Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lipotears %2 Oftalmik Jel Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

KULLANMA TALİMATI LİPOTEARS % 0.2 oftalmik jel Göze damlatılarak uygulanır.

Etkin Madde:

1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir.

Yardımcı Maddeler:

Setrimid, orta zincirli trigliseritler, sorbitol, sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LİPOTEARS nedir ve ne için kullanılır ?


2. LİPOTEARS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LİPOTEARS nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LİPOTEARS'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LİPOTEARS nedir ve ne için kullanılır ?

LİPOTEARS, 10 g'lık tüp içeren kutularda sunulur ve göze damlatılarak uygulanır.
LİPOTEARS etkin madde olarak karbomer içermekte olup göz yüzeyini geçici olarak ıslatmakta ve nemlendirmektedir.
LİPOTEARS, ''kuru göz”ün semptomatik tedavisi için kullanılmaktadır.
“Kuru göz” terimi ne demektir?
Göz kuruluğu, gözyaşı kalitesinin yetersiz veya az olduğu durumda veya göz kapaklarının kapanamadığı durumda, göz yüzeyinin kurumasıdır. Göz kuruluğunun birçok nedeni olabilir: Yaşla birlikte gözyaşında azalma, menopoza bağlı hormon değişiklikleri, klimalı odalarda çalışmak, bir ekran önünde çalışmak, iklimsel ve çevresel faktörler.
Gözler her kırpıldığında, çok ince bir gözyaşı filmi göz küresinin yüzeyinde yayılarak, gözün sağlıklı, temiz ve ıslanmış bir şekilde kalmasını sağlar. Ayrıca gözü, yabancı cisimlerden korur. Gözyaşı filminin miktarı veya bileşimi değişir ise, korneanın kurumasına veya konjunktivitin görülmesine neden olabilir. Dolayısıyla hastada yanma hissi, gözde kuruluk, yabancı cisim hissi, basınç ve kamaşma hissi görülme olasılığı fazladır.

2.LİPOTEARS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LİPOTEARS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik bir reaksiyonunuz var ise, LİPOTEARS'i kullanmayınız.

LİPOTEARS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kontakt lens takıyor iseniz, LİPOTEARS kullanmadan önce çıkarınız ve oftalmik jelin damlatılmasından 30 dakika sonra tekrar takabilirsiniz
Enjekte etmeyiniz veya yutmayınız.
Aynı zamanda bir başka göz damlası ile tedavi oluyor iseniz, iki damla arasında 15 dakika bekleyiniz.
LİPOTEARS, ilk kez tüp açılana kadar sterildir. Dolayısıyla, kullanım sırasında tüpün mümkün olduğunca temiz tutulması önemlidir.
Belirtileriniz devam eder ise, bir göz hekimine başvurunuz, böylece tedaviniz değiştirilebilir.
LİPOTEARS koruyucu madde olarak setrimid içerdiğinden, tedavi dönemi boyunca yumuşak kontakt lensler takılmamalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


LİPOTEARS'in hamilelik sırasında kullanılması önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Tüm göz ilaçları, damlatıldığında görme bulanıklaşabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce, görmeniz netleşene kadar birkaç dakika bekleyiniz.

LİPOTEARS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aynı zamanda başka bir göz damlası veya göz ürünü kullanıyor iseniz, uygulamalar arasında en az yaklaşık 15 dakika bırakınız. LİPOTEARS uygulanacak son ilaç olmalıdır.
Farklı ilaçlar arasındaki etkileşmelerden kaçınmak için, kullanmış olduğunuz veya halen kullanmakta olduğunuz ilaçlar var ise, özellikle de göz damlası ve hatta reçetesiz ilaç da dahil olmak üzere, doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.LİPOTEARS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Belirti şiddetine göre, etkilenen göz(ler)e günde 3 ila 5 kez 1'er damla uygulanır.
Damlatmaları, gün içindeki ihtiyacınızı karşılayacak şekilde yayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Göze damlatılarak uygulanır.
Kullanıma ait bilgiler:
- Uygulamadan önce ellerinizi dikkatlice yıkayınız.

- Başınızı yukarı doğru kaldırınız ve işaret parmağınız ile alt göz kapağınızı hafifçe aşağı doğru çekiniz.
- Diğer eliniz ile tüpü gözünüzün üzerinde dikey olarak tutunuz, herhangi bir yüzeye temas ettirmeyiniz ve alt göz kapağının iç tarafına konjunktiva kesesine bir damla damlatınız.
- Gözlerinizi açık tutmaya çalışın ve etrafa bakın, böylelikle jel iyice yayılacaktır.
- Kullandıktan sonra tüpü kapatınız.
Yatma saatinden yaklaşık olarak 30 dakika önce uygulanır (göz kapaklarının birbirine yapışmasını önlemek için).
İlacı kullanmadan önce daima kullanım bilgilerini okuyunuz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

Özel kullanımı ve yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı :

Özel kullanımı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Özel kullanımı bulunmamaktadır.

Eğer LİPOTEARS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LİPOTEARS kullandıysanız

LİPOTEARS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LİPOTEARS'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


LİPOTEARS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LİPOTEARS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LİPOTEARS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
• Deri döküntüsü
• Baygınlık
'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LİPOTEARS'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• damlatmadan sonra bulanık görme veya geçici yanma hissi
• irritasyon, kaşıntı, gözde kızarıklık, göz kapaklarının birbirine yapışması
'Bunlar LİPOTEARS'in hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LİPOTEARS'in saklanması

LİPOTEARS 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 0C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
LİPOTEARS ilk kez açılana kadar sterildir. Dolayısıyla kullanım sırasında tüpün mümkün olduğunca temiz tutulması önemlidir.
Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Tüpün üzerine açıldığı tarihi yazınız.
Kapağı düzdür, dolayısıyla tüp dik bir konumda saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİPOTEARS'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Bausch &Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Saniye Ermutlu Sokak No:6 Ş aşmaz Plaza Kat: 11 D: 22-23 34742 Kozyatağı -Kadıköy İstanbul Tel: 0216 665 56 00

Üretim Yeri:


Laboratoire CHAUVIN Zone Industrielle Ripotier Haut 07200 Aubenas - Fransa

Bu kullanma talimatı...............tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lipotears %2 Oftalmik Jel

Etken Maddesi: Karbomer

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.