Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vent-o-sal 100 Mcg Inhaler Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamolİnhalant (çekilerek alınan)

KULLANMA TALİMATI

VENT-O-SAL 100 mcg inhaler Ağızdan solunarak alınır.

• Etkin madde:


Her dozda 100 mikrogram salbutamol (sülfat olarak).

• Yardımcı maddeler:


Oleik asit, absolü etanol, 1,1,1,2-Tetrafloroetan (HFA 134a)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1VENT-O-SAL nedir ve ne için kullanılır?


2. VENT-O-SAL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VENT-O-SAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VENT-O-SAL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VENT-O-SAL nedir ve ne için kullanılır?

VENT-O-SAL selekti f beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.
VENT-O-SAL inhaler, özel olarak dizayn edilmiş, aktivatörü olan Ölçülü dozlu bir cihazdır. İnhaler ile 200 ve 250 kez püskürtme yapılabilir ve her püskürtme ile 100 mikrogram salbutamol salınır.
• Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı bir ilaçtır.
• Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdır. Astımda VENT-O-SAL'in düzenli kullanımı önerilmez.
VENT-O-SAL:
• Astım, uzun süreli devam eden hava yolları iltihabında (kronik bronşit) ve akciğerde hava yollarının gelişmiş kalıcı hasarlarından (amfızemden) kaynaklanan geri dönüşümlü havayolu tıkanıklıklarında çabuk başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak (4 saat) genişletilmesinde
• Egzersiz, alerjene maruz kalma gibi astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği bilinen koşullarda belirtileri önlemek amacıyla,
• Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.
Düzenli tedavide tercih edilmez.

2. VENT-O-SAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VENT-O-SAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer salbutamole veya VENT-O-SAL'in diğer bileşenlerinden (HFA 134a) herhangi birine karşı aleıjiniz varsa kullanmayınız.
VENT-O-SAL inhaler erken doğum tedavisi için uygun değildir. VENT-O-SAL preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

VENT-O-SAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili hava yollarım açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
• Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Yüksek tansiyonunuz varsa.
• İlacınız daha önce kullandığınız etkili dozlarda en az 3 saat rahatlama sağlamıyorsa doktorunuza danışınız.
• Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve göğsünüzde ağn ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
VENT-O-SAL kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşın miktarda azalabilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamileyseniz VENT-O-SAL'i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

VENT-O-SAL muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

VENT-O-SAL'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

VENT-O-SAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENT-O-SAL az miktarda - her 100 mikrogramda 100 mg'dan daha az - etanol (alkol) içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VENT-O-SAL'i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VENT-O-SAL nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri adölesanlar:
• Astımı rahatlatmak için - 1 veya 2 inhalasyon
• Astımı önlemek için - Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon
• Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.
Gerektikçe kullanıma sürekli ihtiyaç duyma veya dozdaki ani artışlar astımınızın kötüleştiğini gösterir.
Aşın doz istenmeyen e

tkil

erin ortaya çıkmasına yol açacağından ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını sadece doktorunuzun tavsiyesi ile artırınız.

Uygulama yolu ve metodu: İnhalerin test edilmesi:


• İnhaleri ilk kez kullanmadan önce çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlığın kapağını

iki(resim A).

Çalıştığından emin olmak için inhaleri iyice çalkalayınız ve 1 kez havaya püskününüz.

İnhalerin kullanılması:

1. Ağızlığın kapağını hafifçe yanlarından sıkıştırarak çıkartınız

(resim A).

/1>


2. Ağızlık dahil inhalerin iç ve dış kısmını inceleyerek yabancı bir cisim olup olmadığına bakınız.
3. Yabancı cisimleri uzaklaştırmak ve inhaler içeriğinin iyice karışmasını sağlamak için inhaleri iyice çalkalayınız

(resim B).

B


4. İnhaleri baş ve diğer parmaklarınızla, başparmağınız ağızlığın tabanından tutacak şekilde dik pozisyonda tutunuz

(resim C).


5. Nefesinizi rahatça yapabildiğiniz kadar dışarı veriniz

(resim(resim D).

6. Ağzınızdan nefes alınız. Nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı bastırarak düzenli ve derin nefes alırken VENT-O-SAL'i püskürtünüz

(resim E).

7. Nefesinizi tutunuz. İnhaleri ağzınızdan çıkartınız. Nefesinizi birkaç saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutmaya devam ediniz

(resim F).


8. Eğer doktorunuz 2 doz almanızı söylediyse inhaleri dik tutmaya devam ediniz ve 3'ten 7'ye kadar olan basamakları tekrarlamadan önce yarım dakika kadar bekleyiniz.
9. Ağızlığın kapağını sıkıca itip yerine oturtarak kapatınız.

ÖNEMLİ:

5, 6 ve 7. aşamalarda acele etmeyiniz. İnhalerinizi kullanmadan önce mümkün olduğu kadar yavaş nefes almaya başlamanız önemlidir.
İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda birkaç kez ayna önünde pratik yapınız. İnhalerin tepesinden veya ağzınızın kenarından sis çıktığını görürseniz 2. basamaktan itibaren işlemleri tekrarlayınız.
Küçük çocukların inhalasyon için yardıma ihtiyacı olabilir, dolayısıyla ebeveynlerinin inhaleri onlar için çalıştırması gerekebilir. Çocuğunuzu nefesini dışarı vermesi için cesaretlendirin ve çocuğunuz nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı doğru bastırınız. Tekniği çocuğunuz ile birlikte çalışınız. Vent-O-Sal tnhaleri bir bebeğe veya 5 yaşın altındaki bir çocuğa uygularken uygun bir alet kullanmanız faydalı olabilir. Bu cihaza ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
Diğer çocuklar veya güçsüz ellere sahip yetişkinler için inhaleri iki elle tutarak kullanmak daha kolay olabilir. Bunun için iki işaret parmağınızı inhalerin tepesine, iki başparmağınızı da ağızlığın altına koyunuz

(resim

G).

İnhalerin temizlenmesi:

İnhalerinizin tıkanmasını önlemek için haftada en az bir kez temizlenmesi gereklidir. İnhalerinizi temizlemek için:
• Metal aerosol tüpü inhalerin plastik dış kısmından çıkartınız ve ağızlığın kapağını açınız.
• Plastik kısmı ılık akan su ile yıkayınız ve bir kez de ağızlık kısmından suyun altına tutarak yıkayınız.
• Plastik kısmın içini ve dışını iyice kurutunuz (örneğin geceleyin).
• Aerosol tüpü ve ağızlığın kapağını yerine takınız.

Metal aerosol tüpü suya bırakmayınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

2-12 yaş arasındaki çocuklarda:
• Astımı rahatlatmak için - 1 inhalasyon. Gerektiğinde 2 inhalasyon
• Astımı önlemek için - Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon
• Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.

Yaşlılarda kullanımı:

İleri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyan bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer VENT-O-SAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VENT-O-SAL kullandıysanız

VENT-O-SAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VENT-O-SAL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VENT-O-SAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyonlar

(10.000 hastanın birinden az görülebilir)
Eğer aleıjik bir reaksiyon yaşıyorsanız Vent-O-Sal İnhaler almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır; Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınlmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

• Titreme, baş ağrısı
• Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

Yaygın olmayan yan etkiler

• Çarpıntı
• Ağız ve boğaz iritasyonu
• Kas krampları

Seyrek görülen yan etkiler

• Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
• Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferal vazodilatasyon)

Çok seyrek görülen yan etkiler

• İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
• Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
• Aşın hareketlilik

Görülme sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VENT-O-SAL'in saklanması

VENT-O-SAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.


VENT-O-SAL'i 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direkt gün ışığından ve donmaktan koruyunuz.
Kullanılmadığı zaman ağızlık kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kınlmamalı, ateşten uzak tutulmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENT-O-SAL 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


Laboratorio ALDO-UNION S.A.
Baronessa de Malda, 73-08950 Esplugues de LL.
Barselona-İS PAN Y A

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


VSİ-131113P8
Sayfa 7
1
5 gün veya daha uzun süredir kullanılmadıysa inhaleri iyice çalkalayınız ve çalıştığından emin olmak için 2 kez havaya püskürtünüz.

İlaç Bilgileri

Vent-o-sal 100 Mcg Inhaler

Etken Maddesi: Salbutamol Sülfat

Atc Kodu: R03AC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Vent-o-sal 100 Mcg Inhaler-KUB
 • Vent-o-sal 100 Mcg Inhaler-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Vent-o-sal Inhaler
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.