Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Axivol 5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

AXiVOL 5mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:Her bir tablet 5 mg desloratadin içerir.

•Yardımcı maddeler:Isomalt, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, magnezyum oksit,hidroksipropil selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, deiyonize su, opadry II Blue 85F30605 (polivinil alkol,titanyum dioksit,makrogol/PEG 3350, talk ve FD&C Blue indigo karmin alüminyum lak) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında;


1. AXİVOL nedir ve ne için kullanılır?


2. AKİVOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AKİVOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AKİVOL 'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

L AXİVOL nedir ve ne için kullanılır?

AXİVOL 5 mg film tabletler, mavi, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir. 10,20 ve 30 tablet içeren Al/Al ambalajlarda sunulmaktadır.

AXİVOL, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

AXİVOL alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızanklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

AXİVOL aynca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızanklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

2. AXİVOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AXİVOL' ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

AXİVOL' ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Böbrek yetmezliğinizde dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AXİVOL' ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

AXİVOL aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, AXİVOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız AXİVOL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, AXİVOL' ün sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa AXİVOL, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

AXİVOL' ün diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AXİVOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:

Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayn alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki aleıjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AXİVOL almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki aleıjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki aleıjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tableti bütün olarak aç ya da tok karma bir bardak su ile yutunuz. Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

AXiVOL sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

AXİVOL'ün etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde AXlVOL dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer AXiVOL'Un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AXIVOL aldıysanız

AXİVOL'ü yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

AXiVOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AXiVOL'ii almayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AXiVOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi, AXİVOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir.

Yaygın.- Bitkinlik

Yaygın olmayan.- Ağız kuruluğu, baş ağnsı Bunlar AXİVOL'ün hafif yan etkileridir.

Çok seyrek: Aleıjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hınitılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AXİVOL' ün saklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayımz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra AXİVOL 'ü kullanmayınız.


Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/Sanyer/istanbul

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3 Esenyurt - İstanbul

Bu kullanma talimatı 27/11/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Axivol 5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Axivol 5mg Film Tablet KT
 • Axivol 5mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Axivol 5 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.