Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Eumovate Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Etkili Kortikosteroidler (Grup 2) » Klobetason

KULLANMA TALİMATI

EUMOVATE krem Haricen kullanılır.

Etkin madde: %

0.05 (a/a) klobetazon 17-bütirat içerir.

Yardımcı maddeler:

Gliseril monostearat, Balmumu, Setostearil alkol, Dimetikon, Gliserol, Klorokrezol, Sodyum sitrat, Sitrik asit monohidrat, Saf su, Arlacel 165

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz, o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız, o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


o Bu talimatta yazılanlara aynen uyuma, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. EUMOVATE nedir ve ne için kullanılır?


2. EUMOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EUMOVATE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EUMOVATE'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EUMOVATE nedir ve ne için kullanılır?

EUMOVATE, bölgesel etki gösteren iltihap giderici bir glukokortikoiddir.
EUMOVATE, 25g ve 50g'lık tüplerde bulunan homojen (benzer özellikte), beyaz, su ile yıkanabilir bir kremdir.
EUMOVATE, alerjik nitelikte olan egzama (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı), fotodermatit (yüz, ense eller gibi güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde görülen döküntüler), işitme kanadının dış bölümünün iltihabı, primer irritan (birincil reaksiyon oluşturan durum) ve aleıjik dermatit (bebek bezi pişikleri dahil), prurigo nodülaris (şiddetle kaşınan ısrarlı döküntü ve kabartılarla belirgin kronik bir deri hastalığı), seboreik dermatit (genellikle derinin yağlı bölümlerinde görülen iltihaplı ve kaşıntılı bir deri hastalığı), böcek ısırığı reaksiyonları dahil egzama ve dermatitlerin bütün tiplerinin tedavisinde ve daha aktif bölgesel steroidlerle tedavide tedavi dönemleri arasında, idame (devam ettirme) tedavisi amacıyla kullanılabilir.

2. EUMOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EUMOVATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Klobetazon bütirata veya ilacm içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa.
• Tedavi edilmemiş cilt enfeksiyonunuz varsa
• Sivilce probleminiz (akne vulgaris) varsa.
• Rozasea (ciltte ve burun çevresinde şiddetli al basması)
• inflamasyonsuz kaşıntı
• Viral iltihaplanmalar (örn. uçuk, suçiçeği), mantarların (örn.

Candida, tinea)

veya bakterilerin (örn. impetigo) neden olduğu cilt lezyonlan

EUMOVATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır ve tedavi normal olarak yedi günü geçmemelidir.
• Bebeklerde ve küçük çocuklarda egzama (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı) tedavisi doktor kontrolünde sürdürülmelidir. Bu nedenle doktor gözetiminde olmadan tedavi, yetişkin, 12 yaş ve üzeri çocuklar için 7 gün aralıksız ve sargı kullanılmayan tedavi ile sınırlanmıştır.
• iltihaplı doku bozukluklarında uygun bir mikroorganizmalara yönelik tedavi uygulanmalıdır.
• Sivilceli yüz bölgesinde kullanımı önerilmemektedir.
• EUMOVATE'ın kullanıldığı aynı bölgeye hekim teşhisi olmadan 3. kez tedavi uygulanmamalıdır.
• İltihap yayıldığı zaman, EUMOVATE tedavisi kesilmeli ve antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.
• Hastalar EUMOVATE'ın egzama (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı) gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını, diğer endikasyonlar için kullanıldığında durumun ağırlaşabileceği konusunda uyarılmalıdır. EUMOVATE mantar enfeksiyonlarının görülebileceği kasıkta, genital bölgede ya da ayakparmaklannın arasında kullanılmamalıdır.
• Cushing's sendromu ve hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen supresyonu sistemik emilim artışına sebep olabilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır. ilacm aniden bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.
• Yüze uzun süre uygulamayınız.
• Göz kapaklarına uygularken göze kaçırmamaya dikkat edin.

EUMOVATE'nin yiyecek ve içecek ile birlikte kullandması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz EUMOVATE'ı en az miktarda ve en kısa süre kullanmalısınız. Hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oram doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EUMOVATE'm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız, emzirmenin çocuk açısından faydası ve EUMOVATE tedavisinin sizin açınızdan faydasını doktorunuz dikkate alarak verecektir. Emzirme sırasında kullanılırken bebeğin yanlışlıkla yutmaması için memeye uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

EUMOVATE'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EUMOVATE, gliserol içerir, bu madde başağnsı ishal ve mide bulantısına sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EUMOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
EUMOVATE, ince bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya da iki kez düzelme sağlanana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uygulama sıklığı azaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir yumuşatıcı uygulanmadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir.
Durum kötüleşirse ya da 2-4 haftada düzelme sağlanmazsa tedavi ve tam yeniden değerlendirilmelidir.
Lezyon kontrolü sağlandıktan sonra tedavi azaltılarak kesilmelidir ve idame tedavi olarak bir yumuşatıcı kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

EUMOVATE, ince bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alana sürülür.

Değişik yaş gruplan:

• Çocuklarda kullanım:

Bebeklerde ve çocuklarda uzun süreli bölgesel tedavilerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Çocuklarda yarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır ve 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

• Yaşlılarda kullanımı:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

istenen

klinik

etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer EUMOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EUMOVATE kullandıysanız:

K

ullanmanızılanmas

ı) belirtileri görülebilir, bu durumda EUMOVATE tedavisine doktor gözetiminde azaltılarak son verilmelidir. Topikal steoridlerin uzun süreli kullanımı sonucu derinin incelmesine sebep olabilir.

EUMOVATE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EUMOVATEı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EUMOVATE ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

EUMOVATE tedavisi sonlandınldığmda, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yine de doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EUMOVATE ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EUMOVATE'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölfimüne başvurunuz:

• Aşın duyarlılık reaksiyonları (deri döküntüleri, yüz, dudaklar, dil ya da gırtlakta şişme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EUMOVATE'a karşı aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygm: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygm olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygm görülen yan etkiler:

• Kaşıntı ve ağrı

Çok seyrek görülen yan etkiler

Fırsatçı enfeksiyonlar Aşın duyarlılık
Altta yatan hastalık belirtilerinin alevlenmesi Uygulama yerinde yanma, tahriş ya da kaşınma Aşın kıllanma Deri renginde değişiklik Deride incelme Kilo artışı/şişmanlık Yüzde yuvarlaklaşma Çocuklarda ağırlık artışı/gelişme geriliği Deride yanma Döküntü Kızarıklık
Alleıjik temas dermatiti Kanda kortizol hormonunun azalması Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması Kan basmcı yükselmesi Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)
Göz içi basıncı artışı (glokom)
Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EUMOVATE'ın Saklanması

EUMOVATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EUMOVATE'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçlan San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretici:Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


t


5

İlaç Bilgileri

Eumovate Krem

Etken Maddesi: Klobetazon 17-bütirat

Atc Kodu: D07AB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Eumovate Krem-KUB
 • Eumovate Krem-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.