Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zyzapin 10 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diazepinler, Oksazepinler ve Tiyazepinler » Olanzapin

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN® 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Olanzapin
Her film tablet 10 mg olanzapin içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E 171), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.

ZYZAPİI^ nedir ve ne için kullamhr?


2. ZYZAPİN® *i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZYZAPİI^ nasıl kullamhr?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.ZYZAPİN® ^in saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

L ZYZAPİN® nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPİN® 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN® film kaplı tabletler beyaz renkli ve yuvarlaktır.
ZYZAPİN^ antipsikotİkler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
ZYZAPİN , gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomlarm eşlik ettiği bir hastalıgm tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
ZYZAPİN®, coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomlann eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.
ZYZAPİN® benzer durumlann tedavisi için 13 - 17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

2.ZYZAPİN^'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ZYZAPİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, olanzapine veya ZYZAPİN®'in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
• Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

ZYZAPİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer ZYZAPİN® verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, ZYZAPİN®'in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullammı tavsiye edilmez.
Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz;
• Şeker hastalığı (diyabet)
• Kalp hastalığı
• Karaciğer veya böbrek hastalığı
• Parkinson hastalığı
• Sara hastalığı (epilepsi)
• Prostat sorunlan
• Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)
• Kan hastalıkları
• İnme veya "minör" inme (inmenin geçici belirtileri)
Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya "minör" inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.
Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir. Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

ZYZAPİN®, 13 yaşın altmdaki hastalar için uygun değildir.

ZYZAPİN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZYZAPİN® ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, ZYZAPİN** ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza dami^ımz.


Doktorunuza danışmadan ZYZAPİN®'i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ZYZAPİN® az miktarda arme sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ZYZAPİN®'in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

ZYZAPİN®Mn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZYZAPİN®, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZYZAPİN*'i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. ZYZAPİN®'in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir,
ZYZAPİN® dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Parkinson hastalığı için ilaç ahyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilact şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ZYZAPİN® nasıl kulUnılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZYZAPİN®'! her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz kaç tane ZYZAPİN® tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. ZYZAPİN®'in günlük dozu 5 mg ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe ZYZAPİN® kullanmayı bırakmaymız.
13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5 mg - 5 mg'dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.
ZYZAPİN® tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

ZYZAPİN® film tabletler ağız yoluyla alınır. ZYZAPİN® tabletleri bütün olarak su ile yutmalısımz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ZYZAPİN® 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ZYZAPİN^ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYZAPİN® kullandıysanız

Kullanmalan gerekenden daha fazla ZYZAPİN''^ kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: Kalbin hızlı atması, saldırganlık, konuşma bozukluğu, özellikle yüz ve dilde anormal hareketler ve bilinç seviyesinde azalma. Diğer belirtiler akut konfıizyon (ani zihin karışıklığı), epilepsi (sara) nöbetleri, koma, "ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali"nin kombinasyonu, solunum hızının azalması, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon, kalpte ritim bozukluğu. Hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve doktora kullandıgmız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

ZYZAPİI^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ZYZAFİN^'i kullanmayı unutursanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZYZAPİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece ZYZAPİN® almaya devam etmeniz önemlidir.
ZYZAPİN®'i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZYZAPİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZYZAPİN®'! kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyon (öm. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
• Kalpte ritim bozukluğu
• Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya
şeker hastalığının kötüleşmesi
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZYZAPİN^'e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
• Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlannda sararma ile ortaya çıkar)
• Düşük kalp atım hızı
• Uzamjş ve/veya ağniı sertleşme (ereksiyon)
• idrar yapmada zorluk
• Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
• Ciddi kann ağnsı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
• Vücut ısısında düşüş
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yetişkinlerde görülen yan etkiler:
Çok yaygın;
• Kilo alımı
• Uyku hali
• Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
• Kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artış Yaygın;
• Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktanndaki değişiklikler
• Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
' Açlık hissinde artış
• Baş dönmesi
• Huzursuzluk
• Titreme
• Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
• Konuşmada problem
• Özellikle yüzde veya dilde anormal hareket
• Kabızlık
• Ağız kuruluğu
• Deride döküntü
• Güç kaybı
• Aşın yorgunluk
• Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması
• Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu.
Yaygın olmayan;
Gün ışığına karşı hassasiyet Saç dökülmesi İdrar tutamama
Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması
Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler Titreme
Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek:
Venöz tromboembolik olay (VTO) riski Titreme ve ateş Sersemlik hissi
Diğer (görülme sıklıklan eldeki verilerden tahmin edilemiyor)
Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları Açıklanamayan ani ölüm
Bacaktaki toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
• Kalbin anormal ritmi
• Açıklanamayan sızı ve ağnlar ile kendini gösteren kas hastalığı Bunlar ZYZAPİN®'in hafif yan etkileridir.
Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşın yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızankhk ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakalan da bildirilmiştir.
Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir,
Parkinson hastalığı olan hastalarda ZYZAPİN® belirtileri kötüleştirebilir.
Bu tipte ilaçları uzun bir süre boyunca alan kadmlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.
Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) ZYZAPİN® dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağh huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşın artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir.
13 -17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:
Çok yaygın:
- Uyku hali,
- Kilo artışı,
- Baş ağrısı,
- İştah artışı,
' Baş dönmesi,
- Kann ağnsı,
- Kol ve bacaklarda ağn,
- Halsizlik,
- Ağız kuruluğu
Yaygın:
Kabızlık,
Burun-boğaz iltihabı,
İshal,
Huzursuzluk,
Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
Hazımsızlık,
Burun kanaması,
Solunum yolu enfeksiyonu,
Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı,
Eklemlerde ağn,
Kas-iskelet sertliği.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ZYZAPİK®'in saklanması

ZYZAPİI^'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.
Lütfen kalan ilaçlarınızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçlan nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZYZAPİN^ 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İstanbul

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İstanbul

Bu kullanma talimatı.....................tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zyzapin 10 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Olanzapin

Atc Kodu: N05AH03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zyzapin 10 mg Film Tablet-KT
 • Zyzapin 10 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zyzapin 10 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.