Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nicorette Freshmint 2 Mg Naneli Sakiz Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI NICORETTE® FRESHMINT 2 mg naneli sakızÇiğnenerek kullanılır.

Etkin madde:

Her bir sakız etkin madde olarak 2 mg nikotin (11 mg nikotin rezinat) içerir.

Yardımcı maddeler:

Ksilitol, sakız bazı (bütil hidroksi toluen (E321) içerir), nane yağı, susuz sodyum karbonat, sodyum hidrojen karbonat, akasya, titanyum dioksit (E171, beyaz renk),asesülfam potasyum, levomentol, hafif magnezyum oksit, karnauba mumu

Şeker (sukroz) veya hayvansal ürün içermez.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de NICORETTE® Sakız 'dan en i^yisonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


_

yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1.


2.


3.


4.


5.


NICORETTE® FRESHMINTnedir ve ne için kullanıhr?


NICORETTE® FRESHMINT'ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerNICORETTE® FRESHMINTnasıl kullanılır?


Olası yan etkiler nelerdir?


NICORETTE® FRESHMINT'insaklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NICORETTEFRESHMINT nedir ve ne için kullanılır?

• NICORETTE® FRESHMINT 2 mg Sakız, etkin madde olarak her bir sakızda 2 mg nikotiniçerir. NICORETTE® FRESHMINT, nikotin bağımlılığında kullanılan ilaçlar olarakadlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• NICORETTE® FRESHMINT, her biri 10, 12, 15, 30, 105 veya 210 adet sakız içerenblister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

• NICORETTE® FRESHMINT, nikotin replasman (yerine koyma) tedavisinde (NRT) kullanılmaktadır. Tütün bağımlılığı tedavisinde sigara bırakma ile ilgili olarak meydanagelen nikotin bırakma belirtilerini ve nikotin arzusunu hafifletmektedir. Sigarayıbırakmaya veya bırakmadan önce azaltmaya yardımcıdır. Bu sayede sigara içilmeyecekyerlerde bulunan bağımlılara yardımcı olarak sigara içen kişi ve çevresindekilere güvenlibir alternatif oluşturmaktadır.

• NICORETTE® FRESHMINT mümkünse bir davranışsal destek programı ile birliktekullanılmalıdır.

2. NICORETTEFRESHMINT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerNICORETTEFRESHMINT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Nikotine veya NICORETTE® FRESHFMINT bileşiminde bulunan yardımcı maddelerdenherhangi birine aşırı duyarlılığınız var ise,

• 12 yaş altındaki çocuksanız.

NICORETTEFRESHMINT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer:

• Yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü (kalp krizi), Prinzmetal anjina dahil stabilolmayan veya ağırlaşan anjina (kalp kasındaki kan akımının azalması veya kalbinbeslenmesini sağlayan atardamar spazmı nedeniyle oluşan göğüste ağrı, sıkışma ve baskıhissi), şiddetli kardiyak aritmi (kalp ritim bozukluğu), yakın zamanda geçirilmişserebrovasküler olay (felç), ve/veya kontrol altında tutulamayan yüksek tansiyonu(hipertansiyon) olan bağımlılar davranışsal destek programı gibi yöntemler ile sigarayıbırakmaları için cesaretlendirilmelidir. Eğer başarısız olunursa, NICORETTE®FRESHMINT düşünülebilir; fakat tedavi ancak doktor kontrolü altında başlatılmalıdır.

• Şeker hastalığınız varsa, sigarayı bıraktığınızda veya NICORETTE® FRESHMINT'i kullanmaya başladığınızda kan şeker seviyenizi daha sık ölçtürmeniz gerekmektedir. Bunabağlı olarak doktorunuz tarafından insülin ilaçlarınızın dozu ile ilgili düzenlemelergerekebilir.

• Sizde mide veya duedonum (oniki parmak bağırsağı) ülseri, mide veya özefagus (yemekborusu) yangısı varsa,

• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

• Tiroid bezleriniz fazla çalışıyorsa veya doktorunuz sizde feokromasitoma (kan basıncınaetki eden bir böbrek üstü bezi tümörü) olduğunu bildirdiyse,

• Daha önce nöbet geçirdiyseniz,

• Yetişkinlere uygun kandaki nikotin seviyeleri, çocuklar için uygun olmadığından, nikotinsakızı çocukların ulaşabileceği veya yutabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

• Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (şizofreni hastalarında kullanılanbir ilaç), takrin (Alzheimer tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya ropinirol (Parkinsontedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar kullanıyorsanız, sigarayı bırakmanız veyaazaltmanızdan dolayı bu ilaçların dozlarının tekrar ayarlanması gerekebilir.

• Aktarılan bağımlılık (sigara bağımlılığının Nicorette Freshmint Sakız ürününe aktarılması)sigara bağımlılığı ile karşılaştırıldığında daha seyrektir, zararı daha azdır ve aktarılanbağımlılığın kırılması daha kolaydır.

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız - nikotin replasman tedavisine başlamadan sigarayıkendiliğinizden bırakmaya çalışmalısınız,

• Takma dişiniz varsa - NICORETTE® FRESHMINT'i çiğnemek sizin için zor olabilir,bazen yapışma olabilir veya seyrek de olsa takma dişlere zarar verebilir. Eğer bu tür birproblem yaşadıysanız sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için nikotin bandı sizin içindaha uygun olabilir.

Mevcut şikayetlerinizin devam etmesi, kötüleşmesi ya da yeni şikayetlerinizin oluşması durumunda, sakız kullanımı sonlandırılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NICORETTE® FRESHMINT ağızda çiğnenerek uygulandığından yiyecek ve içecekler ile aynı anda kullanılmamalıdır.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sigara içmek rahim içi büyüme geriliği, erken doğum ve ölü doğum riskini arttırmaktadır. Nikotin, bebeğe geçmektedir ve bebeğin solunum hareketlerini, dolaşımını etkiler. Dolaşımüzerindeki etkisi doza bağlıdır. Sigara içmenin bebek üzerinde ciddi zararlı etkileri vardır vebırakılmalıdır.

Sigarayı bırakmak hem annenin hem de bebeğin sağlığını iyileştirmek için yapılabilecek tek en etkili girişimdir. Sigara kullanımından ne kadar erken dönemde uzaklaşılırsa yarar o kadar fazlaolmaktadır. NRT kullanmadan sigarayı bırakmak en iyi seçenektir ama şayet başarısızolunuyorsa, NICORETTE® FRESHMINT sigara içmeye oranla daha güvenli bir alternatifolarak kullanılabilir. Nikotin replasman tedavisindeki nikotinin bebek üzerindeki olası etkileri,sigarayı bırakamayan kadınlarda, sigaranın neden olacağı risklere kıyasla daha az zararlıdır.

NICORETTE® FRESHMINT, hamilelikte sadece doktora danışılarak kullanılmalıdır. Sakızın bebek üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Tedavi olmadan sigarayı tamamenbırakamayan hamilelerde nikotin replasman tedavisinin yararları sigaraya devam etme riskineağır basmaktadır.

Aralıklı dozlama sağlayan ürünler genellikle bantlardan daha düşük günlük doz sağlayacağından daha fazla tercih edilebilir. Ancak, gebelik sırasında çok yoğun bulantı/kusma sorunu yaşayankadınlarda doktor bant kullanımını tercih edebilir. Eğer bant kullanıyorsanız, yatmadan önceçıkarmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Nikotin tedavi dozlarında dahi, bebeği etkileyecek miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu sebeple nikotinin emzirme esnasında kullanımından kaçınılmalıdır. İlk olarak nikotin replasmantedavisi olmadan sigara bırakma denenmelidir. Ancak, sigarayı bırakmada başarısağlanamadıysa, NICORETTE® FRESHMINT kullanımına sadece hekime danışılarakbaşlanmalıdır. Sigarayı bırakmak için NRT'ye ihtiyacınız varsa, bebeğin alacağı nikotinmiktarı, duman soluyarak alacağı miktardan belirgin olarak daha düşüktür ve daha azzararlıdır.

Bantlara kıyasla sakız gibi aralıklı olarak alınabilen NRT uygulamaları anne sütündeki nikotin miktarını azalttığından dolayı en iyi seçimdir ve bu durumda en iyisi, bebeğin ürünkullanımından hemen önce emzirilerek, mümkün olan en az miktarda nikotine maruzkalmasının sağlanmasıdır.

Araç ve makine kullanımı

NICORETTE® FRESHMINT'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NICORETTE® FRESHMINT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NICORETTE® FRESHMINT, bütil hidroksi toluen (E321) içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyonaneden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Nikotin replasman tedavisi ve diğer ilaçlar arasında klinik olarak ilgili olabilecek bir etkileşim saptanmamıştır.

• Nikotin, adenozin (anormal kalp ritim tedavisinde kullanılan bir ilaç) uygulaması ile uyarılan kan basıncını, kalp atım hızını ve ayrıca ağrı yanıtını (angina pectoris benzerigöğüs ağrısı) arttırabilir.

• Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (şizofreni hastalarında kullanılanbir ilaç), takrin (Alzheimer tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya ropinirol (Parkinsontedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar kullanıyorsanız, sigarayı bırakmanız veyaazaltmanızdan dolayı bu ilaçların dozlarının tekrar ayarlanması gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. NICORETTE® FRESHMINT nasıl kullanılır?

Kullanılacak sakız dozu, kişinin sigara tüketim alışkanlıkları baz alınarak belirlenmelidir. Genellikle hasta günde 20'den az sigara içiyorsa, 2 mg'lık nikotin sakızı kullanmalıdır.

Günde 20 veya daha fazla adet sigara içen veya günün ilk sigarasını kalktıktan ilk 30 dakika içerisinde içen kişiler, ağır sigara tüketimi ile oluşan yüksek nikotin serum seviyelerinidüşürmek için 4 mg'lık nikotin sakızı kullanmalıdırlar.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sigara içmek bir alışkanlık olduğundan bırakmak zor olabilir. Bazı kişiler bir bırakma tarihi belirleyip, hemen sigarayı bırakmayı daha kolay bulmaktadırlar. Bazı kişiler ise her gün yavaşyavaş içtikleri sigaranın sayısını azaltıp sonunda kesin bir bırakma tarihi belirlemeyi tercihetmektedirler. Eğer sigarayı hemen bırakmaya hazırsanız Program 1'i izleyin. Eğer hemenbırakmaya hazır değilseniz ve zamanla bırakacağınızı düşünüyorsanız Program 2'yi izleyin.

Program 1 (Hemen bırakmak için):

Basamak 1: 0-3 ay

Kendiniz için, fazla stresli olmadığınız ve hazır olduğunuz bir bırakma tarihi belirleyin, 3 ay boyunca sigara içme isteğini gidermek için sakızınızı kullanın.

Basamak 2: Bırakma dönemi

3 ay sonunda günlük çiğnediğiniz sakız miktarını kademeli azaltabilecek durumda olmalısınız. Her gün daha az sakız çiğnemeye gayret etmelisiniz. Günde sadece 1 veya 2 sakız çiğnemeyebaşladığınızda tamamen bırakabilirsiniz. Ancak bıraktıktan uzun zaman sonra bile şiddetli sigaraiçme isteği duyabilirsiniz, bu durumda sakızı tekrar kullanabilirsiniz.

Ürünü 9 aydan fazla kullanmanız gerektiğinde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Program 2 (Azaltarak bırakmak için):

Basamak 1: 0-6 hafta

Günde kaç tane sigara içtiğinizi belirleyin. İçtiğiniz sigaranın sayısını azaltmaya başlayacağınız tarihi belirleyin. Sigara içme isteği duyduğunuzda NICORETTE® FRESHMINT'i çiğneyin veiçtiğiniz sigarayı mümkün olduğunca azaltmaya kararlı olun. Eğer 6 hafta sonunda içtiğinizsigaranın sayısını hala azaltamadıysanız doktorunuza başvurun.

Basamak2:6 hafta-6 ay

Tedavi başlangıç tarihinizden 6 ay uzun olmamak kaydıyla kendinizi hazır hisseder hissetmez sigarayı bırakma girişiminde bulunmalısınız. Günde 1 veya 2 sakız çiğnemeye başlandığınızdasakız kullanımını bırakabilirsiniz.

Basamak 3: 6-9 ay

Sigarayı bırakmaya hazırsanız, sigara içmeyi tamamen bırakıp sadece ihtiyaç duyduğunuzda NICORETTE® FRESHMINT'i 3 ay daha çiğnemeye devam edin.

Eğer 9 ay sonunda sigarayı bırakma konusunda hala ciddi bir ilerleme kaydetmediyseniz doktorunuza başvurun.

Basamak 4: Bırakma Dönemi

Sigarayı tamamen bıraktıktan 3 ay sonra sakız kullanımınızı azaltabilecek durumda olmanız gerekmektedir. Her gün daha az sayıda sakız çiğnemeksiniz. Günde sadece 1 veya 2 sakızçiğnemeye başladığınızda tamamen bırakmanız gerekir. Ancak bıraktıktan uzun zaman sonrabile şiddetli sigara içme isteği duyabilirsiniz, bu durumda sakızı tekrar kullanabilirsiniz.

Ürünü 9 aydan fazla kullanmanız gerektiğinde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sakızın 12 aydan fazla kullanımı genel olarak önerilmez. Bazı kişiler sigaraya başlamayı önlemek için daha uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyarlar. Sigara içme isteği beklenmeyen biranda geri dönebileceğinden arta kalan sakızlar ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzeresaklanmalıdır.

NICORETTE® FRESHMINT 4 mg Sakız kullanmakta olan kişiler için, tedavinin bırakılması veya kullanılan sakızların azaltılması aşamasında NICORETTE® FRESHMINT 2 mg Sakızkullanılması tedaviye yardımcı olacaktır.

Tedavi sırasında tavsiye ve destek, sigara bırakma ve azaltma başarı oranını arttırmaktadır.

Sigara içenlerin büyük bir kısmı sigarayı bıraktıklarında kilo alırlar. Klinik çalışmalar bunun doza bağlı olduğunu, günde uygun dozda 2 veya 4 mg'lık 8-12 adet nikotin sakızı kullanmanın,sigara bıraktıktan sonra kilo alımını kontrol ettiğini göstermiştir.

Nikotin sakızı, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içilmeyen dönemlerde veya sigara içiminden kaçınılan durumlarda sigara içme isteği hissettiğinizde kullanabilirsiniz.

Nikotinin yanı sıra, sigara içme alışkanlığına da bağımlı olabilirsiniz. Örneğin yemekten sonra belli bazı durumlarda, bazı arkadaşlarınızla birlikte olduğunuzda sigara içme isteği duyuyorolabilirsiniz. Bu davranış biçimleri sigara içme alışkanlığınızın bir parçasıdır ve yıllardır sürüyorolabilir. Sigarayı başarılı bir şekilde bırakabilmeniz için, içmeyi cazip kılan durumlardankaçınmaya çalışmanız gerekmektedir. En çok hangi durumlarda sigara içmeyi istediğinizidüşünün ve bunlarla başa çıkabilmek için planlar yapın. Rutin programınızı değiştirmek,alışkanlığınızı bırakmanıza yardımcı olacaktır.

Arkadaşlarınız, aileniz, doktorunuz veya eczacınızdan alacağınız destek sigarayı bırakmanızı, daha az stresli ve daha çok başarılı kılacaktır. Sigarayı bırakmak için profesyonel destek almakamacıyla doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.

Sigarayı daha önceden de bırakmaya çalışmış ve başarısız bir deneyimle bunun çok kolay olmadığını anlamış olabilirsiniz. Ancak artık siz de sigara içmeyen bir kişi olma yolunda ilkadımı atmış bulunuyorsunuz.

Sigara bağımlılığınızı yenerken 2 problemle karşılaşabilirsiniz.

1- Sigara içme alışkanlığınız

2- Nikotin bağımlılığı

İrade


Sigarayı başarılı bir şekilde bırakabilmeniz ne kadar kararlı olduğunuzla ilişkilidir. Sigarayı bırakmaya veya azaltmaya karar verdiğiniz ilk birkaç hafta belki de en zor olan aşamadır, çünküsigara içmek hala zihninizde tazedir. Ancak zaman geçtikçe kararlılığınızın arttığını farkedeceksiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza sigarayı bıraktığınızı söylemeniz vebir tarih belirlemeniz size destek olacaktır.

1. Doğru günü belirleyin

Sigarayı bırakmak için en iyi zaman diye bir şey yoktur. Fakat sigarayı tamamen bırakmak veya azaltmak için çok uzak olmayan bir tarihi belirlemeniz gerekir. Bugün sizin bırakmagününüzdür. Çok stresli olmadığınız bir gün belirlemeye çalışmalısınız.

2. Rutin alışkanlıklarınızı kırın

Yıllardır belli zamanlarda, belli durumlarda, bazı insanlarla sigara içmeyi alışkanlık haline getirmiş olabilirsiniz. Sigara içmeyi en fazla özleyeceğiniz zamanları düşünün ve bu zamanlarlabaşa çıkmak için plan yapın. Rutininizi değiştirmeniz sigara içme alışkanlığından uzaklaşmanızayardımcı olacaktır.

3. Bir arkadaşınızla birlikte bırakın

Sigara içen yakın bir arkadaşınızla birlikte sigarayı bırakmanız iyi bir fikirdir. Karar vermenizi güçlendirecek ve kararlılık sahibi olmanızı kolaylaştıracaktır. Bir arkadaşınızı veya ailenizdenbirisini sizinle birlikte bırakması için teşvik edin. Başka bir insanın tam olarak nelerhissettiğinizi bilip sizi anlaması moral desteği verecek, sizinle paylaşacak birinin olması sizeyardımcı olacaktır.

4. Cazip kılıcı durumlardan uzaklaşın

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde başarılı olabilmeniz için etrafınızda, evinizde ve arabanızda sigara, kibrit, çakmak gibi sigarayı hatırlatacak şeyleri bulundurmayın.Arkadaşlarınızı incitmeden, size sigara teklif etmemelerini ve size yakın bir yerde dumanınıüflememelerini rica edin. Sigarayı bıraktığınızı arkadaşlarınıza açıklayın. Arkadaşlarınızdan ilkhaftalarda bu tarz bir destek almanız, en zor zamanlarınızda en faydalı olacak şeydir. Zayıf birzamanınızda isteyeceğiniz en son şey, elinizin altında hazır bir sigara bulunmasıdır.

5. Her günün kararını ayrı verin

Bırakma gününe geldiğinizde o gün kesinlikle tamamen bıraktığınız düşüncesine izin vermeyin. Çünkü bu size insanüstü bir işmiş gibi gelecektir. Sadece kendinize ”Bugün sigaraiçmeyeceğim” sözünü verin. Ve her gün aynı şekilde yapın. Bu küçük düşüncenin size nasılfaydalı olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız.

6. Kendinizi oyalayacak bir şeyler bulun

Sigara içmek aklınıza geldiği zaman kendinizi başka şeylerle oyalayarak dikkatinizi dağıtın. Kendinize acımayın. Ayağa kalkın ve bir şeyler yapın. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüzbir işi yapın, bahçenizi temizleyin ya da bir hobinizle ilgilenin. Unutmayın ki sigara içme isteğisadece birkaç dakika süren bir istektir.

7. Rahatlamayı öğrenin

Sigarayı bıraktığınız zaman spor yapmaya başlamanız sadece daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sizi rahatlatacaktır. Egzersizin yararı, stres vegerginlikten kurtulmanızı sağlamaktır. Düzenli olarak yaptığınızda hem fiziksel hem psikolojikolarak yararını görürsünüz. Eğer uzun zamandır spor yapmıyorsanız ilk önce kısa süre ilebaşlayıp birkaç hafta sonra egzersiz yaptığınız süreyi artırabilirsiniz. Bazı kişiler sigarayıbıraktıklarında kilo almanın kendileri için bir problem olacağını düşünmektedir. Egzersizyapmak hem rahatlamanızı hem de kilonuzu kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır.

8. Ya para ya sigara

Sigarayı bırakmanın en belirgin faydalarından biri de fazladan elinizde para kalmasıdır. Bunu daha da belirgin hale getirmek için, bir kutu alıp içmediğiniz her sigaranın parasını içinekoyarak paranızın nasıl biriktiğini görün. Bu parayı kendinize ödül vermek için harcayın. Sigaraiçmediğiniz için ödülü hak ediyorsunuz.

9. Yeniden sigara içme arzusuyla mücadele etmek

Sigarayı bıraktıktan sonra bile stresli olduğunuz bir zamanda sadece bir sigara içmenin size yardımcı olacak tek şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda veya sosyal ortamlarda,daha zor denemelerden geçip bir ya da iki sigara içmiş olabilirsiniz. Bundan sonra da tekseçeneğinizin tekrar sigara içmeye başlamak olduğunu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Budüşüncelerin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Başarısızlığa uğradığınızı düşünmeyin. Öncelikleneden sigara içmeyi bırakmak istediğinizi düşünün ve bu arada içtiğiniz birkaç sigaranın sizi elegeçirmesine izin vermeyin. Bırakma planınıza geri dönün ve tekrar başlayın. Başarabilirsiniz.

10. Eğer başarılı olamazsanız

Bazı kişiler için sigarayı bırakmak diğer kişilere göre daha zor olabilir. İlk seferinde başarısız olursanız cesaretiniz kırılmasın. Başka bir sefer tekrar deneyin. Bunu yapabilirsiniz. Unutmayınuzun süredir sigara içen kişiler arasında en fazla sigarayı bırakma başarısı gösterenler genelliklebirkaç kez bırakmayı deneyenlerdir. Eğer başarılı olamadıysanız tekrar deneyin.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız içinde çiğnenerek kullanılır.

NICORETTE® FRESHMINT'i çiğneme tekniği normal sakızlardan farklıdır. NICORETTE® FRESHMINT çiğnenerek, nikotinin salınması sağlanır ve ağız mukozasından nikotininemilmesi için beklenir.

NICORETTE® Sakız'ı Çiğneme Tekniği (Çiğne-park et)

• Tadı ağzınızda belirgin hale gelene kadar yavaşça çiğneyin.

• Diş eti ve yanaklar arasında bekletin.

• Tadının azaldığını hissettiğinizde tekrar çiğneyin.

Sigara içme isteği duyduğunuz her seferde yalnızca 1 adet sakızı “NICORETTE® Sakız Çiğneme Tekniği” ile çiğneyin.

Çiğneme tekniği ile sakızı 30 dakika kadar çiğnemeye devam edin.

Bu süre sonunda sakız tadını kaybedecektir.

Çiğnenen NICORETTE® FRESHMINT dikkatli bir şekilde çıkartılıp atılmalıdır.

NICORETTE® FRESHMINT'i çiğnerken kesinlikle sigara içilmemelidir.

NICORETTE ERESHMINT'in tek başına kullanımı


Nikotin sakızının tek başına kullanılması durumunda günde 24 adetten fazla sakız çiğnenmemelidir. Genellikle günde uygun dozda 8 ila 12 adet sakız yeterlidir. Belirlenen dozaşılmamalıdır. Başarı şansını arttırmak için önerilen dozun altına düşülmemelidir. Önerilen dozanikotin bağımlılığınız göz önünde bulundurularak karar verilir ve size özeldir.

NICORETTE ERESHMINT'in nikotin bandı ile beraber kullanımı


Yüksek bağımlılığa sahipseniz, ilerlemiş yoksunluk semptomlarınız varsa veya tek nikotin replasman tedavisi ürünüyle başarısız olduysanız, yoksunluk semptomlarından hızlı bir şekildekurtulmak için nikotin bandı ile beraber NICORETTE® 2 mg Sakız kullanabilirsiniz. Nikotinbandı ile beraber günde 15 adetten fazla NICORETTE® 2 mg Sakız çiğnenmemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktor tavsiyesi olmadan 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı kişilerde doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer NICORETTE® FRESHMINT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla NICORETTE® FRESHMINT kullandıysanız:

Nikotin sakız ve/veya sigara kullanımı kaynaklı nikotinin aşırı kullanımı, doz aşımı belirtilerine neden olabilir. Sakızın yutulması sonucu zehirlenme riski düşüktür; çünkü çiğneme olmadığındaemilim yavaştır ve eksiktir.

Eğer almanız gereken adetten fazla sayıda NICORETTE® FRESHMINT kullanırsanız bulantı (kendini hasta hissetme), kusma, tükürük artışı, karın ağrısı, ishal, terleme, baş ağrısı, başdönmesi, duyma güçlüğü veya belirgin güçsüzlük duyabilirsiniz. Daha yüksek dozların alındığıvakalarda bu semptomları takiben hipotansiyon, zayıf veya düzensiz nabız, solunum güçlüğü,bitkinlik, dolaşım kolapsı ve genel konvülsiyonlar gelişebilir. Bu durumda nikotin alımı hemendurdurulmalı ve en yakın hastaneye başvurulmalıdır. Doktora veya hastaneye gittiğinizde bukullanma talimatını ve sakızın ambalajını yanınızda götürünüz.

Tedavi sırasında yetişkinler tarafından tolere edilebilir dozda nikotin, çocuklarda ciddi zehirlenme semptomları oluşturabilir ve öldürücü olabilir. Çocuklarda nikotin zehirlenmesişüphesi olduğu takdirde ivedilikle acile başvurulmalı ve tedavi edilmelidir.

NICORETTE® FRESHMINT 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Sigara içme isteğinizle baş etmek için ihtiyaç duyduğunuzda 1 sakız çiğneyin.

NICORETTEFRESHMINT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Belirlenen tedavi süreniz tamamlanmadan NICORETTE® FRESHMINT'i bırakırsanız, tedaviniz başarılı olamayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NICORETTE® FRESHMINT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler nadiren ciddi etkilerdir. Hemen hepsi nikotine bağlıolan bu etkiler, sigara içerken de ortaya çıkabilen yan etkilerdir.
Bazı belirtiler, sigarayı bırakma sonucunda gelişen nikotin yoksunluğu ile ilişkili olabilir. Bu belirtiler şunlardır;

- sinirlilik ve saldırganlık,

- moral bozukluğu,

- baş dönmesi, sersemlik, bulanık görme, mide bulantısı

- uyarılara aşırı tepki gösterme,

- üzüntü ya da depresif duygudurum,

- hüsran ya da kızgın ruh hali,

- kaygı bozukluğu,

- gece uyanmaları veya uyku bozukluğu,

- huzursuzluk,

- konsantrasyon bozukluğu,

- tahammülsüzlük,

- iştah artışı/kilo alma,

- öksürük,

- kabızlık,

- diş eti kanaması,

- ağız içi ülser (aft) ya da soğuk algınlığı,

- şiddetli sigara içme isteği,

- kalp atım hızında düşme,

burun kanallarının ve boğazın gerisinin şişmesi.

NICORETTE® FRESHMINT sigara tüketimi ve diğer yollarla verilen nikotin ile de ilişkili olabilecek benzer yan etkilere neden olabilir ve bu yan etkiler genellikle doza bağlıdır. Hastalartarafından bildirilen istenmeyen etkilerin çoğu tedaviye başlandıktan sonraki 3-4 hafta içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Sigara dumanını soluma alışkanlığı olmayan kişiler tarafından aşırı miktarda NICORETTE® FRESHMINT kullanımı;

- bulantıya,

- baygınlığa

- baş ağrılarına yolaçabilmektedir.

Çözünmüş nikotinin aşırı miktarda yutulması ilk olarak hıçkırmaya neden olabilir.

Eğer nikotin sakız devamlı olarak çiğnenirse, nikotin çok hızlı salınır ve yutulur. Bu durumda;

- boğazda tahriş,

- mide rahatsızlığı

- hıçkırık meydanagelebilir.

Hazımsızlığa yatkın kişilerde, başlangıçta hafif düzeylerde hazımsızlık ya da mide yanması olabilmekte; daha yavaş çiğneme ya da daha gerekiyorsa daha sık ve daha düşük doz ilegenellikle bu sorunun üstesinden gelinebilmektedir.

Sakız, protez dişlere yapışabilir ve seyrek de olsa protez dişlere zarar verebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NICORETTE FRESHMINT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yüz, ağız, dudaklar, boğaz ve dilde şişme, ciltte kaşıntı, ciltteşişme, ağız zarında ülser (aft) ve iltihaplanma, nefes almada zorluk ve baş dönmesi)

• Göğüs rahatsızlığı ve ağrısı

• Akciğere giden hava yollarında daralma

• Nefes darlığı

• Yutma güçlüğü

• Kalp atışında hızlanma / hızlı kalp atışı

• Kalpte geri dönüşümlü atım bozukluğu veya kalp atışlarında anormallik

• Nöbet geçirmek

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NICORETTE FRESHMINT'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

NICORETTE® FRESHMINT'in diğer yan etkileri şunlardır:

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek Çok seyrekBilinmiyor

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Baş ağrısı

• Hıçkırık

• Mide bulantısı

• Boğaz tahrişi

• Ağız veya boğaz ağrısı

Yaygın

• Baş dönmesi

• Kusma

• Ağızda yanma hissi

• Anormal tat veya tat kaybı

• Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

• Karın ağrısı veya karın bölgesinde rahatsızlık İshal

• Ağız kuruluğu

• Şişkinlik ve gaz çıkarma

• Tükürük artışı

• Ağızda ağrı ve iltihaplanma

• Hazımsızlık

• Yorgunluk

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (alerjik reaksiyonlar)• Öksürük

Yaygın olmayan

Anormal rüya Çarpıntı

Deride kızarıklık Çene-kas ağrısı

Yüz ve/veya boyundaki ani kızarma KaşıntıGeğirme

Dilde şişme, kızarma, ağrı Ağız içi mukozasında kabarcık ve soyulmaAğız içinde uyuşuklukKurdeşenAşırı terlemeDöküntüYorgunluk

Göğüs rahatsızlığı ve ağrısı

Halsizlik, genel rahatsızlık hissi veya kendini iyi hissetmeme (kırıklık) Sıcak basmasıYüksek tansiyon

Akciğere giden hava yollarında daralma Ses bozukluğuNefes darlığıBurunda tıkanıklık hissiHapşırmaBoğazda gerginlikÇene ağrısı

Seyrek

• Yutma güçlüğü

• Özellikle ağızda his azalması veya hassasiyet

• Öğürme

• Ciltte şişme ve ödem

• Keyifsizlik

• Hasta hissetme (kusma)

Çok seyrek

• Kalpte geri dönüşümlü atım bozukluğu veya kalp atışlarında anormallik

Bilinmiyor

• Boğaz kuruluğu

• Mide rahatsızlığı

• Dudak ağrısı

• Ciltte kızarıklık

• Ağız yüz bölgesinde ağrı

• Anafilaktik reaksiyon (vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi alerjik reaksiyon)

• Kas gerginliği

• Bulanık görme

• Artmış gözyaşı salgısı

• Nöbet geçirmek

Sigara bırakma esnasında ağız ülseri oluşabilir, sebebi bilinmemektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. NICORETTEFRESHMINT'in saklanması

NICORETTE® FRESHMINT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutunun alt yüzünde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NICORETTE® FRESHMINT'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen sisteme veriniz.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NICORETTE® FRESHMINT'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Ltd. Şti. Beykoz/İstanbul

Üretim yeri:

McNeil AB

Norrbroplatsen/Helsingborg/İsveç

Bu kullanma talimatı 20.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Nicorette Freshmint 2 Mg Naneli Sakiz

Etken Maddesi: Nikotin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.