Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aerius 0,5 mg/ml Oral Çözelti Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATI

AERIUS 0.5 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:


Her 1 ml'de 0.5 mg desloratadin içermektedir.

• Yardımcı Maddeler:


Sorbitol, propilen glikol, sukraloz E955, hipromelloz 2910, sodyum sitrat dihidrat, doğal ve yapay tatlandırıcılar (balonlu sakız), susuz sitrik asit, disodyum edetat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen docun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?


2. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?

AERIUS Oral Çözelti sizde uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Sizdeki alerjik reaksiyonun ve belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
AERIUS Oral Çözelti alerjik rinit ile ilişkili semptomları (saman nezlesi gibi bir alerji veya ev tozu akarlarına karşı alerjiye bağlı olarak nazal yolların iltihabı) giderir. Bu semptomlar hapşırık, burun akıntısı veya kaşıntısı, damak kaşıntısı, gözlerde sulanma veya kızarıklığı içerir.
AERIUS Oral Çözelti ayrıca ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birlikte görülen, kaşıntı, derideki kabartı ve kızarıklık gibi semptomların ortadan kaldırılmasında endikedir.
Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktivitelerinize ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardım eder.

2. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer desloratadin, loratadin veya AERIUS Oral Çözelti'nin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
AERIUS Oral Çözelti 1 yaştan 11 yaşa kadar olan çocuklarda, adolesanlarda (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil erişkinlerde kullanılır.

AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise. (Bu durum sizin için geçerliyse veya bundan
emin değilseniz, bu ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.)
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

AERIUS Oral Çözelti aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AERIUS Oral Çözelti'nin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Emzirme

Eğer emziriyorsanız AERIUS Oral Çözelti kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, AERIUS Oral Çözelti'nin sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek olarak, bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın içinde sorbitol bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'nin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

A^RIUS'un diğer ilaçlarla bilinen hiçbir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?

Kutunun içinde ilaçla birlikte 0.5 ml dereceli 5 ml'lik ölçülü doz pipeti sunulmaktadır.
1-5 yaş arası çocuklar: Günde bir kez, 2.5 ml (5 mililitrelik ölçülü doz pipetinin yarısı) oral çözelti alınız.
6-11 yaş arası çocuklar: Günde bir kez, 5 ml (5 mililitrelik ölçülü doz pipeti) oral çözelti alınız.
Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kez 10 ml (5 mililitrelik 2 ölçülü doz pipeti) oral çözelti alınız.
Oral çözelti dozunu yuttuktan sonra bir miktar su içiniz. Bu ilacı aç ya da tok karnına alabilirsiniz.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AERIUS Oral Çözelti almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki alerjik rinit, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki alerjik rinit, persistan (kalıcı/sürekli tip) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.
Eğer AERIUS Oral Çözelti'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AERIUS ORAL ÇÖZELTİ kullandıysanız:

AERIUS Oral Çözelti'yi yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı dozun ciddi sorunlar yaratması beklenmemektedir.

AERIUS Oral Çözelti'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor v^-ya eczacı ile konuşunuz.


AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'yi kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AERIUS Oral Çözelti'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde ise yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.
İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:
Farklı organ sistemlerinde;
Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100),
seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle
tahmin edilemiyor).

Yaygın:

Bitkinlik
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik, halusinasyonlar, tutarıklar (kasılma nöbetleri).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AERIUS ORAL ÇÖZELTİ'nin saklanması

AERIUS Oral Çözelti 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Dondurmayınız.


25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AERIUS Oral Çözelti 'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

AERIUS Oral Çözelti'yi

kullanmayınız.
Oral çözeltinin görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, eczacınıza söyleyiniz.
İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:


Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe - İSTANBUL

Üretim yeri:


Schering-Plough Labo N.V.
Heist-op-den-Berg - Belçika

Bu kullanma talimatı 14/12/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aerius 0,5 mg/ml Oral Çözelti

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aerius 0,5 mg/ml Oral Çözelti KT
 • Aerius 0,5 mg/ml Oral Çözelti KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.