Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dicloral Gargara Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Diklofenak

KULLANMA TALİMATI

DİCLORAL® Gargara 200 mL Ağız çalkalamak için

• Etkin madde:

Her 1 mL 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir.

• Yardımcı maddeler:

Kolin çözeltisi, sorbitol, sodyum benzoat, disodyum edetat, potasyum asesülfam, nane yağı, şeftali aroması, ponceau kırmızısı (E124), sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. DİCLORAL® nedir ve ne için kullanılır?


2. DİCLORAL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DİCLORAL® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİCLORAL®'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DİCLORAL® nedir ve ne için kullanılır?

DİCLORAL® 15 mL'lik ölçekle birlikte 200 mL şişelerde sunulan bir ağız gargarasıdır.
DİCLORAL® etkin madde olarak diklofenak içerir. Diklofenak ağrı kesici, inflamasyon giderici ve ateş düşürücü bir ilaç grubu olan nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarından biridir.
DİCLORAL® ağız boşluğunuz ve boğazınızda ağrılı, iltihaplı olaylarda (örn. diş eti iltihabı, ağız içinde ya da yutağınızda enfeksiyon), diş çekimi ya da diş girişimleri sonrası gelişen ağrılı durumlarda ağrı ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olur.

2. DİCLORAL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DİCLORAL®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Diklofenak ya da DİCLORAL®'in yardımcı maddelerden herhangi birine ya da aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

DICLORAL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Özellikle uzun süreli tedavide, ürüne karşı duyarlılık geliştirirseniz tedaviyi kesip başka uygun tedavi başlanabilir.
• Gargara yaparken yutmamaya dikkat ediniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİCLORAL®'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılmasının önemi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde doktor kontrolünde ve gerçekten gerekli olduğunda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirirken doktor kontrolünde ve gerçekten gerekli olduğunda kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Yutulmadığından bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİCLORAL® nasıl kullanılır?

Pozolojiuygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2-3 kez 1 ölçek (15 mL) gargara çözeltisi ile ağzınızı çalkalamanız önerilir.

Uygulama şekli:

Az miktarda su ile seyrelterek ya da seyreltmeden gargara yapınız.
Yutmayınız.

Eğer DİCLORAL®'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLORAL® kullandıysanız:

Sadece çalkalama ya da gargara için kullanılan bu çözeltiyi kaza ile yutmanız halinde alınan miktar çok düşük olacağından sizin için risk oluşturmaz.

DİCLORAL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİCLORAL®'ı kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DİCLORAL® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİCLORAL®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın en fazla birinde, 100 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın en fazla birinde, 1000 hastanın en az birinde görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

• Ağız içinin tahriş olması
• Öksürük

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.

5. DİCLORAL®'ın Saklanması

25C°'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

DİCLORAL® 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİCLORAL® 'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Muallim Naci Cad. 34347 Ortaköy-İstanbul

Üretim Yeri:


Farmaca Srl lisansıyla Montefarmaco Spa.
Via Galilei 7, Pero (Mi), İtalya

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dicloral Gargara

Etken Maddesi: Diklofenak

Atc Kodu: M02AA15

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Dicloral Gargara
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.