Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Metoart Con 10 Mg/0,25 Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Enjektör Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

METOART CON 10 mg/0,25 mİ enjeksiyonluk çözelti içeren enjektör Steril, sitotoksikDeri altına uygulanır.

•

Etkin madde:

1 ml çözelti 40 mg metotreksata eşdeğer 43,84 metotreksat disodyumiçerir. Her bir 0,25 ml çözelti içeren enjektör, 10 mg metotreksata eşdeğer 10,96 mgmetotreksat disodyum içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtilaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. METOART CON nedir ve ne için kullanılır?


2. METOART CON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. METOART CON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. METOART CON'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. METOART CON nedir ve ne için kullanılır?

METOART CON, etken madde olarak metotreksat disodyum içerir.

Metotreksat disodyum, aşağıdaki özelliklere sahip olan bir maddedir:

• Vücuttaki bazı hücrelerin hızlı şekilde çoğalmasını engeller.

• Bağışıklık sisteminin (vücudun kendini savunma mekanizması) etkinliğini azaltır.

• Antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

METOART CON aşağıdaki hastalıkların tedavisi için endikedir:

• Yetişkin hastalardaki aktif romatoid artritte (iltihaplı eklem hastalığı)

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara cevabın yetersiz olduğu aktif juvenilidiopatik artritin (JİA) (kalıcı eklem iltihabı) poliartritik (çok kısa aralıklarla ya daaynı anda birden çok eklemde ortaya çıkan iltihabi süreç) formları

• Bilinen tedaviye yanıt vermeyen yetişkin hastalardaki şiddetli ve yaygın psöriazis(sedef hastalığı) ve aktif psöriatik artritte (sedef hastalarında görülen eklem iltihabı)

Romatoid artrit, sinoviyel zarların (eklem zarları) iltihabı ile karakterize kronik kollajen hastalıktır (süregelen bağ doku hastalığı). Bu zarlar birçok eklem için kayganlaştırıcı görevigören bir sıvı üretmektedir. İltihap, zarların kalınlaşmasına ve eklemin şişmesine nedenolmaktadır.

Juvenil artrit, 16 yaşından küçük çocuklarda görülen bir hastalıktır. Hastalığın ilk 6 ayı içinde 5 ya da daha fazla eklem etkilenirse poliartritik form belirir.

Psöriatik artrit cilt ve tırnaklarda, özellikle de el ve ayak parmağı eklemlerinde psoriatik lezyonlar gösteren bir artrit (eklem iltihabı) tipidir.

Psöriazis kalın, kuru, gümüşümsü, yapışkan kabuklarla kaplı kırmızı yamalarla karakterize sıklıkla karşılaşılan kronik bir cilt hastalığıdır.

METOART CON hastalığın gelişimini değiştirir ve yavaşlatır.

2. METOART CON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMETOART CON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metotreksat'a veya METOART CON'un içerisindeki herhangi bir bileşiğe karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

• Şiddetli karaciğer, böbrek veya kan hastalığınız varsa

• Düzenli olarak yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız

• Tüberküloz, HIV veya diğer immün yetmezlik sendromları gibi şiddetli birenfeksiyonunuz varsa

• Ağız, mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız

• Aynı zamanda canlı aşılar ile aşılanmaktaysanız.

METOART CON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Yaşlıysanız ya da kendinizi genelde kötü ve güçsüz hissediyorsanız

• Karaciğer fonksiyonunuz bozuksa

• Su kaybınız (dehidrasyon) varsa

Tavsiye edilen tetkikler ve güvenlik önlemleri


METOART CON düşük dozlarda uygulandığında dahi, şiddetli yan etkiler meydana gelebilmektedir. Bu yan etkileri zamanında tespit edebilmek için, doktorunuz tarafındankontroller ve laboratuvar testleri yapılmalıdır.

Tedavi öncesi


Tedaviye başlanmadan önce, yeterli kan hücresine sahip olup olmadığınızı, karaciğer fonksiyonunuzu, serum albümin (kanda bulunan bir protein) seviyelerinizi ve böbrekfonksiyonunuzu kontrol etmek için kan örnekleri alınacaktır. Doktorunuz aynı zamanda datüberküloz (verem, etkilenen dokuda küçük nodüller ile kombinasyon halinde bulaşıcı birhastalık) hastası olup olmadığınızı kontrol edecektir ve akciğer röntgeninizi çekecektir.

Tedavi sırasında


Aşağıdaki testleri tedavinin başlangıcından sonraki ilk 6 ay için ayda bir kez ve sonrasında da en az 3 ayda bir kez yaptırmanız gerekecektir:

• Mukoza değişiklikleri için ağız ve boğaz muayenesi

• Kan testleri

• Karaciğer fonksiyonunuzun kontrolü

• Böbrek fonksiyonunuzun kontrolü

• Solunum sisteminin kontrolü ve gerekliyse akciğer fonksiyon testi

Metotreksat bağışıklık sisteminizi ve aşılama sonuçlarınızı etkileyebilir. Aynı zamanda immünolojik test sonuçlarınızı da etkileyebilmektedir. Aktif olmayan, kronik enfeksiyonlar(örn. herpes zoster (zona), verem, hepatit B veya C) alevlenebilmektedir. METOART CONile tedavi sırasında canlı aşılar ile aşı yapılmamanız gerekmektedir.

Radyasyon kaynaklı dermatit (bir tür deri hastalığı) ve güneş yanığı metotreksat tedavisi sırasında yeniden ortaya çıkabilir (recall-reaksiyonu).

Psöriatik lezyonlar, UV ışınları ve metotreksatın aynı anda uygulanması sırasında şiddetlenebilir.

Lenf düğümlerinin genişlemesi (lenfoma) nadiren de olsa meydana gelebilmektedir, bu durumda tedavi sonlandırılmalıdır.

İshal METOART CON'un toksik etkisi olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirir. Eğer sizde ishal görülürse, lütfen doktorunuzla konuşun.

Ensefalopati (bir beyin hastalığı) / lökoensefalopati (beyindeki beyaz maddede görülen özel bir hastalık) metotreksat tedavisi alan kanser hastalarında bildirilmiştir ve bu durumlar diğerhastalıklar için metotreksat tedavisi alan hastalarda da göz ardı edilemez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

METOART CON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Çok miktarda kahve, kafein içeren alkolsüz içecekler ve siyah çay tüketiminin yanı sıra alkol tüketimi METOART CON tedavisi sırasında önlenmelidir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında METOART CON kullanmamanız gerekmektedir. Fetüsün (cenin) zarar görmesi ve düşük riski vardır. METOART CON ile tedavi sırasında ve tedavisonlandırıldıktan altı ay sonrasına kadar kadın ve erkekler etkin bir doğum kontrol yöntemikullanmalıdır.

Çocuk doğurma çağındaki kadınlar için, tedavi öncesinde gebelik testi yapılması gibi uygun tedbirler alınarak bu kadınların hamile olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır.

Metotreksat genotoksik olduğundan hamile kalmak isteyen kadınların genetik danışmanlık desteği almaları tavsiye edilmektedir ve erkekler tedaviden önce spermlerini koruma imkanıkonusunda tavsiye almalıdırlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


METOART CON ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

METOART CON ile tedavi sırasında merkezi sinir sistemini de etkileyen yorgunluk ve baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle, bazı kişilerde araç sürmek ya da makinekullanmak sorun yaratabilmektedir. Eğer yorgunluk ya da uyuşukluk hissediyorsanız, araçveya makine kullanmamalısınız.

METOART CON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg'dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

METOART CON aşağıda belirtilen ilaçlar ile beraber kullanılırsa tedavinin etkisi etkilenebilir:

• Karaciğere veya kan sayımına zarar veren ilaçlar (örn. leflunomide)

• Antibiyotikler (belirli enfeksiyonların önlenmesinde/enfeksiyonların tedavisindekullanılan ilaçlar). Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumluantibiyotikler, penisilinler, glikopeptidler, sülfonamidler (belirli enfeksiyonların

önlenmesinde/enfeksiyonlarm tedavisinde kullanılan sülfür içeren ilaçlar),

siprofloksasin ve sefalotin gibi antibiyotikler

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak bilinen ağrı ve/veya iltihap tedavisindekullanılan bazı ilaçlar (örn. diklofenak ve ibuprofen, asetilsalisilik asit gibi salisilatlarve metamizol gibi pirazoller)

• Probenesid (gut tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Kıvrım diüretikleri (idrar söktürücü) gibi zayıf organik asitler

• Trimetroprim-sülfametoksazol (antibiyotik), pirimetamin gibi kemik iliği üzerindeistenmeyen etkilere neden olan tıbbi ürünler

• Sülfasazalin (antiromatik ilaçlar)

• Azatiyoprin (bazen romatoid artritin şiddetli formlarında kullanılan bağışıklıksistemini baskılayan ajanlar)

• Merkaptopürin (sitostatik ajan)

• Retinoidler (psöriazis ve diğer deri hastalıkları için kullanılan ilaç)

• Teofilin (bronşiyal astım ve diğer akciğer hastalıkları için kullanılan ilaç)

• Proton pompası inhibitörleri (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Hipoglisemikler (kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar)

Folik asit içeren vitaminler tedavinizin etkisini bozabilir ve bu vitaminler yalnızca doktorunuzun tavsiyesi ile alınmalıdır.

Canlı aşılar ile aşı yapılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. METOART CON nasıl kullanılır?

Doktorunuz sizin için bireysel olarak uygulanacak doza karar verecektir. Tedavinin etkisini görebilmek için 4 ila 8 hafta geçmesi gerekmektedir. Tedavi sürenize doktorunuz kararverecektir.

METOART CON yalnızca haftada bir kez uygulanır. Doktorunuzla beraber enjeksiyon için her hafta uygun bir gün belirleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

METOART CON enjeksiyon deri altına uygulanabilir.

Yerel gerekliliklere uygun olarak taşıma ve imha şekli diğer hücre bölünmesini durdurucu (sitotoksik) ilaçlar ile uyumlu olmalıdır. Hamile sağlık hizmeti personeli METOART CON'utaşımamalı ve/veya uygulamamalıdır.

Metotreksat cilt yüzeyi veya mukoza ile temas etmemelidir. Ürün içeriği ile direkt temas durumunda, etkilenen bölge hemen bol su ile durulanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşın altındaki çocuklarda yeterli deneyim olmadığından, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Özel kullanım durumları Böbrek / karaciğer yetmezliği:

METOART CON böbrek fonksiyonu zayıf olan hastalarda ve özellikle alkole bağlı ciddi karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer METOART CON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla METOART CON kullandıysanız:

Doktorunuzun doz önerilerine uyunuz. Kendi kararınız ile dozu değiştirmeyiniz.

METOART CON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuz, zararlı etkinin şiddetine göre gerekli tedaviye karar verecektir.

METOART CON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuz ile konuşunuz. Doktorunuz tarafından reçetelenen dozu mümkün olduğunca kısa sürede alınız ve sonrasında her hafta almaya devam ediniz.

METOART CON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun onayı olmadan, METOART CON tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi METOART CON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklığı ve şiddeti doz ve uygulama sıklığı ile ilişkilidir. Düşük dozlarda bile ciddi yan etkiler görülebileceğinden dolayı, doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmenizönemlidir.

Doktorunuz kanda gelişen bozuklukları [düşük beyaz kan hücresi, düşük platelet (kan pulcuğu) ve lenfoma (lenf düğümlerinin genişlemesi) gibi], böbrek ve karaciğerdekideğişiklikleri kontrol etmek için testler yapacaktır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdaki etkiler sizde görülürse

derhal doktorunuza bildiriniz

. Bu etkiler ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden etkiler olarak belirtilir ve acil özel tedavi gerektirir.

• Kalıcı, kuru, balgamsız öksürük, nefes darlığı ve ateş. Bunlar akciğer iltihabının(pnömoni) belirtileri olabilir [yaygın].

• Gözün beyaz kısmında ve deride sarılık gibi karaciğer hasarı belirtileri; metotreksatkronik karaciğer hasarına (karaciğer sirozu), karaciğerde yara oluşumuna (karaciğerfibrozu), karaciğerde yağ dokusunda bozulmaya [yaygın olmayan], karaciğeriltihabına (akut hepatit) [seyrek] ve karaciğer yetmezliğine [çok seyrek] neden olabilir.

• Kırmızı kaşıntılı deriyi içeren deri döküntüleri, eller, ayaklar, ayak bilekleri, yüz,dudaklar, ağız veya boğazın şişmesi (yutma veya solunum güçlüğüne yol açabilir) vebayılma hissi gibi alerji belirtileri; bu belirtiler şiddetli alerjik reaksiyonlar ya daanafilaktik şok belirtileri olabilir [seyrek].

• Eller, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme, idrara çıkma sıklığında değişiklik, idraraçıkamama veya idrara çıkmada azalma gibi böbrek hasarı belirtileri; bu belirtilerböbrek yetmezliği belirtileri olabilir [seyrek].

• Ateş, döküntü, ağrı veya boğaz ağrısı gibi enfeksiyon belirtileri; metotreksat sizienfeksiyonlara daha duyarlı yapabilir. Seyrek olarak görülen belirli bir akciğer iltihabı(pnömoni) türü

(Pneumocystis carinii

pnömonisi) veya kan zehirlenmesi (sepsis) gibiciddi enfeksiyonlar oluşabilir.

• Ciddi ishal, kanlı kusma ve siyah veya katrana benzeyen dışkı. Bu belirtilermetotraksatın neden olduğu seyrek gastrointestinal ülser gibi ciddi gastrointestinalsistem komplikasyonlarını (hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar) gösterebilir.

• Ateş ve genel durumun ciddi olarak bozulması, ya da boğaz ağrısı ya da ağız veyaidrar sorunları ile birlikte ani ateş; metotreksat çok seyrek olarak beyaz kanhücrelerinde keskin bir düşüşe (agranülositoz) ve ciddi kemik iliği baskılanmasınaneden olabilir.

• Diş eti kanamaları, idrarda kan, kan kusma gibi beklenmeyen kanamalar ya damorarma; bu kemik iliği baskılanmasının neden olduğu kan pulcuğu sayısında ciddiazalmanın belirtisi olabilir [çok seyrek].

• Şiddetli deri döküntüsü veya deride kabarma (ağız, göz ve genital bölgeyietkileyebilir); bu Stevens-Johnson sendromu veya yanık deri sendromu (toksikepidermal nekroz) adı verilen çok seyrek görülen durumların belirtileri olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıda belirtilmiştir:

Çok yaygın

• Ağızda iltihaplanma

• Hazımsızlık

• Mide bulantısı

• İştah kaybı

• Karaciğer enzimlerinde artış

Yaygın

• Ağızda yaralar

• İshal

• Döküntü, deride kızarıklık, kaşıntı

• Baş ağrısı

• Yorgunluk

• Halsizlik

• Beyaz ve/veya kırmızı kan hücrelerinde ve/veya kan pulcuklarında azalma ile birliktekan hücresi oluşumunda azalma (lökopeni, anemi, trombositopeni)

Yaygın olmayan

• Boğaz iltihabı, bağırsakların iltihabı, kusma

• Işığa artan hassasiyet, saç kaybı, romatizmal nodüllerin (deri altında meydana gelentümsekler) sayısında artış, zona (Varicella zoster denilen virüsün neden olduğu duyusalsinir hücresi gruplarını tutan, ağrılı, döküntülü bir deri hastalığı), kan damarlarındailtihap, herpes (herpes virüslerinin neden olduğu hastalıklar) benzeri deri döküntüsü,kurdeşen.

• Şeker hastalığı başlangıcı

• Baş dönmesi, kafa karışıklığı, depresyon

• Serum albüminde azalma

• Kan hücreleri ve kan pulcuklarının sayısının azalması

• Mesane veya vajinada iltihap ve yara, azalmış böbrek fonksiyonu, idrara çıkmadabozukluk

• Eklem ağrısı, kas ağrısı, osteoporoz (kemik kütlesinin azalması)

Seyrek

• Damarda kanama nedeniyle artan deri pigmentasyonu, akne, mavi lekeler

• Kan damarlarının alerjik olarak iltihaplanması, ateş, kırmızı gözler, enfeksiyon, yaraiyileşmesinde bozukluk, kandaki antikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudunürettiği savunma proteini) sayısında azalma

• Görme bozuklukları

• Kalbin etrafındaki kesenin iltihaplanması, kalbin etrafındaki kesede sıvı birikimi

• Düşük kan basıncı, yerinden kopan kan pıhtısı tarafından kan damarının tıkanması(tromboembolik olaylar)

• Akciğer fibrozisi (akciğer hücrelerinin arasındaki bağ dokunun artması), nefes darlığıve bronşiyal astım, akciğer etrafındaki kese içinde sıvı birikimi

• Elektrolit bozuklukları

Çok seyrek

• Bol kanama, toksik megakolon (akut toksik bağırsak genişlemesi)

• Tırnaklarda artan pigmentasyon, tırnak etlerinin iltihabı, fronküloz (saç köklerindederin iltihap), küçük kan damarlarında görünür genişleme

• Deri altına uygulanmasından sonra enjeksiyon bölgesinde lokal hasar(steril apse oluşumu, yağ dokusunda değişiklikler)

• Görme bozukluğu, ağrı, kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma veya karıncalanma hissi,tat almada değişiklik (metalik tat), nöbet, felç, ateş ile şiddetli baş ağrısı

• Retinopati (iltihabi olmayan göz bozukluğu)

• Cinsel istek kaybı, iktidarsızlık, erkekte göğüsün büyümesi (jinekomasti), spermoluşumunda bozukluk, adet bozukluğu, vajinal akıntı

• Lenf düğümlerinde genişleme (lenfoma)

Bilinmiyor

• Lökoensefalopati (beyindeki beyaz maddede görülen bir hastalık)

Metotreksat deri altı uygulama ile lokal olarak iyi tolere edilir. Yalnızca tedavi sırasında azalan hafif lokal deri reaksiyonları gözlemlenmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakdoğrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. METOART CON'un saklanması:

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Kullanıma hazır şırıngaları ışıktan korumak için ambalajında saklayınız.

Tıbbi ürün sadece tek kullanım içindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METOART CON'u kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılıResmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Ruhsat sahibi:


Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23Bağcılar / İSTANBULTelefon : (0212) 410 39 50Faks : (0212) 447 61 65e-mail :

[email protected]


Üretim yeri:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sk. No:5Kapaklı / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Metoart Con 10 Mg/0,25 Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Enjektör

Etken Maddesi: Metotreksat Disodyum

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.