Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dipon 250 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI DİPON 250 mg film kaplı tabletAğızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 250 mg abirateron asetat içerir.

•Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, povidon (K29/32), sodyum lauril sülfat, kolloidal silikon dioksit,magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol400.

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yanetkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya iht^^aç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. DİPON nedir ve ne için kullamlır?


2. DİPON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DİPON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİPON'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DİPON nedir ve ne için kullanılır?

- DİPON, etkin madde olarak abirateron asetat içermektedir. DİPON vücudunuzuntestesteron (androjen grubundan bir steroid hormonu olup, erkek cinsiyet hormonu olarakbilinir) üretmesini engeller ve bu şekilde prostat kanserinin büyümesini yavaşlatabilir.DİPON, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmekiçin kullanılır.

- Prostat kanserinin hormon tedavisine yanıt verdiği erken döneminde DİPON erkekcinsiyet hormonunu (testosteron) azaltan (androjen baskılama tedavisi) bir tedavi ile birlikteverilmelidir.

- DİPON, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmek üzere erbezleri alınmış veya erkek cinsiyet hormonu baskılanmış olan ve daha öncekemoterapi almamış hastalar, sağlık durumu kemoterapi alması için uygun olmayan hastalarve daha önce kemoterapi almış ve hastalığı tekrarlamış hastaların tedavisinde kullanılır.

DİPON'u alırken doktorunuz size prednizolon adı verilen başka bir ilacı da birlikte reçeteleyecektir. Bu şekilde tansiyonunuzun yükselmesi, vücudunuzdaki su miktarının artması(sıvı tutulumu) ya da vücudunuzdaki potasyum adı verilen maddenin seviyesinin düşmeriski azaltılacaktır.

- DİPON tabletler, beyaz ila beyazımsı renkli, oval şekilde, iki yüzü düz, film kaplı tabletlerşeklindedir.

- DİPON tabletler HDPE şişelerde ve her şişede 120 film kaplı tablet içerecek şekildesunulmuştur.

2. DİPON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDİPON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Abirateron asetata ya da DİPON'un içerdiği yardımcı maddelere alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa

- Kadınsanız ve özellikle hamile iseniz. DİPON sadece erkek hastalarda kullanılır.

- Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa.

- Prostat kanseri tedavisinde kullanılan Ra-223 molekülü ile kombinasyon halinde.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı kullanmayınız. Emin olmadığınız her durumda bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınızlakonuşunuz.

DİPON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, sizde aşağıdaki durumlardan biri varsa doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz:

- Karaciğerinizle ilgili bir hastalığınız varsa

- Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa veya kanınızda potasyum adıverilen elementin miktarları düşükse (düşük potasyum kalp ritim problemleri riskiniartırabilir)

- Kalp ya da kan damarlarınızla ilgili başka bir hastalığınız varsa

- Düzensiz ya da hızlı kalp atışınız varsa

- Nefes darlığınız varsa

- Hızla kilo aldıysanız

- Ayaklar, bilekler ya da bacaklarda şişkinliğiniz varsa

- Geçmişte prostat kanseri için ketokonazol olarak bilinen bir ilaç aldıysanız

- Bu ilacı prednizolon ile birlikte alma hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa

- Kemikleriniz üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa

- Kan şekeriniz yüksek ise

- Kan şekeriniz düşük ise.

Kalp ritmi problemleri (aritmi) dahil, herhangi kalp veya kan damarı probleminiz varsa ya da bu problemler için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışınız.

Derinizde ya da gözlerinizde sararma, idrarınızın renginde koyulaşma ya da ciddi bulantınız veya kusma varsa, bunlar karaciğer probleminin göstergesi ve belirtileri olabileceği içinhemen doktorunuza danışınız. Nadiren ölümle sonuçlanabilen, karaciğerin görevleriniyapamaması (akut karaciğer yetmezliği de denir) durumu görülebilir.

Kırmızı kan hücresi sayısında azalma, cinsel istekte azalma, kaslarda güçsüzlük ve/veya kas ağrısı meydana gelebilir.

DİPON, kemik kırılması veya ölüm riskindeki olası bir artış nedeniyle Ra-223 (nükleer tıpta kullanılan radyoaktif radyum tedavisi) ile birlikte verilmemelidir.

DİPON ve prednizolon ile tedavi sonrası Ra-223'ü kullanmayı planlıyorsanız, Ra-223 ile tedaviye başlamadan önce en az 5 gün beklenmesi zorunludur.

Kan değerlerinizin izlenmesi

DİPON karaciğerinizi etkileyebilir ve siz herhangi bir belirti görmeyebilirsiniz. Bu nedenle doktorunuz DİPON kullanırken size belirli zamanlarda kan testi yaparak DİPON'unkaraciğeriniz üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

Çocuklar ve ergenler

Bu ilaç çocuklarda veya ergenlerde kullanılmaz. DİPON'un yanlışlıkla bir çocuk veya ergen tarafından yutulması durumunda, derhal hastaneye başvurun ve acil servisteki doktoragöstermek için Kullanma Talimatını da yanınızda götürün.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DİPON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

- DİPON yemeklerle birlikte alınmamalıdır. (bkz. Bölüm 3 “DİPON nasıl kullanılır”)

-DİPON yemeklerden en az 1 saat önce ya da yemekten en az 2 saat sonra alınmalıdır.

DİPON'u yiyeceklerle birlikte almanız sizde istenmeyen etkilere yol açabilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.DİPON kadınlarda kullanılan bir ilaç değildir.

-Bu ilaç gebe olan kadınlar tarafından alınırsa, doğmamış bebeklerine zarar verebilir.

-Gebeyseniz ya da gebe kalma ihtimaliniz varsa ve başka bir kişiye DİPON'uverecekseniz, ilaçla temas etmemeniz için mutlaka eldiven kullanmalısınız.

-Gebe kalma ihtimali olan bir kadınla cinsel ilişkiye girmeniz durumunda prezervatif(kondom) ve diğer etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

-Gebe bir kadınla cinsel ilişkiye girmeniz durumunda doğmamış bebeğe zararvermemek için prezervatif (kondom) kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında partnerinizin (eşinizin) doktorunuza veya eczacınıza danışınız.hamile olduğunu fark ederseniz hemenEmzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.DİPON kadınlarda kullanılan bir ilaç değildir.

-Emziriyorsanız DİPON'u kullanmayınız.Araç ve makine kullanımı

DİPON'un araç ya da makine kullanımı üzerinde bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

DİPON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

- DİPON laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden bazı şekerlere karşı dayamksızlığmız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ilacın dört tabletlik günlük dozu yaklaşık 26 mg sodyum (yemek/sofra tuzunun ana bileşeni) içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önündebulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer şu anda başka bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız ya da kullanma ihtimaliniz varsa, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz. Bu önemlidir çünkü DİPON kalpilaçları, sakinleştiriciler, diyabet için bazı ilaçlar, bitkisel ilaçlar (örneğin, Sarı kantaron) vediğer ilaçlar dahil olmak üzere bazı ilaçların etkilerini artırabilir. Doktorunuz bu ilaçlarındozunu değiştirmeyi isteyebilir. Ayrıca, bazı ilaçlar DİPON'un etkilerini artırabilir ya daazaltabilir. Bu durum yan etkilere ya da DİPON'un gerektiği kadar etkili olmamasına nedenolabilir.

Androjen yoksun bırakma tedavisi kalp ritmi problemleri riskini artırabilir. Doktorunuza aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız haber veriniz:

- Kalp ritmi problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örneğin; kinidin, prokainamit,amiadoron ve sotalol;

- Kalp ritmi problemleri riskini artırabileceği bilinen ilaçlar [örneğin; metadon (ağrı gidericive bağımlılık tedavisinin bir parçası olarak kullanılır), moksifloksasin (bir çeşitantibiyotik), antipsikotikler (ciddi akıl hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar)]

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsamz veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DİPON nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızın önerilen dozu günde bir defada alınacak 1000 mg'dır (dört tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

- Bu ilacı ağızdan alınız.

-DİPON'u yemeklerle birlikte almayınız.

DİPON'u yiyecekle birlikte almak, ilacın vücuttarafından ihtiyaç duyulandan daha fazla emilmesine ve bu nedenle yan etkilere nedenolabilir.

- DİPON tabletlerini günde bir kez aç karnına tek doz olarak alın. DİPON yemek yediktenen az iki saat sonra alınmalı ve DİPON 'u aldıktan sonra en az bir saat boyunca yemekyenmemelidir. (lütfen Bölüm 2, "DİPON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması" kısmınabakınız).

- Tabletleri bir bütün olarak suyla yutunuz.

- Tabletleri bölmeyiniz.

- DİPON prednizolon adı verilen bir başka ilaçla birlikte alınır. Prednizolonu doktorunuzunsöylediği şekilde alınız.

- DİPON aldığınız sürece her gün prednizolonu da almalısınız.

- Acil bir tıbbi durumunuz olduğunda, almakta olduğunuz prednizolonun dozunundeğiştirilmesi gerekebilir. Almakta olduğunuz prednizolonun miktarı değiştirileceksedoktorunuz size söyleyecektir. Doktorunuz size söylemediği sürece almakta olduğunuzprednizolonun dozunu değiştirmeyiniz.

DİPON'u prednizolonla birlikte alırken doktorunuz size başka ilaçlar da reçeteleyebilir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanım:

DİPON çocuklarda ve ergenlerde kullanılabilen bir ilaç

değildirYaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda DİPON kullanılabilir, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması tavsiyeedilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz, karaciğerinize ait bazı kan değerlerini belli aralıklarla takip edecek ve eğer bu değerlerde aşırı bir artış olur ise, DİPON'u kan değerleriniz düzelenekadar veya tamamen kesecektir. Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda, DİPONkullanırken dikkatli olunmalıdır. DİPON şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

Yüksek tansiyon:

Eğer yüksek tansiyonunuz (hipertansiyonunuz) varsa, doktorunuz tansiyon değerlerinizi kontrol altına almadan DİPON ile tedaviye başlamayacaktır. Tansiyonşikayetiniz olsun veya olmasın, doktorunuz DİPON tedavisi sırasında tansiyonunuzunölçülmesini isteyecektir.

Eğer DİPON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DİPON kullandıysanız:

DİPON'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da derhal bir hastaneye gidiniz.DİPON'u kullanmayı unutursanız:

- DİPON'u veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı unutursanız, ertesi günnormalde almanız gereken saatte alınız.

- DİPON'u veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı bir günden daha fazlasüreyle unuttuysanız, gecikmeden bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DİPON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe DİPON veya prednizolon ile tedaviye devam ediniz.

Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİPON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir, fakat bu yan etkiler herkeste meydana gelmeyebilir.

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.10.000 hastanın birinden az görülebilirEldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİPON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Kaslarınızda zayıflık, kas seğirmeleri ya da kalbinizde çarpıntı (palpitasyonlar). Bunlar kanınızda potasyum adı verilen elementin azalmış olduğunu gösterebilir.

-Yutma veya nefes almada güçlük, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik veya kaşıntılı döküntü ile beraber ciddi alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİPON'a karşı ciddi düzeyde alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastanede yatırılmanızagerek olabilir.

Diğer yan etkiler:Çok yaygın

:

- Bacak ya da ayaklarınızda şişlik;

- Kanınızda potasyum adı verilen elementin düzeylerinde azalma,

- Karaciğer işlev testlerinde yükselmeler,

- Tansiyonunuzda yükselme,

- İdrar yolu enfeksiyonu,

- İshal

Yaygın

:

- Kanınızdaki yağ düzeylerinde yükselmeler,

- Göğüs ağrısı,

- Düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon),

- Kalp yetmezliği,

- Kalbinizin normalden hızlı çalışması,

- Sepsis denilen ciddi enfeksiyonlar,

- Kemik kırıkları,

- Hazımsızlık,

- İdrarda kan,

- Deri döküntüsü

Yaygın olmayan:

- Böbrek üstü beziyle ilgili problemler (tuz ve su ile ilgili sorunlara bağlı),

- Kalp ritminde anormallik (aritmi),

- Kaslarda zayıflık ve/veya kas ağrısı

Seyrek:

- Akciğerlerde tahriş (alerjik alveolit olarak da adlandırılır)

- Karaciğerin görevlerini yapamaması (akut karaciğer yetmezliği de denir).

Bilinmiyor:

- Kalp krizi,

- EKG'de - elektrokardiyogram'da- değişiklik (QT uzaması), yutma veya nefes almadagüçlük, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik veya kaşıntılı döküntü ile beraber ciddialerjik reaksiyonlar

Prostat kanseri için tedavi gören erkeklerde kemik kaybı meydana gelebilir. DİPON, prednizolon ile birlikte kullanıldığında kemik kaybını artırabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİPON' un saklanması

DİPON' u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Kartonun üzerinde ve şişe etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Bu tıbbi ürün özel bir saklama koşulu gerektirmez.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Herhangi bir ilacı evinizdeki atık su veya çöpe atmayınız. Kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına katkıda bulunmanızısağlayacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİPON'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Balabandere Cd. İlaç Sanayi Sk. N.14 34460 İstinye - Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:


Pharmacare Premium Limited HHF003, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, Bbg3000, Malta

Bu kullanma talimatı .^/^/tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dipon 250 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Abirateron Asetat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Dipon 250 Mg 120 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.