Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kamfolin 150 Mg/g + 100 Mg/g Merhem Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIKAMFOLİN® 150 mg/g+100 mg/g merhem Haricen kullanılır.

•Etkin maddeler:

Metil salisilat, mentol.

KAMFOLİN, etkin madde olarak %15 (7,5 g), metil salisilat ve %10 (5 g) mentol içerir.

•Yardımcı maddeler:Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip, bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de KAMFOLİN'den en iyi sonuçlarıalabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. KAMFOLİN nedir ve ne için kullanılır?


2. KAMFOLİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KAMFOLİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KAMFOLİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. KAMFOLİN nedir ve ne için kullanılır?

• KAMFOLİN beyaz renkli, homojen merhem formunda üretilmekte ve 50 g'lık tüpler halinde piyasaya sunulmaktadır. Merhem içeriğinde koyun yününün yağından eldeedilen lanolin (susuz) bulunmaktadır.

1 / 6

• KAMFOLİN'deki etkin maddelerden biri olan metil salisilat, salisilik asit türevleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Ağrı kesici (analjezik) ve iltihap giderici (antienflamatuar)özelliklere sahiptir.

Diğer etkin madde olan mentol ise, nane esansından elde edilen doğal bir bileşiktir. Yerel olarak kullanıldığında derideki damarları genişletir ve serinlik hissi verir.

KAMFOLİN aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir:

- Kireçlenme (osteoartrit), eklem iltihaplanması (romatoid artrit), eklem çevresindekidokularda iltihaplanma (periartrit), eklem bölgesinde ağrılı şişlikler (bursit), tendoniltihabı (tendinit) ve tendon kılıfı iltihabı (tenosinevit) gibi romatizmal hastalıklar,

- Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,

- Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları.

KAMFOLİN haricen kullanılan bir ağrı kesici ve iltihap gidericidir. Ağrılı bölgelere uygulandığında bu bölgelerdeki damarları genişleterek serinlik hissi verir ve ağrıyı azaltır.Sinir ve kasların gevşemesini sağlar.

2. KAMFOLİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerKAMFOLİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Metil salisilat, mentol veya KAMFOLİN'in içindeki yardımcı maddelerden herhangibirine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

- Cildinizde açık yara varsa veya tahriş olmuş ise, bu bölgeler üzerinde kullanmayınız.

KAMFOLİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- KAMFOLİN sadece haricen uygulanmak içindir.

- Sıcak su torbası veya bandaj ile birlikte kullanmayınız.

- Çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde viral grip veya suçiçeği semptomlarında nadirolarak görülebilen fakat ciddi bir hastalık olan Reye Sendromlu hastalarda,

- Gözlere ve ağız içi gibi ince bir tabaka (müköz membran) ile kaplı diğer bölgelere değdirmemeye dikkat ediniz ve tahriş olmuş deriden uzak tutunuz.

- Ciltte önemli tahriş oluştuğu takdirde tedaviyi kesiniz.

- Ağrı 10 günden fazla devam eder veya iyileşmezse hemen bir doktora başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAMFOLİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Geçerli değil.

2 / 6

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KAMFOLİN hamilelik sırasında yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktansonra

kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


KAMFOLİN, emzirme döneminde yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Topikal uygulanan KAMFOLİN'in araç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

KAMFOLİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KAMFOLİN, lanolin (susuz) içermesinden dolayı yerel cilt reaksiyonlarına (kontakt, dermatit gibi) sebep olabilir.

KAMFOLİN, içeriğindeki metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Asetilsalisilik asitle beraber kullanıldığında salisilat zehirlenmesi görülebilir.

Varfarin gibi kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasının sağlayıcı (antikoagülan) ilaç kullanan hastalarda KAMFOLİN'in salisilat içermesinden dolayı olası bir kanama görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. KAMFOLİN nasıl kullanılır?

Erişkinler:


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KAMFOLİN'i ağrılı bölgeye günde 2-3 defa uygulanmalıdır. Aşırı kullanımdan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

KAMFOLİN haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağrılı bölgeyi kapatacak şekilde yeteri kadar sürülür ve tamamen emilene kadar yavaşça oğuşturulur.

3 / 6

Her uygulamada, bir önceki uygulama alanını iyice temizleyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer KAMFOLİN in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla KAMFOLİN kullandıysanız:

KAMFOLİN'in aşırı kullanımı salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulması durumunda doktora danışınız.

KAMFOLİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.KAMFOLİN kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, aklınıza geldiğinde bir sonraki uygulama zamanına uzun süre var ise, uygulayınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise uygulamayınızve olağan zamanlarında uygulamaya devam ediniz. Unuttuğunuz uygulamayı telafi etmekiçin, her zaman olduğundan daha fazla miktarda merhem kullanmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KAMFOLİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste ortaya çıkmaz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

El, ayak, bilek yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjioödem). Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbimüdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

4 / 6

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil)

Bunlar KAMFOLİN'in hafif yan etkileridir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek:

Anjioödem, nefes darlığı (aşırı hassasiyete bağlı), uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı vedöküntü dahil), baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, solunumda yavaşlama (bradipne) vekoma gibi santral sinir sistemi depresyonu semptomları, bulantı, kusma, karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. KAMFOLİN'in saklanması

KAMFOLİN i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KAMFOLİN" i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KAMFOLİN'i kullanmayınız.

5 / 6

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 34885 Sancaktepe/İstanbulTelefon: (0216) 398 10 63Faks: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 34885 Sancaktepe/İstanbulTelefon: (0216) 398 10 63Faks: (0216) 398 10 20

Reçetesiz satılır.

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.6 / 6

İlaç Bilgileri

Kamfolin 150 Mg/g + 100 Mg/g Merhem

Etken Maddesi: Metil Salisilat, Mentol

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Kamfolin 50 Gr Pomad
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.