Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Betaserc 16 mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Diğer Sinir Sistemi İlaçları » Başdönmesi İlaçları » Baş Dönmesi İlaçları » Betahistin

KULLANMA TALİMATI

BETASERC® 16 mg Tablet Ağızdan alınır

Etkin madde:

Her bir tablet, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal silika ve talk içerir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında :


1. BETASERC® nedir ve ne için kullanılır?


2. BETASERC ® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BETASERC ® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BETASERC ®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BETASERC® nedir ve ne için kullanılır ?

BETASERC® ağız yoluyla kullanılan, yuvarlak, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte, eğik kenarlı, 8.5 mm çaplı, bir yüzü çentikli, çentiğin iki tarafında “267” yazılı tablet. Tablet her biri 8 mg olan iki eşit parçaya bölünebilir. 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
BETASERC® etkin madde olarak 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. BETASERC®, “histamin benzeri ” bir ilaçtır.
Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığının belirtileri aşağıdakileri içerir:
- Baş dönmesi (vertigo) ve bulantı veya kusma
- Kulak çınlaması
- İşitme kaybı veya işitme zorluğu
Baş dönmesi, dengenizi kontrol eden iç kulağınızın bir bölümünün uygun şekilde çalışmamasından kaynaklanır ( “vestibular vertigo” olarak adlandırılır.)
BETASERC®, iç kulağınızdaki kan akışını destekleyerek etki gösterir. Bu şekilde basınç birikmesi azalır.

2. BETASERC ®' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETASERC® sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.

BETASERC®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Betahistin dihidroklorüre veya BETASERC®'in herhangi bir başka bileşenine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
• Doktorunuz size (feokromositoma olarak adlandırılan) böbreküstü bezi tümörünüzün olduğunu söylediyse.
Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, BETASERC®'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETASERC®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacı kullanmadan önce doktorunuzla aşağıdakilerin sizin için geçerli olup olmadığını kontrol ediniz:
• mide ülseriniz varsa veya geçirdiyseniz
• astımınız varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
Doktorunuz BETASERC® kullandığınız zaman sizi daha yakından izlemek isteyebilir.

BETASERC®'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

BETASERC®'i, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, BETASERC® hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir). BETASERC®'in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BETASERC®'in anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir:
• Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız BETASERC®'i kullanmayı durudurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.
• Hamileyseniz, doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece BETASERC®'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BETASERC®'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
• BETASERC® kullanıyorsanız doktorunuz aksini söylemediği sürece emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

BETASERC®'in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.
Ancak hatırlanmalıdır ki, BETASERC® ile tedavi edilmenize sebep olan hastalığınız (Meniere Hastalığı veya Vertigo) başınızın dönmesine veya kusmanıza sebep olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz:
• Anti-histaminikler - bunlar teorik olarak BETASERC®'in etkisini azaltabilir. Ayrıca, BETASERC® de, anti-histaminiklerin etkisini azaltabilir.
• Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) - depresyon veya Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, BETASERC®'in etkisini arttırabilir.
Yukarı dakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz) BETASERC®'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BETASERC® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

BETASERC®'i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
• Doktorunuz, iyileşmenize bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.
• İlacı kullanmaya devam ediniz. İlacın etkisini göstermeye başlaması zaman alabilir.
Normal doz, günde 3 kez, yarım veya bir adet BETASERC® 16 mg tablettir.
Eğer günde bir tabletten daha fazla alıyorsanız, tabletlerinizi gün içine eşit olarak yayınız. Örneğin, sabah bir tablet ve akşam bir tablet almak gibi.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, vücudunuzda sabit miktarda ilaç olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aynı saatte almanız, ilacı almanızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Tabletinizi su ile yutunuz.
• Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, BETASERC® hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir). BETASERC®'in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, BETASERC® in, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Bu hasta grubunda klinik çalışma verisi sınırlı olmakla birlikte, yaygın pazarlama sonrası deneyim bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmediğini ileri sürmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Bu hasta gruplarında klinik çalışma verisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrası deneyime göre bu hasta popülasyonlarında doz ayarlamasına gerek olmadığı görülmektedir.

Eğer BETASERC® in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla BETASERC® kullandıysanız:

BETASERC® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla BETASERC® kullandıysanız, bulantınız olabilir, uykulu hissedebilirsiniz veya mide ağrınız olabilir. Doktorunuza danışınız.

BETASERC® i kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BETASERC® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuza danışmadan BETASERC® kullanmayı bırakmayınız.
Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BETASERC® 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çalışmalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler, şu sıklıklarda görülmüştür: Çok yaygın ( >1/10);Yaygın ( >1/100 - <1/10); Yaygın olmayan ( >1/1.000 - <1/100); Seyrek (>1/10.000 - <1/1.000) ; Çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).


Aşağıdakilerden biri olursa, BETASERC®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir:
• Alerjik reaksiyonlar. Belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
- kırmızı veya yumrulu deri döküntüsü ya da iltihaplanmış kaşıntılı deri
- yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boynunuzun şişmesi
- kan basıncınızda düşme
- bilinç kaybı
- nefes almada zorluk
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BETASERC®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10'da 1'den az kişide görülür):
• bulantı
• hazımsızlık (dispepsi)
• baş ağrısı
Sıklığı bilinmeyen:
• kusma, mide ağrısı, karın şişmesi, şişkinlik gibi hafif mide problemleri.
BETASERC®'i yiyeceklerle birlikte almanız mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.
Bunlar BETASERC®' in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BETASERC®'in saklanması

BETASERC®

i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Işıktan korunması için orijinal ambalajı içerisinde, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra BETASERC® 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BETASERC®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2, Kelif Plaza, Kat: 12-20, 34768 Ümraniye -İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz/ İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Betaserc 16 mg Tablet

Etken Maddesi: Betahistin dihidroklorür

Atc Kodu: N07CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Betaserc 16 mg Tablet KT
 • Betaserc 16 mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Betaserc 16 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.