Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airtide 100/50 Mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIAİRTİDE100/50 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Solunum yoluyla alınır. (Nefesle birlikte akciğerlere çekme)

•

Etkin maddeler:

İnhalasyon için toz içeren her bir kapsül bir solumada 100 mcg flutikazonpropiyonat ve 50 mcg salmeterol'e eşdeğer 72,5 mcg salmeterol ksinafoat içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklıdır.)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için değerli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveyadüşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. AİRTİDE nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRTİDE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AİRTİDE nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRTİDE'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. AİRTİDE nedir ve ne için kullanılır?

* AİRTİDE, etkin madde olarak flutikazon ve salmeterol içerir.

* Salmeterol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir veakciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerini sağlar.

* Flutikazon ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap, inflamasyon)giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan şişme ve hassasiyetiazaltarak nefes alıp verme sorunlarını rahatlatır.

İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat inek sütü kaynaklıdır.

1 / 12

AİRTİDE, 50 mcg salmeterol'e eşdeğer salmeterol ksinafoat ve 100 mcg flutikazon propiyonat içeren 60 inhaler kapsül içeren ambalajlarda bulunur ve 1 adet inhalasyon cihazı içermektedir.

AİRTİDE aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığınınbasamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.

• Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH'lı [kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı]hastalarda belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında.

AİRTİDE, başlamak üzere olan nefes darlığı ve hırıltıyı durdurmaya yardımcı olur. Nefes darlığı veya hırıltılar başlamışsa işe yaramayacaktır. Bunun olması halinde, salbutamol gibi hızlı etkili,“kurtarıcı” ilaçlar kullanmanız gerekir. Hızlı etkili, “kurtarıcı” ilacınızı her zaman yanınızdataşıyınız.

Normalden daha sık nefes darlığı yaşıyorsanız veya hırıltılarınız artmışsa veya hızlı etkili kurtarıcı ilacınızı normalden daha sık kullanıyorsanız doktorunuza görünmelisiniz.

2. AİRTİDE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AİRTİDE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin maddelerden salmeterole veya flutikazona ya da yardımcı madde laktoza alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa

AİRTİDE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Etkin maddelerden salmeterol, astımlı hastalarda tek başına tedavi olarak kullanılmamalıdır.

• Uzun etkili beta agonist preparatlarına bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilenastım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

• AİRTİDE astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

• Uzun etkili beta agonistler astım semptom (belirtilerinin) kontrolünü sağlayan en kısa süreboyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında eğer mümkünse kullanımlarıdurdurulmalıdır. Sonrasında hastaların kontrol edici bir tedaviyle idamesi sağlanmalıdır.

• İnhale (nefes alma yoluyla ağızdan solunarak kullanılan) kortikosteroide ek olarak uzun etkilibeta agonist kullanan pediatrik (çocuk) ve adölesan (ergen) hastalarda, her iki ilaca uyumugaranti altına almak için, hem inhale kortikosteroid hem de uzun etkili beta agonist içeren birkombinasyon preparatı kullanılması önerilir.

• Hastalar alevlenme dönemlerinde ise ya da önemli ölçüde veya akut (kısa dönem devam eden)olarak kötüye giden astım şikayetleri varsa, uzun etkili beta agonistlerle tedaviyebaşlanmamalıdır.

• AİRTİDE'ı ani ortaya çıkan belirtileri rahatlatmak için kullanmayınız, böyle durumlar içinkullandığınız ilaçları daima yanınızda bulundurunuz.

• Eğer belirtileri gidermek için kısa etkili bronkodilatör (bronş genişletici) kullanımınıartırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.

• Astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleştiyse doktorunuzu bilgilendiriniz.

2 / 12

• İlaç tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz, AİRTİDE tedavisi doktor gözetimindekademeli olarak kesilmelidir.

• Bu ilacı KOAH tedavisi için kullanıyorsanız pnömoni olarak bilinen akciğer enfeksiyonugeliştirme riskiniz artabilir. Bu rahatsızlığın belirtileri için “4. Olası yan etkiler nelerdir?”bölümüne bakınız. Bu belirtilerden herhangi biri sizde geliştiyse derhal doktorunuzubilgilendiriniz.

• Aktif ve sessiz akciğer tüberkülozunuz (TB-verem), mantar, virüs ya da diğer solunum yoluenfeksiyon hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmakisteyebilir.

• Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin aşırı hormon salgılaması sonucu oluşan durum) varsadoktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• AİRTİDE tedavi dozlarından daha yüksek dozlarda uygulandığında yüksek tansiyona ve kalphızında artışa yol açabilir, bu nedenle yüksek tansiyonunuz veya herhangi bir kalp damarhastalığınız (düzensiz veya hızlı kalp atışı da dahil olmak üzere) varsa doktorunuza bildiriniztedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• AİRTİDE daha yüksek tedavi dozlarında alındığında kandaki potasyum seviyelerindeazalmaya yol açabilir, bu nedenle kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminizvarsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• AİRTİDE özellikle yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında, içerdiği kortikosteroidnedeniyle Cushing sendromu (sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşırıkıllanma ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), Cushing benzeri belirtiler,adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinden hormon salınımının baskılanması) çocuk veergenlerde büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokom (göztansiyonu) gibi sistemik etkilere yol açabilir.

• Çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliğine yol açabilir bu nedenle uzun süre AİRTİDE alançocukların boyu düzenli olarak takip edilmelidir.

• İlacınızı aldıktan sonra hırıltılı solunumda ani artış olursa derhal doktorunuza bildiriniz.Tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• Bazı hastalar inhale (nefes yoluyla alınan) kortikosteroidlere daha duyarlı olabilir bu nedenleağızdan alınan kortikosteroid tedavisinden inhale kortikosteroid tedavisine geçirildiğinizdedoktorunuz sizi yakından izleyecektir.

• İnhale flutikazon propiyonat tedavisine başladıktan sonra yanınızda stres dönemlerinde ektedaviye ihtiyaç duyabileceğinizi gösteren bir uyarı kartı taşıyınız.

• AİRTİDE kan şekerinin seviyesini artırabilir, bu nedenle şeker hastalığınız varsa doktorunuzubilgilendiriniz tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• Eğer ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz,tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

• Görüşünüzde bulanıklık veya diğer görme bozukluklarınız olursa doktorunuzla görüşünüz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

AİRTİDE'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

AİRTİDE'ın kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

3 / 12

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Salmeterol ve flutikazonun emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yetersiz olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

AİRTİDE'ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etki oluşturması beklenmez.

AİRTİDE'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AİRTİDE laktoz içerir. AİRTİDE'ın uygulama yolunun inhalasyon olması sebebiyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alınan ilaçlarıda kapsamaktadır. Bunun nedeni AİRTİDE'ın diğer ilaçlarla birlikte alımının uygun olmamaihtimalidir.

AİRTİDE kullanmadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz:

• Beta-blokörler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokörler çoğunlukla yüksek tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

• HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ritonavir, kobisistan içeren ilaçlar gibi) dahilenfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin gibi). Builaçların bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarının artmasınaneden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere AİRTİDE'ın neden olduğu yanetkileri yaşama riskinizi artırabilir veya yaşamakta olduğunuz yan etkileri daha dakötüleştirebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir.

• Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar, ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar). Yakın zamanönce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın böbrek üstü bezinizi etkileme riskiniartırabilir.

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan aynı zamanda idrar söktürücü olarak bilinendiüretikler (furosemid, hidroklorotiyazid gibi kandaki potasyum seviyesini düşürebilecek idrarsöktürücü içeren ilaçlar)

• Astım ve KOAH tedavisinde kurtarıcı ilaç olarak kullanılan diğer bronkodilatörler(salbutamol gibi)

• Ksantin ilaçları (astım tedavisinde kullanılırlar)

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


4 / 12

3. AİRTİDE nasıl kullanılır?

Doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar AİRTİDE'ı her gün kullanınız. Doktorunuzun önerdiğinden yüksek dozda kullanmayınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Doktorunuza danışmadan AİRTİDE kullanmayı bırakmayınız ve kullandığınız dozu azaltmayınız.

AİRTİDE ağız yolundan solunarak akciğerlere alınır.

Cihazı doğru şekilde kullanmış olsanız da dilinizde tozu hissetmeyebilirsiniz veya tadını akmayabilirsiniz.

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Astım tedavisinde:


Yetişkinler ve 12 yaş üzeri ergenler:

Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 100 mikrogram flutikazon)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) :


Yetişkinler: Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) 50/250 mikrogram-50/500 mikrogram salmeterol/flutikazon propiyonattır.

Uygulama yolu ve metodu:

AİRTİDE sadece inhalasyon yoluyla uygulanır. Toz halindeki ilacı ağız yoluyla akciğerlere inhale ediniz (inhale etmek: nefes alırken ilacı ağzınızdan içeri çekmek).

Eğer AİRTİDE bir çocuk için verilmişse uygulama AİRTİDE kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

Tam fayda sağlamak için AİRTİDE'ın düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

Doktorunuz söylemeden ilacın dozunu değiştirmeyiniz.

Kullanma talimatları AİRTİDE

1. Kapağı çekerek çıkarın.

5 / 12
2. Bir elinizle cihazın alt kısmını tutarak diğer elinizle ağızlık kısmını ok yönünde çevirerek açın.

3.

Bir kapsülü cihazın içindeki boşluğa yerleştirin. Kapsülü ambalajından kullanmadan hemen önce çıkartın.


4. Ağızlık kısmını çevirerek kapatın.


5. Cihazı dik tutun, kenardaki düğmelere sadece bir kez tam olarak basın ve bırakın. Kapsül heriki ucundan delinecektir.

Nefes almanız sırasında küçük jelatin kapsül parçaları ağzınıza gelebilir. Jelatin parçaları zararsızdır ve yutulduktan sonra sindirileceklerdir. Küçük jelatin parçalarının oluşma riskikapsülün ambalajından çıkarılır çıkarılmaz hemen kullanılması ve düğmelere sadece bir kezbasılması ile azalır.


6 / 12

6. Nefesinizi kuvvetlice dışarı verin.

7.Ağız parçasını ağzınıza yerleştirin ve başınızı hafifçe arkaya doğru eğin. Ağızlık etrafında dudaklarınızı sıkıca kapatın ve olabildiğince hızlı ve derin nefes alın.

8. Cihazı ağzınızdan çıkarın ve rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre nefesinizi tutun. Sonranormal şekilde soluk alıp verin. Cihazı tekrar açın ve kapsül içerisinde toz kalıp kalmadığınabakın. Kapsül içerisinde toz kalmış ise 6,7 ve 8 numaralı basamakları tekrar edin.

9. Kullanımdan sonra, boş kapsülü atın ve ağızlık kısmını kapatın.

UNUTMAYINIZ!

Cihazınızı kuru tutunuz.

Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.

7 / 12

Cihazın içine asla nefes vermeyiniz.

Hareket kolunu sadece ilacı almaya hazır olduğunuzda itiniz. Söylenen dozdan daha fazla almayınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

4 -12 yaş arası çocuklar:

Günde 2 kez 1 inhalasyon (50 mikrogram salmeterol ve 100 mikrogram flutikazon propiyonat).

4 yaşından küçük çocuklarda AİRTİDE kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda AİRTİDE kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Eğer AİRTİDE 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRTİDE kullandıysanız:

AİRTİDE'ı talimatlar doğrultusunda kullanmanız önemlidir. Kazara önerilenden daha fazla doz almış olmanız halinde, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kalbinizin normalden hızlıattığını ve titrediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca sersemlik, baş ağrısı, kaslarda güçsüzlük veeklem ağrısı da hissedebilirsiniz.

Uzun süre boyunca yüksek doz kullandıysanız, tavsiye almak üzere doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bunun nedeni yüksek dozlarda alınan AİRTİDE'ın adrenal bezlerde üretilen steroidhormonlarının miktarını azaltabilme ihtimalidir.

AİRTİDE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.AİRTİDE dozunu almayı unutursanız:

AİRTİDE'ı kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.AİRTİDE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AİRTİDE'ı her gün doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmanız önemlidir.

Doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar kullanmaya devam ediniz. AİRTİDE'ı aniden kullanmayıbırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Bu, nefes almanızı kötüleştirebilir.

8 / 12

Ayrıca, aniden AİRTİDE'ı kullanmayı bırakırsanız veya dozunuzu azaltırsanız, bu (çok seyrek olarak) böbrek üstü bezlerinizle ilgili problemlere (adrenal yetmezlik) ve buna bağlı yan etkilereneden olabilir.

Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

• Mide ağrısı

• Yorgunluk ve iştahsızlık, hasta hissetme

• Bulantı ve ishal

• Kilo kaybı

• Baş ağrısı ve sersemlik

• Kanınızdaki şeker düzeylerinde düşüş

• Düşük tansiyon ve nöbetler

KOAH'lı hastalarda tedavinin kesilmesi semptomatik dekompansasyona (organın çalışmasındaki yetersizlik) yol açabilir, tedavi bir hekim gözetiminde kesilmelidir.

Çok seyrek olmakla birlikte, enfeksiyona yakalanmanız veya aşırı stres altında olduğunuz (örneğin ciddi bir kazanın ardından veya ameliyat olmuşsanız) durumlarda da adrenal yetmezlik daha kötübir hal alabilir ve yukarıda listelenen yan etkilerden herhangi birini yaşayabilirsiniz. Bubelirtilerin ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz size ekstra kortikosteroid reçete edebilir(prednizolon gibi).

Eğer ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AİRTİDE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etki ihtimalini azaltmak için, doktorunuz astımınızı veya KOAH'ınızı kontrol etmeküzere en düşük AİRTİDE dozunu reçete edecektir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa, AİRTİDE'ı kullanmayım durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar: AİRTİDE kullandıktan sonra solunumunuzun aniden kötüleştiğini fark edebilirsiniz.Bu etkileri yaşamanız veyabunların AİRTİDE kullanımından hemen sonra ortaya çıkması durumunda derhalAİRTİDE kullanmayı durdurunuz ve durumu doktorunuza bildiriniz.

AIRTIDE'a karşıalerjik reaksiyonlar yaygın olmayan şekilde görülür (her 100 kişiden 1'inden azını etkiler).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AİRTİDE'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

9 / 12

Çok yaygın: Yaygın:


10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Yaygın olmayan: Seyrek:


Çok seyrek: Bilinmiyor:


Çok yaygın:

• Baş ağrısı - Bu genellikle tedavi devam ettikçe iyileşmektedir.

• KOAH'lı hastalarda soğuk algınlığı sayısında artışlar olduğu bildirilmiştir.

Yaygın:

• KOAH'lı hastalarda pnömoni (akciğerlerde enfeksiyon)

AİRTİDE kullanırken aşağıdaki belirtilerden birisini yaşarsanız hekiminize bildiriniz. Bu belirtiler akciğer enfeksiyonu belirtileri olabilir:

- ateş veya titreme

- mukus üretiminde artış, mukus renginde değişiklik

- artmış öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış

• Ağız ve boğazda aft (ağrılı, krem rengi-sarı kabarık noktalar). Ayrıca dilde, boğazda şişme,boğaz iritasyonu ve ses kısıklığı. Her inhalasyondan sonra ağzınızı su ile çalkalamak ve busuyu derhal tükürmek işe yarayabilir. Doktorunuz aftı tedavi etmek için mantar önleyici birilaç reçete edebilir.

• Eklemlerde ağrı, şişme ve kas ağrıları

• Kas krampları

• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda aşağıdaki yan etkilerbildirilmiştir:

- Çürümeler ve kemik kırıkları

- Sinüzit (burun, yanaklar ve gözlerin arkasında gerginlik veya doluluk hissi, zamanzaman zonklama şeklinde bir ağrı da buna eşlik eder)

- Kan potasyum miktarında azalma (kalp atışlarınız düzensizleşebilir, kaslarınızzayıflayabilir ve kramp girebilir)

- Pnömoni ve bronşit (akciğerlerde enfeksiyon)

Yaygın olmayan:

• Kanınızdaki şeker miktarında (glukoz) artış (hiperglisemi). Diyabet hastasıysanız, kanşekerinizin daha sık izlenmesi ve muhtemelen normal diyabet tedavinizin de ayarlanmasıgerekebilir.

• Katarakt (göze perde inmesi, görüşün bulanıklaşması)

• Çok hızlı kalp atışı (taşikardi).

• Titreme ve hızlı ya da düzensiz kalp atışı (çarpıntı - palpitasyon, atrial fibrilasyon) -bunlar genellikle zararsız olup tedavi devam ettikçe azalmaktadır.

10 / 12

• Göğüs ağrısı (anjina pektoris)

• Endişeli ruh hali (bu genellikle çocuklarda görülür)

• Uyku bozukluğu

• Alerjik deri döküntüsü

Seyrek:

•AİRTİDE'ı aldıktan hemen sonra kötüleşen solunum güçlüğü veya hırıltı.AİRTİDE kullanmayı bırakınızderhal doktorunuza bildiriniz

.

• Özellikle uzun süreler boyunca yüksek dozlar kullanmanız halinde AİRTİDE vücuttaki steroidhormonlarının normal üretimini etkileyebilmektedir. Bu etkiler aşağıdaki gibidir:

- Çocuklar ve adolesanlarda büyümenin yavaşlaması

- Kemiklerde incelme

- Katarakt ve glokom

- Kilo artışı

-Yuvarlak (ay şeklinde) yüz (Cushing Sendromu)

Doktorunuz bu yan etkilerin meydana gelip gelmediğini görmek üzere sizi düzenli olarak kontrol edecek ve astımınızı kontrol etmek üzere en düşük AİRTİDE dozunu almanızı sağlayacaktır.

• Endişeli ruh hali, uyku bozuklukları ve sıra dışı şekilde aktif veya huzursuz olma gibidavranış değişiklikleri (bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir).

• Düzensiz veya kalbin normalden bir fazla vurduğu kalp atışı (aritmi) doktorunuza durumubildiriniz ancak bırakmanızı söyleyene kadar AİRTİDE'ı kullanmayı bırakmayınız.

• Yemek borusunda (özofagus) mantar enfeksiyonu (yutkunma zorluğuna neden olabilir

Bilinmiyor:

• Depresyon veya sinirlilik (agresyon). Bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir.

• Bulanık görme

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 31400 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'nebildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliğihakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. AİRTİDE'ın saklanması

AİRTİDE 'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

11 / 12

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra AİRTİDE 'ı kullanmayınız.


“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat sahibi:


Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:


Arımed İlaç San. ve Tic A.Ş.

Vize/Kırklareli

Bu kullanma talimatı.....................tarihinde onaylanmıştır.


12 / 12

İlaç Bilgileri

Airtide 100/50 Mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül

Etken Maddesi: Salmeterol Ksinafoat, Flutikazon Propiyonat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.