Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Myrey %0.05 Burun Spreyi Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Kortikosteroidler » MometazonNazal

KULLANMA TALİMATI

MYREY %0.05 burun spreyi Burun içine uygulanır

• Etkin madde:

Her püskürtme 50.00 mcg mometazon furoata eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz-karboksimetil selüloz sodyum, gliserin, sitrik asit anhidr, trisodyum sitrat dihidrat, poUsorbat 80, benzalkonyum klorüı (% 50 çözelti) ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:1. MYREY nedir ve ne için kullanılır?


2. MYREY'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MYREY nasıl kullandır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MYREYHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MYREY nedir ve ne için kullanılır?

MYREY kortikosteroidler adı verilen bir İlaç grubuna dahil olan mometazon furoat içerir. Mometazon fiıroat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alman "anabolik steroidler" ile karıştmlmamahdır. Mometazon furoatm küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşmtıyı, tıkanıklığı ve hapşınğı gidermeye yardımcı olur.
MYREY 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.
MYREY, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profılaksisinde (önlenmesinde) kullanıhr.
MYREY, 3-6 yaş arasında aleıjik rinit tanısı almış olan çocuklarda kullanılabilir.
Profılaktik tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır. MYREY 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır.

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit nedir?

Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve mantar sporlannm solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.
Pereniyal rinit yıl boyu görülebilir ve belirtiler ev tozu akarlan, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşırığa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkamklık hissine yol açar. MYREY burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşınk, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkamklığmı giderir.

Burun polipleri nedir?

Burun polipleri burun mukozasının üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir. Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. MYREY burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.

2. MYREV'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MYREY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Mometazon fiıroat veya ilacın herhangi bİr bileşenine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
• Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız. Nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz.
• Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyşeniz, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir.

MYREY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa,
• Gözünüzde herpes simpleks (virüs) enfeksiyonu varsa,
• Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa,
• Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortİkosteroid ilaçlar alıyorsanız,
• Kistik fıbrozunuz varsa.
MYREY kullanırken, kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınınız. Bu enfeksiyonlan geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MYREY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MYREY gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, MYREY sizin için uygun olmayabilir. Diğer nazal kortİkosteroid preparatları ile olduğu gibi MYREY'in gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kull

anım

ına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştınimalıdır.
2

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, MYREY almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatlan ile olduğu gibi MYREY'in gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlarda kullanımına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.

Araç ve makine kullammı

MREY'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

MYREY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MYREY burunda tahrişe yol açan benzalkonyum klorür içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza aldığmız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar MYREY'in etki mekanizmasını değiştirebilir veya MYREY diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.
Alerji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz MYEIEY kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmanızı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya enjeksiyonla aldıklan kortikosteroİdleri bıraktıklarında kas veya eklem ağnsı, güçsüzlük ve depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edİp etmemeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Aynca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızarıklık gibi başka alerjiler de yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşır ve endişeye kapılırsanız, doktorunuza danışmaksınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MYREY nasıl kullanılır?

MYREY'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza damşınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almaym.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinitErişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar:


Erişkinler (yaşb hastalar dahil) ve 12 yaşından bfiyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir.

Belirtileriniz kontrol altma alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez püskürtmenizi tavsiye edebilir.
Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her burun deliğine dört püskürtmeye yükseltebilir.
Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her burun deliğinize iki püskürtmeye düşürmenizi önerebilir.

3-11 yaş arast çocuklar


Klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir.

Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızımn yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve herhangi bir etki görülürse dozu azaltabilir.
Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce MYREY kullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi belirtilerinin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa, doktorunuz MYREY ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

• Nazal polipler (Burun mukozası üzerindeki küçük oluşumlar)

18 yaş ve üzeri erişkinlerde (yaşlı hastalar dahil) klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir.

Belirtiler 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkarılabilir. Belirtiler kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu, belirtileri kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir.
Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde belirtilerde hiçbir iyileşme olmazsa, MYREY yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu;

MYREY burun içine uygulanır.
Her kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulama metodunu dikkatlice okuyunuz ve aynen uygulayınız.

Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve kapağını çıkannız.
İlk kullanımda, kullanımdan önce sprey pompasını ayarlamak için, 10 kez ya da İlaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar püskürtülmelidir.

Göze püskiirtülmemelidir.

Eğer bir haftadan uzun süre kullanılmamışsa tekrar kullanırken iki kez ya da düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar püskürtülerek ayarlanmalıdır. (Şekil 1)
Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.
Bir burun deliğini kapayınız. Başınızı hafifçe öne eğip, sprey şişesini dik tutarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğine yerleştiriniz. (Şekil 2)

Doğrudan septuma (iki burun deliği arasmdaki duvara) püskürtmeyiniz.
Hafifçe burnunuzdan nefes alırken kuvvetlice bir kez püskürtünüz. (Şekil 2)
Nefesinizi ağzınızdan veriniz. Gerekli durumlarda aym işlemi aynı burun deliğine bir kez daha uygulayınız.
Diğer burun deliği için de aynı uygulamayı yapınız.
Püskürtme işlemi bitince spreyin ucunu temiz bir mendil ile silip kapağını kapatınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Eğer MYREY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MYREY kullandıysanız:

MYREY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlannızı etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

MYREY'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığınız anda kullanınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dazlan dengelemek için çift doz almayınız.


MYREY ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bazı hastalarda MYREY ilk dozdan 12 saat sonra belirtileri gidermeye başlar; ancak tedavinin tam yaran iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bİle tedavinizi durdurmayınız.
Bu ürünle ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MYREY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MYREYM kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani aşın duyarlılık reaksiyonu, bronşlarda spazm, nefes darlığı (bronkospazm, dispne gibi)
• Alerjik reaksiyona bağlı gelişen durum ve ciltte yaygın ödemle gelişen aleiji (anafılaksi ve anjiyoödem)
• Hınltı veya solunum güçlüğü Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MYREY'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Burun kanaması (epistaksis)
• Yutak iltihabı (farenjit)
• Burunda (nazal) yanma
• Burunda tahriş (nazal iritasyon)
• Burunda ülserleşme (nazal ülserasyon)
• Baş ağnsı
• Tat ve koku alma bozukluğu
• Burun kanaması
• Üst solunum yolu enfeksiyonu
• Boğaz tahrişi (iritasyonu)
Bunlar MYREYMn hafif yan etkileridir.

Görülme sıklığı bilinmeyen diğer yan etkiler:

• Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama
Nazal kortikosteroidler (Burun yoluyla kullanılan kortizonlu ilaçlar) ile uzun süreli tedavi alan çocuklann boy uzunluğunun düzenli takip edilmesi önerilir; herhangi bir değişiklik fark edilirse çocuk doktoruna başvurulmalıdır.
• Göz basıncında artışa (glokom) bağlı olarak görme bozuklukları
^

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MYREY'in saklanması

MYREY'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MYREY'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MYREY'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Myrey %0.05 Burun Spreyi

Etken Maddesi: Mometazon Furoat

Atc Kodu: R01AD09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Myrey %0,05 Burun Spreyi
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.