Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cetmont 10 Mg /5 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATICETMONT 10 mg/5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,38 mg montelukast sodyum içerir.

Yardımcı madde:

Laktoz monohidrat ((Supertab 11 SD) (inek sütü kaynaklıdır)), mikrokristalin selüloz (PH 112), kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol), hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, sarı demir oksit, kolloidal silikon dioksit, instacoat aquaIC-A-329 [hipromelloz ve polietilen glikol] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınızBu Kullanma Talimatında:

1. CETMONT nedir ve ne için kullanıhr?


2. CETMONT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CETMONT nasıl kullanıhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CETMONT in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. CETMONT nedir ve ne için kullanılır?

CETMONT, 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren bir katmanı beyazımsı, diğer katmanı sarı renkli, yuvarlak, çentiksiz, bikonveks şekilli film kaplıtabletlerdir. Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir.Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör)antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtileriniiyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağyapıda bir organik bileşik) değildir.

CETMONT film kaplı tabletler, 30 ve 90 tablet içeren ALU/ALU - Alüminyum Folyodan oluşan blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

CETMONT alerjik rinit (alerjik nezlesi) ve alerjik rinitle (alerjik nezlesi) birlikte olan astım tedavisinde ve belirtilerinin (semptomlarının) giderilmesinde kullanılır.

CETMONT, ayrıca, 15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının (kronik idiyopatik ürtiker) tedavisinde kullanılır.

Laktoz monohidrat inek sütü kaynaklıdır.

2. CETMONT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CETMONT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

CETMONT'un herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan birmadde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak'nın altında ise) varsa,CETMONT laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerekarşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlakadoktorunuzla temasa geçiniz.

Nadir kalıtımsal şekere karşı toleransınız bozulmuşsa ya da bazı şekerlerin emilim problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

CETMONT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Mevcut film kaplı tabletler bölünerek kullanılamadığından CETMONT 'un 15 yaşından

küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

• CETMONT alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizin alkolünetkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya dalevosetirizinin alkol ve beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklıküzerine olumsuz etkisi olabilir.

• İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostatbüyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.

• Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

• CETMONT'un akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atakyaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınızkurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

• Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir.CETMONT doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerinekullanılmamalıdır.

• Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklardauyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntüolaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiğikonusunda uyarılmalıdır.

• Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa,CETMONT alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilenağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

• CETMONT alırken duygu durum değişiklikleri (aşırı davranış, saldırgan davranış veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, iletişimden kopuk olma hali, rüyaanormallikleri, varsanı, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihardüşüncesi ve davranışı [intihar girişimi dahil] ve titreme) yaşarsanız en kısa sürededoktorunuzu bilgilendiriniz.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

CETMONT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

CETMONT'u yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız CETMONT almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bu dönemde CETMONT kullanıpkullanmayacağınızı değerlendirecektir.

CETMONT gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CETMONT, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CETMONT'un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecekeylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğinizyanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testlerönerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilmeyeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

CETMONT'un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makinekullanma becerisini etkileyebilir.

CETMONT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CETMONT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımıLevosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuzetkisi olabilir.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Bazı ilaçlar CETMONT'un etki mekanizmasını değiştirebilir veya CETMONT diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız,CETMONT'a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

• Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)

• Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)

• Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

• Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinintedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. CETMONT nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle CETMONT almanız gerektiğine karar verecektir.

Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı olan kronik idiyopatik ürtikerdeki tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir; bu nedenle doktorunuzun talimatlarınauymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CETMONT, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır.

CETMONT'un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Film kaplı tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

15 yaşından küçük çocuklarda etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Ağır böbrek yetmezliği varsa kullanmayınız.

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer CETMONT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CETMONT kullandıysanız:

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

CETMONT içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydanagelen en sık yan etkiler karın ağrısı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırıhareketliliktir.

CETMONT 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.CETMONT'u kullanmayı unutursanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.CETMONT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer CETMONT kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CETMONT belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullanıldığında, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, CETMONT tedavisine başlamadanönceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CETMONT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CETMONT içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa CETMONT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma ve yutma güçlükleri (göğüsdarlığı veya hırıltılı solunum), kurdeşen, ölümcül olabilen kan basıncında anidüşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılıkreaksiyonu)

• İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)

• Grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik,solunum bulgularının kötüleşmesi ve/veya döküntü

• Anormal karaciğer fonksiyonu

• Karaciğer iltihabı (hepatit)

• Çarpıntı

• Nefes darlığı

• Görme bozukluğu

• Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CETMONT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

görülebilir.
Çok seyrek
Bilinmiyor

: l.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla

: l0.000 hastanın birinden az görülebilir. :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın

Baş ağrısı Uykuya eğilimAğız kuruluğu

• Yorgunluk

• Halsizlik

• İshal

• Bulantı

• Kusma

• Döküntü

• Ateş

• Karın ağrısı

• Karaciğer enzimlerinde yükselme

Yaygın olmayan

• Takatsizlik

• Kabızlık

• Hazımsızlık

• Uyku bozuklukları

• Kabuslar dahil rüya anormallikleri

• Uykusuzluk

• Sinirlilik

• Anksiyete (kaygı bozukluğu)

• Huzursuzluk

• Saldırgan davranışlar ya da düşmanlık hissetme

• Uyurgezerlik

• Depresyon (ruhsal çöküntü)

• Baş dönmesi

• Rehavet

• Karıncalanma hissi

• His kaybı

• Nöbet geçirme

• Burun kanaması

• Morluk

• Kaşıntı

• Kurdeşen

• Eklem ağrısı

• Kas krampları dahil olmak üzere kas ağrısı

• Bacaklarda su toplaması

• Karın ağrısı

• Genel halsizlik durumu

Seyrek:

Kanama eğiliminde artış TitremeÇarpıntıDikkat eksikliğiUnutkanlık

Çok seyrek:

• Halüsinasyon (gerçekte var olmayan şeyleri görmek)

• İntihar düşüncesi ve davranışı

• Davranış değişiklikleri

Bilinmiyor:

• İştah artışı

• Sinirlilik

• Kasılmalar

• Sersemlik

• Bayılma

• Tat alma duyusunda bozukluk

• Görme bozukluğu

• Bulanık görme

• Nefes almada güçlük

• İdrar yaparken yanma

• İdrarı tam yapamama

• Kilo artışı

• Okülojirasyon ( göz küresinin istem dışı herhangi bir yönde hareketi)

Bunlar CETMONT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. CETMONT'un saklanması

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra CETMONT'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CETMONT'u kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Humanis Sağlık A.Ş.

Bağcılar-İstanbul

Üretim yeri:

Humanis Sağlık A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Cetmont 10 Mg /5 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Levosetirizin Hidroklorür / Montelukast Sodyum

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.