Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Consetin 30mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Levodropropizin

CONSETİN 30 mg/5 mİ şurup Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

5 ml'de 30 mg levodropropizin bulunur (Her bir mİ 6 mg levodropropizin içerir).

• Yardımcı maddeler:

Şeker, metil paraben, propil paraben, etil alkol %96, gliserin, sitrik asit monohidrat, vişne aroması ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. CONSETİN nedir ve ne için kullanılır?


1 CONSETİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CONSETİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CONSETİN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CONSETİN nedir ve ne için kullanılır?

• CONSETİN, 150 ml'lik cam şişede, 5 ml'lik kaşık ile beraber sunulan renksiz-hafıf san renkli, berrak çözeltidir.
• CONSETİN etkin madde olarak levodropropizin içerir.
• Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. CONSETİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CONSETİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Levodropropizine veya CONSETİN'in bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
• Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
• Balgam çıkarmanın zor olduğu bazı hastalıklarınız (Kartegener sendromu ve diğer mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları vb.) varsa

CONSETİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan CONSETİN'i kullanmayınız.
• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan CONSETİN'i kullanmayınız.
öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CONSETİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CONSETİN'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CONSETİN, plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CONSETİN anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

CONSETİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün 0,233 gram/ml şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün içerdiği metil paraben ve propil parabenden dolayı alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün, her bir dozunda (5 mİ) 0,44 gram gliserin içermektedir. Bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CONSETİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
CONSETİN, erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 mİ (60 mg) şurup (2 kaşık) şeklinde uygulanır.
ilaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre almmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacm kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
CONSETİN'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.
CONSETİN sadece ağızdan kullanım içindir.
Kaşık kullanılarak şurup içilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.
10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mİ (kaşıktaki 3 mİ çizgisine kadar)
20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mİ (tam dolu 1 kaşık)
30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mİ (tam dolu 2 kaşık) şeklinde uygulanır. Yaşlılarda kullanımı:
CONSETİN'in dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer CONSETİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CONSETİN kullandıysanız

CONSETİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CONSETİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CONSETİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CONSETİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CONSETİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONSETİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı-kusma
• Hazımsızlık
• Midede yanma hissi
• İshal
• Dil iltihabı, ağız yaraları
• Halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk
• Titreme
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Çarpıntı
• Kalp atımının hızlanması
• Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

• Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı)
Bu CONSETİN'in hafif yan etkisidir.
Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CONSETİN'in saklanması

CONSETİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25

°C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONSETİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CONSETİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Grandi İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Seyrantepe Altınay Cad. No:21 Kat:5 Kağıthane/İSTANBUL Tel : 0 (212) 295 53 54 Faks: O (212) 295 53 57

Üretim Yeri:


Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd. Şti.
Koşuyolu Cad. İbrahimağa zaviyesi Sok. No:55/4 Kadıköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 2J/l 1/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Consetin 30mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Levodropropizin

Atc Kodu: R05DB27

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.