
• Özellikle yüzde, dizlerde, sırtta kas spazmlan
• Görme problemleri

Seyrek (10000 hastadan 1-10'unda)

• Baş dönmesi veya hafif baş ağrısı,
• Depresyon,
• Sersemlik,
• Kas zayıflaması,
• Mide bulantısı,
• Ciddi ve sürekli kusmalar,
• Ciddi ve sürekli mide ağrısı
• İshal
• Dilin siyah renk alması
• Dışkının siyah renk alması

Çok Seyrek (10000 hastada l'den az)

• Konuşmada güçlük veya sözü ağzmda geveliyerek konuşma
• Artan susama,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


BİZMOPEN' in saklanması

BİZMOPEN' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25

“C'nin altındaki oda sıcaklığında, serin, kuru yerde ve ambalajında muhafaza edilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİZMOPEN' i kullanmayınızson kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar faik ederseniz BİZMOPEN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş. Polat Tower 441-442 Yeşil Çimen Sok.
Fulya Mah. 34394 Şişli / İSTANBUL

Üretici12

06935 Sincan / ANKARA

Bu Kullanma Talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1


İlaç Bilgileri

Bizmopen 262 Mg Çiğneme

Etken Maddesi: Bizmut Subsalisilat

Atc Kodu: A07BB

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bizmopen 262 Mg Çiğneme-KUB
 • Bizmopen 262 Mg Çiğneme-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.