Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Setron 1 mg film tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

SETRON 1 mg FUm Tablet Ağızdan (yutularak) ahnır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, hidroksipropilmetil selüloz, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalize selüloz, magnezyum stearat ve film kaplama maddesi olarak hidroksipropil metal selüloz, titanyum dioksit (E171), makrogol 400, polisorbat 80 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kyüanma Ialim^.tın^^;

L SETRON nedir ve ne için kullanılır?


2. SETRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SETRON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

SETRON1


Başlıkları yer almaktadır.

1. SETRONnedir ve ne içinkullanılır?

• SETRON “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.

2. SETRON'u kuUanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SETRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Granisetron veya SETRON'un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjik iseniz (yardımcı maddeler Üstesine bakımz)
• Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlanna karşı aleıjik iseniz SETRON'u kullanmayınız.

SETRON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan bağırsak hareketlerinde problemleriniz varsa SETRON'u dikkatli kullanınız.
• 12 yaşın altındaki çocuklarda SETRON kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza damşımz.

Hamilelik

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe SETRON kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

SETRON'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle SETRON tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
• Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe SETRON kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

SETRON'un araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

SETRON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

SETRON bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransmız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Diğer Saçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


•

Özellikle eğer deksametazon (steroid bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaç kanser tedavisinde veya artritte kullanılmaktadır.

3. SETRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SETRON'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacımza danışımz.
Genel kullamm dozu şu şekildedir:
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa
süre önce 1 adet 1 mg tablet ve 12 saat sonrasında tekrar 1 adet 1 mg tablet veya
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa
süre önce 1 adet 2 mg tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

• Ağızdan alınmalıdır.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile ahnız (örneğin, bir bardak su üe)

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Özel kullammı yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Özel kullammı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almaymız.

Eğer SETRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SETRON kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla SETRON kullandıysamz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SETRON'u kullanmayı unutursanız

• Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SETRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SETRON tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SETRON kullanımı da yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Eğer aşağıdaki problemi farkederseniz, hemen bir doktora başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar (anaflaksi). Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişm-esi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
SETRON kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:
Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir
• Baş ağnsı
• Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
Yaygın: 100 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
• Uyku problemleri (uykusuzluk)
• Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
• İshal
Yaygın olmayan: 1.000 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
• Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kımuzı kabartılar belirtiler arasındadır.
• Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtlan) değişiklikler
• Titreme, kaslann sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

Bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmemiş olan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SETRON'un saklanması

SETRON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcakhğında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kuUanmız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SETRON'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi

: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent/İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1
SETRON kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanm (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

İlaç Bilgileri

Setron 1 mg film tablet

Etken Maddesi: Granisetron hidroklorür

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Setron 1 mg film tablet-KT
 • Setron 1 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Setron 1 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.