Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Konsenidat 54 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet Kullanma Talimatı

KONSENIDAT® 54 mg Uzatılmış Salimli Tablet

Ağızdan alınır

•

Etkin madde:

Her bir uzatılmış salımlı tablet 46,7 mg metilfenidata eşdeğer 54 mgmetilfenidat hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler:Tablet çekirdeği: LBu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozundışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. KONSENIDAT® nedir ve ne içinkullanıhr?


2. KONSENIDA T® 'ı KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. KONSENIDAT® nasıl kullanıhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. KONSENIDAT®'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1.KONSENIDAT®nedir ve ne için kullanılır?

• KONSENIDAT®, Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklardadikkati artıran, isteğini bastıramama ve aşırı aktiviteyi azaltan bir santral sinir sistemiuyarıcısıdır.

• KONSENIDAT®, ağız yolu ile uygulanan, 6-17 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda ve18-65 yaş arasındaki yetişkinlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)tedavisinde kullanılan kontrollü salım tabletidir.

• Tabletten etkin maddenin salınımı yavaş yavaş meydana gelmektedir.

• Her kutuda 30 tablet vardır.

• KONSENIDAT®, beynin aktif olmayan bölümlerinin aktivitesini artırır. İlaç, dikkati(dikkat süresini), konsantrasyonu (odaklanmayı) geliştirmeye yardımcı olur ve dürtüsel

Belge

• İlaç, genellikle psikolojik eğitsel ve sosyal terapileri içeren tedavi programının parçası olarak verilir. Sadece bu alanda tecrübe sahibi hekimler tarafından reçete edilebilir.DEHB için kesin tedavi olmamasına rağmen, bu durum tedavi programları kullanılarakyönetilebilir.

DEHB olan çocuklar ve gençler, hareketsiz oturmakta ve konsantre olmakta zorlanırlar. Bu tarz şeyleri yapamamak onların hatası değildir. Çoğu çocuk ve genç bu durumla mücadeleetmeye çalışır fakat DEHB gündelik yaşamda problemlere neden olmaktadır. DEHB'liçocuklar ve gençler ödevlerini yapmakta ve öğrenmekte zorluk yaşarlar. Evde, okulda veyabaşka yerde düzgün davranışlar sergilemek onlara zor gelmektedir. DEHB çocuk ya da gencinzekasını etkilemez.

2.KONSENIDAT®^Ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerKONSENIDAT®'! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Sizin/çocuğunuzun ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjisi varsa,(yardımcı maddeler listesine bakınız),

Sizde/çocuğunuzda göz tansiyonu (glokom) varsa,

Sizde/çocuğunuzda böbreküstü bezinden gelişen tümörünüz (feokromasitoma) varsa, Sizde/çocuğunuzda tiroid bezi fazla çalışıyor (hipertiroidizm) veya tiroid bezinden aşırıhormon salgılanması sonucu oluşan bir durum varsa (tirotoksikoz),

• Açlık hissetmeme veya yemek istememe şeklinde bir yeme bozukluğu (Anoreksiyanervosa gibi) varsa

• Siz/çocuğunuz son 14 gün içinde, seçici olmayan, geri dönüşümsüz monoamin oksidazinhibitörü (MAOİ; depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) bir ilaçla yakın zamandatedavi edilmişseniz ya da tedaviniz devam ediyor ise, KONSENIDAT® ile birlikteMAOİ alınması, kan basıncında ani bir artışa neden olabilir.

• Sizde/çocuğunuzda kalp krizi, düzensiz kalp atışı, göğüste ağrı ve rahatsızlık, kalpyetmezliği, kalp hastalığı varsa ya da kalp rahatsızlığı ile doğmuş ise,

• Beyinde kan damarları ile ilgili problemler- inme, kan damarlarının bir kısmının şişmesive zayıflaması (anevrizma), kan damarlarında daralma veya tıkanma, veya kandamarlarında iltihap (vaskülit),

• Sizin/çocuğunuzun kan basıncı çok yüksekse (hipertansiyon) veya kan damarlarındadaralma varsa, kol bacaklarda ağrıya sebep olabilir,

• Mental sağlık problemleri:

o “Psikopat” veya “sınırda kişilik” problemleri, o Anormal düşünce ve görüntüler veya şizofreni adlı hastalık,o Ciddi bir duygu durum problem belirtileri;

¦ Kendini öldürme isteği

¦ Şiddetli depresyon, çok üzgün, değersiz ve umutsuz hissetme

¦ Mani, alışılmadık heyecanlı, aşırı aktif, engel tanımaz hissetme

Eğer yukarıdakilerden herhangi birisi sizin/çocuğunuz için geçerliyse, metilfenidatı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, metilfenidatı siz/çocuğunuz kullanmadan öncedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bunun sebebi, metilfenidatın bu problemlerikötüleştirebilmesidir.

KONSENIDAT®'! aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sizde/çocuğunuzda kalp hastalığı varsa, (yukarıdaki “KONSENIDAT®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümünde yer almayan),

Sizin/çocuğunuzun kan basıncı yüksek ise,

Sizde/çocuğunuzda barsak veya yemek borusunda daralma veya tıkanıklık varsa, Sizin/çocuğunuzun tablet yutmayı zorlaştırabilecek sorunları varsa,

Sizde/çocuğunuzda ilaç veya alkol bağımlılığı veya suistimali varsa,

Siz/çocuğunuz cinsiyeti kız ise ve adet görmeye başlamış ise (gebelik ve emzirme bölümlerine bakınız),

Siz/çocuğunuz nöbet geçirdiyse (nöbetler, kasılmalar, epilepsi) veya EEG (beyin dalgalarını gösteren çizelge) anormallikler varsa,

Vücudun herhangi bir bölümünde tekrarlayan kontrolü zor seğirmeler veya kelime veya seslerin tekrarlanması varsa,

varsa,

Sizin/çocuğunuzun karaciğer veya böbrek ile ilgili sorunları KONSENIDAT®'ı dikkatli kullanınız.

Sizde/çocuğunuzda ruh sağlığı problemleri varsa (yukarıdaki “KONSENIDAT®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümünde yer almayan). Diğer mentalsağlık problemleri;

- Duygu durum değişiklikleri (manik olmaktan deprese olmaya doğru değişiklik -'bipolar bozukluk' olarak adlandırılır)

- Saldırgan veya düşmanca hissetme

- Olmayan şeyleri görmek, duymak, hissetmek (halüsinasyonlar)

- Gerçek olmayan şeylere inanmak (delüzyon)

- Olağandışı şüpheli hissediyorsanız (paranoya)

- Ajite, endişeli veya gergin hissetme

- Depresif ya da suçlu hissetme

Sizde/çocuğunuzda yukarıdakilerden biri varsa tedaviye başlamadan önce doktorunuza söyleyin. KONSENIDAT® bu problemleri kötüleştirebilir. Doktorunuz ilacın sizi/çocuğunuzunasıl etkileyeceğini yakından izlemek isteyebilir.

Tedavi sırasında, erkekler ve ergenler beklenmedik bir şekilde uzun ereksiyon deneyimi yaşayabilirler. Bu durum acılı olabilir ve herhangi bir zamanda (genellikle dozun arttırılmasınıtakiben ve/veya ilaca ara verilmesi veya ilacın kesilmesinden sonra) ortaya çıkabilir. 2 saattenuzun süren ereksiyon durumunda, özellikle ağrılı ise doktorunuzla acilen iletişime geçmenizgereklidir.

Siz/çocuğunuz KONSENIDAT® kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla kontrol etmeniz gerekenler şunlardır;

• Sizin/çocuğunuzun aldığı diğer ilaçlar,

• Ailede ani açıklanamayan ölüm öyküsü varsa,

• Sizde/ailenizde diğer medikal problemler varsa (kalp problemleri gibi),

• Sizin/çocuğunuzun nasıl hissettiği, örneğin coşkulu veya karamsar hissetme, garipdüşüncelere sahip olma, veya çocuğunuz bu düşünceleri geçmişte hissetmiş olması,

• 'Tikler' (vücudun herhangi bir bölümünde tekrarlayan seğirmeler veya kelime veyaseslerin tekrarlanması) ile ilgili aile öyküsü var ise,

• Sizde veya çocuğunuzda ya da diğer aile bireylerinde bugüne kadar herhangi bir zihinsel/ruhsal sorun veya davranış sorunu olduysa. Doktorunuz sizin veya çocuğunuzun('bipolar bozukluk' denilen manik olmaktan depresif olmaya doğru değişiklik) duygudurum değişiklikleri riski olup olmadığını tartışacaktır. Doktorunuz sizin ya daçocuğunuzun ruh sağlığı geçmişini ve ailenizin herhangi bir intihar, bipolar bozuklukveya depresyon öyküsü varsa kontrol edecektir.

Mümkün olduğu kadar çok bilgi vermeniz önemlidir. Bu durum, KONSENIDAT®'m sizin ya da çocuğunuz için doğru ilaç olup olmadığına doktorunuzun karar vermesine yardımcıolacaktır. Doktorunuz, siz veya çocuğunuz bu ilaca başlamadan önce diğer tıbbi testleringerekli olduğuna karar verebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Spor:

Bu ilacın içerdiği etkin madde, uyuşturucu madde kullanımı ve doping testinde pozitif sonuç vermektedir. Bu nedenle KONSENIDAT®'ı dikkatli kullanınız.

KONSENIDAT®'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

KONSENIDAT®'ı besinler ile birlikte veya aç karnına kullanabilirsiniz.

Alkol bu ilacın yan etkilerini şiddetlendirebileceğinden KONSENIDAT®'ı alkol ile birlikte kullanmayınız. Bazı gıdaların ve ilaçların alkol içerdiğini unutmayınız.

Hamilelik:

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza danışınız.

Mevcut veriler genel doğum kusurları riskinde bir artış ortaya koymazken, hamileliğin ilk üç ayında kullanıldığında ortaya çıkan kalp bozuklukları riskindeki küçük bir artış göz ardıedilemez. Doktorunuz size bu risk hakkında daha fazla bilgi verecektir.

• Eğer cinsel ilişki yaşıyorsanız, doktorunuzla doğum kontrol yöntemleri konusundagörüşünüz.

• Hamile iseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, KONSENIDAT® alıp almamanızgerektiğine doktorunuz karar verecektir.

KONSENIDAT® kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. KONSENIDAT® gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme:

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KONSENIDAT® anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, sizin veya kızınızın KONSENIDAT® alırken emzirip emzirmemesi gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Siz/çocuğunuz, KONSENIDAT® kullanırken baş dönmesi hissedebilirsiniz, konsantrasyon problemleri ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Eğer bu olaylar meydana gelirse, araç vemakine kullanmanız, bisiklete binmeniz, ata binmeniz ya da ağaca tırmanmanız tehlikeliolabilir.

KONSENIDAT 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KONSENIDAT® 174 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Siz ya da çocuğunuz son zamanlarda başka ilaçlar almış veya halen alıyor ise doktorunuz ile konuşunuz.

Siz/çocuğunuz son 14 gün içinde, seçici olmayan, geri dönüşümsüz monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ; depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) bir ilaçla yakın zamanda tedaviedilmişseniz ya da tedaviniz devam ediyor ise, KONSENIDAT® ile birlikte MAOİ alınması,kan basıncında ani bir artışa neden olabilir.

Siz ya da çocuğunuz depresyon veya endişe için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyor ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• trisiklik antidepresan

• seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGİ)

• serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNGİ)

KONSENIDAT®'ın bu tür ilaçlarla birlikte alınması, beyinde yaşamı tehdit edecek 'serotonin' artışına (serotonin sendromu) neden olabilir ve bu da zihin bulanıklığı veya huzursuzluk,terleme, titreme, kas seğirmesi veya hızlı kalp atışına yol açabilir. Siz veya çocuğunuz bu yanetkileri yaşarsanız, hemen doktorunuzla görüşünüz.

Eğer siz/çocuğunuzun kullandığı başka ilaçlar var ise, KONSENIDAT® o ilaçların etkisini etkileyebilir ya da yan etkiler meydana gelebilir. Siz/çocuğunuz aşağıdaki ilaçları alıyor ise,doktorunuz veya eczacınız ile KONSENIDAT® almadan önce mutlaka konuşunuz:

• Ciddi ruh sağlığı problemi için kullanılan ilaçlar

• Epilepsi ilaçları

• Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar (levodopa gibi)

• Kan basıncını azaltan veya artıran ilaçlar

• Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları. Bu ürünlerdenherhangi birini satın alırken eczacınız ile konuşmanız önemlidir.

• Kan pıhtılaşmasını engellemek için kanınızı seyrelten ilaçlar

Eğer sizde/çocuğunuzda yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini aldığınıza ilişkin şüpheniz varsa, KONSENIDAT® almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Siz veya çocuğunuz reçeteli olmayan ilaçları alıyor veya son zamanlarda almış ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Ameliyat öncesinde KONSENIDAT® kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bazı anestezik türleri kullanılacak ise, ameliyat gününde KONSENIDAT® alınmamalıdır. Bunun nedeni,operasyon sırasında kan basıncında ani bir yükselmenin ortaya çıkma olasılığıdır.

KONSENIDAT® kullanırken alkol alınmamalıdır. Alkol bu ilacın yan etkilerinin kötüleşmesine neden olabilir. Bazı yiyeceklerin ve ilaçların alkol içerebileceğini unutmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KONSENIDA T®nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• KONSENIDAT® ile tedaviye 6-17 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda ve 18-65 yaşarasındaki yetişkinlerde, uzman doktor gözetimi altında başlanmalıdır.

• Doktorunuz sizin/çocuğunuzun KONSENIDAT® ile tedavisinin ne kadar süreceğini vehangi dozda, kaç tablet alması gerektiğini size anlatacaktır.

• KONSENIDAT®'ın diğer dozaj formlarını halen almakta olanlar için en iyi başlangıçdozuna doktor karar verecektir. KONSENIDAT® ile sizin/çocuğunuzun tedavisinin nekadar süreceğini de yine doktorunuz söyleyecektir.

• Çocuklarda (6-12 yaş) kullanılabilecek maksimum günlük doz 54 mg, adolesanlarda(ergen) (13-17 yaş) ve yetişkinlerde (18-65 yaş) 72 mg'dır. Bu dozların üstüneçıkılmamalıdır.

• Halen KONSENIDAT® almayan veya bir başka santral sinir sistemi uyaranı ilaçtangeçiş yapmış çocuk ve adolesanlar için başlangıç dozu her sabah bir tane 18 mg tabletve yetişkinler için 18-36 mg tablettir.

• Eğer sizin/çocuğunuzun kaç tablet KONSENIDAT® alması gerektiği konusunda emindeğilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

• Eğer siz/çocuğunuz 1 aylık bir tedaviden sonra kendini iyi hissetmezse doktorunuzlakonuşunuz. Doktorunuz farklı bir tedaviye ihtiyaç olduğuna karar verebilir.

• KONSENIDAT® düzgün kullanılmazsa, anormal davranışlara neden olabilir. Ayrıca busizin veya çocuğunuzun ilaç bağımlılığının başladığı anlamına da gelebilir. Eğer sizinveya çocuğunuzun alkol, reçeteli ilaçlara, uyuşturucu ilaçlara bağımlılığı veya kötüyekullanım varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilaç sadece siz veya çocuğunuz içindir. Belirtileri benzer görünse bile, başka kimseye bu ilacı vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• Ağız yoluyla alınır.

• KONSENIDAT®'ı her gün bir kez sabahları alınız. KONSENIDAT® sabahlarıalındığında, etkisi o günün akşamına kadar sürer.

• KONSENIDAT®'ı yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

• Tableti bütün olarak 1 bardak su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz, kırmayınız ya daezmeyiniz.

• Bazen tablet kabuğu dışkıda görülebilir. Bu normal bir durumdur.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

KONSENIDAT®'ı 6 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanımı:

KONSENIDAT®'m 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliğinde KONSENIDAT®'m dozunun ayarlanması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği

KONSENIDAT®'m karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

Doktorunuz sizin/çocuğunuzun KONSENIDAT® ile tedavisinin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir, depresyon gibiistenmeyen etkiler gözlenebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer KONSENIDAT® 'ın sizdeki/çocuğunuzdaki etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla KONSENIDAT kullandıysanız:

Siz/çocuğunuz KONSENIDAT® 'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen bir ambulans çağırınız. Ne kadar ilaç alınmış olduğunu onlarasöyleyiniz.


Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kendini huzursuz hissetmek, titreme, kontrolsüz hareketlerde artış, kas seğirmesi, nöbetler (ardından koma olabilir), kendini çok mutluhissetmek, kafa karışıklığı, gerçek olmayan şeyleri (halüsinasyonlar) görme, hissetme ya daduyma, terleme, derinin kızarması, baş ağrısı, yüksek ateş, kalp atışında değişiklikler (yavaş,hızlı ya da düzensiz), yüksek kan basıncı, gözbebeğinin büyümesi, ağız ve burunda kuruluk.

KONSENIDAT®'I kullanmayı unutursanız:

Eğer siz veya çocuğunuz dozu unuttuysa, diğer doz alım zamanına kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.KONSENIDAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer siz/çocuğunuz bu ilacı almayı aniden bırakırsa, DEHB belirtileri geri gelebilir ya da ruhsal çöküntü gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz ilacı tamamenbıraktırmadan önce, ilaç miktarını her gün kademeli olarak azaltmak isteyebilir.KONSENIDAT®'ı bırakmadan önce doktorunuzla konuşun.

Siz/çocuğunuz tedavi sırasıad!aidQktoFuriuzunky0pafeafciartmıştır.

®

Siz/çocuğunuz tedaviye başlamadan önce - KONSENIDAT ın güvenli olduğundan ve yararlı

Doktorunuz aşağıdaki testleri yapacaktır:

- İştah kontrolü

- Boy ve kilo ölçümü

- Kan basıncı ve kalpatışı ölçümü

®

- Ruh haliniz, akli durumunuz veya başka alışılmadık duygular ile ilgili herhangi bir

kullanırken kötüye

sorununuz olup olmadığını veya bu durumların KONSENIDAT gidip gitmediğinin kontrolü.

Uzun dönemli tedavi

KONSENIDAT®'ın çok uzun süreli alınmasına gerek yoktur. Eğer siz/çocuğunuz bir yıldan daha fazla süre KONSENIDAT® alıyorsanız, doktorunuz kısa bir süre için tedavinizidurdurmalıdır. Bu, okulun tatil olduğu dönemde yapılabilir. Bu durum, ilacın hala gerekipgerekmediğini gösterecektir.

İlacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KONSENIDAT®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler meydana gelebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, KONSENIDAT®'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneninacil bölümüne başvurunuz:

Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon görürseniz derhal doktorunuza danışınız. Bir alerjik reaksiyonun belirtileri, deride döküntü, yutma ve nefes almada zorlanma, dudaklar, yüz, boğazveya dilde şişmeyi içermektedir. Nefes almada sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KONSENIDAT®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

olacağından emin olmak için; Siz/çocuğunuz tedaviye başladıktan sonraolduğunca daha sık ya da doz değiştiğinde;

- En azından her 6 ayda bir, ama mümkün

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
görülebilir.
Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Kalp atışında düzensizlikler(palpitasyon)

• Duygu durum değişikleri veya ruh hali veya kişilik değişiklikleri

Yaygın olmayan:

• Kendini öldürmeyi düşünme veya hissetme

• Gerçek olmayan şeyler görme, hissetme veya duyma, bunlar psikoz belirtileridir.

• Kontrolsüz konuşma ve beden hareketleri (Tourette Sendromu)

• Alerji belirtileri; deride döküntü, kaşıntı veya ürtiker, yüz, dudak, dil veya vücudundiğer bölgelerinde şişme, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk

Seyrek:

Alışılmadık düzeyde heyecanlı, aşırı aktif, çekinmeden/ kısıtlamadan davranma (mani)

Çok seyrek:

Kalp krizi Ani ölümİntihar girişimi

Nöbetler (nöbetler, konvülziyonlar, epilepsi)

Deride soyulma/pul pul dökülme ve morumsu kırmızı lekeler Beyin damarlarının iltihaplanması veya tıkanması

Geçici felç veya hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

Göz, baş, boyun, vücut ve sinir sistemini etkileyen kontrol edilemez kas spazmları Kan hücreleri sayısında azalma (alyuvar, akyuvar ve trombosit), bu durum mikropkapmayı, kanama ve morarmaları kolaylaştırır.

Vücut ısısında ani artış, çok yüksek tansiyon ve şiddetli kasılmalar ('Nöroleptik Malign Sendrom'). Bu yan etkiye KONSENIDAT® veya KONSENIDAT® ile birlikte alınabilendiğer ilaçların neden olduğu belli değildir.

Bilinmiyor:

• Sürekli geri gelen istenmeyen düşünceler

• Anlaşılmayan bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı (bunlar kalp problemleri belirtileriolabilir)

• Felç ya da hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindekikan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

• Uzun süren ereksiyonlar, bazen ağrılı veya ereksiyon sayısında artma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıda sıralanmıştır

Çok yaygın:

• Baş ağrısı

• Sinirlilik

• Uykuya dalamama

Yaygın:

• Eklem ağrısı

• Bulanık görme

• Gerginlikten kaynaklanan başağrısı

• Ağız kuruluğu,susamaBelgeTakipAdresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

Uykuya dalmakta sorun yaşama Yüksek ateş

Cinsel dürtü ile ilgili problemler

Anormal düzeyde saç dökülmesi veya seyrekleşme

Kaslarda gerginlik, kaslarda kramplar

İştah kaybı veya iştah azalması

Ereksiyonu sürdürmek veya geliştirmede yetersizlik

Kaşıntı, döküntü veya kabarık kırmızı kaşıntılı döküntüler (kurdeşen)

Aşırı uykulu ya da uyuşuk hissetme, yorgun hissetme Diş gıcırdatma (bruksizm)

Panik hissi

Karıncalanma hissi, iğne batması, ya da cildin uyuşması Kanda Alanin Aminotransferaz (karaciğer enzimi) düzeyinde artış

Öksürük, boğaz ağrısı veya burun ve boğaz tahrişi, üst solunum yolu enfeksiyonu; sinüs enfeksiyonu,

Yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı (taşikardi)

Baş dönmesi (vertigo), zayıf hissetme, kontrol edilemeyen hareketler, aşırı düzeyde aktif olma

Agresif, ajite, endişeli, depresif, gergin hissetme, sinirli olma, çabuk sinirlenme, anormal davranış

Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık, mide ağrısı, ishal, hasta hissetme, mide rahatsızlığı ve bulantı

Yaygın olmayan:

Göz kuruluğu KabızlıkGöğüste ağrı

İdrarda kan tespit edilmesi Kayıtsızlık ve uyuşuklukSallanma veya titremeİdrara çıkma ihtiyacında artmaKas ağrısı, kas seğirmesiNefes darlığı veya göğüs ağrısıSıcak basması

Karaciğer test sonuçlarının yükselmesi (Kan testinde görülür)

Öfke, huzursuz veya ağlamaklı hissetme, çok konuşma, çevreye aşırı farkındalık, uyku problemleri

Seyrek:

• Yönünü kaybetmiş veya zihinde karışıklık hissi

• Görmede sorun veya çift görme

• Erkeklerde meme şişmesi

• Aşırı terleme, deride kızarıklık, kırmızı kabarık deri döküntüsü

Çok seyrek:

• Kas krampları

• Ciltte küçük kırmızı lekeler

turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

Ani karaciğer yetmezliği ve komayı içeren anormal karaciğer işlevi

Belge Do

• Test sonuçlarında değişiklik- karaciğer ve kan testleri dand

• Anormal düşünce, duygu veya his eksikliği, bir şeyi tekrar tekrar yapmak, bir şeyetakıntılı olmak

• El ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma hissi, üşüdüğünde renk değişmesi(beyazdan maviye sonra kırmızıya) ('Raynaud fenomeni').

Bilinmiyor:

• Migren

• Gözbebeklerinde büyüme

• Çok yüksek ateş

• Yavaş, hızlı veya fazla kalp atışı

• Büyük nöbet (“grand mal konvülziyonları”)

• Gerçek olmayan şeylere inanmak

• Ciddi mide ağrısı, sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte

• İdrarını tutamama (inkontinans)

• Çene kaslarının spazmı sonucundaağzınaçılmaması (trismus)

• Konuşmanın akıcılığında bozulma(kekeleme)

Büyüme üzerindeki etkileri

çocuklarda büyümede gerilemeye yol

Bir yıldan daha fazla kullanırsanız KONSENIDAT® açar. Bu etki 10 çocuktan 1'den az oranda görülür.

Boy uzamasında veya kilo alımında yetersizlik olabilir.

Doktorunuz hastanın boy ve kilosunun yanı sıra nasıl beslendiğini dikkatle izleyecektir. Eğer hasta beklendiği gibi büyümüyorsa KONSENIDAT® tedavisi kısa süreliğinedurdurulabilir.

Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse doktor veya eczacınıza danışın. Buna bu kullanma talimatında yer almayan olası yan etkiler de dahildir.

Bunlar KONSENIDAT®'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması:


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5.

KONSENIDAT®'m saklanması

KONSENIDAT®'ı saklayınız.


30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Şişenin kapağını sıkıca kapatınız. Şişe ilk açıldıktan sonra 6 ay boyunca kullanılabilir.

Ambalajın içinde bulunan nem çekici madde (bir veya iki adet) tabletleri kuru tutmak içindir, kesinlikle yutmayınız.


çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajındaBelge Do


Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebysSon kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KONSENIDAT® 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KONSENIDAT®'ı kullanmayımz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.,

Ümraniye/İstanbul

Üretim yeri:

Balkanpharma Dupnitsa AD

Dupnitsa/Bulgaristan

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Konsenidat 54 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet

Etken Maddesi: Metilfenidat Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.