Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Meco-jel %0.5 Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Piroksikam

KULLANMA TALİMATI

MECO-JEL %0.5

Topikal olarak haricen kullanılır.

• Etkin madde:

5 mg Piroksikam

• Yardımcı maddeler:

Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer), Propilen glikol. Etil alkol, Benzil alkol, Diizopropanol amin, Hidroksietil selüloz. Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. MECO-JEL nedir ve ne için kullanılır?


2. MECO-JELkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MECO-JEL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MECO-JELsaklanması


1. MECO-JEL nedir ve ne için kullanılır?

MECO-JEL berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır. Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. MECO-JEL 50 g'lık tüplerde sunulur. MECO-JEL'in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir. MECO-JEL etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağnyı kesmeye yardımcı olur. MECO-JEL, romatizma, burkulma, incinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

2. MECO-JEL' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MECO-JEL' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer geçmişte MECO-JEL' e, piroksikamm herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara aleijik reaksiyon gösterdiyseniz, kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi (normal yüzeyden dışa fırlayan, yarım küre, küre veya düzensiz şekilli bir doku kitlesi), burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa.
• Eğer lokal tahriş gelişirse MECO-JEL kullanımını bırakınız.
• Göze, mukozaya, açık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa kullanmayınız.

MECO-JEL' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlaçlar her zaman herkes için uygun değildir. Doktorunuz MECO-JEL kullanmadan önce geçmişte ya da şimdi aşağıdakilerin sizde olup olmadığmı bilmelidir:
• Eğer karaciğer rahatsızlığmız varsa,
• Eger böbrek rahatsızlığmız varsa.
MECO-JEL' in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MECO-JEL' in yiyecek ve içecek ile kullanıiması

MECO-JEL' in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MECO-JEL' in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MECO-JEL' in emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanmıı

MECO-JEL' in araç ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

MECO-JEL' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MECO-JEL propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MECO-JEL' in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

E^er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MECO-JEL nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doziuygulama sıklığı için talimatlar:

MECO-JEL' i her zaman, aynen doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MECO-JEL deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan MECO-JEL' i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
MECO-JEL' i zarar görmüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
• MECO-JEL' i gözün yakmiarma, buruna, ağıza, üreme organlanna ya da anüse uygulamaymız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulaymız.
• MECO-JEL uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• MECO-JEL sadece haricen, deriye uygulanır.
Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.
Skala;
Jcrm,
• MECO-JEL' i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kuHamlmamahdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Kullanılmamasına ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenliliği incelenmediğinden dikkatli kullanılmalıdır.

E^er MECO-JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MECO-JEL kullandıysanız ya da yanlışlıkla MECO-JEL yuttuysanız:

Eğer yanlışlıkla çok fazla MECO-JEL kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir. Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

MECO-JEL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MECO-JEL' i kullanmayı unutursanız:

MECO-JEL' i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullamnız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MECO-JEL ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

MECO-JEL kullanmayı bıraktığınızda, ağniannız tekrarlayabilir. İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MECO-JEL' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde smıflandınlmıştır;

Aşağıdakilerden biri olursa, MECO-JEL* i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak
• Nefes almada güçlük
• Ateş
• Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
• Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MECO-JEL' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• MECO-JEL' in uygulandığı bölgede kızanklık, döküntü ve/veya kaşıntı (Öm. Egzama, temas iltihabı)
• Güneşe karşı deri hassasiyeti

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı (hastalık hissi)
• Hazımsızlık
• Midede rahatsızlık
• Akciğerdeki hava yollannda daralma
• Nefes darlığı
Bu yan etkiler, MECO-JEL' i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacmıza danışınız. Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MECO-JEL' in saklanması

MECO-JEL ' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MECO-JEL ' i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:4, 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi Tunç Caddesi No.;3
Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı GG/AA/YY tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Meco-jel %0.5

Etken Maddesi: Anhidröz piroksikam

Atc Kodu: M02AA07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Meco-jel %0.5 Kullanma Talimatı
 • Meco-jel %0.5 Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Meco-jel % 0,5 50 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.