Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mitoxantrone Baxter 20 Mg/10 Ml Enjeksiyonluk Çözelti Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIMITOXANTRONE BAXTER 20 mg/10 mİ enjeksiyonluk çözelti

Steril, sitotoksik

Yalnızca toplardamar içine uygulanır.

Etkin madde:

Her flakon 20 miligram mitoksantron içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. MITOXANTRONE BAXTER nedir ve ne için kullanılır?


2. MITOXANTRONE BAXTER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MITOXANTRONE BAXTER nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MITOXANTRONE BAXTER 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. MITOXANTRONE BAXTER nedir ve ne için kullanılır?

• MITOXANTRONE BAXTER, doğrudan ya da seyreltildikten sonra kullanılmak üzere 10mililitrelik küçük şişelerde (Flakon) sunulan bir ilaçtır. Renksiz cam flakonlarda koyu mavirenkli çözelti şeklindedir.

• MITOXANTRONE BAXTER aktif madde mitoksantron içerir. Mitoksantron,antineoplastik veya anti-kanser ilaçları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Aynı zamandaantrasiklin adı verilen anti-kanser ilaçları alt grubuna aittir. Mitoksantron, kanserhücrelerinin büyümesini önler, bunun sonucu olarak kanser hücreleri ölürler.

Mitoksantron aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

• meme kanserinin ileri evresi (metastatik türü);

• bir tür lenf nodu kanseri (Hodgkin dışı lenfoma);

• kemik iliğinin (büyük kemiklerin içindeki süngerimsi doku) çok fazla beyaz kan

1

hücresi (akut miyeloid lösemi) yaptığı kan kanseri;

• beyaz kan hücrelerinin sayısını kontrol etmenin zor olduğu (blast krizi) bir aşamadabeyaz kan hücrelerinin kanseri (kronik miyeloid lösemi). Mitoksantron, buendikasyonda diğer tıbbi ürünlerle birlikte kullanılır;

• prostat kanserinin ileri bir aşamasında prostat kanserinin oluşturduğu ağrıdakortikosteroidler ile kombinasyon halinde;

MITOXANTRONE BAXTER beyni ve omuriliği tutan bir özbağışıklık hastalığı olan multipl skleroz (MS) hastalığının bazı tiplerinin (sekonder progressif multipl skleroz veyanükseden-şiddeti azalan multipl skleroz) tedavisinde de kullanılır.

2. MITOXANTRONE BAXTER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerGenel tavsiye:

•YALNIZCA TOPLAR DAMARLAR (VEN) YOLUYLA KULLANILIR. İLACIBAŞKA YOLLARDAN ALMAYINIZ. Omurilik sıvısı içine, arter içine, kas içine vecilt altına uygulanmamalıdır!

•Uzman doktor gözetiminde ve yeterli imkanlara sahip merkezlerde uygulanmalıdır!MITOXANTRONE BAXTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Daha önce MITOXANTRONE BAXTER'in içerdiği etkin madde olan mitoksantron veyayardımcı maddelerden birini aldığınızda ya da antrasiklin grubundan benzer bir ilaçkullandığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz (Soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, derinizdedöküntüler, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa);

• sülfite alerjiniz varsa;

• sülfit alerjili bir astım türünüz (bronşiyal astım) varsa;

• emziriyorsanız (bkz. bölüm “hamilelik ve emzirme”).

• Şiddetli kemik iliği işlev bozukluğunuz varsa.

• Multiple skleroz tedavisi olarak kullanıldığında

• Hamileyseniz.

Yukarıda belirtilen durumların sizde olması durumunda doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz ilacınızı değiştirmeye karar verebilir.

Uyarılar ve önlemler

MITOXANTRONE BAXTER, hücrelerinize toksik olan kanser ilaçlarının (sitotoksik kemoterapi ajanları) kullanımında deneyimli bir doktor gözetiminde uygulanmalıdır.MITOXANTRONE BAXTER damar içine yavaş ve serbest akan infüzyonla verilmelidir.

MITOXANTRONE BAXTER deri altına (subkutan), kas içine (intramusküler) veya atardamar (intra-arteryel) uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında mitoksantron eğer çevreleyen dokudasızarsa (ekstravazasyon) ciddi lokal doku hasarı meydana gelebilir.

2

MITOXANTRONE BAXTER ayrıca beyin veya omurilik altındaki alana (intratekal enjeksiyon) enjekte edilmemelidir, çünkü bu, kalıcı bir bozulmanın eşlik ettiği ciddi yaralanmalara nedenolabilir.

MITOXANTRONE BAXTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZAşağıdaki durumlarda MITOXANTRONE BAXTER kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşunuz:

- karaciğer sorunlarınız varsa;

- böbrek sorunlarınız varsa;

- daha önce MITOXANTRONE BAXTER kullandıysanız;

- eğer kalbiniz iyi çalışmıyorsa;

- eğer göğsünüze önceden radyoterapisi yaptıysanız;

- eğer zaten kalbinizi etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız;

- eğer daunorubisin veya doksorubisin gibi antrasiklinlerle veya antrasenedionlar ileönceden tedavileriniz gördüyseniz;

- kemik iliğiniz iyi çalışmıyorsa (baskılanmışsa) veya genel olarak sağlık durumunuzkötüyse;

- bir enfeksiyonunuz varsa. Bu enfeksiyon mitoksantron kullanmadan önce tedaviedilmelidir;

- tedavi sırasında bir aşılama veya bağışıklama planlıyorsanız. Aşılar ve bağışıklamalarmitoksantron ile tedavi sırasında ve tedavi bitiminden 3 ay sonra etki göstermeyebilir;

- hamileyseniz veya siz ya da eşiniz çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız,MITOXANTRONE BAXTER kullanılmamalıdır.

- emziriyorsanız. MITOXANTRONE BAXTER kullanmadan önce emzirmeyikesmelisiniz.

MITOXANTRONE BAXTER ile tedavi sırasında aşağıdaki belirtilerden veya semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza veya eczacınıza ya da hemşirenize bildiriniz:

- ateş, enfeksiyonlar, açıklanamayan kanama veya morluk, halsizlik ve kolay yorulma hali;

- nefessiz kalma (gece nefessiz kalma dahil), öksürük, ayak bileklerinde veya bacaklarda sıvıtutulumu (şişlik), kalp çarpıntısı (düzensiz kalp atışı). Bu, mitoksantron ile tedaviden aylar ya dayıllar sonra ortaya çıkabilir.

Doktorunuzun tedavinizi ayarlaması veya mitoksantronu geçici veya kalıcı olarak durdurması gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MITOXANTRONE BAXTER ile tedavi öncesinde ve sırasında kan testleri

MITOXANTRONE BAXTER, kan hücresi sayınızı etkileyebilir. MITOXANTRONE BAXTER 'a başlamadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz kan hücrelerinin sayısını ölçmek 1

için bir kan testi yapacaktır. Doktorunuz, aşağıdaki durumlarda, özellikle kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısını (nötrofilik lökositler) izleyeceği kan testlerini daha sık gerçekleştirecektir:

• eğer spesifik bir tür beyaz kan hücresinin sayısı (nötrofiller) sizde düşük ise (1.500hücre/mm1'ten az);

• eğer mitoksantronu yüksek dozlarda kullanıyorsanız (günde> 14 mg/m2 x 3 gün).

MITOXANTRONE BAXTER ile tedavi öncesinde ve sırasında kalp fonksiyon testleri

MITOXANTRONE BAXTER kalbinize zarar verebilir ve kalp fonksiyonunuzun bozulmasına veya daha ciddi durumlarda kalp yetmezliğine neden olabilir. Daha yüksek dozMITOXANTRONE BAXTER kullanıyorsanız ya da aşağıdaki durumlarda bu yan etkilere dahayatkınsınızdır:

• eğer kalbiniz iyi çalışmıyorsa;

• eğer göğsünüze önceden radyoterapisi yaptıysanız;

• eğer zaten kalbinizi etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız

• eğer daunorubisin veya doksorubisin gibi antrasiklinlerle veya antrasenedionlar ileönceden tedavileriniz gördüyseniz.

Doktorunuz MITOXANTRONE BAXTER 'a başlamadan önce ve terapi sırasında düzenli aralıklarla kalp fonksiyon testleri yapacaktır. Multipl skleroz tedavisi için MITOXANTRONEBAXTER kullanırsanız eğer tedaviden önce tedavi bitiminden 5 yıl sonrasına kadar kalpfonksiyonlarınız test edilmelidir.

Akut miyeloid lösemi (AML) ve Miyelodisplastik sendrom

• Mitoksantron da dahil olmak üzere bir grup kanser karşıtı ilaç (topoizomeraz IIinhibitörleri), tek başlarına, özellikle de diğer kemoterapi ve/veya radyoterapiylekombinasyon halinde kullanıldığında aşağıdaki hastalıklara neden olabilir:

• beyaz kan hücrelerinin kanseri (akut miyeloid lösemi, AML)

• anormal şekilli kan hücrelerine neden olan ve lösemiye (miyelodisplastik sendrom) yolaçan kemik iliği bozukluğu

İdrarda ve diğer dokularda renk değişikliği

Mitoksantron, uygulamadan sonra 24 saat boyunca idrarda mavi-yeşil bir renklenmeye neden olabilir. Gözlerinizin, cildinizin ve tırnaklarınızın beyazlarında mavimsi bir renk değişikliğide oluşabilir.

MITOXANTRONE BAXTER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• MITOXANTRONE BAXTER'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Ancak ilaç size uygulanmaktayken bulantı görülebileceğinden, infüzyon sırasında yiyecek ve içecekalmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 2


Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, size bu ilaç verilmeden önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Mitoksantron,karnınızdaki bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle hamile kalmaktan kaçınmalısınız.Mitoksantron tedavisi sırasında gebe kalırsanız, derhal doktorunuza söylemeli ve mitoksantrontedavisini kesmelisiniz.

Erkekler tedavi sırasında ve tedaviyi bıraktıktan sonra en az 6 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, her bir dozdan öncenegatif bir gebelik testine sahip olmalı ve mitoksantron tedavisini bıraktıktan sonra en az 4 aysüreyle etkili doğrum kontrolü uygulamalıdır.

Mitoksantron, çocuk doğurma çağındaki kadınlarda geçici veya kalıcı adet görmemesi (amenore) riskini artırabilir. Bu nedenle, gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzlakonuşmalısınız; yumurtalarınızın dondurulması gerekebilir. Erkeklerde veri mevcut değildir.Ancak, erkek hayvanlarda testislerde hasar ve sperm sayısında azalma gözlenmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MITOXANTRONE BAXTER anne sütüne salgılanır ve bebeğinizde ciddi advers reaksiyonlara neden olabilir. Mitoksantron kullanırken ve son uygulamadan sonra bir aya kadaremzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

MITOXANTRONE BAXTER, araç ve makine kullanımı üzerinde küçük bir etkiye sahiptir. Buna zihin karışıklığı veya yorgunluk gibi olası yan etkiler neden olur (bkz. bölüm 4).

Bu yan etkilerden mustaripseniz, herhangi bir araç sürmeyiniz ve/veya makine kullanmayınız.

MITOXANTRONE BAXTER'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg'dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini belirtmenizözellikle önemlidir.

MITOXANTRONE BAXTER ile yan etki riskini artırabilecek ilaçlar:

- Kalbinize zarar verebilecek ilaçlar (örneğin, antrasiklinler). 3

- Kemik iliğinin kan hücrelerinin ve trombositlerin üretimini baskılayan ilaçlar(miyelosupresif ajanlar).

- Bağışıklık sisteminizi baskılayan ilaçlar (immünsupresif ajanlar).

- Özellikle kanser hastası olmanız nedeniyle MITOXANTRONE BAXTERkullanıyorsanız, Antivitamin K

- Topoizomeraz II inhibitörleri (mitoksantron dahil bir kanser karşıtı ilaç grubu), diğerkemoterapi ve/veya radyoterapiyle kombinasyon halinde. Bunlar aşağıdakilere nedenolabilir:

o beyaz kan hücrelerinin kanseri (akut miyeloid lösemi, AML); o anormal şekilli kan hücrelerine neden olan ve lösemiye (miyelodisplastiksendrom) yol açan bir kemik iliği bozukluğu.

Bu ilaçlar mitoksantron ile tedaviniz sırasında dikkatli kullanılmalıdır veya bunlardan kaçınılması gerekebilir. Bunlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuzun sizin içinalternatif bir ilaç vermesi gerekebilir.

Eğer halihazırda MITOXANTRONE BAXTER kullanıyorsanız ve size, zaten MITOXANTRONE BAXTER ile aynı anda almadığınız yeni bir ilaç reçete edildiyse, bunu dadoktorunuza da söylemelisiniz.

Aşılar ve bağışıklama (aşılama maddelerine karşı koruma) mitoksantron ile tedavi sırasında ve tedavi bitiminden üç ay sonra etki göstermeyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kulladınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. MITOXANTRONE BAXTER nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MITOXANTRONE BAXTER size sitotoksik kemoterapi ajanlarının kullanımında deneyimli bir doktor gözetiminde verilecektir. Her zaman intravenöz infüzyon şeklinde (damar içinde)uygulanmalı ve öncesinde her zaman seyreltilmelidir. İnfüzyon sıvısı damardan dokuyasızabilir (ekstravazasyon). Bu olursa infüzyon durdurulmalı ve başka bir damarda yenidenbaşlatılmalıdır. Mitoksantronun özellikle cilt, mukoza (ağız yüzeyi gibi nemli vücut yüzeyleri)ve gözlerle temasından kaçınmalısınız. Mitoksantronun dozu doktorunuz tarafından hesaplanır.Önerilen doz, boyunuz ve kilonuz kullanarak metrekare (m2) cinsinden hesaplanan vücut yüzeyalanınıza dayanmaktadır. Ek olarak, tedavi sırasında kanınız düzenli olarak test edilecektir.İlacın dozajı, bu testlerin sonuçlarına göre ayarlanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Normal doz aşağıdaki gibidir: 4

Metastatik meme kanseri, Hodgkin dışı lenfoma

MITOXANTRONE BAXTER tek başına kullanılıyorsa:

MITOXANTRONE BAXTER 'ın önerilen başlangıç dozu, tek bir intravenöz doz olarak verilen 14 mg/m2 vücut yüzey alanı olup bu doz, eğer kan değerleriniz kabul edilebilir düzeyleredöndüyse, 21 günlük aralıklarla tekrarlanabilir.

Örneğin önceden alınmış olan kemoterapi veya kötü genel durum kaynaklı düşük kemik iliği rezervi olan hastalarda daha düşük başlangıç dozajı (12 mg/m2 veya daha az) önerilir.

Doktorunuz hangi müteakip doza ihtiyacınız olacağına tam olarak karar verecektir.

Sonraki kürler için, 21 gün sonra beyaz kan hücresi ve trombosit sayısı normal düzeylere döndüğünde önceki doz genellikle tekrarlanabilir.

Kombinasyon tedavisi (diğer ajanlarla birlikte kullanılıyorsa)

MITOXANTRONE BAXTER, kombinasyon terapisinin bir parçası olarak verilmiştir. Metastatik meme kanserinde, MITOXANTRONE BAXTER 'un siklofosfamid ve 5-florourasilveya metotreksat ve mitomisin C dahil diğer sitotoksik maddelerle kombinasyonlarının etkiliolduğu gösterilmiştir.

MITOXANTRONE BAXTER, Hodgkin lenfoması için çeşitli kombinasyonlarda da kullanılmıştır ancak veriler şu an için sınırlıdır ve belirli rejimler önerilememektedir.

Kılavuz bilgi olarak, MITOXANTRONE BAXTER kombinasyon kemoterapisinde kullanıldığında, mitoksantronun başlangıç dozu, mitoksantron tek başına kullanıldığındaönerilen dozların 2-4 mg/m2 altına düşürülmelidir.

Akut miyeloid lösemi:


Nüks (kanserin geri dönmesi) için tek başına kullanılırsa

Remisyon indüksiyonu için önerilen doz, art arda beş gün boyunca günde tek bir intravenöz doz olarak verilen 12 mg/m2 vücut yüzey alanı (5 günde toplam 60 mg/m2) şeklindedir.

Kansere karşı diğer ajanlarla birlikte kullanılırsa: Doktorunuz tam olarak hangi dozaja ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Aşağıdaki durumlarda bu doz ayarlanabilir:

- İlaçların kombinasyonu beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra kemik iliğindekitrombositlerin üretimini tek başına kullanılan MITOXANTRONE BAXTER 'dan dahafazla azaltırsa;

- Ciddi karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa.

(Kronik) miyeloid lösemide blast krizinin tedavisi

Nüks için tek başına kullanıldığında

Relapsta önerilen dozaj, 5 ardışık gün boyunca (toplam 50 ila 60 mg/m2) günde tek bir intravenöz doz olarak verilen 10 ila 12 mg/m2 vücut yüzey alanı şeklindedir. 5

İlerlemiş kastrasyona dirençli prostat kanseri


Mitoksantronun önerilen dozu, her 21 günde bir, kortikosteroidlerin (bağışıklık sistemini baskılayan hormonal ilaçlar) düşük oral dozu ile kombinasyon halinde, kısa intravenözinfüzyon halinde verilen 12 ila 14 mg/m2 şeklindedir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

MITOXANTRONE BAXTER, lösemi (Kan kanseri) tedavisinde yalnızca erişkinlerde kullanılabilir; bu tür kanserlerde çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bebek ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hasta, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonunda olası azalma ve olası hastalıklar veya diğer ilaçlar ile olası tedavi nedeniyle dozaj aralığının alt ucundaki dozları almalıdır.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda dozunun değiştirilmesine gerek yoktur

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda mitoksantron dozunun değiştirilmesine gerekyoktur.

Mitoksantron ile tedavi sırasında ya da tedavinin sonlanmasından aylar/yıllar sonra fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği görülebilmektedir. Kardiyotoksisite riski kümülatif dozlarınartmasıyla yükselmekte ve hastalarda tedavi öncesinde kalp hastalığı açısından risk faktörübulunsa da, bulunmasa da görülebilmektedir. Bu riski azaltmak amacıyla ilacınreçetelenmesinde şunlar dikkate alınmalıdır:

Tüm hastalarda:


- MITOXANTRONE BAXTER tedavisine başlanmadan önce tüm hastaların anamnezialınarak, fizik muayenesi yapılarak ve EKG'si çekilerek kardiyak belirti ve işaretler açısındandeğerlendirmesi yapılmalıdır.

- Tüm hastaların tedaviye başlamadan önce ekokardiyografi, multi-gated radyonüklidanjiyografi (MUGA), MRI gibi uygun yöntemlerle sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF)açısından kantitatif bir değerlendirmesi yapılmış olmalıdır.

Multipl sklerozu olan hastalarda:


Tedaviye başlamadan önce ölçülen LVEF değerleri normalin altındaysa, hastaya mitoksantron tedavisi uygulanmamalıdır.

Hastalar bir kalp hastalığının belirti ve işaretlerinin varlığı açısından her dozdan önce anamnez, 6 fizik muayene ve EKG ile değerlendirilmelidir.

Her dozdan önce daha önce ölçülen yöntemle hastaların LVEF değerleri kantitatif olarak değerlendirilmelidir.

Mitoksantron tedavisi sırasında LVEF değerleri normalin altına düşerse ya da LVEF değerlerindeki klinik açıdan anlamlı bir düşme görülürse hastalara ek mitoksantron dozuuygulanmamalıdır.

Hastalara kümülatif olarak 140 mg/m2'den yüksek dozlar verilmemelidir.

Uzun dönemde oluşabilecek kardiyotoksisiteyi izlemek amacıyla, tedavi bittikten sonra da hastalarda tedavi sırasında kullanılan yöntemle yıllık LVEF değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Kanserli hastalarda:


Daha önceden daunorubisin ya da doksorubisin ile tedavi görmüş hastalarda mitoksantron ile yapılacak tedavinin olası fayda ve risklerini tartabilmek açısından, mitoksantron tedavisinebaşlamadan önce bu ilaçların kalp üzerindeki olası tehlikeleri dikkate alınmalıdır.

Hastaların geçmişinde önemli bir kalp rahatsızlığı hikayesinin bulunması, birlikte mediastinal/perikardiyal bölgeye radyoterapi uygulanıyor ya da daha önceden uygulanmışolması, daha önceden antrasiklin veya antrasenedionlarla tedavi uygulanmış olması veyabirlikte diğer kardiyotoksik ilaçların kullanılması kardiyak toksisite riskini arttırabilir. Buhastalar, tedaviye başlandıktan sonra LVEF ölçümleriyle düzenli olarak izlenmelidir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorunuz varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

Eğer MITOXANTRONE BAXTER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla MITOXANTRONE BAXTER kullandıysanız:

İlacınız size genelde hastanede verilecek olduğundan, hesaplanandan fazla ya da az verilme olasılığı düşüktür. Yine de bu konuda bir kuşkunuz olduğunda doktorunuz ya da eczacınızasorunuz.

Fazla doz aldığınız takdirde yan etkilerin artması beklenebilir. Bu durumda kullanılabilecek bilinen özel bir ilaç yoktur. Kan değerleriniz takip edilecek ve istenmeyen belirtilerinize yöneliktedavi uygulanacaktır.

MITOXANTRONE BAXTER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.MITOXANTRONE BAXTER'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.MITOXANTRONE BAXTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir. Tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuzkarar verecektir. 7

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MITOXANTRONE BAXTER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MITOXANTRONE BAXTER'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Cildiniz solgunsa ve zayıf hissediyorsanız veya ani bir nefes darlığı yaşarsanız, bu kırmızıkan hücrelerinde bir azalmanın işareti olabilir.

• Öksürükle birlikte kan gelmesi, kusmuğunuzda veya idrarınızda kan bulunması veya siyahrenkli dışkı gibi olağandışı morarma veya kanama (trombosit azalmasının potansiyelişareti).

• Yeni veya kötüleşen solunum güçlükleri.

• Göğüs ağrısı, nefessiz kalma , kalp atışlarınızdaki değişiklikler (hızlı veya yavaş), ayakbileklerinde veya bacaklarda sıvı tutulumu (şişlik) (kalp problemlerinin potansiyelbelirtileri veya semptomları).

• Şiddetli kaşıntılı kızarıklıklar (kurdeşen), ellerin, ayakların, ayak bileklerinin, yüzün,dudakların, ağzın veya boğazın şişmesi (yutma veya nefes almada zorlanmaya nedenolabilir) veya bayılacak gibi hissetme;bunlar şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri olabilir.

• Ateş veya enfeksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise MITOXANTRONE BAXTER'e karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

MITOXANTRONE BAXTER aşırı duyarlılık dışında diğer bazı yan etkilere de neden olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Enfeksiyonlar.

• Yorgunluk hissine ve nefes darlığına neden olabilecek düşük kırmızı kan hücresi (sayısıanemi). Kan nakli gerekebilir.

• Belirli beyaz kan hücrelerinin (nötrofiller ve lökositler) düşük sayıda olması

• Mide bulantısı (hasta gibi hissetme ).

10

• Kusma (hastalanma).

• Saç kaybı.

Yaygın:

• Düşük trombosit düzeyi; kanamaya veya morarmaya neden olabilir.

• Belirli bir beyaz kan hücresinin (granülosit) düşük sayıda olması.

• İştah kaybı.

• Yorgunluk, halsizlik ve enerji eksikliği.

• Konjestif kalp yetmezliği (kalbin artık yeterince kan pompalayamadığı ağır bir durum ).

• Kalp krizi.

• Nefes darlığı.

• Kabızlık.

• İshal.

• Ağız ve dudakların iltihabı.

• Ateş.

Yaygın olmayan:

• Kemik iliğinin azalmış aktivitesi. Kemoterapi veya radyoterapi gördüyseniz kemik iliğinizdaha fazla baskılanmış olabilir veya daha uzun bir süre baskılanmış olabilir.

• Kemik iliğinde kan hücrelerinin yetersiz üretimi (kemik iliği yetmezliği).

• Anormal sayıda beyaz kan hücresi.

• Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik şok dahil anafilaktik reaksiyon); ani kaşıntılıkızarıklıklar (kurdeşen), ellerin, ayakların, ayak bileklerinin, yüzün, dudakların, ağzın veyaboğazın şişmesi, yutma veya nefes almada zorlanma durumları yaşayabilirsiniz ki şişlikleryutma ve nefes alıp verme güçlüğüne neden olabilir ve bayılacak gibi hissedebilirsiniz).

• Üst solunum yollarının enfeksiyonları.

• İdrar yolu enfeksiyonları.

• Kan zehirlenmesi (sepsis).

• Normalde, sağlıklı bir bağışıklık sisteminde, hastalığa neden olmayan mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlar (fırsatçı enfeksiyonlar).

• Beyaz kan hücrelerinin kanseri (akut miyeloid lösemi (AML)).

• Lösemiye yol açan anormal kan hücrelerinin oluşumuna neden olan kemik iliğianormallikleri (miyelodisplastik sendrom (MDS)).

• Ağırlıktaki değişiklikler.

• Metabolik bozukluklar (tümör lizis sendromu).

• Anksiyete.

• Zihin karışıklığı.

• Baş ağrısı.

• Karıncalanma hissi.

• Düzensiz kalp atışı veya yavaşlamış kalp atışı.

• Anormal elektrokardiyogram.

11

• Sol ventrikülün pompalayabileceği kan hacminde herhangi bir belirti olmadan azalma.

• Morarma.

• Ağır kanama.

• Düşük tansiyon.

• Karın ağrısı.

• Karnınızdaki veya bağırsaklarınızdaki kanama; kusmukta kanı, bağırsakları boşaltırkenkanamayı veya siyah, katranımsı dışkıyı içerebilir.

• Mukozal inflamasyon.

• Pankreas iltihabı.

• Karaciğer anormallikleri.

• Deri iltihapları (eritem).

• Tırnak anormallikleri (örneğin tırnağın tırnak yatağından ayrılması, tırnak doku veyapısındaki değişiklikler).

• Döküntü.

• Gözaklarının renginde değişiklikler.

• Cilt renginde değişiklik.

• Sıvının çevreleyen dokuya sızması (ekstravazasyon):o Kızarıklık (eritem). Şişme.

o Ağrı.

o Ciltte yanma hissi ve/veya ciltte renk değişikliği.

o Ölü hücrelerin uzaklaştırılması ve cilt naklini ihtiyacını doğurabilecek doku hücrelerinin ölümü.

• Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek için yapılan kan testlerinde anormalsonuçlar (kanda yükselmiş aspartat aminotransferaz düzeyleri, yüksek kreatinin ve üre azotkonsantrasyonu).

• Böbreklerde hasar; şişlik ve halsizliğe (nefropati) neden olur.

• İdrar renginde değişiklik.

• Anormal adet yokluğu (amenore).

• Şişme (ödem).

• Tat bozuklukları.

Seyrek:

• İkincil bazı kötü huylu hastalıklar ve kanserlerin ortaya çıkması

• Kansızlık (Anemi)

• Miyokart enfarktüsü (Kalp krizi)

• Toplar damarlarda mavi renklenme

• Bazı kan testlerinin (Karaciğer enzimleri, kreatinin, ürik asit, üre ve bilirubin) değerlerindedeğişiklikler

• Tırnaklarda mavi renklenme

• Gözde mavi renklenme

• Mevcut tümörün parçalanmasına bağlı kan ürik asit, kalsiyum, fosfat değerlerindedeğişiklikler (Tümör lizis sendromu)

12

• Akciğer iltihabı (zatürree).

• Kalp kasının zarar görmesi; kalbin düzgün şekilde pompalanmasını önler(kardiyomiyopati).

Çok seyrek:

• Bağışıklık sisteminin baskılanması

• Kalple ilgili bozukluklar (Kardiyomiyopati)

• İlacın uygulandığı toplardamarlar boyunca kolda ağrı, ateş, kızarıklık oluşması

• İlacın damar dışına kaçmasına bağlı doku ölümü (Nekroz)

Bilinmiyor:

• Gözlerde yanma, kızarma, sulanma (Konjonktivit)

• Tat duyumunda değişiklikler

• Ciltte döküntüler

• Tırnaklarda şekil bozukluğu

• Endişe hali (Anksiyete)

Bu yan etkilerin önemli bölümü ciddi yan etkiler olmasına rağmen, doktorunuz kanserin riski ile yan etkilerin riskine göre karar vererek ilacı kesmenizi ya da devam etmenizi isteyecektir.

Eğer yan etkilerden herhangi birisi kötüleşecek olursa veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MITOXANTRONE BAXTER'in Saklanması

MITOXANTRONE BAXTER'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


MITOXANTRONE BAXTER 25 °C'ın altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız.

Enjeksiyon flakonu açtıktan sonra:


MITOXANTRONE BAXTER 'ı, açılmış enjeksiyon flakonlarını veya mitoksantron içeren infüzyonluk çözeltileri 25°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız. Dondurmayınız! Sterilteknik kullanılması şartıyla, mitoksantron enjeksiyon çözeltisinin miktarları, gerektiğinde 7güne kadar kullanılabilir.

Mikrobiyolojik nedenlerden dolayı, ilacı çıkarmak için kullanılan yöntem ile mikrobiyal

13

kontaminasyon dışlanmadıkça, MITOXANTRONE BAXTER 'ın derhal kullanılması önerilir. İlacın kimyasal ve fiziksel stabilitesi, steril teknik varlığında, 25°C'de 7 gün süreylegösterilmiştir. Eğer bir enjeksiyon flakonu açıldıktan sonra saklanırsa, saklama süresi vekoşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve 25°C'de 7 günü geçmemelidir.

Seyreltilen, mitoksantron içeren infüzyonluk çözelti:


4 ila 25°C'de saklandığı takdirde, seyreltilmiş infüzyon çözeltisi 4 gün süreyle saklanabilir. Daha sonra kalan çözelti varsa, atılmalıdır.

Seyreltilmiş infüzyonluk çözeltinin hemen kullanılması, mikrobiyolojik nedenlerden ötürü tavsiye edilir. Seyreltilmiş infüzyon çözeltisi saklanırsa, saklama süresi ve koşullarıkullanıcının sorumluluğundadır ve 4 ila 25°C sıcaklıklarda 4 günü geçmemelidir.

Kullanılmayan mitoksantron içeren çözeltilerin ve boş enjeksiyon flakonlarının atılmasıSon kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanım tarihinden sonra MITOXANTRONE BAXTER'i kullanmayınız.


Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Ruhsat sahibi:

Baxter Turkey Renal Hizmetler A Ş.

Sarıyer-İSTANBUL

Üretim yeri:

Baxter Oncology GmbH Halle-Almanya

Bu kullanma talimatı en son/.tarihinde onaylanmıştır.


14

Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir:

• MITOXANTRONE BAXTER uygulaması sadece onkoloji alanında uzman hekimleringözetiminde yapılmalıdır.

• Hazırlanması ve kullanılması sırasında, sitotoksik preparatlar için uygulanan güvenlikönlemlerine uyulmalıdır.

• Tıbbi ürünün artanı ya da infüzyon için hazırlanmış çözeltinin tamamı hastanenin sitotoksikmaddelere uygulanan standart prosedürlerine göre ve zararlı atıkların imha edilmesi içinyürürlükte olan yasal gereklere uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır.

• Hazırlama, uygulama ve kontamine materyalin atılması sırasında ve ayrıca malzemenin(tıbbi malzeme) dekontaminasyonu esnasında devamlı olarak koruyucu eldiven ve maskekullanılmalıdır.

• Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Pozoloji


Metastatik meme kanseri, non-Hodgkin lenfoma

Tekli ajan tedavisi

Tekli ajan olarak kullanılan mitoksantronun önerilen başlangıç dozajı, tek bir intravenöz doz olarak uygulanan ve 21 günlük aralıklarla tekrarlanabilen 14 mg/m2 vücut yüzeyalanı'dır. Yetersiz kemik iliği rezervlerine sahip (örn., daha önceki kemoterapi ya da geneldurumun zayıf olması nedeniyle) sahip hastalarda daha düşük bir başlangıç dozajı (12mg/m2 ya da daha düşük) önerilmektedir.

Dozaj değişikliği ve takip eden doz uygulamasının zamanlaması, miyelosüpresyonun derecesi ve süresine bağlı olarak klinik değerlendirme yoluyla belirlenmelidir. Takip edenkürler için, lökosit ve trombosit sayımları 21 günden sonra normal düzeylere geri döndüyse,genellikle önceki doz tekrar edilmektedir.

Aşağıdaki tablo, hematolojik en düşük noktaya göre (genellikle doz uygulamasından yaklaşık 10 gün sonra meydana gelir) metastatik meme kanseir ve non-Hodgking lenfomatedavisinde dozaj ayarlaması için bir kılavuz olarak önerilmektedir.

WBC ve trombosit en düşük noktası

İyileşmeye kadar geçen süre

Takip eden doz uygulaması

Eğer WBC en düşük noktası >1500 gl ve trombosit endüşük noktası >50 000 gl ise

İyileşme < 21 gün

Daha önceki dozu tekrar et.

Eğer WBC en düşük noktası >1500 gl ve trombosit endüşük noktası >50 000 gl ise

İyileşme > 21 gün

İyileşmeye kadar bekle, daha sonra önceki dozu tekrar et.

Eğer WBC en düşük noktası <1500 gl ya da trombosit endüşük noktası <50 000 gl ise

Herhangi bir süre

İyileşmeden sonra daha önceki dozdan 2 mg/m2düşür

15

Eğer WBC en düşük noktası <1000 |il ya da trombosit en

düşük noktası <25 000 [il iseHerhangi bir süre

İyileşmeden sonra daha önceki dozdan 4 mg/m2

düşür

_

Kombinasyontedavisi

Mitoksantron kombinasyon tedavisinin parçası olarak verilmiştir. Metastatik meme kanserinde, mitoksantronun; siklofosfamid ve 5-florourasil ya da metotreksat ve mitomisinC dahil diğer sitotoksik ajanlarla kombinasyonlarının etkili olduğu gösterilmiştir.Mitoksantron çeşitli kombinasyonlarda non-Hodgkin lenfoma için de kullanılmıştır; diğeryandan, veriler şu anda sınırlıdır ve spesifik rejimler önerilemez.

Kombinasyon rejimleri dahilinde mitoksantron, kullanılan kombinasyon ve sıklığa bağlı olarak, 7'den başlayarak 8, 10 ve 12 mg/m2'ye kadar çıkan başlangıç dozlarında etkililikgöstermiştir.

Bir kılavuz olarak, mitoksantron başka bir miyelosüpresif ajanla kombinasyon kemoterapisi dahilinde kullanıldığında, başlangıç mitoksantron dozu, tekli ajan kullanımı için önerilendozların 2 ila 4 mg/m2 altında olmalıdır; takip eden doz uygulaması, yukarıdaki tablodaözetlendiği gibi, miyelosüpresyonun derecesi ve süresine bağlıdır.

Akut miyeloid lösemi


Relapsta Tekli Ajan Tedavisi

Remisyon indüksiyonu için önerilen dozaj, beş ardışık gün boyunca günlük tekli intravenöz doz olarak verilen 12 mg/m2'dir (toplam 60 mg/m2). 5 gün boyunca günlük 12 mg/m2dozajın uygulandığı klinik çalışmalarda, tam remisyona ulaşmış hastalar ilk indüksiyonkürünün neticesinde bu sonuca ulaşmıştır.
Kombinasyon Tedavisi

İndüksiyon için önerilen dozaj, 1. ila 3. günlerde bir intravenöz infüzyon olarak verilen 12 mg/m2 mitoksantron ve 1. ila 7. Günlerde 24 saatlik sürekli infüzyonla 7 gün boyuncaverilen 100 mg/m2 sitarabindir.

Çoğu tam remisyon, indüksiyon tedavisinin başlangıç kürünü takiben meydana gelmektedir. Tam olmayan bir anti-lösemik yanıt durumunda, aynı günlük dozaj düzeylerikullanılarak 2 gün verilen mitoksantron ve 5 gün verilen sitarabin ile birlikte ikinci birindüksiyon kürü uygulanabilir. Eğer ilk indüksiyon kürü sırasında şiddetli ya da yaşamıtehdit eden hematolojik olmayan bir toksisite gözlenirse, toksisite ortadan kalkana kadarikinci indüksiyon kürü ertelenmelidir.

İki büyük randomize çok merkezli çalışmada kullanılmış konsolidasyon tedavisi, 1. ve 2. Günlerde intravenöz infüzyonla günlük olarak verilen 12 mg/m2 mitoksantron ve 1. ila 5.Günlerde 24 saatlik sürekli infüzyonla 5 gün boyunca verilen 100 mg/m2 sitarabindenoluşmaktadır. İlk kür nihai indüksiyon küründen yaklaşık 6 hafta sonra verilmiştir; ikincisigenellikle ilkinden 4 hafta sonra uygulanmıştır.

Tek bir kür mitoksantron 6 mg/m2 intravenöz (IV) bolus, 1 saatlik bir süre boyunca etoposid 80 mg/m2 intravenöz ve 6 gün boyunca günlük olarak 6 saatlik bir süre boyunca sitarabin(Ara-C) 1 g/m2 intravenöz (MEC), refrakter AML'de kurtarma tedavisi olarak antilösemikaktivite sergilemiştir.

(Kronik) miyeloid lösemide blast krizinin tedavisi


16

Relapsta tekli doz tedavisi

Relapsta önerilen dozaj, 5 ardışık gün boyunca günlük olarak tekli intravenöz doz olarak verilen 10 ila 12 mg/m2 vücut yüzey alanı'dır (toplam 50 ila 60 mg/m2).

İleri kastrat dirençli prostat kanseri


Tek başına kortikosteroidler karşısında mitoksantron artı kortikosteroidlerin incelendiği iki karşılaştırmalı çalışmadan elde edilen verilere dayalı olarak, önerilen mitoksantron dozajı,düşük oral kortikosteroid dozları ile kombinasyon halinde 21 günde bir kısa bir intravenözinfüzyon olarak verilen 12 ila 14 mg/m2'dir.

Tek başına ya da diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde kümülatif 140 mg/m2 dozlar almış kanser hastalarında klinik konjestif kalp yetmezliği için kümülatif olasılık%2.6'dır. Bu nedenle, hastalar kardiyak toksisite açısından izlenmeli ve tedavibaşlatılmadan önce ve tedavi sırasında kalp yetmezliği semptomları açısındansorgulanmalıdır.

Uygulama yolu

MITOXANTRONE BAXTER yalnızca intravenöz infüzyon yoluyla verilmelidir. MITOXANTRONE BAXTER, en az 3 ila 5 dakikalık bir süre boyunca serbest şekilde akanserum fizyolojik ya da %5 glukoz solüsyonu intravenöz infüzyonuna yavaşça enjekteedilmelidir. Borular tercihen büyük bir damara yerleştirilmelidir. Mümkünse, bozulmuşvenöz ya da lenfatik drenajın olduğu eklemler ya da uzuvlar üzerindeki damarlardankaçınılmalıdır.

MITOXANTRONE BAXTER ayrıca, 50 ila 100 ml serum fizyolojik ya da %5 glukoz çözeltisi içinde seyreltilmiş kısa bir infüzyon (15 ila 30 dakika) yoluyla da uygulanabilir.MITOXANTRONE BAXTER subkutan, intramüsküler ya da intra-arteryal yoldanverilmemelidir. Uygulama sırasında ekstravazasyon varsa şiddetli lokal doku hasarımeydana gelebilir. Tıbbi ürün ayrıca intratekal enjeksiyon yoluyla da verilmemelidir.Yanma, ağrı, prurit, eritem, şişkinlik, mavi renk değişimi ya da ülserasyon gibiekstravazasyon işaret ve semptomları meydana gelirse, uygulama acilen durdurulmalıdır(bkz. bölüm 4.4).

17
1


2


3


4


5


6


7


İlaç Bilgileri

Mitoxantrone Baxter 20 Mg/10 Ml Enjeksiyonluk Çözelti

Etken Maddesi: Mitoksantron

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.