Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pomalem 3 Mg Sert Kapsül Kullanma Talimatı

POMALEM 3 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir sert kapsül 3 mg pomalidomid içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:Sert kapsül

: Titanyum dioksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit,patent mavisi V, jelatin (sığır jelatini), indigotin-FD&C Blue2, eritrosin- FD&C Red3

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya iht^^aç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. POMALEM nedir ve ne için kullanıhr?


2. POMALEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. POMALEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. POMALEM'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. POMALEM nedir ve ne için kullanılır?

POMALEM 3 mg sert kapsül, beyaz mürekkep ile “DEVA” baskılı, opak koyu mavi kapak ve beyaz mürekkep ile “3 mg” baskılı açık yeşil opak gövdeli 2 numara kapsül içinde açık sarırenkli, yabancı partikül içermeyen tozdur. Her kutuda 21 sert kapsül vardır.

POMALEM, pomalidomid isimli etkin maddeyi içerir. Bu ilaç talidomide [bağışıklık sistemini baskılayan (immunosupresif) ilaç] benzer ve bağışıklık sisteminin (vücudun doğal savunma

sistemi) fonksiyonlarım değiştirebilen ya da düzenleyebilen immünomodülatörler olarak isimlendirilen bir grup ilaç sınıfındandır.

POMALEM, yetişkinlerde “multipl miyelom” isimli bir kanser türünü tedavi etmek için kullanılır.

POMALEM aşağıdaki her iki durum için kullanılır;

• POMALEM, bortezomib (bir çeşit kemoterapi ilacı) ve deksametazon (bir iltihap giderici)isimli ilaçlarla birlikte aşağıda belirtilen koşulları taşıyan yetişkinleri tedavi etmek içinkullanılır.

• Daha önce lenalidomid (multipl miyelom tedavisinde kullanılan diğer ilaç) dahil en az birtedavi almış, bu tedavilere dirençli veya hastalığı tedavi sonrası tekrarlayan hastalarıntedavisinde kullanılır.

POMALEM, deksametazon isimli diğer bir ilaçla birlikte ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır:

1. Kendi kök hücrelerinin nakline uygun olmayan hastalarda bortezomib ve lenalidomid(multipl miyelom tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar) dahil en az iki tedavi sonrası tekrar edenveya bu tedavilere dirençli hastalık varlığında kullanılır.

2. Kendi kök hücrelerinin nakline uygun hastalarda bortezomib, lenalidomid ve kendi kök hücrenakli destekli yüksek doz kemoterapi dahil en az iki tedavi sonrası tekrar eden veya butedavilere dirençli hastalık varlığında kullanılır.

Multipl miyelom, belirli bir beyaz kan hücresi (plazma hücresi olarak isimlendirilen) tipini etkileyen bir kanser türüdür. Bu hücreler kontrolsüz şekilde çoğalarak kemik iliğinde birikirler.Bu durum, kemikler ve böbreklerde hasara yol açar.

Multipl miyelom genellikle tedavi edilememektedir. Bununla birlikte, belirti ve bulgular büyük ölçüde azaltılabilmekte veya belirli bir süre boyunca ortadan kaldırılabilmektedir. Bu durumgerçekleştiğinde, buna 'yanıt' adı verilir.

POMALEM bir dizi farklı yollar ile etkisini gösterir:

• Miyelom hücrelerinin büyümesini durdurarak

• Kanser hücrelerine saldırması için bağışıklık sistemini uyararak

• Kanser hücrelerini besleyen kan damarlarının oluşmasını durdurarak

POMALEM'i bortezomib ve deksametazon ile kullanmanın faydası


POMALEM, bortezomib ve deksametazon ile birlikte kullanıldığında, en az bir başka tedavi almış hastalarda multipl miyelomun kötüleşmesini durdurabilir:

• POMALEM, bortezomib ve deksametazon ile birlikte kullanıldığında multipl miyelomuntekrar görülmesini ortalama olarak 11 aya kadar durdururken, yalnızca bortezomib vedeksametazon kullanan hastalarda bu süre 7 aydır.

POMALEM'i deksametazon ile kullanmanın faydası


POMALEM deksametazon ile birlikte kullanıldığında, en az üç başka tedavi almış hastalarda

multipl miyelomun kötüleşmesini durdurabilir:

• POMALEM deksametazon ile birlikte kullanıldığında multipl miyelomun tekrargörülmesini ortalama olarak 4 aya kadar durdururken, yalnızca deksametazon kullananhastalarda bu süre 2 aydır.

2. POMALEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POMALEM'in ciddi doğumsal kusurlara neden olması beklenir ve doğmamış bebeğin ölümüne yol açabilir. Hamileyseniz ya da hamile kalabilmeniz mümkünse, bu ilacıkullanmayınız. Bu kullanma talimatında tarif edilen doğum kontrolü tavsiyelerine uymanızgerekmektedir.POMALEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.Çünkü

POMALEM'in doğmamış bebeğinize zarar vermesi beklenir

(Bu ilacı alanerkekler ve kadınlar “Hamilelik ve doğum kontrolü - kadınlar ve erkekler için bilgiler”bölümünü okumalıdır),

• Hamileliği engelleyecek gerekli tüm hamilelikten korunma tedbirlerine uymadıysanız, halahamile kalabilecek durumda iseniz (Bakınız “Hamilelik ve doğum kontrolü - kadınlar veerkekler için bilgiler” bölümü). Hamile kalabilecek durumda iseniz, doktorunuz her reçeteyazdığında önlemlerin alındığına dair kayıt tutacaktır ve bu teyidi size verecektir,

• POMALEM kullanırken, eşinizin hamile kalmasını engelleyecek gerekli tüm hamileliktenkorunma önlemlerine uymadıysanız (Bakınız “Hamilelik ve doğum kontrolü - kadınlar veerkekler için bilgiler” bölümü),

• Pomalidomid ya da bu kullanma talimatının başlangıcında belirtilen POMALEM'in içindekidiğer bileşenlere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz. Alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanızdoktorunuza danışınız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise, POMALEM almadan önce bunu

doktorunuza söyleyiniz.POMALEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birisi sizin için söz konusu ise, POMALEM kullanmadan

önce doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız:

• Geçmişte vücut içinde kan pıhtılaşmanız olduysa, POMALEM ile tedaviniz sırasındatoplardamarlar ve atardamarlarınızda kan pıhtısı oluşma riski artacaktır. Doktorunuz, kanpıhtısı oluşma riskini azaltmak için ek tedaviler (örn. varfarin) kullanmanızı ya da POMALEMdozunuzu düşürmeyi önerebilir.

• Daha önce 'talidomid' ve 'lenalidomid' isimli benzer ilaçlar alırken döküntü, kaşıntı, şişme,sersemlik hissi ya da nefes almada güçlük gibi alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız,

• Kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, soluk alma güçlüğünüz varsa ya da sigarakullanıyorsanız, kan basıncınız ya da kolesterol düzeyleriniz yüksekse,

• Kemik iliğiniz dahil olmak üzere, tüm vücudunuzda büyük tümör varsa. Bu tümörlerinparçalanıp kana anormal düzeylerde kimyasal madde karışmasına; ve böylelikle de böbrekyetmezliğine neden olabilir. Düzensiz kalp atışı da yaşayabilirsiniz. Bu durum tümör lizissendromu olarak isimlendirilir.

• Sizde nöropati (elleriniz ve ayaklarınızda karıncalanma ya da ağrıya neden olan sinir hasarı)varsa ya da geçmişte nöropatiniz olduysa.

• Hepatit B enfeksiyonunuz varsa veya daha önce geçirdiyseniz, POMALEM ile tedavi hepatitvirüsü taşıyan hastalarda virüsün aktif hale geçmesine ve enfeksiyonun tekrar etmesine nedenolabilir. Doktorunuz daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğinizi kontrol edecektir.

• Yüzde döküntü veya yayılmış döküntü, kırmızı cilt, yüksek ateş, grip benzeri belirtiler,büyümüş lenf düğümleri belirtilerinden (Eozinofili ve Sistemik Belirtiler ile Seyreden İlaçReaksiyonları (DRESS), toksik epidermal nekroliz (TEN) veya Stevens-Johnson sendromuolarak adlandırılan ciddi cilt reaksiyonları işaretleri) herhangi birini veya birkaç tanesinigeçiriyorsanız ya da geçmişte geçirdiyseniz (Bakınız “Olası yan etkiler nelerdir?”).

• akciğer iltihabı dahil bir akciğer hastalığınız varsa

• karaciğerinizde bir rahatsızlığınız varsa

• baş dönmeniz ve zihin karışıklığınız varsa

Pomalidomid ile tedavi edilen multipl miyelomlu hastalarda diğer kanser türlerinin gelişebileceğini belirtmek gerekmektedir, bu nedenle doktorunuz bu ilaç size reçete edildiğindeyarar ve riskleri dikkatle değerlendirmelidir.

Tedaviniz sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda, aşağıdaki durumları gözlemlemeniz durumunda derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz:

Bulanıklık, görme kaybı veya çift görme, konuşma güçlüğü, bir kol veya bacakta güçsüzlük, yürüme şeklinizde değişiklik veya dengenizde problem, kalıcı uyuşukluk, azalmış duyu hissiveya duyu kaybı, hafıza kaybı veya kafa karışıklığı varsa. Bunların hepsi, ilerleyici multifokallökoensefalopati (PML) olarak bilinen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir beyin durumununbelirtileri olabilir.

POMALEM ile tedaviden önce bu belirtileri yaşadıysanız, bu belirtilerdeki herhangi bir değişikliği doktorunuza bildiriniz.

Tedavinin sonunda tüm kullanılmamış kapsülleri kesinlikle başka bir kişiye vermemeli ve eczacılara iade etmelisiniz.

Kan bağışı ve kan testleri

Tedaviniz sırasında ve tedaviniz sona erdikten sonra 7 gün süreyle kan bağışında bulunmamalısınız.

POMALEM ile tedavi öncesinde ve sırasında düzenli kan testleri yaptıracaksınız. Çünkü ilacınız enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan kan hücreleri (beyaz kan hücreleri) sayısında vekanamanın durdurulmasına yardımcı olan hücrelerin (kan pulcukları) sayısında düşüşe nedenolabilmektedir.

Doktorunuz sizden kan testi yaptırmanızı isteyebilir:

• tedaviden önce,

• tedavinin ilk 8 haftası boyunca her hafta,

• ilk 8 haftadan sonra POMALEM kullandığınız süre boyunca en az ayda bir.

Bu testlerin bir sonucu olarak, doktorunuz POMALEM dozunuzu değiştirebilir ya da tedavinizi durdurabilir. Doktor, genel sağlık durumunuz nedeniyle de dozunuzu değiştirebilir ya datedavinizi kesebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POMALEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

POMALEM kapsülleri gıdalar ile birlikte ya da tek başına alınabilir (Bakınız “POMALEM nasıl kullanılır”).

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız POMALEM'i kullanmayınız. Çünkü POMALEM'in doğmamış bebeğinize zarar vermesibeklenir. Eğer hamile kalma ihtimaliniz varsa, POMALEM'i kullanırken etkili bir doğumkontrol yöntemi kullanmalısınız.

Erkek hastalar POMALEM kullanırken eşinizin hamile kalması durumunda, derhal doktorunuza söyleyiniz. Eşiniz de derhal bunu kendi doktoruna söylemelidir.

Hamilelik ve doğum kontrolü - kadınlar ve erkekler için bilgiler

Pomalidomidin doğmamış bebeğinize zarar vermesi beklendiğinden, POMALEM kullanan kadınlar hamile kalmamalı ve erkekler baba olmamalıdır. Siz ve eşiniz, bu ilacı kullanırkenetkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Kadınlar


Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız POMALEM'i kullanmayınız. Çünkü pomalidomidin doğmamış bebeğinize zarar vermesibeklenir. Hamile kalmanızın pek mümkün olmadığını düşünseniz dahi tedaviye başlamadanönce doktorunuza hamile kalıp kalamayacağınızı sorunuz.

Hamile kalma ihtimaliniz varsa:

• Tedaviye başlamadan en az 4 hafta öncesinden itibaren, tedaviyi aldığınız tüm süre boyuncave tedaviyi tamamladıktan en az 4 hafta sonrasına kadar etkili doğum kontrol yöntemlerikullanmanız zorunludur. Sizin için en iyi doğum kontrol yöntemini belirlemesi içindoktorunuzla konuşunuz.

• Doktorunuz sizin için her reçete yazdığında, gebeliği önlemek için alınması zorunlu olangerekli önlemleri anlamış olduğunuzdan emin olacaktır.

• Doktorunuz tedaviden önce, tedavi sırasında en azından her 4 haftada bir ve tedaviniztamamlandıktan en az 4 hafta sonra size gebelik testleri yapacaktır.

Koruyucu önlemlere rağmen hamile kalmanız durumda:

• Derhal tedaviyi kesiniz ve hemen doktorunuzla konuşunuz.

Erkekler


POMALEM erkek menisine geçmektedir.

• Eşiniz hamileyse ya da eşinizin hamile kalma ihtimali varsa, tedavi aldığınız süre boyuncave tedavi sona erdikten sonra 7 gün süreyle daha prezervatif kullanmalısınız.

• Siz POMALEM kullanırken eşinizin hamile kalması durumunda, derhal doktorunuzasöyleyiniz. Eşiniz de derhal bunu kendi doktoruna söylemelidir.

Tedaviniz sırasında ve tedaviniz sona erdikten sonra 7 gün süreyle meni ya da sperm bağışında bulunmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


POMALEM'in insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz emzirmeyi bırakmanız yada ilacı bırakıp emzirmeye devam etmeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Araç ve makine kullanımı

POMALEM kullanılırken bazı bireylerde yorgunluk, baş dönmesi, bayılma, zihin bulanıklığı ya da dikkatsizlik görülebilir. Bu durumları yaşarsanız, araba, araç ya da makine kullanmayınız.

POMALEM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POMALEM kapsül laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir ilaç kullanmaktaysanız, yakın zamanda kullandıysanız ya da kullanma ihtimaliniz varsa bunu doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize söyleyiniz. Çünkü POMALEM diğerbazı ilaçların etki gösterme yolunu etkileyebilir. Aynı zamanda diğer bazı ilaçlar daPOMALEM'in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

POMALEM kullanmadan önce özellikle aşağıda yer alan ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız bunu doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize söyleyiniz:

• Ketakonazol gibi mantar enfeksiyonları için kullanılan bazı ilaçlar

• Bazı antibiyotikler (örneğin siprofloksasin, enoksasin)

• Fluvoksamin gibi depresyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. POMALEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

POMALEM'in size multipl miyelom tedavisinde deneyimli bir doktor tarafından verilmesi gerekir.

İlaçlarınızı daima tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

POMALEM'i diğer ilaçlar ile ne zaman alacaksınız

• Bortezomib ve deksametazon ile ilgili kullanım ve etkileri için bu ilaçlar ile birlikte gelenkullanma talimatlarına bakınız.

• POMALEM, bortezomib ve deksametazon “tedavi kürlerinde” alınır. Her bir kür 21 günsürer (3 hafta).

• 3 haftalık kürde her gün hangi ilacı alacağınızı görmek için aşağıdaki grafiğe bakınız:

o Her gün grafiğe bakınız ve hangi ilacın alınacağını görmek için doğru günü bulunuz. o Bazı günler, 3 ilacı birlikte alacaksınız. Bazı günler sadece 2 ilacı veya 1 ilacı almanızgerekmektedir. Bazı günler hiç ilaç almayacaksınız.

PML:BOR:DEKS:

Deksametazon

İlaç ismi

Gün

PML

BOR

DEKS

1
V
V

V

2
V

V

3
V


4
V
V

V

5
V

V

6
V


7
V


8
V
V

V

9
V

V

10
V


11
V
V

V

12
V

V

13
V


14
V


151617181920219. kür ve sonraki kürlerde


İlaç ismi

Gün

PML

BOR

DEKS

1
V
V

V

2
V

V

3
V


4
V


5
V


6
V


7
V


8
V
V

V

9
V

V

10
V


11
V


12
V


8 / 16

13
V


14
V


15161718192021Her 3 haftalık kürü tamamladıktan sonra, yeni bir küre başlayın.

POMALEM'in sadece deksametazon ile kullanımı

• Deksametazonun kullanımı ve etkileri ile ilgili daha fazla bilgi almak için beraberindekikullanma talimatına bakınız.

• POMALEM ve deksametazon tedavi kürleri halinde kullanılır. Her kür 28 gün (4 hafta)sürer.

• 4 haftalık kürde her gün hangi ilacı alacağınızı görmek için aşağıdaki grafiğe bakınız:

o Her gün grafiğe bakınız ve hangi ilacın alınacağını görmek için doğru günü bulunuz. o Bazı günler, her iki ilacı birlikte alacaksınız. Bazı günler sadece 1 ilacı almanızgerekmektedir. Bazı günler hiç ilaç almayacaksınız.

PML:DEKS:

Deksametazon

İlaç ismi
Gün
PML
DEKS
1
V
V
2
V

3
V

4
V

5
V

6
V

7
V

8
V
V
9
V

10
V

11
V

12
V

13
V

14
V

15
V
V
16
V

17
V

18
V

19
V

20
V

21
V

22

V
23


24


25


26


27


28


• Her 4 haftalık kürü tamamladıktan sonra, yeni bir küre başlayın.

Diğer ilaçlar ile POMALEM kullanım dozu

POMALEM'in bortezomib ve deksametazon ile kullanımı


• POMALEM'in önerilen başlangıç dozu günde 4 mg'dır.

• Bortezomibin önerilen başlangıç dozu, doktorunuz tarafından boyunuz ve kilonuza görehesaplanacaktır. (1,3 mg / m2 vücut yüzey alanı)

• Deksametazonun önerilen günlük başlangıç dozu günde 20 mg'dır. Bununla birlikte, eğer75 yaşın üzerindeyseniz, önerilen başlangıç dozunuz günde 10 mg'dır.

POMALEM'in deksametazon ile kullanımı


• Önerilen POMALEM dozu günde 4 mg'dır.

• Deksametazonun önerilen günlük başlangıç dozu günde 40 mg'dır. Bununla birlikte, eğer75 yaşın üzerindeyseniz, önerilen başlangıç dozunuz günde 20 mg'dır.

Doktorunuzun kan testlerinizin sonucuna, genel durumunuza, kullandığınız ilaçlara (siprofloksasin, enokzasin ve fluvoksamin gibi) ve tedaviye bağlı yan etkilere (özellikle cilttekızarıklık ve kabarma) göre, POMALEM ya da deksametazon dozunuzu düşürmesi ya da builaçlardan bir ya da birkaçını kesmesi gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Kapsülleri kırmayınız, açmayınız ya da çiğnemeyiniz. Kırılmış bir POMALEM kapsülündençıkan toz deri ile temas ederse, deriyi derhal ve iyice sabun ve su ile yıkayınız.

• Sağlık uzmanları, bakıcılar ve aile üyeleri, blister (tablet veya kapsüllerin korunmasınısağlayan bir ambalaj çeşididir) veya kapsülü tutarken tek kullanımlık eldivenler giymelidir.Eldivenler daha sonra, cildin maruz kalmasını önlemek için dikkatlice çıkarılmalı, sızdırmazbir plastik polietilen poşete yerleştirilmeli ve yerel gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır. Ellerdaha sonra su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Hamile olan veya hamile olabileceğindenşüphelenen kadınlar, blister veya kapsüle dokunmamalıdır.

• Kapsülleri tercihen su ile bütün olarak yutunuz.

• Kapsülleri gıdalarla ya da tek başına alabilirsiniz.

• POMALEM'i her gün yaklaşık aynı zamanda alınız.

Kapsülü blisterden çıkartmak için:

• Kapsülün yalnızca bir ucuna bastırın ve folyodan iterek çıkartın.

• Kapsülün kırılmasına yol açabileceğinden, kapsülün ortasına bastırmayın.

Doktorunuz böbrek problemleriniz varsa ve diyaliz tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız POMALEM'i nasıl ve ne zaman kullanacağınız konusunda tavsiyede bulunacaktır.

POMALEM tedavisinin süresi:

Doktorunuz bırakmanızı söyleyinceye kadar tedavi kürlerine devam etmelisiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

POMALEM'in çocuklar ve 18 yaş altı genç bireylerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

75 yaş üzerindeki hastalar için deksametazonun genel başlangıç dozu günde 20 mg'a düşürülür.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek problemleri yaşıyorsanız doktorunuz bu ilacı kullandığınız süre boyunca durumunuzu dikkatle kontrol edecektir.

Eğer POMALEM'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla POMALEM kullandıysanız:

POMALEM kapsüllerinden kullanmanız gerekenden ya da reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktorla konuşunuz veya hemen bir hastaneye gidiniz. İlacınızınkutusunu da yanınızda bulundurunuz.POMALEM'i almayı unutursanız

Eğer POMALEM'i bir gün almayı unuttuysanız, sonraki kapsülü bir sonraki gün her zamanki saatinde alınız. Önceki gün almadığınız POMALEM'i telafi etmek için aldığınız kapsül sayısınıartırmayınız.

POMALEM'in kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olur ise doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.POMALEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

POMALEM ile tedavinin sonlandırılması ile ortaya çıkan etki yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi POMALEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa POMALEM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş, titreme, boğaz ağrısı, öksürük, ağız ülseri ya da diğer enfeksiyon belirtileri(enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin az olmasına bağlı olarak), Nedensiz kanama yada çürük, burun kanaması, bağırsak veya mide kanaması dahil ('kan pulcukları' adı verilen kanhücreleri üzerine olan etkilere bağlı olarak),

• Hızlı nefes alma, hızlı nabız, ateş ve titreme, çok az idrara çıkma ya da hiç idrara çıkmama,bulantı ve kusma, konfüzyon (ilacın yan etkisi nedeniyle hastada meydana gelen zihinbulanıklığı ya da bilinç bozukluğu) bilinç kaybı (sepsis veya septik şok adı verilen kanenfeksiyonu nedeniyle oluşabilir),

•

Clostridium difficile

adı verilen bakterilerin neden olduğu şiddetli, kalıcı veya kanlı ishal(muhtemelen mide ağrısı veya ateş ile),

• Göğüs ya da bacak ağrısı ve şişme, özellikle de bacaklarınızın alt kısmı ya da baldırlarınızda(kan pıhtılarının neden olduğu),

• Nefes darlığı (ciddi göğüs enfeksiyonu, akciğer iltihabı, kalp yetmezliği ya da kan pıhtısınabağlı olarak),

• Nefes almada zorluğa neden olabilen yüzün, dudakların, dilin ve boğazın şişmesi(anjiyoödem ve anaflaktik reaksiyon olarak isimlendirilen ciddi alerjik reaksiyon türlerinedeniyle),

• Derinizin görünüşünde değişikliklerle veya derinizde yeni ve farklı oluşumlara nedenolabilecek deri kanseri tipleri(skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom).POMALEM'i kullanırken derinizde değişiklikler fark ederseniz, en kısa zamanda doktorunuzasöyleyiniz.

• Deri ve gözlerde sararma, koyu kahverengi renkte idrar, karın sağ tarafta ağrı, ateş, bulantıya da kusma ile kendini belli edebilen hepatit B enfeksiyonunun tekrar etmesi. Bu belirtilerdenherhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza söyleyiniz.

• Yaygın döküntü, yüksek vücut sıcaklığı, genişlemiş lenf düğümleri ve diğer vücut organlarıtutulumu (Eozinofili ve Sistemik Belirtilerle İlaç Reaksiyonu, aynı zamanda DRESS veya ilaçaşırı duyarlılık sendromu Toksik Epidermal Nekroliz veya Stevens-Johnson Sendromu olarakda bilinir). Eğer bu belirtiler artarsa pomalidomid kullanmayı bırakınız ve doktorunuzabaşvurunuz veya hemen tıbbi yardım isteyiniz.

Yukarıda listelenen ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz POMALEM'i almayı bırakın ve hemen bir doktora başvurun, acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir.

POMALEM'in diğer yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın

• Nefes darlığı (dispne)

• Akciğer enfeksiyonları (zatürre, bronşit)

• Bakteri veya virüslerin neden olduğu burun, sinüs (burnu çevreleyen hava boşlukları) veboğaz enfeksiyonları

• Yorgunluğa ve halsizliğe sebep olan anemiye (kansızlığa) yol açabilen düşük kırmızı kanhücresi sayısı

• Güçsüzlük, kas krampları, kas ağrıları, çarpıntı, karıncalanma veya uyuşma, nefes darlığı,ruh hali değişikliklerine neden olabilecek düşük kan potasyum seviyeleri (hipokalemi).

• Yüksek kan şekeri seviyeleri

• İştah azalması

• Kabızlık, ishal veya mide bulantısı

• Kusma

• Enerji eksikliği

• Uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk

• Baş dönmesi, titreme

• Kas kasılmaları, kaslarda güçsüzlük

• Kemik ağrısı, sırt ağrısı
• Deride uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi, ellerde veya ayaklarda ağrı (periferikduyusal nöropati).

• Kol ve bacaklarda şişkinlik dahil olmak üzere, vücutta şişkinlik

Yaygın

• Düşme

• Kafa içi kanama

• Sinir hasarı (periferik sensorimotor nöropati) nedeniyle ellerinizde, kollarınızda,ayaklarınızda ve bacaklarınızda hareket etme veya hissetme yeteneğinde azalma.

• Cildinizde uyuşma, kaşıntı ve iğne batma hissi (parestezi).

• Ayağa kalkmayı ve normal hareket etmeyi güçleştiren bir baş dönmesi hissi

• Sıvı toplanmasına bağlı vücutta şişlik.

• Kurdeşen (ürtiker).

• Döküntüler.

• Ciltte kaşıntı

• Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı (zona)

• Hızlı ve düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon).

• Kalp krizi (kollar, boyun ve çeneye yayılan göğüs ağrısı, terleme ve nefes kesilmesi, bulantıveya kusma hissi)

• Göğüs ağrısı, göğüs enfeksiyonu

• Kan basıncında artma
• Aynı anda kırmızı ve beyaz kan hücreleri ve kan pulcukları sayısında düşme (pansitopeni)Kanama ve morarmalara daha yatkın olacaksınız. Kendinizi yorgun ve güçsüz hissedebilir,solunum güçlüğü çekebilirsiniz. Enfeksiyona yakalanmanız da olasıdır.
• Genellikle enfeksiyonun neden olduğu lenfosit (bir tür beyaz kan hücresi) sayısında azalma(lenfopeni)
• Yorgunluk, genel halsizlik, kas krampları, sinirlilik haline neden olabilen kandaki düşükmagnezyum seviyeleri (hipomagnezemi),

• Ellerde, ayaklarda veya dudaklarda hissizlik ve/veya karıncalanmaya, kas kramplarına, kasgüçsüzlüğüne, hafif sersemlemeye ve kafa karışıklığına neden olabilen kandaki kalsiyumseviyelerinde azalmaya (hipokalsemi) neden olabilir.
• Kas güçsüzlüğü ve sinirlilik veya kafa karışıklığına neden olabilen kandaki düşük fosfatseviyesi (hipofosfatemi).
• Reflekslerde yavaşlama ve iskelet kaslarında zayıflamaya neden olabilen yüksek kankalsiyum seviyesi (hiperkalsemi)

• Anormal kalp ritmine neden olabilen yüksek kan potasyum düzeyleri
• Yorgunluk ve zihin bulanıklığı, kas seğirmesi, nöbetler (sara nöbetleri) ya da komaya nedenolabilen düşük kan sodyum düzeyleri
• Gut olarak isimlendirilen bir eklem iltihabı hastalığı tipine neden olabilen kanda ürik asitartışı,

Baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilen düşük kan basıncı.

Nezle benzeri belirtiler (grip).

Boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu Tat almada değişiklikKarın ağrısı, karında şişlikZihin bulanıklığı

Kendini kötü hissetmek (depresif ruh hali)

Bilinç kaybı, bayılma Gözde bulanıklaşma (katarakt).

Böbrek hasarı İdrar yapamama.

Anormal karaciğer testleri

İdrar yaparken yanma hissine ya da daha sık idrara çıkma ihtiyacı duymaya neden olabilen idrar yolu enfeksiyonuKasık bölgesinde ağrıKilo kaybı.

Yaygın olmayan:

İnme

Deride kaşıntıya, derinin ve göz akının sararmasına (sarılık), soluk renkte gaita, koyu renkte idrar ve karın ağrısına neden olabilen karaciğer inflamasyonu (hepatit).

Kanser hücrelerinin parçalanması sonucu kan dolaşımına zehirli bileşenlerin geçmesi (tümör lizis sendromu). Bu durum böbrek problemlerine neden olabilir.

Beyin damarlarının tıkanması veya kanaması ile ilgili olay

Yorgunluk, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, yavaş kalp hızı, kilo alma gibi belirtilere neden olabilen tiroid bezinin yetersiz çalışması

Eğer bu kullanma talimatında bahsedilmeden herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. POMALEM'in saklanması

POMALEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POMALEM'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz POMALEM'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Tedavi sonunda kullanılmayan POMALEM kapsüllerini eczacınıza iade etmelisiniz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


DEVA Holding A.Ş.

Küçükçekm ece/İSTANBUL Tel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24E-posta: [email protected]

Üretim yeri:


DEVA Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 30/09/2022 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Pomalem 3 Mg Sert Kapsül

Etken Maddesi: Pomalidomid

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Pomalem 3 Mg Sert Kapsül - KUB
 • Pomalem 3 Mg Sert Kapsül - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Pomalem 3 Mg 21 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.