Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Enbrel 25 Mg Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Tumor necrosis factor alpha (tnf-a) inhibitors » Etanercept

KULLANMA TALİMATI

ENBREL® 25 mg Enjeksiyon luk Solüsyon İçin Toz Deri altına uygulanır.

• Etkin madde :

Etanercept.........25 mg

• Yardıma maddeler:

Mannitol (E 421), sukroz, trometaınol, Irometamin HCI.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirihniştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.

______

Bu Kullanma Talimatında:


1. ENBRELnedir ve ne için kullanılır?


2. ENBREL®f


3. ENBRELnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ENBREL®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ENBREL® nedir ve ne için kullanılır?

ENBREL® toz formunda sunulan bir ilaç olup, çözücü olarak enjeksiyonluk su ile birlikte takdim edilir. Her paket 4 flakon tek dozluk ilaç, 4 adet enjeksiyonluk su ile doldurulmuş şırınga, 4 adet iğne, 4 flakon adaptörü ve 8 adet alkol pedi içerir,
ENBREL®'in etkin maddesi olan etanercept iki insan proteininden üretilmiştir. İltihaba neden olan başka bir proteinin aktivitesini engeller. Etanercept, bazı hastalıklarla ilişkili iltihabı azaltarak etki eder.
ENBREL® yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri), orta şiddette veya şiddetli eklem ağrıları ve şekil bozukluğunda (romatoid artrit), sedef hastalarında eklemleri tutan romatizmal hastalıklarda (psöriatik artrit), sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı romatizmal hastalıklarda (şiddetli ankilozan spondilit) ve orta şiddette veya şiddetli sedef hastalığında kullanılabilir. Bu hastalıklarda kullanımı daha yaygın olan tedaviler sizin için uygun değilse veya bu tedavilere yeterli cevap alınamayan durumlarda kullanılabilir.
ENBREL* eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit için) genellikle metotreksat ile birlikte kullanılır. Metotreksat ile tedavi sizin için uygun değilse ENBREL® tek başına da kullanılabilir. Tek başına veya metotreksat ile birlikte kullanımda ENBREL® romatoid artritten kaynaklanan eklemlerinizdeki hasarı yavaşlatabilir ve günlük aktiviteleri yapabilme kabiliyetinizi geliştirir.
Çoğul eklem tutulumlu sedef hastalarındaki eklemleri tutan romatizma (psöriatik artrit) hastalarında ENBREL®, günlük aktiviteleri yapabilme kabiliyetinizi geliştirebilir. Çoğul simetrik ağrılı ve şiş eklemleri olan hastalarda (ör. eller, bilekler ve ayaklar) ENBREL® hastalığın sebep olduğu bu eklemlerdeki yapısal hasarın ilerlemesini yavaşlatabilir.
2013-0003340
1
ENBREL® çocuk ve adölesanlarda görülen, sebebi bilinmeyen, eklemleri tutan romatizmal hastalığın (JlA) tedavisinde metotreksat isimli ilaç çocuk için uygun değilse veya yeterli cevap almamıyorsa kullanılabilir. ENBREL®; Juvenil idiopatik artriti veya çocukluk çağı sedef hastalığı (pediyatrik plak psöriazisi) olan aşağıda tanımlanmış çocuk hastalarda;
• 2-17 yaş arası metotreksata yeterli cevabı olmayan veya metotreksatı kullanamayan, birden fazla eklemde iltihabı (poliartrit) (romatoid faktör pozitif veya negatif) veya tek eklemi tutan yaygın iltihabı (oligoartrit)olan hastalarda,
• 12-17 yaş arası adölesanlarda sedef hastalığı (plak psöriazis) varlığında veya metotreksata yeterli cevabı olmayan veya metotreksatı kullanamayan sedef hastalığı ile birlikte görülen eklem iltihabı (psöriatik artrit) olan hastalarda,
• 12-17 yaş arası adölesanlarda metotreksata cevap vermeyen veya metotreksatı kullanamayan kasın kemiğe bağlanma noktasında gelişen iltihabı (enthesit ilişkili artrit) olan hastalarda,
kullanılır.

2. ENBREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

65 yaş üstü hastalarda ölümle sonuçlanabilecek ciddi enfeksiyon riski 65 yaş altındakilere göre daha yüksektir.

TNF blokerlerinin kullanımına bağlı olarak lösemi (kan kanseri) geliştiği bildirilmiştir.

ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Alerji:

Sizin veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğun elanercept'e veya ENBREL^'in içindeki diğer maddelerine karşı alerji var ise. Sizde veya çocukta göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi alerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL® enjekte etmeyiniz ve derhal doktorunuza danışınız.

• Kan dolaşımında ciddi enfeksiyon:

Sizin veya çocuğun sepsis (kan dolaşımında enfeksiyon) durumu ya da riskinin bulunduğu durumlar. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

• Enfeksiyon:

Sizde veya çocukta herhangi bir enfeksiyon varsa. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Alerjik durum:

Eğer siz veya çocuğunuzda göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi alerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL® enjekte etmeyiniz ve doktorunuza haber veriniz.

• Enfeksiyon/operasyon: Siz

veya çocuk önemli/büyük bir operasyon geçirmek üzereyseniz veya yeni bir enfeksiyon başlangıcı varsa, doktorunuz tedavinizi kontrol altında tutmak isteyebilir.

• Enfeksiyon/diyabet:

Sizin veya çocuğun sık sık tekrarlayan enfeksiyonlarınız veya diyabetiniz varsa ya da enfeksiyon riskinizi artıran başka diğer durumlar söz konusu ise doktorunuza belirtiniz.

• Enfeksiyon/takip:

Yakın zamanda Avrupa dışına yapmış olduğunuz herhangi bir seyahat varsa, doktorunuza bilgi veriniz. Sizde ya da çocuğunuzda ateş, titreme ya da öksürük gibi enfeksiyon belirtileri gelişirse derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz sizi veya çocuğu ENBREL® kullanmayı bıraktıktan sonra enfeksiyonların varlığı bakımından takip altında tutmaya devam etmeye karar verebilir.

•Tüberküloz:

ENBREL® ile tedavi gören hastalarda tüberküloz vakaları bildirildiği için, doktorunuz ENBREL® tedavisine başlamadan önce tüberküloz bulguları ve belirtilerini kontrol edecektir. Bu tıbbi geçmiş, göğüs radyografisi ve bir tüberkülin testini kapsayabilir. Sizin veya çocuğunuzun tüberkülozu var ise veya tüberkülozu olan biri ile yakın temasa geçmiş iseniz bu durumu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Eğer tedavi süresince veya tedaviden sonra herhangi bir enfeksiyon veya tüberküloza ait belirtiler (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik veya hafif ateş gibi) görürseniz, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

•Hepatit

B: Eğer sizde veya çocuğunuzda hepatit B varsa veya daha önceden olduysa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz ENBREL® ile tedaviye başlamadan önce size veya çocuğunuza hepatit B enfeksiyonunun varlığı açısından test yapmalıdır. ENBREL ile tedavi, önceden hepatit B virüsü ile enfekte olmuş hastalarda hepatit B'nin reaktivasyonu ile sonuçlanabilir. Bu durum oluşursa, ENBREL kullanmayı bırakmalısınız.

• Hepatit C.

Sizde veya çocuğunuzda hepatit C enfeksiyonu varsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz enfeksiyonun ağırlaşması durumunda ENBREL® ile tedaviyi takip altında tutmaya devam etmeye karar verebilir.

• Kan bozuklukları:

Sizde veya çocukta sürekli ateş, boğaz ağrısı, çürük, kanama veya solukluk gibi herhangi bir işaret veya semptom gözlenirse derhal tıbbi yardım alınız. Bu tip semptomlar hayatı tehdit edici kan bozukluklarının belirtisi olabilir ve bu nedenle ENBREL kullanımının durdurulması gerekebilir.

• Sinir sistemigöz bozuklukları:

Eğer sizde veya çocukta multipl skleroz veya optik nörit (gözlerdeki sinirlerde inflamasyon) veya transvers miyelit (omuriliğin iltihabı) rahatsızlıkları var ise, doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz ENBREL®'in uygun bir tedavi olup olmadığına karar verecektir.
• Konjestif kalp

yetmezliği:

Eğer sizin veya çocuğun konjestif kalp yetmezliği var ise, doktorunuza bunu bildiriniz, bu tip durumlarda ENBREL® dikkatli kullanılmalıdır.

•Kanser:

ENBREL® kullanmaya başlamadan önce lenfoma (bir çeşit kan kanseri) veya başka bir kanser geçirdiyseniz veya halen geçirmekteyseniz doktorunuza bildiriniz. Uzun zamandır bu hastalığı olan şiddetli romatoid artrit hastalarında lenfoma oluşum riski normale göre daha yüksek olabilir. ENBREL® kullanan çocuk ve yetişkinler lenfoma veya başka kanser türlerinin gelişimi açısından artmış riske sahip olabilirler. ENBREL® veya aynı yolla etki gösteren diğer ilaçlan kullanan bazı çocuk ve gençlerde bazıları ölümle sonuçlanan alışılmadık kanser tiplerinin de dahil olduğu kanser oluşumu görülmüştür. Bazı hastalarda melanom veya melanom dışı deri kanseri olarak İsimlendirilen deri kanseri gelişmiştir. Eğer sizde veya çocuğun deri renginde herhangi bir değişiklik veya deri üzerinde herhangi bir büyüme meydana gelirse, bu durumu doktorunuza bilgilendiriniz.

•Aşılama:

Eğer mümkünse ENBREL® kullanmaya başlamadan önce çocukların tüm aşıları tamamlanmalıdır. Bazı aşılar, örneğin ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı* ENBREL kullanılırken verilmemelidir. Lütfen size veya çocuğunuza herhangi bir aşı uygulamasından önce doktorunuza danışınız.

•Suçiçeği:

Eğer siz veya çocuk ENBREL® kullanırken suçiçeğine maruz kaldıysanız doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz suçiçeği için koruyucu tedavinin uygun olup olmadığına karar verecektir.

•Alkole bağlı hepatit:

ENBREL® alkole bağlı hepatit tedavisinde kullanılmamalıdır. Eğer sizde veya çocukta alkolü kötüye kullanma alışkanlığı varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz.

•VVegener's granülomatoz:

ENBREL® ender görülen ve iltihapla birlikte seyreden kan damarları iltihabı (Wegener's granülomatoz) tedavisinde etkili değildir. Sizde veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocukta kan damarları iltihabı hastalığı var ise doktorunuza danışınız.

•Diyabet ilaçları:

Eğer diyabetiniz varsa veya diyabeti tedavi etmek için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, ENBREL® tedavisi sırasında daha az diyabet ilacına ihtiyacınız olduğuna karar verebilir.

• Inflamatuvar barsak hastalığı (IBH) ve üveit (bir tür göz iltihabı):kilo

kaybı veya dışkıda kan olursa doktorunuza danışınız.
ENBREL® 2 yaşın altındaki poliartrit veya yaygın oligoarlril hastalarında, 12 yaşın altındaki entezit ilişkili artrit, psöriatik artrit ve sedef hastalarında kullanılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ENBREL “ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ENBREL yiyecek ve içecek ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda ENBREL® ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle hamile kadınlarda ENBREL® kullanımı tavsiye edilmemektedir. ENBREL® tedavisi sırasında hamile kalmamanız önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ENBREL®'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ENBREL® kullanırken eınzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

ENBREL® kullanımının araç ve makine kullanma kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

ENBREL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ENBREL® mannitol ve sukroz içerir. Ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer Haçlar ile birlikte kullanımı

Siz veya çocuğunuz başka bir ilaç kullanıyorsanız veya yeni bir ilaç kullanmaya başladıysanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz ENBREL*'i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
• anakinra (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)
• abatacept (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hır ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ENBREL* nasıl kullanılır?

llygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ENBREL®'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer em İn değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Yetişkinlerde kullanım (18 yaş ve üzeri):

Romatoid artrit, psöriatik artrit ve ankilozan spondilit için mutad doz haftada iki defa 25 ıng veya haftada bir defa 50 mg deri altı enjeksiyonudur. Ancak doktorunuz ENBREL enjeksiyon sıklığını değiştirebilir.
Plak psöriazis tedavisinde önerilen doz haftada iki defa 25 mg veya haftada bir defa 50 mg'dır. Alternatif olarak 12 hafta süreyle haftada iki defa 50 mg uygulanabilir ve ardından haftada iki defa 25 mg veya haftada bir defa 50 mg ile devam edilir.
Doktorunuz ne kadar süre ENBREL® kullanmanız gerektiğine ve tedaviye verdiğiniz cevaba bakarak tekrar tedaviye gerek olup olmadığına karar verecektir. 12 haftanın sonunda tedaviye hiç yanıt alınamazsa doktorunuz bu ilacı kesmenizi söyleyebilir.

Çocuklarda ve adölesanlarda kullanım

Çocuklar için uygun doz çocuğun vücut ağırlığına bağlı olarak değişecektir. Çocuğun doktoru uygun dozun ayarlanması ve hazırlanması için detaylı bilgileri size sağlayacaktır.
2 yaşından büyük poliartrit veya yaygın oligoartrit hastalarında, 12 yaşından büyük entezit ilişkili artrit veya psöriatik artrit hastalarında doz haftada iki kez uygulanan kg başına 0.4 mg (toplamda maksimum 25 mg'a kadar) ENBREL® veya haftada bir kez uygulanan kg başına 0.8 mg (toplamda maksimum 50 mg'a kadar) ENBREL^'dir.
12 yaşından büyük sedef hastaları için doz kg başına 0.8 mg ENBREL® 'dir (maksimum 50 mg'a kadar) ve haftada bir kez uygulanmalıdır. 12 haftanın sonunda ENBREL® çocuğunuzun durumu üzerinde hiçbir etkiye sahip değilse, doktorunuz ilacın kullanımını sonlandırabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ENBREL® deri altına enjcktc edilir.
Toz kullanılmadan önce mutlaka çözülmelidir. Enjeksiyon uygulamasında yardımcı olacak detaylı bilgiler ENBREL®'İN HAZIRLANMASI VE ENJEKSİYONU İÇİN KULLANIM KILAVUZU bölümünde sunulmaktadır. ENBREL®1 solüsyonu başka bir ilaç ile karıştırılmamalıdır.
Hatırlamanızda yardımcı olması için, ENBREL® 'in kullanılması gereken günleri ajandanıza kaydediniz.
Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ENBREL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ENBRF.L® kullandıysanız:

Kaza ile doktorunuzun önerdiğinden fazla ENBREL® kullandıysanız (bir kerede çok fazla enjekte ettiyseniz veya çok sık kullandıysanız), derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz, içi boş olsa dahi, ilacın dış ambalajını mutlaka yanınızda götürünüz.

ENBREL® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ENBREL®'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu unutursanız, hatırladığınız anda bir sonraki dozunuzu derhal uygulayınız. Eğer bir sonraki dozunuz ertesi gün ise unuttuğunuz dozu atlayınız. Daha sonra ilacı uygulamaya her zamanki günlerde devam ediniz. Bir sonraki enjeksiyon gUnüne kadar hatırlamazsanız unutulan dozu takviye etmek için aynı günde 2 doz uygulamayınız.
Bu Ürünün kullanılmasıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ENBREL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ENBREL® tedavisini sonlandırdığınızda belirtileriniz geri dönebilir. Bu ürünün kullanılmasıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ENBREL® 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Size sıkıntı veren bir yan etki gözlerseniz veya bu kullanma talimatında belirtilmemiş bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, ENBREL®'İ kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada veya yutmada zorluk,
• Yüzde, boğazda, ellerde veya ayaklarda şişlik,
• Sinirli veya endişeli hissetmek, çarpıntı, ani deri kızarıklığı ve/veya sıcaklık hissi,
• Ciddi kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir, Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ENBREL®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size cn yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi enfeksiyon

belirtileri, öksürük, nefes darlığı, üşüme/ürperme, halsizlik, veya deride veya eklemlerde sıcak, kırmızı, hassas, dokununca acıyan bölgeler ile birlikte görülen yüksek ateş gibi

•Kan bozuklukları

belirtileri, kanama, çürük veya solukluk gibi.

• Sinir bozuklukları

belirtileri, hissizlik veya karıncalanma, görmede değişiklik, göz ağrısı, veya kol veya bacakta zayıflık başlaması gibi.

• Kalp yetmezliğinin kötüleşme

belirtileri, aktivite ile nefes darlığı veya yorgunluk, ayak bileklerinde şişme, boyun veya karında doluluk hissi, geceleri nefes darlığı veya öksürük, tırnakların veya dudakların mavimsi renk alması gibi.

• Kanser belirtileri:

Kanser vUcudun deri, kan gibi herhangi bir bölümünü etkileyebilir ve olası belirtiler kanserin tipine ve vücudun hangi bölgesinde olduğuna bağlıdır. Bu belirtiler, kilo kaybı, ateş, şişme (ağrılı veya ağrısız), inatçı öksürük, deride yumru veya tümörü içerir.
• Otoimmün reaksiyon belirtileri, ağrı, kaşınma, halsizlik, anormal nefes alma; düşünme, hissetme veya görme gibi duyuların olumsuz etkilenmesi (oluşan antikorlar normal vücut dokularına zarar verebilir).
• Lupus ya da lupus benzeri sen d rom belirtileri, kilo değişimleri, inatçı döküntü, ateş, eklem veya kas ağrısı veya yorgunluk gibi.
• Kan damarlarında iltihaplanma belirtileri, ağrı, ateş, ciltte kızarıklık veya ısı artışı veya kaşınma gibi.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit, idrar yolu enfeksiyonları ve deri enfeksiyonları dahil)
• Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kanama, çürüme, kızarıklık, kaşıntı, ağrı ve şişme dahil). Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları çok sık görülür, ama tedavinin ilk ayından sonra o kadar sık görülmez. Bazı hastalarda daha önce enjeksiyon yapılmış bir bölgeye tekrar enjeksiyon yapıldığı zaman reaksiyon gelişmiştir.

Yaygın:

• Alerjik reaksiyonlar
• Ateş
• Kaşıntı
• Normal dokulara karşı antikor üretimi (otoantikor üretimi).

Yaygın olmayan:

• Ciddi enfeksiyonlar (bakteriyel, mİkobakterİyel, mantar, viral, parazitik enfeksiyonlar, Legionella, pnömoni, derin deri enfeksiyonları, eklem enfeksiyonları, kan dolaşımında enfeksiyon ve değişik bölgelerdeki enfeksiyonlar dahil)
• Deride lokalize kabarmalar (anjiyoödem)
• Trombosit sayısında azalma
• Deri kanseri (melanom hariç)
• Kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır)
• Sedef hastalığı (yeni veya alevlenme)
• Döküntü
• Göz iltihabı
• Akciğerlerde iltihap
• Kan damarlarının iltihabı
• ANCA pozitif damar iltihabı

Seyrek:

• Ciddi alerjik reaksiyonlar (deride ciddi lokalize şişlikler ve hırıltılı nefes alma dahil)
• Lcnfoma (bir tür kan kanseri)
• Melanoma (bir tür cilt kanseri)
• Kırmızı, beyaz kan hücrelerinin ve trombosit sayılarında kombine azalma
• Sinir sistemi bozuklukları (multipl skleroz veya göz sinirlerinde veya belkemiğinde iltihaplanma belirti ve semptomlarına benzer sinir sistemi hastalıkları)
• Tüberküloz (verem)
• Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi
• Nöbet
• Lupus veya lupus benzeri sendrom (semptomlar inatçı kızarıklık, ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk içerebilir)
• Kan damarlarının iltihabı
• Düşük kırmızı kan hücre sayısı, düşük beyaz kan hücre sayısı, düşük nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısı
• Karaciğer enzimlerinde yükselme
• Deride şiddetli pullanma ve kabarcıklara neden olan deri döküntüsü
• Akciğerleri, deriyi ve lenf düğümlerini etkileyebilen bağışıklık sistemi bozukluğu (sarkoidoz)
• Vücudun kendi bağışıklık sisteminin sebep olduğu karaciğerde iltihaplanma (otoimmün hepatit)

Çok Seyrek:

• Kemik iliğinin kan hücresi üretiminde yetersizlik

Bilinmiyor:

• Beyaz kan hücrelerinde inflamasyonla ilişkili aşırı faaliyet (makrofaj aktivasyon sendromu)
• Lösemi (kan ve kemik iliğini etkileyen kanser)
• Merkel hücrcli karsinom (bir çeşit cilt kanseri),
• Bir çeşit enfeksiyon (Lisleria)
• Hepatit B virüsünün aktive olması
• Dermalomiyozit olarak adlandırılan durumun (deri döküntüsü ile seyreden kas iltihabı ve zayıflığı) kötüleşmesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.ENBREL^in Saklanması

ENBREL'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Buzdolabında 2 - 8°C arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.
ENBREL® solüsyonu hazırlanmadan önce 25°C'nin altındaki sıcaklıklarda bir sefere mahsus olmak üzere 4 haftaya kadar saklanabilir ancak tekrar buzdolabına konmamalıdır. Buzdolabından çıkarılan ürün 4 hafta içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır. ENBREL®' in buzdolabından çıkarıldığı tarih ve atılması gereken tarihin (buzdolabından çıkarıldıktan sonra en fazla 4 hafta) kaydedilmesi tavsiye edilir.
ENBREL* solüsyonu hazırlanır hazırlanmaz veya 2 - 8°C arasında saklamak koşulu ile 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan ENBREL40 solüsyonu dikkatlice atılmalıdır. İğneleri ve şırıngayı doktor, hemşire veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

ENBREL*'i kutu/flakon üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Eğer solüsyonun şeffaf olmadığını ve partikUller içerdiğini fark ederseniz ENBREL®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/lstanbul

Üretici:

Wyeth Pharmaceuticals Havant, Ingiltere
Bu kullanma talimatı.........tarihinde onaylanmıştır.
ENBREL®'İN HAZIRLANMASI VE ENJEKSİYONU İÇİN KULLANIM KILAVUZU
a.
Giriş
b.
Enjeksiyona hazırlık
c.
ENBREL® dozunun enjeksiyon için hazırlanması
d.
Enjeksiyonluk suyun ilave edilmesi
e.
ENBREL® solüsyonun flakondan çekilmesi
f.
İğnenin şırıngaya takılması
g-
Enjeksiyon bölgesinin seçilmesi
h.
Enjeksiyon bölgesinin hazırlanması ve ENBREL® solüsyonunun enjeksiyonu
i.
Arta kalan malzemenin atılması
a. GİRİŞ
Aşağıda verilen kullanım bilgileri ENBREL®'i nasıl hazırlayacağınız ve enjekte edeceğinizi açıklamaktadır. Lütfen hazırlama talimatlarını dikkatle okuyup adım adım takip ediniz. Doktorunuz veya asistanı, kendinize veya bir çocuğa enjeksiyon uygulayabilmeniz için gerekli talimatları verecektir. Dozun hazırlamasını ve uygulamasını tanı olarak anlamadan enjeksiyon yapmayınız. Enjeksiyon bir başka ilaç İle birlikte hazırlanmamalıdır.
b. ENJEKSİYONA HAZIRLIK
• Ellerinizi iyice yıkayınız.
• Temiz, iyi aydınlatılmış, düz bir ortam seçiniz.
• Doz paketi şunları içerir;

ENBREL® flakonu


Berrak, renksiz sıvı (enjeksiyonluk su) içeren şırınga


! iğne


iflakon adaptörü


2 alkollü ped


Eğer bu maddeler yok ise paketi kullanmayınız ve eczacınıza danışınız. Sadece bu materyelleri kullanınız. Başka bir şırınga kesinlikle kullanmayınız.
• Şırınga ve flakon etiketlerinden son kullanma tarihlerine bakınız. Belirtilmiş ay ve yıldan sonra ürünleri kullanmayınız.

. ENBREL® DOZUNUN ENJEKSİYON İÇİN HAZIRLANMASI

• Paketin içini boşaltınız.
• ENBREL® flakonunun plastik kapağını çıkartınız. Flakonun üzerindeki gri tıpayı veya aluminyum halkayı kesinlikle çıkarmayınız.
• Yeni bir alkollü ped ile ENBREL® flakonunun gri tıpasını temizleyiniz. Temizledikten sonra gri tıpaya tekrar elinizi sürmeyiniz veya bir yere değdirmeyiniz.
• ENBREL® flakonunıı temiz bir yüzeye dik olarak yerleştiriniz.
• Adaptörün plastik paketinin kağıt kaplamasını çıkarınız.
• Paketin içerisinde iken adaptörü ENBREL* flakonuna yerleştiriniz.
• Bir eliniz ile flakonu düz yüzeyde sağlam tutunuz. Diğer elinizle adaptör paketine sıkıca bastırarak adaptör ucunun flakon tıpasına girmiş olduğunu hissediniz.
• Bir eliniz ile flakonu tutarak adaptörün plastik paketini çıkarınız.
• Başlığın perforajını kırarak şırıngadan koruyucu kılıfı çıkartınız. Bu işlemi kılıfın ucunu sıkıca tutup perforaj kırılıncaya kadar aşağı ve yukarı doğru eğerek yapınız.
» Bu perforasyon önceden kırılmışsa şırıngayı kullanmayınız. Başka bir doz paketi ile tekrar başlayınız.
• Bir eliniz ile şırınganın cam gövdesini (beyaz kılıf değil), diğer elinizle flakon adaptörünü (flakonu değil) tutarak şırıngayı adaptör deliğine sokup şırınga ve adaptörü bağlayınız ve saat yönünde çevirerek sıkıca kilitleyiniz.

d.

ENJEKSİYONLUK SUYUN İLAVE EDİLMESİ
* Flakonu düz bir yüzeyde dik tutarak sıvı bütünüyle flakona girinceye kadar ÇOK YAVAŞ HAREKETLE pistonu iliniz. Böylece köpürme (birçok hava kabarcığı) azaltılmış olur.
• Sıvı tamamıyla boşaldığında piston kendiliğinden yükselecektir. Bu hava basıncından dolayı olacaktır, bir problem değildir.
• Şırınga yerinde dururken flakonu birkaç defa yuvarlak hareketlerle çeviriniz, böylece tozun çözülmesi sağlanacaktır. Flakonu çalkalamayınız. Bütün toz çözülünceye kadar bekleyiniz (genellikle 10 dakikadan az sürer). Solüsyon, berrak ve renksiz olmalı, tanecik ve uçuşan partiküller bulunmamalıdır. Flakonda beyaz bir köpük kalabilir - bu normaldir. ENBREL flakonundaki bütün toz 10 dakika içinde çözülmez ise o flakonu kullanmayınız. Bir başka doz paketi ile yeniden başlayınız.

e. ENBREL® SOLÜSYONUN FLAKONDAN ÇEKİLMESİ
• Şırınga, flakon ve adaptöre takılı iken, flakonu göz hizasında baş aşağı tutunuz. Pistonu şırınganın içine itiniz.
• Daha sonra pistonu yavaşça geriye çekerek sıvıyı şırıngaya aktarınız. Yetişkin hastalar için tüm hacim çekiniz. Çocuklar için, yalnızca çocuğunuzun doktorunun belirttiği miktarda sıvıyı çekiniz. ENBREL® flakondan çekildiğinde şırıngada hava kabarcıkları olabilir. Daha sonraki işlemler esnasında hava kabarcıkları giderileceği için bu önemli değildir.
• Dolu şırıngayı temiz düz bir yüzeye yerleştiriniz. Piston üzerine bastırılmamasına dikkat ediniz.
• Saat yönünün tersine çevirerek şırıngayı adaptörden ayırınız.


(Not: Bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra, flakonda çok az bir sıvı kalabilir. Bu normaldir)


f. İĞNENİN ŞIRINGAYA TAKILMASI

• İğne steril saklanmak üzere plastik bir kap içerisindedir.
• Bu plastik kabı açmak için bir eliniz ile kısa geniş ucundan tutunuz. Diğer eliniz ile uzun bölümü tutunuz.
• Mühürü kırmak için uzun uç aşağıya ve yukarıya doğru eğilerek kırılır.
• Mühür kırıldıktan sonra kısa geniş uç plastik kaptan çıkarılır.
• İğne uzun ucun İçerisinde kalır.
• İğne vc kap bir el ile tutularak şırınga alınır ve şırınga ucu iğne ağzına yerleştirilir.
• Şırıngayı iğneye sıkıca takmak için saat yönünde çevirerek sıkınız.
• Şırıngayı dik tutarak, içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartmak için pistonu yavaşça itiniz.

g. ENJEKSİYON BÖLGESİNİN SEÇİLMESİ

• Üst bacak, karın (göbeğin 5 cm çevresi dışında) veya üst kolun arka tarafında bir enjeksiyon bölgesi seçiniz.

• Her yeni enjeksiyonda farklı bölgeler kullanılmalıdır. Yeni enjeksiyon bölgesi eski bölgeden en az 3 cm mesafede olmalıdır. Cildin hassas, çürümüş, kırmızı veya sertleşmiş bölgelerine enjeksiyon yapılmamalıdır. (Önceki enjeksiyonlar hakkında not tutmak faydalı olabilir)
• Siz veya çocuğunuzda psöriazis varsa, herhangi bir kabarık, kalın, kırmızı veya pullu deri alanlarına (psöriazis deri lezyonları) direkt olarak enjekte etmemeye çalışmalısınız.

h. ENJEKSİYON BÖLGESİNİN HAZIRLANMASI VE ENBREL SOLÜSYONUNUN ENJEKSİYONU

• ENBREL®'in enjekte edileceği bölgeyi yuvarlak hareketler ile alkollü ped kullanarak siliniz. Enjeksiyon öncesinde tekrar bu bölgeye dokunmayınız.
¦ Ciltte temizlenen bu bölge kuruduğu zaman bir eliniz ile sıkıştırarak tutunuz. Diğer eliniz ile, şırıngayı cildinize 45° açı ile tutunuz.
• Kısa ve çabuk bir hareket ile iğneyi cildinize batırınız.
• Diğer elinizi cildinizden çekiniz.
• Serbest elinizle, yavaşça pistonu iterek ilacı enjekte ediniz.
• Şırınga boşalınca, girdiğiniz açıyı bozmamaya dikkat ederek iğneyi çıkarınız.
• Enjeksiyon bölgesine 10 saniye kadar pamuk ile bastırınız. Hafif bir kanama görülebilir. Enjeksiyon bölgesini ovmayınız. Arzu edilirse bir yara bandı konulabilir.

i. ARTA KALAN MALZEMENİN ATILMASI

• İğneler ve şırınga

HİÇBİR ŞEKİLDE YENİDEN KULLANILMAMALIDIR,

iğneleri ve şırıngayı doktor, hemşire veya eczacınızın Önerdiği biçimde imha ediniz.
Bütün sorularınız için, ENBREL® konusunda tccrübeli olan doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.
2013-0003340

İlaç Bilgileri

Enbrel 25 Mg Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz

Etken Maddesi: Etanercept

Atc Kodu: L04AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.