Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Codelton 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienflamatuar ve Antienfektif İlaçlar » Kortikosteroid ile Antienfektif Kombinasyonları » Phenylephrine hcl+ prednizolon + sulfasetamid sodyum

KULLANMA TALİMATI

CODELTON 5 tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablet 5 mg prednisolon içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz, Mısır nişastası. Jelatin, Magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CODELTON nedir ve ne için kullanılır?


2. CODELTON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CODELTON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CODELTON*un saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. CODELTON nedir ve ne için kullamlır?

CODELTON 20 tabletlik tüp ambalajlarda takdim edilmiştir.
CODELTON, steroidler adı verilen ilaç grubuna aittir. Kısaltılmamış haliyle isimleri kortikosteroidlerdir. Bu kortikosteroidler vücudumuzda doğal olarak üretilmektedir ve sağlığımızı ve genel durumumuzu korumamıza yardımcı olurlar. Vücudumuza ilave kortikosteroid (CODELTON gibi) takviyesi yapmak, vücuttaki ildhaplanmalar gibi pek çok hastalığın tedavisinde etkili bir yöntemdir. İltihaplanma azaltılmadığı takdirde hastalığınız daha da kötüleşecektir ve CODELTON iltihaplanmayı azaltmaktadır. Maksimum fayda almak için bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir.
CODELTON pek çok iltihabı ve vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumunda (otoimmün hastalık) kullanılmaktadır;
• Bazı endokrin bozukluklar
• Bazı kollojen hastalıkları
• Aleıjiler (ciddi alerjik reaksiyonlar dahildir)
• Şu organları etkileyen iltihaplanmalar:
¦ akciğerier (astım dahil),
¦ kan damarları ve kalp,
¦ barsaklar veya böbrekler,
¦ kaslar ve eklemler (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit dahil),
¦ göz veya sinir sistemi
• Cilt hastalıkları
• Bazı solunum yolu hastalıkları
• Hematolojik (kanla ilgili) bozukluklar
• Bazı enfeksiyonlar
• Bazı kanserler (ur yapısındaki hastalıklar) kan hücrelerinin kanseri (lösemi), lenfoma ve miyeloma dahil)
• Bazı Ödem durumları için
• Bazı gastro-intestinal hastalıklar
• Nakil sonrası organ reddinin önlenmesi için
Ayrıca,
• Vücut kendi başına yeterli seviyede doğal steroid üretemediğinde steroid seviyelerinin yükseltilmesi için
• Yüksek kalsiyum seviyelerinin tedavi edilmesi için
2. CODELTON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CODELTON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Prednisolona veya CODELTON içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjikseniz (aşın duyarlıysanız),
• Tedavi edilmemiş ciddi bir enfeksiyonunuz varsa.
• Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa.
• Gözünüzde herpes enfeksiyonu varsa.

CODELTON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız:
• Daha önce şiddetli depresyon veya manik-depresyon (iki uçlu hastalık) geçirdiyseniz veya daha önce CODELTON benzeri steroid ilaçlar aldığınızda depresyon yaşadıysanız.
• Eğer yakın akrabalarınızdan herhangi birinde bu hastalıklar varsa.
Eğer yukandakilerden herhangi biri size uygunsa CODELTON almadan önce doktorunuza danışınız.
Eğer,
Tüberkülozunuz (verem) varsa veya daha önce tüberküloz tedavisi geçirdiyseniz.
Kan basıncınız yüksekse
Kalp hastahğınız varsa
Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
Sizde veya ailenizdeki herhangi birisinde şeker hastalığı varsa
Osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa, özellikle de menopoz dönemini (yaş
dönümü) geçtiyseniz
Şu anda duygusal çalkantı yaşıyorsanız veya psikotik eğilimleriniz varsa Epilepsiniz (sara) varsa Mide ülseriniz varsa
Daha önce CODELTON (veya başka bir steroid) aldınız ve kas sorunları yaşadın ızsa (steroide bağh miyopati)
Miyastenia gravis isimli bir hastalık için ilaç alıyorsanız (bu hastalık nadir görülen ve kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalıktır)
Daha önce kan pıhtılaşması sorunu yaşadıysanız (mesela derin ven trombozu, yani DVT veya tromboembolizm)
Aşılanmayı planhyorsanız
Cushing hastalığınız varsa. Bu bir hormon hastalığıdır ve şu belirtilere yol açabilmektedir: özellikle gövdede ve yüzde çok hızlı kilo alımı, cildin incelmesi ve terleme.
Hipotiroidizm sorununuz varsa (bu durumda tiroit beziniz normalin altında çalışmaktadır ve bu durum yorgunluk veya kilo alımına yol açabilir.)
Duchenne müsküler distrofıniz varsa
Adrenokortikal yetmezlik olursa (böbrek üstü bezi yetmezliği)
Enfeksiyona karşı hassasiyetiniz artarsa ve enfeksiyonun şiddeti artarsa.
Uzun süreli CODELTON tedavisi alırsanız. Bu göz sinirlerinizde olası bir hasar yaratan glokom denilen hastalığa sebep olabilir. Gözde mantar veya viral enfeksiyonların yerleşmesi artabilir.
Eğer bir enfeksiyon geliştiğini düşünüyorsanız, CODELTON kullanırken bir enfeksiyon geçirme ihtimaliniz daha yüksektir. Var olan enfeksiyonlar da daha kötüye gidebilir. Bu durum özelikle stres dönemleri için geçerlidir. Bazı enfeksiyonlar kontrol altma alınmazlarsa durum ciddi bir hal alabilir.
Siz, aile üyelerinden birisi veya yakm temasta olduğunuz birileri suçiçeği veya zonaya yakalanırsa. Çünkü bu ilacı kullanırken bu hastahkian geçirirseniz durumunuz epey ağırlaşabilir. Dolayısıyla CODELTON kullanırken veya kullanmayı kestikten sonraki 3 aylık süre zarfında suçiçeği veya zonası olan kişilerden uzak durunuz. CODELTONalmayı kesmeyiniz.
Siz, aile üyelerinden birisi veya yakın temasta olduğunuz birileri kızamığa yakalanırsa. Kızamığı olan kişilerden uzak durunuz.
Doktorunuz size bir steroid tedavi kartı verecektir. Bu kartı her zaman yanınızda taşımalısınız.
Sizi tedavi eden doktor, hemşire veya dişçinize bu steroid tedavi kartını göstermelisiniz. CODELTON kullanırken karşınıza çıkabilecek zihinsel sorunlar;
Deltacortril gibi steroidler kullanırken zihinsel sorunlar yaşayabilirsiniz.
• Bu hastalıklar cİddi olabilir.
• Genellikle ilaca başlanmasını takiben birkaç günde veya haftada başlarlar.
• Genellikle yüksek dozlarda ortaya çıkarlar.
• Bu sorunlardan çoğu doz düşürüldüğü veya ilaç kesildiği anda ortadan kalkarlar. Ancak bu sorunlar varsa tedavi gerekmektedir.
Siz (veya ilacı kullanan kişi) herhangi bir zihinsel sorun yaşarsanız bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz. Özellikle depresyonda iseniz veya intiharı düşünüyorsanız bu çok önemlidir. Bazı vakalarda zihinsel sorunlar doz düşürüldüğünde veya ilaç kesildiğinde ortaya çıkmaktadır.
Uzun süreli kortikosteroid tedavisi gören bebek veya çocuklann büyüme ve gelişmeleri dikkatle gözlenmelidir.
Yaşlılarda hayatı tehdit edici reaksiyonlann önüne geçilmesi için yakın klinik denetim gerekmektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CODELTON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

CODELTON su ile birlikte yutulmalıdır. CODELTON'u yemeklerden önce ve sonra kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, tedaviye başlamadan önce doktorunuzu durumdan haberdar etmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danamız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebek emziriyorsanız, tedaviye başlamadan önce doktorunuzu durumdan haberdar etmelisiniz. Doktorunuz tedaviniz sırasında bebeğinizi muayene etmek isteyecektir. Steroidler az miktarda süte geçmektedir.

Araç ve makine kullanımı

CODELTON aldıktan sonra başınız dönüyorsa veya bitkin hissediyorsanız, bu etkiler geçene dek araç ve makine kullanmayınız.

CODELTON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdakilerden herhangi bir ilacı şu an kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz zira bu ilaçlar CODELTON'un etkisini engelleyebilir:
• Ritonavir gibi virüs ilaçları. Bu ilaçlar HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilmektedir.
Ketokonazol, Iroleandomisin ve amfoterisin gibi mantar ilaçları. Bu ilaçlar mantarlara bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Eritromisin ve rifamisin gibi antibiyotikler. Bu ilaçlar bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.
Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptik ilaçlar. Bu ilaçlar sara tedavisinde kullanılmaktadır.
Eklem iltihabına yönelik ilaçlar.
Varfarin gibi antikoagülanlar. Bu ilaçlar kanın incelmesi için kullanılmaktadır. Östrojenler (mesela doğum kontrol hapı veya HRT).
Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Tiazid diüretikler ('su tabletleri', mesela bendroflumetiazid). Bu ilaçlar su tutulması veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılmaktadır.
Ülser tedavisinde kullanılan karbenoksolon.
Astım tedavisinde kullanılan salbutamol, formoterol, bambuterol, fenoteral, ritodrin, salmeterol ve terbutalin.
İnsülin gibi şeker hastahğında kullanılan ilaçlar.
Romatizmal hastalık ve cilt sorunları tedavisinde ve nakil sonrasında kullanılan siklosporin.
Kalp glikozidleri, mesela digoksin. Bu ilaçlar zayıflamış kalbi güçlendirmek için kullanılmaktadır.
Non Sleroidal Anti İnflamatuar ilaçlar (NSAİİ). Mesela aspirin, ibuprofen ve indometazin. Bu ilaçlar ağn kesici olarak veya romatizmal hastalık tedavisinde kullanılmaktadır.
Doğum veya düşük başlatmak amacıyla kullanılan mifepriston.
Kanser tedavisinde kullanılan metotreksat gibi sitotoksik ilaçlar.
Aşılar: herhangi bir aşılama öncesinde doktorunuza veya hemşirenize steroid kullandığınızı söylemeniz şarttır. Steroidler bağışıklık yanıtınızı etkilerler, dolayısıyla canlı aşı olmamanız gerekmektedir.
Büyüme hormonu olan somatropin.
Glokom veya sara tedavisinde kullanılan asetazolamid.
Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kıvnm diüretikleri (mesela furosemid).
Astım ve kronik obstrüktif pulmoner hastahk (KOAH) tedavisinde kullanılan teofilin.
Diğer kortikosteroidler ile birlikte kullanım.
Antikolinesteraz ajanlar (glukokortikoidler, ambenonium, neostigmin ya da piridostigmin gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CODELTON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Farklı hastalıklarda CODELTON dozlan da farklı olacaktır. Hastalığınıza bağlı olarak günlük doz 5 ila 60 rag arasında değişmektedir. Bazı durumlarda her gün almanız söylenebilir. CODELTON'u nasıl ve ne zaman almanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
Hastalığınız düzelmeye başladığında, doktorunuz dozunuzu azaltabilir. İlaç tamamen kesilmeden önce doktorunuz dozunuzu aşamalı olarak azaltabilir. Bu kararlar hastalığınıza, dozunuza ve ilacı ne kadar süredir aldığınıza bağlıdır. Her durumda herhangi bir değişikliğe karşı tetikte olmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullammı;

Steroid kullanımı çocuklar ve ergenlerin normal büyümesini yavaşlatabilir. Bu etkinin azalması için tabletler genellikle iki günde bir tek doz olarak uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullammı:

Yaşlılar tarafından kullanıldığında, kırılgan kemik hastalığı, şeker, yüksek kan basıncı, enfeksiyonlar ve cildin incelmesi gibi bazı istenmeyen yan etkiler daha ciddi boyutta olabilir.

özel kullamm durumları;

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek yetmezliğinde özel bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Eğer CODELTON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmamz gerekenden daha fazla CODELTON kullandıysamz:

Kazara çok fazla CODELTON tablet aldıysanız veya ilacınızı başka birisi kullandıysa bir an önce bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz veya en yakın acil servise başvurunuz. Kalan ilaçlan veya boş ambalajı yanınızda götürmeyi unutmayınız.

CODELTON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CODELTON'ıı kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. Bu durumda aklınıza geldiği an (eğer sonraki doza yakın bir zamanda değilse) unuttuğunuz hapı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonra her zamanki gibi ilacınızı almaya devam ediniz.
Eğer bu ürünle ilgili daha başka sorularınız varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

CODELTON ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi kesmeden önce doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir. Tedavinin aniden kesilmesi şu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir: ateş, ağrılı eklemler ve kaslar, göz ve burun pasajının iltihaplanması, ağniı ve kaşıntılı cilt yumruları, kilo kaybı.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CODELTON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Prednisolon gibi steroidler ciddi zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bunlar yetişkinler ve çocuklarda yaygındır. Prednisolon gibi ilaçları alan her 100 kişiden 5'inde bu sorunlar ortaya çıkabilir.
• Depresif hissetmek, intihan düşünmek
• Coşkulu (manik) hissetmek veya duygudurumun değişip durması, halüsinasyonlar,
şizofreninin şiddetlenmesi
• Endişeli hissetmek, uyku sorunu yaşamak, düşünmekte zorluk çekmek, aklın karmakarışık olması ve hafıza yitimi.
• Olmayan şeyler hissetmek, görmek veya işitmek. Acayip ve korkutucu düşünceler içinde olmak, yalnızlık hissi içinde olmak, davranış değişimleri.
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Bu sorunlardan herhangi birisini fark ederseniz

doktorunuzu bir an önce durumdan haberdar ediniz.

Alerjik reaksiyon Yorgunluk, bitkinlik Beyaz kan hücresi sayısında artış Kan pıhtılaşması Bulantı ve kusma Yüksek kan basıncı Nefes darlığına yol açan kalp sorunları Konvülsiyonlar Baş dönmesi Baş ağnsı
Beyinde basınç artışı (baş ağrısı, bulantı ve kusmaya yol açabilir)
Cildin incelmesi Ezikler Çatlaklar
Ciltte kırmızı lekeler Kaşıntı Döküntü Ürtiker Akne
Kıllanma artışı Yara iyileşmesinde gecikme Terleme artışı
Cilt testlerine (mesela verem testi) reaksiyonların görülmemesi veya değişmesi Bebeklerde, çocuklarda veya ergenlerde büyüme geriliği.
Menstriiel periyot olmaması veya düzensiz olması Yüzün yuvarlaklaşması Kilo alımı
Şeker hastalığında karbonhidrat dengesizliği
Şeker hastalarında insulin ve ağızdan alınan ilaçlara gereksinimin artması Öfori (coşkulu hissetme)
Tedaviye bağımlılık hissi Depresyon Uykusuzluk
Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
Göz sinirinde bası (bazen çocuklarda tedavi kesildikten sonra ortaya çıkar) Şizofreninin kötüleşmesi Saranın kötüleşmesi Göz içi basıncın artışı (glokom)
Lensin beyazlaşması veya bulutlanması (katarakt)
Göz sinirinde bası, göz dokularında incelme (sklera ve korneada)
Gözlerde fırlaklık
Gözdeki viral veya mantar enfeksiyonların kötüleşmesi Bulaşıcı enfeksiyon riskinde artış Var olan enfeksiyonlann kötüleşmesi Enfeksiyon bulgulannın maskelenmesi
Önceki enfeksiyonların (mesela verem) yeniden aktifleşmesi (alevlenmesi)
Kol ve bacakların üst kısmındaki kaslarda erime Kas ağrısı
Kırılgan kemik hastalığı veya kemik erimesi
Kemik kırıkları
Tendon yırtılması
Kas güçsüzlüğü
Kas kitlesi kaybı
Omurgada kompresyon fraktürleri (omurgada basınca bağlı kırılma)
Femur ve humerus başında aseptik nekroz (üst bacak ve kol kemiklerinin üst ucunda mikrobik olmayan kemik harabiyeti.)
Hazımsızlık Mide bulantısı
Kanama veya delinmeye yol açan mide ülserleri Karında şişlik
Yemek borusunda (özofagus) ülser; yutma güçlüğüne yol açabilir.
Kandidiyaz (pamukçuk)
Abdominal ağrı (kann ağrısı)
İştah artışı; kilo artışına yol açmaktadır.
İshal
Pankreas iltihabı
Su ve tuz tutulumu
Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
Kan testlerinde bazı hormonların, mineral dengesinin veya proteinlerin seviyelerinin değişimleri.
Uzun süreli tedavi sonunda kortikosteroid dozunun çok hızlı düşürülmesi akut böbreküstü yetmezliği, düşük tansiyon ve ölüme sebebiyet verebilir (yoksunluk sendromu). Bu sendromun belirtileri: iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, baş ağrısı, ateş, deskuamasyon, kas ağrısı, eklem ağrısı, nezle, bir çeşit göz iltihabı olan konjonktivit, ağrılı ve kaşıntılı deri nodülleri, kilo kaybı ve/veya düşük tansiyon.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CODELTON'un saklanması

CODELTON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma iarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzt'rinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CODELTON'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A Ş. Davutpaşa Cad. No;12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No; 12, (34010) Topkapı - İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.İlaç Bilgileri

Codelton 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Prednisolon

Atc Kodu: S01CA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Codelton 5 mg Tablet-KT
 • Codelton 5 mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Codelton 5 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.