Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ledropin 30mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Levodropropizin

KULLANMA TALİMATI
LEDROPİN 30 mg / 5 mİ şurup Ağızdan alınır.
Etkin madde: 1 ml'de 6 mg Levodropropizin.
Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sükroz, kiraz aroması, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


/.

LEDROPİN nedir ve ne için kullanılır?


2. LEDROPİNkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEDROPİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEDROPİN 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. LEDROPİN nedir ve ne için kullanılır?
LEDROPİN, polipropilen plastik kapaklı Tip 111 cinsinde 150 ml'lik amber renkli cam şişede, 3 mL ve 5 mL çizgileri olan plastik kaşık ile beraber sunulan kiraz kokulu, renksiz, gözle görülen yabancı madde içermeyen şuruptur.
LEDROPİN etkin madde olarak levodropropizin içerir.
Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün giderilmesinde kullanılır.

2. LEDROPİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEDROPİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Lcvodropropizine veya LEDROPİN'in bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
• Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
• Balgam çıkarmanın zor olduğu bazı hastalıklarınız (kartagener sendromu ve diğer mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları vb.) varsa

LEDROPİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan LEDROPİN'i kullanmayınız.
• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan LEDROPİN'i kullanmayınız.
Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. ”


LEDROPİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEDROPİN'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LEDROPİN plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LEDROPİN anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

LEDROPİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.
Bu tıbbi ürün metil paraben ve propil içermektedir. Bu maddeler, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçlan) ile LEDROPİN arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEDROPİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
LEDROPİN erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 mİ (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır.
İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

LEDROPİN'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacm yemeklerden bir süre önce veya sonra almması önerilir.
LEDROPİN sadece ağızdan kullanım içindir.
Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.
10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mİ (ölçekteki 3 mİ çizgisine kadar)
20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mİ (tam dolu 1 ölçek)
30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mİ (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

LEDROPİN dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oram göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LEDROPİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla LEDROPİN kullandıysanız

LEDROPİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LEDROPİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LEDROPİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEDROPİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEDROPİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basmcı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEDROPİN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı - Kusma
• Hazımsızlık
• Midede yanma hissi
• ishal
• Dil iltihabı, ağız yaraları
• Halsizlik - Yorgunluk - Uyuşukluk
• Titreme
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Çarpıntı
• Kalp atımının hızlanması
• Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
• Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).
Bu LEDROPİN'in hafif yan etkisidir.
Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LEDROPİN'in saklanması

LEDROPİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 “C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEDROPİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEDROPİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 343003 No:l
Küçükçekmece/tSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

imal yeri


Deva Holding A.Ş.
Adresi; Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 27.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ledropin 30mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Levodropropizin

Atc Kodu: R05DB27

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.