Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Puridat Fort 200 mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Bağırsak Hastalıkları » Üçüncül amino grubu ve Sentetik antikolinerjikler » Trimebutin Maleat

PURİDAT FORT 200 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:


Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir.

• Yardımcı maddeler:


Prejelatinize nişasta, laktoz nionohidrat, hipromelloz, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. PURİDAT FORT nedir ve ne için kullanılır?


2. PURİDA T FORT*u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PURİDAT FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PURİDATFORT^un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PURİDAT FORT nedir ve niçin kullanılır?

PURİDAT FORT 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
PURİDAT FORT'un etkin maddesi Trimebutin sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarmı uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa oradaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalmda görülür. Hareket bozukluklanna bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.
PURİDAT FORT;
• İrritabl barsak sendromu tedavisinde,
• Fonksiyonel sindirim bozukluklannda ve
• Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

2. PURİDAT FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PURİDAT FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimebutin ve formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

PURİDAT FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PURİDAT FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damamız.


Yeterii çalışma bulımmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı İçinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

PURİDAT FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

PURİDAT FORT laktoz monohidrat içermektedir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçele!} ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kutlandınız ise lülfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkmda bilgi veriniz.


3. PURİDAT FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Hekim önerisine göre kullandır.
Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bİr bardak su ile, yutulmalıdır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Özel kullammı yoktur.

Eğer PURİDAT FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PURİDAT FORT kullandıysanız

PURİDAT FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PURİDAT FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PURİDAT FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PURİDAT FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PURİDAT FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• EHer, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

• Deri döküntüsü

• Baygınlık

Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PURİDAT FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ciltte reaksiyon

• Baş dönmesi

• Uyuklama

Bunlar PURİDAT FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsam! doklorunuzu veya eczacının bilgilendiriniz.


5.PURİDAT FORT'un saklanması

PURİDAT FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25'^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma Sarihinden sonra PURİDATFORT'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


BILIM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Şişli-İSTANBULÜretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Puridat Fort 200 mg Tablet

Etken Maddesi: Trimebutin Maleat

Atc Kodu: A03AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.