Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dalylacton 100 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIDALYLACTON 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg spironolakton içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, povidone K 30, kalsiyum hidrojen fosfatdihidrat, kolloidal silikon dioksit (E171), magnezyum stearat, opadry II 85F230020turuncu (polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol/makrogol, talk, sarı demiroksit (E172), kırmızı demir oksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. DALYLACTON nedir ve ne için kullanıhr?


2. DALYLACTO'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DALYLACTON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DALYLACTON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. DALYLACTON nedir ve ne için kullanılır?

DALYLACTON idrar söktürücü olan ve diüretikler olarak adlandırılan gruba dahildir.

DALYLACTON; sarımsı-turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü çentikli, bikonveks film kaplı tablet olarak, 16 veya 20 film kaplı tablet içeren, blister ambalajlarda temin edilebilir.

Ayak bileğinizde şişme varsa ya da kesik kesik nefes alıyorsanız doktora gidiniz. Bu durum vücudunuzda fazla sıvı miktarı olması durumunda kalbinizin pompalama gücünde ortayaçıkan zayıflık nedeniyle olabilir. Bu durum konjestif kalp yetmezliği olarak adlandırılır.Ekstra sıvının vücudunuzda dolaştırılması kalbinizin daha çok çalışması demektir.Doktorunuz vücudunuzdaki fazla sıvı atılımını sağlamak için size DALYLACTONverecektir. DALYLACTON kullandığınız zaman daha fazla tuvalete gitme ihtiyacıduyarsınız. Böylece fazladan sıvıyı idrarınızla atarsınız.

DALYLACTON ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

• Esansiyel hipertansiyon (nedeni bilinmeyen hipertansiyon)

• Nefrotik sendrom (vücutta çok fazla sıvı toplanmasına neden olan bir böbrekhastalığı)

• Assit (örneğin karaciğer sirozunun neden olduğu, karın içinde sıvı toplanması)

• Primer aldosteronizm (Aldosteron isimli hormonun çok yüksek düzeyde olmasınabağlı vücutta sıvı toplanması)

• Diüretiklerle birlikte hipokalemi/hipomagnezemi (kan potasyum düzeyininnormalin altına düşmesi) birleşik tedavisinde

• Hirsutizm (kıllanma artışı) tedavisinde

2. DALYLACTON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDALYLACTON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Spironolakton veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık gösteriyorsanız,

Addison hastalığınız (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) var ise, Spironolaktona karşı geçmişte olağandışı veya alerjik reaksiyonunuz olduysa,Hiperkaleminiz (kandaki potasyum seviyesinde yükselme) var ise,

İdrara çıkamıyorsanız,

Bu lj>eljge

Belge Do

ınız varsa,


• Emziriyorsanız,

• Eplerenon (kronik kalp yetmezliği için kullanılır) ile birlikte kullanıyorsanız,

• Potasyum tutucu diüretik tablet ya da potasyum takviyetabletlerinden

kullanıyorsanız,

Orta ila şiddetli böbrek hastalığı olan çocuklar DALYLACTON kullanmamalıdır.

DALYLACTON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa; özellikle karaciğer hastalığı veyahipertansiyonu

olan çocuklarda böbrek hastalığı söz konusu ise doktorunuza bu durumdan

bahsediniz. Özellikle yaşlı grubuna dahil hasta iseniz, doktorunuz rutin olarak değerlendirilmenizi isteyebilir.

• Hamileyseniz,

• İdrarınızı yapmakta zorlanıyorsanız,

• Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,

• Kandaki sodyum seviyesinin düşmesine (hiponatremi) sebep olacak diğerdiüretik tabletler ile DALYLACTON'u birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Böbrek fonksiyonlarınızda azalma veya böbrek yetmezliğiniz varsa kanınızda potasyum seviyesinde ciddi artışlar meydana gelebilir. Bu durum, kalp fonksiyonlarınızı etkileyebilir veçok uç vakalarda ölümcül sonuçları olabilir.

Potasyum açısından zengin gıdalar ve potasyum takviyesi gibi bazı ilaçların DALYLACTON ile birlikte kullanımı ciddi hiperkalemiye (kanda potasyum artışı) sebep olabilir. Ciddihiperkalemi belirtileri kas krampları, kalp atışında düzensizlik, ishal, bulantı, baş dönmesi vebaş ağrısı şeklinde olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DALYLACTON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DALYLACTON besinlerle birlikte alınmalıdır. Alkol ile beraber kullanılmamalıdır.

HamilelikHamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsamz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. DALYLACTON'u doktorunuz gerekli görür ise kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız DALYLACTON kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve DALYLACTON kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için danışınız.

Araç ve makine kullanımı

DALYLACTON tedavisi alan bazı hastalarda uyku hali ve sersemlik görüldüğü bildirilmiştir. Bu sebeple DALYLACTON'un araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makinekullanırken dikkatli olunmalıdır.

DALYLACTON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DALYLACTON'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza DALYLACTON kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun

SPIRONEO

DALYLACTON dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

• Kalp hastalığının tedavisinde kullanılan digoksin veya sindirim sistemirahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon,

• Yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan ilaçlar (ADE inhibitörleri),

• İdrar söktürücü olarak kullanılan diğer ilaçlar (potasyum tutucu diüretiklergibi), Yangı dindirici olarak kullanılan asetil salisilik asit, indometazin,mefenamik asit veya ibuprofen gibi non steroidal antienflamatuar ilaçlar

Potasyum takviyeleri

Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan antipirin

Hiperkalemiye (kanda yüksek potasyum seviyesi) sebep olduğu bilinen ilaçlar Enfeksiyon önleyici (antienfektif^ olarak kullanılan trimetoprim vetrimetoprimsülfometoksazol

Duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan lityum,

Bazı hastalıkların teşhisinde ve cerrahi/ cerrahi olmayan işlemler sırasında çizgili kas gevşetici amaçlı kullanılan tübokürarin,

Yangı dindirici (antienflamatuar) ve bağışıklık sistemi düzenleyici (immunmodülatör) amaçlı kullanılan kortikosteroidler,

Birlikte kullanıldığında kan basıncında düşüklüğüne sebep olabilecek alkol, barbitürat, narkotikler.

DALYLACTON, noradrenalin için vücudun vereceği yanıtı azaltır. Eğer anestezi almanız gereken bir ameliyat olacaksanız doktorunuza bu durumdan bahsediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DALYLACTON nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin ne kadar DALYLACTON'a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Yetişkinler içingünde tek doz ya da bölünmüş dozlarla verilebilir. Yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

DALYLACTON ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları:

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Aniden ortaya çıkan böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasını ve atılımını değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer DALYLACTON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DALYLACTON kullandıysanız:

DALYLACTON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımı belirtileri, uykulu hissetme, baş dönmesi hissi, susuzluk, yorgunluk şeklindedir ve aklınızın karıştığını hissedebilirsiniz. İshal şikayetiniz olabilir veya cildin üzerinde yer alanküçük kabarıklıklar veya yayılmış düz kırmızı alanlar şeklinde deri döküntüleri olabilir. Kansodyum ve potasyum düzeylerindeki değişiklikler yorgun hissetmenize sebep olabilir vecildinizde karıncalanma acı, batma, uyuşma ve / veya kas spazmları şeklinde şikayetlerinizolabilir. Ancak bu belirtiler ciddi doz aşımı ile bağlantılıdır denemez.

Eğer DALYLACTON kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmemişse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DALYLACTON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya

devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DALYLACTON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir,10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, DALYLACTON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor:

• Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnsonsendromu)

• Tümvücutta, cildinüstkatmanlarının, alt katmanlarından ayrılması (toksik

epidermal nekroliz)

• Deridöküntüsü,ateşveödem (Daha ciddi bir durumun, ilaç döküntüsünün,

eozinofili ve sistemik semptomların belirtileri olabilirler)

• Sarırenkli derivegözler (sarılık), DALYLACTON karaciğer fonksiyon

bozukluğuna neden olabilir.

• Düzensiz kalpatışı(ölümcül olabilen), karıncalanma hissi, kas

fonksiyonunda/işlevinde kayıp (paralizi) veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyumve diğer elektrolit seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır.Eğer gerek görürsetedav^iziiisoniaffldıırabilipjzB^nlaaın hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin DALYLACTON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:

Mide bulantısı, mide bozukluğu,

Uyuşukluk, sersemlik,

Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,

Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,

Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum),

Enfeksiyon ile savaşan hücrelerin (akyuvar) sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında azalma (trombositopeni),

Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer; memede yumrulaşma, meme ağrısı,

Kadınlarda seste kalınlaşma,

Deride kızarıklık, genel kaşıntı,

Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji; aşırı kıllanma (hipertrikozis),

Saç kaybı,

Genel yorgunluk, kas ve bacak krampları

Aniden ortaya çıkan böbrek yetmezliği ya da anormal karaciğer fonksiyonları Kandaki potasyum düzeyi artışı (hiperkalemi)

Pemfigoid (ciltte içi su dolu kabarcık oluşumu, kabarcıkların patlaması sonucu kabuklanması ve yüzeysel yara oluşumu şeklinde seyreden deri hastalığı)

Bunlar DALYLACTON'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DALYLACTON'un saklanması

DALYLACTON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DALYLACTON'u kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

PHARMAPLACE İLAÇ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çerkezköy-Tekirdağ

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

Bu kullanma talimatı 08.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dalylacton 100 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Spironolakton

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.