Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lungerlo 100 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATILUNGERLO 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir film kaplı tablet 100 mg erlotinibe eşdeğer miktarda 109,27 mg erlotinib hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), mikrokristalin selüloz (Tip 102), mikrokristalin selüloz (Tip 200), sodyum nişasta glikolat (Tip A), magnezyum stearat,Opadry 200F280000 White (Polivinil alkol, titanyum dioksit, talk, makrogol/PEG, metakrilikasit ve etil akrilat kopolimer, sodyum bikarbonat).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. LUNGERLO nedir ve ne için kullanıhr?


2. LUNGERLO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LUNGERLO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LUNGERLO'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LUNGERLO nedir ve ne için kullanılır?

• Bir film kaplı tablet 100 mg erlotinibe eşdeğer miktarda 109,27 mg erlotinib hidroklorür içerir.Sarımsı beyaz renkte, yuvarlak bikonveks, bir yüzünde '100' baskılı film kaplı tablettir. 30film kaplı tablet içeren alüminyum folyo-alüminyum folyo blister ambalajlarda bulunur.

• Antineoplastik ilaçlar adı verilen, tümör hücresinin bölünmesini ve gelişmesini engelleyen ilaçgrubunun bir üyesidir.

• Erlotinib içeren LUNGERLO epidermal büyüme faktör reseptörü (EGFR) olarak adlandırılanproteinin aktivitesini engelleyerek kanseri tedavi etmek amacı ile kullanılan bir ilaçtır. Buproteinin kanser hücrelerinin büyümesinde ve yayılmasında rol oynadığı bilinmektedir.

• LUNGERLO, yetişkinlerin kullanımı içindir ve eğer kanser hücrenizde spesifik bir EGFRmutasyonunuz (bir tür genetik bozukluk) varsa ve metastatik evrede bulunan yassı hücreliolmayan, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastası iseniz, LUNGERLO tedavinizin ilkya da ikinci basamağı için size reçetelenebilir.

2. LUNGERLO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerLUNGERLO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer erlotinibe veya LUNGERLO'nun bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlılığınız varsa.

LUNGERLO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kanınızdaki erlotinib miktarını düşürecek veya yükseltecek veya erlotinibin etkisinideğiştirecek bir ilaç kullanıyorsanız (örneğin ketokonazol gibi mantar ilaçları, hepatit gibivirüs enfeksiyonlarında kullanılan proteaz inhibitörleri, eritromisin, klaritromisin,siprofloksasin gibi antibiyotikler, fenitoin, karbamazepin gibi epilepsi (sara) ilaçları,barbitüratlar gibi sakinleştiriciler, rifampisin gibi verem ilaçları, omeprazol, ranitidin gibipeptik ülser ilaçları ve reflü ilaçları veya depresyon için kullanılan sarı kantaron (St. John'sWort,

Hypericum perforatum)

gibi bitkisel ilaçlar veya proteazom inhibitörleri. Bazıdurumlarda bu ilaçlar etkililiği düşürebilir veya LUNGERLO'nun yan etkilerini artırabilir vedoktorunuz tedavinizi yeniden ayarlayabilir. Doktorunuz LUNGERLO tedavisi alırken, builaçlar ile tedavi uygulamaktan kaçınabilir.

• Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını veya trombozu (kanın damar içinde pıhtılaşması)engellemeye yardım eden bir ilaç, örneğin varfarin) kullanıyorsanız, LUNGERLO kanamaeğiliminizi artırabilir ve doktorunuz sizi düzenli yapılan bazı kan testleri ile gözlemlemeyegerek duyabilir.

• Statin (kan kolesterolünüzü düşürmek için ilaç) kullanıyorsanız, LUNGERLO, seyrek olarak,statin ile ilişkili ciddi kas bozulmalarına (rabdomiyoliz) yol açabilen ve böbrek hasarı ilesonuçlanabilen kas problemleri riskini artırabilir.

• Kontakt lens kullanıyorsanız ve/veya şiddetli göz kuruluğu, gözünüzün ön bölümünde(kornea) iltihap veya gözünüzün ön bölümünde ülser öykünüz varsa lütfen doktorunuzabildiriniz.

Ayrıca, aşağıdaki

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

bölümünde yer alan uyarıya bakınız.

Eğer;

Öksürük ve ateşin eşlik ettiği ani solunum güçlüğü çekiyorsanız doktorunuza bildiriniz, çünkü doktorunuzun sizi başka ilaçlar ile tedavi etmesi ve LUNGERLO tedavisine ara vermesigerekebilir.

İshalseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü doktorunuzun sizi ishale karşı bir ilaç (örneğin loperamid) ile tedavi etmesi gerekebilir.

Devamlı ve ağır ishal, bulantı, iştah kaybı veya kusma varsa derhal doktorunuza bildiriniz, çünkü doktorunuzun LUNGERLO tedavisine ara vermesi ve

sizi bir hastanede tedavi etmesigerekebilir.


• Ciddi karın ağrısı, cildinizde ciddi kabarma ve pullanma varsa doktorunuz tedavinize araverebilir veya tedavinizi durdurabilir.

• Gözünüzde ani ya da kötüleşen ağrı ve kızarıklık, artan göz sulanması, bulanık görme ve/veyaışığa duyarlılık varsa, acil tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizden lütfen derhal doktorunuza veyahemşirenize danışınız (ayrıca, aşağıda

Olası yan etkiler

bölümüne bakınız).

• Aynı zamanda kolesterolünüzü düşürmek için statin alıyorsanız ve açıklanamayan kas ağrısı,hassaslık, güçsüzlük veya kramp yaşıyorsanız doktorunuz tedavinize ara verebilir veyatedavinizi durdurabilir.

Ayrıca

Olası yan etkiler

bölümüne bakınız.

18 yaşın altındaki hastalarda kullanım:


18 yaşın altındaki hastalarda LUNGERLO kullanımı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu ilacın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Karaciğer veya böbrek hastalarında kullanım:


Eğer böbrekleriniz veya karaciğeriniz normal çalışmıyorsa, LUNGERLO'nun farklı bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer ağır böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa LUNGERLOtedavisi tavsiye edilmemektedir.

Gilbert sendromuna benzer glukuronidasyon bozukluğu:


Gilbert sendromu (bir çeşit hafif karaciğer bozukluğu) gibi bir glukuronidasyon (ilaç ve besinlerin parçalanmasını sağlayan bir metabolizma olayı) bozukluğunuz varsa doktorunuzunsizi dikkatle tedavi etmesi gereklidir.

Sigara içiyorsanız


Sigara içmek kanınızdaki ilaç miktarını düşüreceği için, LUNGERLO tedavisi görüyorsanız sigara içmeyi bırakmanız önerilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.LUNGERLO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

LUNGERLO'yu yiyecekler ile beraber kullanmayınız (bkz.

LUNGERLO nasıl kullanılır?).Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LUNGERLO ile tedavi olurken hamile kalmaktan kaçınınız. Eğer hamile kalma potansiyeliniz varsa, tedaviniz sırasında ve son tableti kullandıktan sonraki en az iki hafta boyunca etkili birdoğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tedavinizin devam edip etmeyeceğine karar verecektir.

Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LUNGERLO tedavisi sırasında ve son dozu aldıktan sonra en az 2 hafta boyunca emzirmeyiniz. Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Fakat LUNGERLO tedavisinin araç ve makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez.

LUNGERLO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir LUNGERLO 100 mg film kaplı tablet, 95,93 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse,LUNGERLO kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanınızdaki erlotinib miktarını düşürecek veya yükseltecek bir ilaç kullanıyorsanız (örneğin ketokonazol gibi mantar ilaçları, hepatit gibi virüs enfeksiyonlarında kullanılan proteazinhibitörleri, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin gibi antibiyotikler, fenitoin, karbamazepingibi epilepsi (sara) ilaçları, barbitüratlar gibi sakinleştiriciler, rifampisin gibi verem ilaçları,omeprazol gibi proton pompası inhibitörleri, ranitidin gibi peptik ülser ilaçları ve reflü ilaçlarıveya St. John's Wort gibi bitkisel ilaçlar), bazı durumlarda bu ilaçlar LUNGERLO'nunetkililiğini düşürebilir veya yan etkilerini artırabilir ve doktorunuz tedavinizi yenidenayarlayabilir. Doktorunuz LUNGERLO tedavisi alırken, bu ilaçlar ile tedavi uygulamaktankaçınabilir.

Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını veya trombozu (kanın damar içinde pıhtılaşması) engellemeye yardım eden bir ilaç, örneğin varfarin) kullanıyorsanız, LUNGERLO kanamaeğiliminizi artırabilir ve doktorunuz sizi düzenli yapılan bazı kan testleri ile gözlemlemeye gerekduyabilir.

Statin (kan kolesterolünüzü düşürmek için ilaç) kullanıyorsanız, LUNGERLO, seyrek olarak, statin ile ilişkili ciddi kas bozulmalarına (rabdomiyoliz) yol açabilen ve böbrek hasarı ilesonuçlanabilen kas problemleri riskini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. LUNGERLO nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LUNGERLO'yu her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

Tabletler yemeklerden en az bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

Eğer küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastası iseniz, normal LUNGERLO dozu her gün 150 mg'lık tek tablettir.

Doktorunuz dozunuzu 50 mg'lık basamaklar halinde ayarlayabilir. Farklı doz uygulamaları için LUNGERLO'nun 100 mg ve 150 mg'lık tabletleri mevcuttur.

• Uygulama yolu ve metodu:

Bir bardak su ile ağızdan alınır.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 18 yaşın altındaki hastalarda LUNGERLO kullanımı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu ilacın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda LUNGERLO kullanımı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Özel kullanımı yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa, LUNGERLO'nun farklı bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer ağır böbrek hastalığınız varsa LUNGERLO tedavisi tavsiyeedilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğeriniz normal çalışmıyorsa, doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Eğer ağır karaciğer hastalığınız varsa LUNGERLO tedavisitavsiye edilmemektedir.

Eğer LUNGERLO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla LUNGERLO kullandıysanız:

LUNGERLO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Yan etkiler artabilir ve doktorunuz tedavinizi kesebilir.

LUNGERLO'yu kullanmayı unutursanız

LUNGERLO'nun bir veya birden fazla dozunu almayı unutursanız, mümkün olduğunca kısa sürede doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.LUNGERLO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz size reçete ettiği sürece LUNGERLO kullanmaya devam etmeniz çok önemlidir. İlacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tüm ilaçlar gibi, LUNGERLO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor.

Eğer aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız, derhal doktorunuza başvurunuz. Bazı durumlarda doktorunuz kullandığınız LUNGERLO dozunu azaltabilir veya tedavinize araverebilir:

• İshal ve kusma (çok yaygın). Özellikle aynı zamanda başka bir kemoterapi tedavisigörüyorsanız, devamlı ve ciddi ishal, kan potasyumunda düşüşe ve böbrek yetmezliğineyol açabilir. Eğer devamlı ve ciddi ishal durumu devam ederse derhal doktorunuzabaşvurunuz, doktorunuzun sizi hastanede tedavi etmesi gerekebilir.

• Gözün konjonktiva tabakasının iltihaplanmasına bağlı göz tahrişi (çok yaygın) ve gözünsaydam cisminin (kornea) iltihaplanmasına bağlı göz tahrişi (yaygın), üveit (bir çeşit göziltihabı).

• İnterstisyel akciğer hastalığı adı verilen, akciğer tahrişinin az rastlanan bir türü (yaygınolmayan). Ayrıca bu hastalık tıbbi durumunuzun doğal seyrine bağlı olabilir ve bazıvakalarda ölümle sonuçlanmıştır. Eğer öksürük ve ateşin eşlik ettiği ani solunum güçlüğügibi belirtiler gösterirseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz LUNGERLOtedavinizi durdurmaya karar verebilir.

• Gastrointestinal perforasyon (mide veya bağırsakta delinme) gözlenmiştir (yaygınolmayan). Eğer ciddi karın ağrısı varsa doktorunuzla görüşünüz. Ayrıca geçmişte peptikülser (mide veya bağırsakta, bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır) vedivertiküler hastalık (sindirim sisteminin duvarındaki fıtıklaşmalardır) geçirdiysenizdoktorunuza söyleyiniz, çünkü bu riski artırabilir.

• Seyrek olarak karaciğer yetmezliği gözlenmiştir. Eğer kan testleriniz karaciğer fonksiyonlarında ciddi değişiklikler olduğunu gösteriyorsa, doktorunuzun tedaviyikesmesi veya tedaviye ara vermesi gerekebilir.

• Güneşe maruz kalan bölgelerde, döküntü oluşabilir veya kötüleşebilir. Eğer güneşe maruz kalıyorsanız, koruyucu giysiler ve/veya güneş kremi (mineral içerikli) kullanmanıztavsiye edilebilir.

Enfeksiyon İştah ve kilo kaybıDepresyon

Baş ağrısı, değişen cilt duyarlılığı veya kol ve bacaklarda uyuşma Solunum güçlüğü, öksürükBulantıAğızda tahriş

Karın ağrısı, hazımsızlık ve mide gazı Karaciğer fonksiyonu için yapılan kan testlerinde anormallikKaşıntı, kuru cilt, saç kaybı (alopesi)

Yorgunluk, ateş, kasılma

Yaygın yan etkiler:

Burun kanaması Mide veya bağırsak kanamasıTırnak çevresinde iltihaplanmaKıl köklerinde enfeksiyonAkne

Çatlak deri

ile kombinasyon halinde ve onaylı

Böbrek fonksiyonunda azalma (kemoterapi endikasyon dışında kullanıldığında)

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Kirpiklerde değişiklikler

• Erkek tipi gibi yüz ve vücutta aşırı kıllanma

• Kaşlarda değişiklikler

• Tırnak kırılması ve kaybı

Seyrek yan etkiler:

• Avuçlarınızda veya ayak tabanlarınızda ağrılı kızarıklık (el-ayak sendromu olarak bilinen

eritrodisestezi)

Çok seyrek yan etkiler:

• Kornea ülseri (gözün saydam cismi olan kornea yüzeyinde gelişen yara alanı) veyaperforasyonu (delinmesi)

• Ciltte ciddi kabarma veya pullanma (ciddi bir cilt hastalığı olan Steven Johnsonsendromunun belirtisidir)

• Gözün renkli kısmının iltihabı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.Yan etkilerin ranorlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. LUNGERLO'nun saklanması

LUNGERLO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve blisterdeki son kullanma tarihinden sonra LUNGERLO 'yu kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 20/08/2023 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lungerlo 100 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Erlotinib Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.