Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ferro Sanol Duodenal Kapsül Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Bivalan (oral) » Ferroglikokol Sülfat

KULLANMA TALİMATI

FERRO SANOL DUODENAL Kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir kapsül, 100 tng Fe^^'ye eşdeğer 567.7 mg Demir (Il)-glisin-sulfat-kompleksi içerir.

•Yardımcı maddeler:PH

102), metilhidroksipropil selüloz (Metosel 50), hidroksipropil selüloz (Klucel LF), metakrilik asit kopolimer (Eudragit L 30 D), O-asetiltrietilsitrat (Citrot1ex A-2), talk, eritrosin E 127, kinolin sarısı E 104, titanyum dioksit E 171, indigo karmin E 132, jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çUnkâ sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danusımz.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmi^şiir, başkalarına vermeyiniz.


Başkalarının belirlileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dadındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. FERRO SANOL DUODENAL nedir ve ne için kullanılır?


2. FERRO SANOL DUODENAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FERRO SANOL DUODENAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FERRO SANOL DUODENAL 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. FERRO SANOL DUODENAL nedir ve ne için kullanılır?

• FERRO SANOL DUODENAL demir yetersizliğinde liullanılan bir demir ilacıdır (antianemik).
• FERRO SANOL DUODENAL turuncu gövdeli, çikolata kahverenkli kapsül başlığı olan sert kapsüldür.
• FERRO SANOL DUODENAL, kansızlık gelişip gelişmemesine bakılmaksızın gizli ve açık-belirgin demir eksikliğinde, özellikle gebelik ve emzirme döneminde beslenme yetersizliğinde görülen demir eksikliği anemisinde (kansızlık), çocuklukta, gebelik ve emzirmede, diyetle düşük demir alımı olan kişilerde, akut ve kronik kan kaybında görülen demir eksikliği anemisinde, anemi ile birlikte olan veya olmayan demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

2. FERRO SANOL DüODENAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERRO SANOL DDODENAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Etkin maddeye veya ilacın içerdiği yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz varsa,
• Yemek borusu darlığınız varsa,
• Demir depolanması ile ilgili hastalık (hemokromatoz), demir birikimine neden olan uzun süreli alyuvar parçalanması (kronik hemoliz), alyuvar yapımının etkisiz olduğu kansızlık (sideroblastik anemi), kurşun zehirlenmesi kansızlığı, Akdeniz anemisi tipi kansızlık (Talasemi) ve diğer demir taşıyan yapıların bozukluğuna (hemoglobinopati) bağlı gelişen kansızlık çeşitlerinde,
• Tekrarlanan kan nakillerinde,
• 6 yaş altı çocuklarda yüksek demir İçeriğinden dolayı FERRO SANOL DUODENAL kullanılmamalıdır.

FERRO SANOL DUODENAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Mide iltihabı, iltihabı barsak hastalığı, mide-barsak ülseri, sindirim kanalında ucu kapalı boşluk olarak tanımlanan divertikül gibi var olan hastalıklarda dikkatli kullanınız.
• Ağır bir böbrek rahatsızlığına bağlı alyuvar yapımını uyarıcı hormon (eritropoietin) eksikliği durumunda, FERRO SANOL DUODENAL'in alyuvar yapımını uyarıcı eritropoietin denilen hormon ile birlikte alınması gerekir.
• Demir eksikliği yahut kansızlığı açıklanamayan yaşı ilerlemiş hastalarda demir eksikliği nedeninin veya kanama kaynağmm dikkatlice araştırılması gerekmektedir,
• 6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar.
• Demir preparatları ile tedavi sırasında dişlerde renk değişimi görülebilir. FERRO SANOL DUODENAL barsakta açıldığı için böyle bir etki beklenmez. Tıbbi ürünün kullanımının sona ermesinin ardından, bu renk değişimi ya kendiliğinden geçer ya da diş macunu veya sodyum bikarbonat (yemek sodası) ile fırçalama veya profesyonel olarak dişlerin tem izletilmesi sayesinde uzaklaştırılır.
'Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız'

FERRO SANOL DUODENAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Bitkisel gıda ürünlerinde bulunup demirle bileşik oluşturan maddeler (örneğin buğday ürünleri, fitat, oksalat ve fosfatlar) ile kahve, çay, süt ve kola içeceği bileşenleri demirin kana geçişini engellemektedir.
Bu yiyecek ve içeceklerle FERRO SANOL DUODENAL alımı arasmda en az 2 saat olmasına dikkat edilmelidir.

Hamilelik;

İlacj kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FERRO SANOL DUODENAL gebelikte, lohusalıkta ve emzirme döneminde organizmanın artan demir ihtiyacını tam ve doğal şekilde karşılayan bir ilaç olduğundan bu dönemlerde hekimin önerdiği şekilde düzenli olarak kullanımı gerekmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederdeniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. FERRO SANOL DUODENAL emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve Makine Kullanma

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

FERRO SANOL DUODENAL'io içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Demir tuzlarının damar yoluyla kullanımı:


Damar yoluyla demir kullanımı, ağızdan demir kullanımı ile eş zamanlı olursa tansiyon düşUklUğüne (hipotansiyona), hatta bayılmaya neden olabilir. Bu nedenle kombinasyon önerilmez,

Doksisiklin:


Demir tuzlarmın orat yoldan kullanımı, bir antibiyotik türü olan doksisiklinin barsak karaciğer dolaşımını ve emilimini engeller. Bu nedenle, birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

Aşağıdaki birlikte kullanımlar doz ayarlaması f^erektirebilir:


Demir,

bağlanma

yoluyla bir çok tıbbi ürünün emilimini engeller. FERRO SANOL DUODRNAL ile diğer tıbbi ürünlerin ne kadar aralıklarla kullanılması gerektiğini doktorunuza mutlaka danışınız.

Fluorokinolonlar:


Demir tuzları bir antibiyotik türü olan fluorokinolonlar ile birlikte kullanıldığında, emilimi belirgin derecede hasar görür. Norfloksasin, levofloksasin, siprofloksasin, gatitloksasin ve ofloksasin ismi verilen antibiyotiklerin emilimi demir tarafından %30 ve %90 arasında engellenir. Fluorokinolon türü antibiyotikler, FERRO SANOL DUODENAL'den en az 2 saat önce veya en az 4 saat sonra alınmalıdır,

Metildopa (L-formu):


Demir glisin sülfat bir tansiyon ilacı olan metildopa İle eşzamanlı veya 1 saat önce veya 2 saat önce verildiğinde, metildopanın yararım sırasıyla %83, %55 ve %42 oranında azaltır. Bu bileşiklerin kullanımı arasında yeterince uzun bir zaman olmalıdır.

Tiroid hormonları:


Birlikte verildiğinde tiroid hormonunun (T4) emilimi demir tarafından engellenir, bu da tedavinin sonucunu etkileyebilir. Bu bileşenlerin kullanımı arasında en az 2 saat olmalıdır.

Tetrasiklinler:


Ağız yoluyla kullanıldığında, demir tuzları bir antibiyotik türü olan tetrasiklinlerin emilimini engeller. Doksisiklinden farklı olarak, FERRO SANOL DUODENAL'in tetrasiklinler ile kullanımı arasında en az 3 saat fark olmalıdır.

Penisilamin:


Penisilamin adı verilen ve bakır, çinko, kurşun gibi metal zehirlenmelerinde emilmeyi önleyen maddelerin emilimi, demir ile bileşik oluşturabildiğinden azalabilir. Penisilamin, FERRO SANOL DUODENAL'den en az 2 saat önce uygulanmalıdır.

Bisfosfunatlar:


Demir içeren tıbbi ürünlerin kemik erimesinde kullanılan ilaçlar (bisfosfonat bileşikleri) ile deneysel olarak bileşik oluşturduğu görülmüştür. Demir tuzları bisfosfanatlar ile birlikte kullanıldıklarında, bisfosfanat emilimi bozulur. Bu tıbbi ürünlerin kuİlanımlannın arasında en az 2 saat olmalıdır.

Levodopa:


Sağlıklı gönüllülerde eş zamanlı demir sülfat ve bir Parkinson ilacı otan levodopa kullanımıyla, levodopanın faydası %50 azalmıştır. Ayrıca diğer bir Parkinson ilacı olan karbidopanın da biyoyararlanımı %75 azalmıştır. Bu bileşenlerin kullanımları arasında olabildiğince uzun bir süre olmalıdır.

Nomieroid antienjlamatuvarlar:


Kortizon içermeyen iltihap önleyici ilaçların

(nonsieroid antienjlamatuvarlar)

demir tuzları ile eş zamanlı kullanımı, mide-barsak üzerinde oluşan rahatsız edici etkiyi şiddetlendirir.

Anliusitler:


Mide asidini giderici İlaçlar olan antiasitler veya magnezyum, alüminyum, kalsiyum tuzları demir tuzları ile bağlanarak bunların etkilerini azaltırlar. Bu bileşen gruplarının kullanımları arasında mümkün olduğunca zaman olmalıdır. Antiasit ve demir kullanımı arasında en az 2 saat süre olmalıdır.

Kalsiyum:


Demir ve kalsiyumun eş zamanlı kullanımı demir emilimini azaltır. FERRO SANOL DUODENAL kalsiyum içeren yiyecek ve İçeceklerle birlikte alınmamalıdır.
İdrar ve dışkıda kan aramak için kullanılan Benzidin testi, demir tedavisi sırasında pozitif çıkabilir.

Diğerleri:


Demir ağız yoluyla verildiğinde, mide-barsak kanamasından kaynaklanmayan dışkının koyulaşması meydana gelebilir. İdrar ve dışkıda kan aranması için kullanılan bir başka tahlil olan “Guajak Testi” yanlışlıkla pozitif olabilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı yu unda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkımla bilgi veriniz.


3. FERRO SANOL DUODENAL Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FERRO SANOL DUODENAL'i daima doktorunuz tavsiye ettiği şekilde almız.
Yetişkinler ve 6 yaş sonrası çocuklarda, günde birer kapsül çiğnenmeden bir miktar su ile alınır. Ağır kansızlık durumlarında yetişkinlere ve 15 yaş UstÜ ergen kişilere veya vücut ağırlığı 50 kg üzerinde olan kişilere, tedavinin başında 2-3 kat daha yüksek doz verilebilir. Günde kilo başına 5 mg'dan fazla demir kullanmayınız.
Tedavinin süresi laboratuvar izleme çalışmaları ile belirlenmektedir. Tedavi normal değerler elde edilinceye ve vücut demir depoları tekrar doluncaya kadar devam ettirilmelidir. Tedavi süresi eksikliğin şiddetine bağlı olarak değişmektedir fakat genellikle 10 ila 20 haftalık tedavi gerekmektedir. Belli bir başka hastalığa bağlı inatçı demir eksikliğinde tedavi süresi artırılabilmektedir. Demir eksikliğinin önlenmesinde tedavi süresi duruma bağlı olarak değişebilmektedir (hamilelik, kan verilmesi durumu, kronik hemodiyaliz, planleınmış kendi kendine kan verme durumları gibi)

Uygulama yolu ve metodu:

FERRO SANOL DUODENAL bir miktar su ile alınır.
Kapsülün yutulmasında güçlük çekiyor veya kapsülü yutmak istemiyor iseniz, kapsülün gövdesini yutmadan, kapsül İçeriğini bir kaşığa boşaltarak yutabilirsiniz. Bu şekilde yutulan pelletlerden sonra yeterli miktarda su içmelisinİz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

6 yaşından büyük çocuklarda günde birer kapsül çiğnenmeden bİr miktar su ite alınır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda herhangi bİr doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, FERRO SANOL DUODENAL, eritropoietin ile birlikte verilmelidir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz FERRO SANOL DUODENAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer FERRO SANOL DUODENAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunz.


Kullanmanız gerekenden daba fazla FERRO SANOL DUODENAL kullandıysanız:

FERRO SANOL DUODENAL

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konulunuz.


6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehİr danışmayı derhal arayınız.

FERRO SANOL DUODENAL'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı içİn doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FERRO SANOL DUODENAL ile tedavi sünlandırıldığında oluşabilecek etkiler:.

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERRO SANOL DUODENAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Soluk almada zorluk, yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, kan basıncında düşme
• Deride aşırı hassasiyet,
• Cilt kızarıklığı, döküntü
• Kurdeşen (ürtiker).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRO SANOL DUODENAL'e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Mide yanması, karın ağrısı gibi mide barsak sistemini ilgilendiren şikayetler
• Kusma
• ishal
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Tedavi sonucunda zararsız olmasına karşın demirden kaynaklanan koyu renkli dışkı.
• Kabızlık
Ayrıca dişlerde renk değişimi nadir olarak gözlenebilir ancak bu durum dişleri fırçalayarak ya da diş temizliği ile düzeltilebilir.
Bunlar FERRO SANOL DUODENAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FERRO SANOL DUODENAL'in saklanması

FERRO SANOL DUODENAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı, 25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRO SANOL DUODENAL 'i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi:


UCB Pharma GmbH Alfred Mobel Strasse 10 40789 Monheim-ALMANYA Lisansı ile;
ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020-SAMSUN
Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax;(0362) 431 96 72

Üretim Yeri:

A DEK A İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel: {0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

Bu kullanma talimutı'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ferro Sanol Duodenal Kapsül

Etken Maddesi: Demir(II)glisin sülfat kompleksi

Atc Kodu: B03AA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ferro Sanol Duodenal Kapsül-KT
 • Ferro Sanol Duodenal Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.