Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Victoza 6mg/mL Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Diğer Antidiyabetik İlaçlar » Liraglutid

KULLANMA TALİMATI VİCTOZA® 6 mg/ml
Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde enjeksiyonluk çözelti Deri altına uygulanır.

•Etkin madde:

Liraglutid 6 mg/ml.
Bir ml enjeksiyonluk çözelti 6 mg liraglutid içermektedir. 3 ml'lik kullanıma hazır dolu kalem 18 mg liraglutid içerir.

•Yardımcı maddeler:

Disodyum fosfat dihidrat, propilen glikol, fenol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.

VİCTOZA® nedir ve ne için kullanılır?


2.

VİCTOZA®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.

VİCTOZA® nasıl kullanılır?


4.

Olası yan etkiler nelerdir?


5.

VİCTOZA®'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. VİCTOZA® nedir ve ne için kullanılır?
VİCTOZA, kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde, berrak, renksiz bir enjeksiyonluk çözeltidir. Her bir kalem, 30 doz 0.6 mg, 15 doz 1.2 mg veya 10 doz 1.8 mg enjekte edebilen, 3 ml çözelti içermektedir.
VİCTOZA, 'diyabette kullanılan ilaçlar, insülinler dışında kalan, kan şekerini düşüren diğer ilaçlar' adı verilen grupta yer alan

liraglutid

etkin maddesini içermektedir. Sadece kan şekeriniz çok yüksek olduğunda, vücudunuzun kan şekeri düzeyini düşürmesine yardımcı olur. Ayrıca midenizden besin geçişini de yavaşlatır.
VİCTOZA, tip 2 diyabeti olan erişkinlerin tedavisinde, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
metformin veya sülfonilüre grubu ilaçlar (glimepirid veya glibenklamid gibi) tek başlarına, maksimum tolere edilebilen dozları kullanılmasına rağmen, kan şekeri düzeylerinizi kontrol etmeye yeterli olmadığında.
- sülfonilüre grubu ilaçlar (glimepirid veya glibenklamid gibi) ile kombine şekilde metformin veya bir glitazon (rosiglitazon veya pioglitazon gibi) ile kombine şekilde metformin kan şekeri düzeylerinizi kontrol etmeye yeterli olmadığında.
2. VICTOZA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VİCTOZA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Liraglutide ya da VİCTOZA'nın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa (bakınız.

Yardımcı maddeler).


VİCTOZA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• VİCTOZA yanında sülfonilüre grubu içeren ilaç (glimepirid veya glibenklamid gibi) kullanıyorsanız, doktorunuz kan şekeri düzeylerinizi ölçmenizi isteyebilir. Bu ölçümler, doktorunuzun sülfonilüre dozunun değiştirilmesine gerek olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır.
Eğer tip I diyabetiniz veya diyabetik ketoasidozunuz varsa VİCTOZA kullanılmamalıdır. VİCTOZA insülin değildir.
Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda VİCTOZA kullanılmamalıdır.
İnflamatuar bağırsak hastalığı ve/veya diyabetik gastroparezisi olan hastalarda VİCTOZA kullanımı önerilmemektedir.
Eğer sürekli, ciddi karın ağrısı gibi akut pankreatit (pankreas iltihabı) semptomları yaşıyorsanız, doktorunuza danışmalısınız.
VİCTOZA ile tedaviye başlarken, bazı durumlarda su kaybı/dehidratasyon yaşayabilirsiniz, ör. kusma, bulantı ve diyare (ishal) durumunda. Bol miktarda sıvı içerek dehidratasyonu önlemek önemlidir. Eğer herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olursa lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
VİCTOZA 'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
VİCTOZA öğünlerden bağımsız olarak kullanılabilir.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VİCTOZA hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. VİCTOZA'nın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VİCTOZA'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız, VİCTOZA kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) odaklanma yeteneğinizi azaltabilir. Eğer hipoglisemi belirtileri yaşarsanız araç ya da makine kullanımından uzak durunuz. Kan şeker düzeyinde azalma belirtileri için lütfen bölüm 4'e bakınız. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.
VİCTOZA®'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.
Bu tıbbi ürün 14.0 mg/ml propilen glikol ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Özellikle, diyabet için, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlardan herhangi birini
kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:
• insülin. Eğer insülin kullanıyorsanız VİCTOZA önerilmemektedir.
• sülfonilüre grubu bir ilaç (glimepirid veya glibenklamid gibi). VİCTOZA, bir
sülfonilüre ile birlikte kullanılırken, sülfonilüreler hipoglisemi riskini
artırabileceğinden hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) yaşayabilirsiniz. Bu
ilaçları birlikte kullanmaya ilk başladığınızda, doktorunuz sülfonilüre ilacınızın dozunu düşürmenizi isteyebilir. Lütfen, kan şekeri düşmesi belirtileri için bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir? kısmına bakınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VİCTOZA® nasıl kullanılır?
Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz, diyabet hemşireniz veya eczacınıza danışınız.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
• Başlangıç dozu, en az bir hafta sürecek şekilde, günde bir defa 0.6 mg'dır.
• Doktorunuz günde bir defa 1.2 mg'a yükseltmeniz gerektiğinde size bildirecektir.
• Eğer kan glukozunuz 1.2 mg'lık doz ile yeterince kontrol edilemiyorsa, doktorunuz dozu günde bir defa 1.8 mg'a yükseltmeniz gerektiğini bildirebilir.
Doktorunuz bildirmedikçe, dozunuzu değiştirmeyiniz.
VİCTOZA deri altına (subkütan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Damar içine ya da kas içine enjekte edilmemelidir. Kendinize enjeksiyonu yapabileceğiniz en uygun bölgeler, bacaklarınızın üst ön tarafı (uyluğunuz), karnınız veya kolunuzun üst kısmıdır.
Yemeklerden bağımsız olarak, günün herhangi bir saatinde enjeksiyonu kendi kendinize yapabilirsiniz. Enjeksiyon için günün en uygun vaktini seçtiğinizde, VİCTOZA'yı her gün yaklaşık olarak aynı zamanda enjekte etmeniz tavsiye edilir.
Uygulama yolu ve metodu:
İlk kullanımdan önce, doktorunuz ya da diyabet hemşireniz kalemi nasıl kullanacağınızı gösterecektir.
VİCTOZA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminin kullanımı için detaylı bilgi, bu Kullanma Talimatı'nın sonunda verilen “VİCTOZA Kalem'in Kullanımı” bölümünde verilmektedir.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
Güvenlilik ve etkinlik verilerinin eksikliğinden dolayı VİCTOZA'nın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
65 yaşın üzerindeki hastalarda, yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekmemektedir. 75 yaş ve üstündeki hastalarda tedavi deneyimi sınırlıdır.
Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği
Hafif böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 60-90 ml/dak) olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Son-dönem böbrek hastalığı dahil, orta ve ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım için VİCTOZA şu anda önerilmemektedir.
Karaciğer yetmezliği
Hafif, orta ve ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım ile ilgili olarak varolan tedavi deneyimi çok kısıtlıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı için lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer VİCTOZA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VİCTOZA® kullandıysanız:

VİCTOZA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bulantı veya kusma yaşayabilirsiniz.
VİCTOZA 'yı kullanmayı unutursanız:
Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırlayınca hemen VİCTOZA kullanınız.
Ancak, VİCTOZA'yı kullanmanız gereken saatten itibaren 12 saatten daha fazla bir süre geçmişse, lütfen unutulan dozu almayınız. Ve olağan dozunuzu bir sonraki günde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

veya takip eden günde dozunuzu yükseltmeyiniz.
VİCTOZA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan VİCTOZA kullanımını durdurmayınız. Eğer tedaviyi durdurursanız, kan şekeri düzeyleriniz yükselebilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi Yan Etkiler
Yaygın: 10 kişide 1 kişiyi etkileyebilir
• Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma). Kan şekeri düşmesi belirtileri aniden ortaya çıkar. Bu belirtiler: soğuk terleme, soğuk soluk deri, baş ağrısı, kalbin hızlı çarpması, kendini hasta hissetme, kendini çok aç hissetme, görmede değişiklikler, uyku hissi, zayıf, sinirli, endişeli, veya karışık hissetme, konsantrasyonda zorluk, titreme. Doktorunuz düşük kan şekerinizi nasıl kontrol altına alacağınızı ve bu belirtileri fark ettiğinizde yapmanız gerekenleri size bildirecektir. Eğer VİCTOZA kullanmaya başladığınızda sülfonilüre içeren bir ilacı kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre ilacınızın dozunu düşürmenizi isteyebilir.
Yaygın olmayan: 100 kişide 1 kişiyi etkileyebilir
• Pankreatit (pankreas iltihabı)
• Tiroid olayları - nodüller, kan kalsitonin artışı ve guatr (tiroid bezinin büyümesi hali) gibi.
Seyrek: 1000 kişide 1 kişiyi etkileyebilir
• Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
Diğer Yan Etkiler
Çok yaygın: 10 kişide1'den fazla kişiyi etkileyebilir
• Bulantı (hasta hissetme). Bu yan etki, genellikle ilacı kullandıkça zamanla geçer.
• Diyare (ishal). Bu yan etki, genellikle ilacı kullandıkça zamanla geçer.
Yaygın: 10 kişide 1 kişiyi etkileyebilir
• Kusma
VİCTOZA ile tedaviye başlandığında, bazı durumlarda kusma, bulantı ve diyare gibi sıvı kaybı/dehidratasyon yaşayabilirsiniz. Bol sıvı alarak dehidratasyonu önlemek önemlidir.
Baş ağrısı Hazımsızlık
Mide mukozası iltihabı (gastrit). Belirtileri mide ağrısı, bulantı ve kusma.
Gastro-özofagal reflü hastalığı. Belirtisi göğüste yanma hissi.
Karın ağrısı veya şişkinliği Karında rahatsızlık Midede viral enfeksiyon Kabızlık Gaz
İştah azalması Bronşit (bronş iltihabı)
Soğuk algınlığı Baş dönmesi Yorgunluk Ateş
Diş ağrısı
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (morarma, ağrı, tahriş, kaşıntı, döküntü gibi).
VİCTOZA'nın pazara verilmesini takiben, ilave yan etkiler rapor edilmiştir:
• Ürtiker (bir tip deri döküntüsü)
• Kırgınlık, halsizlik
• Bazen böbrek fonksiyonunda bir azalma ile dehidratasyon (su kaybı),

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VİCTOZA®'nın saklanması

VİCTOZA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Karton veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VİCTOZA 'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.
Açmadan önce:
Buzdolabında (2°C - 8°C) saklayınız. Dondurmayınız. Dondurucu bölümden uzakta saklayınız.
Kullanım sırasında:
Kaleminizi 1 ay süreyle, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.
Işıktan korumak için, kullanmadığınız zamanlarda VİCTOZA kalemin kapağını kapalı tutunuz.
Çözelti berrak veya renksiz değilse bu ilacı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız VİCTOZA'yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat Sahibi:


Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:7 34335 Etiler - İstanbul Türkiye

Üretim Yeri:


Novo Nordisk A/S Novo Alle
DK-2880 Bagsvaerd, Danimarka

VİCTOZA^, NovoFine^ ve NovoTwist^ Novo Nordisk A/S, Danimarka'nın sahip olduğu ticari markalardır.


Bu kullanma talimatı (19/10/2012) tarihinde onaylanmıştır.


VİCTOZA® Kalem'in Kullanımı
VİCTOZA kaleminizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
VİCTOZA kaleminiz 18 mg liraglutid içermektedir. 0.6 mg, 1.2 mg ve 1.8 mg dozları seçebilirsiniz.
VİCTOZA kalem, 8 mm uzunluğa ve en ince 32 G'ye kadar tek kullanımlık NovoFine® veya NovoTwist® tek kullanımlık enjeksiyon iğne uçları ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Victoza® Kalem
Akış
kontrol
sembolü

İğne ucu (örnek)

Dış iğne
İç iğne ^

kapağı
kapağı İğne
Kağıt bant


Kartuş Kartuş göstergesi
4:

Dozlama
Gösterge
Belirteç düğmesi
Kapak
Doz seçici
VİCTOZA kaleminizin kullanıma hazırlanması
A. Kalemin kapağını çekerek çıkartınız.
B. Tek kullanımlık yeni bir iğnenin kağıt bandını çıkarınız. İğneyi kaleme düz ve sıkı bir şekilde çevirerek monte ediniz.
C. Dış iğne kapağını çekerek çıkartınız ve daha sonrası için saklayınız.
D. İç iğne kapağını çekerek çıkartınız ve atınız.
^ Kontaminasyonu (dış ortamdan mikrop bulaşmasını) önlemek için her enjeksiyon için her zaman yeni bir iğne ucu kullanınız.
^ iğneyi bükmemek veya zarar vermemek için dikkatli olunuz.
^ İç iğne kapağını çıkardıktan sonra asla yerine takmaya çalışmayınız. Bu, iğne ile kendinizi yaralama riskini azaltacaktır.
Akışın kontrolü
Yeni bir kalem ile enjeksiyon öncesi akışı her zaman aşağıdaki gibi kontrol ediniz.
E. Akış kontrolü sembolü belirteç ile aynı çizgiye gelene dek doz seçiciyi çeviriniz.
F. Kalemi iğne ucu yukarı bakacak şekilde tutunuz. Kartuşa parmaklarınızla hafifçe birkaç kez vurunuz. Bu, kartuş içinde olabilecek havanın kartuşun tepesine toplanmasını sağlayacaktır.
G. İğne ucunu yukarı doğru tutarak dozlama düğmesine 0 mg ile belirteç aynı çizgiye gelene dek basınız. İğne ucunda bir damla liraglutid görünene dek E ile G basamakları arasındaki işlemleri tekrarlayınız. Altı kez denedikten sonra damla görülmezse, iğne ucunu değiştirerek E ile G basamakları arasındaki işlemleri altı kez daha tekrarlayınız. Halen hiç liraglutid damlası göremiyorsanız, kalemde bir problem olabilir bu nedenle yeni bir tane kullanmanız gerekmektedir.
^ Eğer kaleminizi sert bir yüzeye düşürürseniz veya kalemle ilgili bir sorundan şüphelenirseniz, her zaman yeni bir iğne ucu takınız ve enjeksiyon öncesi akışı kontrol ediniz.
Dozunuzun seçimi Belirtecin her zaman 0 mg ile aynı çizgide olduğunu kontrol ediniz.
0.6 mg seçili
H. Doz seçiciyi ihtiyacınız olan doz belirteç ile aynı çizgiye gelene dek çeviriniz (0.6 mg, 1.2 mg veya 1.8 mg).
1.2 mg seçili
1.8 mg seçili

Yanlışlıkla yanlış bir doz seçerseniz, doğru doz belirteç ile aynı çizgiye gelene dek doz seçiciyi basitçe ileri veya geri çeviriniz. Doz seçiciyi geriye doğru çevirirken dozlama düğmesine basmamaya dikkat ediniz, aksi takdirde liraglutid dışarı çıkabilir.
Eğer doz seçici, ihtiyacınız olan doz, belirteç ile aynı çizgiye gelmeden önce duruyorsa, tam bir doz için yeterli liraglutid kalmamıştır. Bu durumda:

Dozunuzu iki enjeksiyona bölünüz:


Doz seçiciyi belirteç, 0.6 mg veya 1.2 mg ile aynı çizgiye gelinceye dek çeviriniz. Dozu enjekte ediniz. Yeni bir kalemi enjeksiyon için ayarlayınız ve dozunuzu tamamlamak için kalan miktarı enjekte ediniz.

Tam dozu yeni kalemle enjekte ediniz:


Eğer doz seçiciniz belirteç 0.6 mg ile aynı çizgiye gelmeden önce durursa, yeni bir kalem ayarlayınız ve tam dozu yeni kalemle enjekte ediniz.
^ Doz seçiciyi çevirdiğinizde klik sesi duyulur. Enjekte edeceğiniz liraglutid miktarını seçmek için bu klikleri kullanmamalısınız.
^ Ne kadar liraglutid enjekte edeceğinizi ölçmek için kartuş göstergesini kullanmayınız -yeterince doğru değildir.
^ 0.6 mg, 1.2 mg veya 1.8 mg dışında farklı bir doz seçmeye çalışmayınız. Doğru dozu aldığınızdan emin olmanız için, gösterge üzerindeki rakamlar belirteç ile tam olarak aynı çizgide olmalıdır.
Enjeksiyonun yapılışı
İğneyi cilde doktorunuz ya da hemşirenizin gösterdiği enjeksiyon tekniğini kullanarak
batırınız. Takiben aşağıdaki talimatları izleyiniz:
I. Enjeksiyon için dozlama düğmesine 0 mg belirteç ile aynı çizgiye gelene dek basınız. Enjeksiyon sırasında diğer parmaklarınızla göstergeye dokunmamaya veya doz seçicinin yan taraflarına basmamaya özen gösteriniz. Çünkü bu, enjeksiyonu durdurabilir. Dozlama düğmesini basılı tutunuz ve iğneyi deri altında en az altı saniye tutunuz. Bu, tam dozu aldığınızdan emin olmanızı sağlayacaktır.
J. İğneyi çıkarınız.
İğneyi çıkarttıktan sonra, iğnenin ucunda bir damla liraglutid görebilirsiniz.
Bu normaldir ve aldığınız doz üzerinde etkisi yoktur.
K. İğne ucunu, dış iğne kapağına dokunmadan dış iğne kapağının içine doğru yönlendiriniz.
L. İğne tamamen içeri girdiğinde, dış iğne kapağını tamamen kapatacak şekilde dikkatlice itiniz. Sonra iğneyi çevirerek çıkarınız. İğneyi dikkatlice atınız ve kalemin kapağını yerine takınız. Kalem boşaldığında, iğne ucu takılı olmadan dikkatlice atınız. Kalemi ve iğneyi lütfen “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gerekliliklerine uygun olarak atınız.
^ Her zaman enjeksiyon sonrasında iğne ucunu çıkarınız ve VİCTOZA kaleminizi iğne ucu takılı olmaksızın saklayınız, i Bu, kontaminasyon (dış ortamdan mikrop bulaşması) veya enfeksiyon oluşmasını veya liraglutidin sızmasını önleyecektir. Ayrıca dozun doğruluğunu da sağlayacaktır.
^ Hastalara bakmakla yükümlü olan kişiler, kullanılmış iğneler ile kendilerini yaralama ihtimaline karşı kullanılmış iğnelere karşı çok dikkatli olmalıdırlar.
VİCTOZA kaleminizin bakımı
VİCTOZA kaleminiz doğru ve kullanımı güvenlidir. Ancak kaleminizin bakımını iyi yapmalısınız:
• Kaleminizi onarmaya veya bir parçasını çıkarmaya çalışmayınız.
• Kaleminizi toz, kir ve tüm sıvılardan uzak tutunuz.
• Kaleminizi hafif bir deterjan ile nemlendirilmiş bez ile temizleyiniz. Yıkamaya, suya
batırmaya veya yağlamaya çalışmayınız - bu, kaleme zarar verebilir.
^ Önemli bilgi
• VİCTOZA kaleminizi bir başkasıyla paylaşmayınız.
• VİCTOZA kaleminizi başkalarının, özellikle çocukların ulaşamayacakları şekilde
muhafaza ediniz.

İlaç Bilgileri

Victoza 6mg/mL

Etken Maddesi: Liraglutid

Atc Kodu: A10BX07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Victoza 6mg/mL Kullanma Talimatı
 • Victoza 6mg/mL Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Victoza 6mg/mL
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.