Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Telmitek 80mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotensin II Antagonistleri » Anjiyotensin II Antagonistleri » Telmisartan

TELMİTEK 80 nıg tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Telmisartan
Her bir TELMİTEK 80 mg tablet, 80 mg telmisartan içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit, povidon (K 25), meglumin, sorbitol, kolloidal siiikondioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TELMİTEK nedir ve ne için kullanılır?


2. TELMİTEK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TELMİTEK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TELMİTEK'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

TELMİTEK tablet formunda üretilmektedir. Beyaz renkli, oblong, bir yüzünde 80 yazılı tabletlerdir.
• TELMİTEK, 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
TELMİTEK'in etkin maddesi olan telmisartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
Anjiyotensin II vücutta bulunan bir maddedir; kan damarlarınızı daraltarak kanın bu damarların içinden geçmesini zorlaştırır ve kan basıncınızın yükselmesini sağlar. TELMİTEK (telmisartan) anjiyotensin Il'nin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.
• TELMİTEK yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır. Bu durum aynı zamanda esansiyel hipertansiyon olarak da bilinmektedir.
Doktorunuz kan basıncınızı ölçmüş ve sizin yaşınız için normal olan aralıktan yüksekte olduğunu görmüştür. Yüksek kan basıncı, tedavi edilmediğinde, kalp, böbrekler, beyin ve gözler gibi çeşitli organlardaki kan damarlarında harabiyete yol açabilir. Böylelikle, bazı durumlarda kalp krizleri, kalp veya böbrek yetmezliği, felç veya körlük ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı genellikle, bu tür bir harabiyet ortaya çıkmadan önce belirti vermez. Dolayısıyla, normal sınırlar içinde olup olmadığının doğrulanması için kan basıncı ölçümlerinin yapılması gereklidir.
Yüksek kan basıncı, TELMİTEK gibi ilaçlar ile tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Doktorunuz kan basıncınızın düşürülmesinde yardımcı olmak üzere aynı zamanda yaşam tarzınızda bazı düzenlemeler yapmanızı da tavsiye etmiş olabilir; örneğin kilo verme, sigaradan uzak durma, alkol tüketiminin azaltılması ve yiyeceklerinizdeki tuz miktarının azaltılması gibi. Düzenli olarak yürüme ve yüzme gibi, hafif (zorlayıcı olmayan) egzersizler yapmanızı da teşvik etmiş olabilir.

2. TELMİTEKM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TELMİTEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Telmisartana veya TELMİTEK'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Hamileyseniz,
• Bebeğinizi emziriyorsanız,
• Safra yollarınızda tıkanıklık (safra kesesinden safranın rahat akmasını engelleyen bir problem) varsa,
• Ağır karaciğer hastalığınız varsa.
İlacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birisiyle uyuşmayacak ender kalıtsal tabloların varlığında kullanılmamalıdır.

TELMİTEK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Böbrek hastalığınız varsa veya size böbrek nakli yapıldıysa;
- Böbrek atardamarınızda darlık bulunuyorsa;
- Şeker hastası (diyabetik) iseniz;
- İdrar söktürücü ilaçlar ile yoğun bir tedavi görüyorsanız;
- Az tuzlu bir diyet takip ediyorsanız;
- Aşırı miktarlarda kusuyorsanız veya ishal iseniz;
- Kalbinizde sorunlar varsa;
- Kanınızdaki aldosteron miktarı yüksek ise (bir hormon);
- Kanınızdaki potasyum düzeyleri yüksek ise;
- Potasyum destekleyici ilaçlar veya tuz yerine kullanılan potasyum içerikli ürünler kullanıyorsanız;
- Karaciğer hastalığınız varsa;
- Non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar alıyorsanız (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar);
- Kalıtsal fruktoz intoleransınız varsa (çok ender rastlanan, vücudun bazı tür şekerlere karşı tahammülsüz olduğu kalıtsal bir hastalık);
- TELMİTEK ile birlikte ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörü olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.
Benzer gruplardan diğer yüksek tansiyon ilaçlarıyla gözlendiği gibi, TELMİTEK siyah olmayan ırka göre siyah ırkta kan basıncını düşürmede daha az etkilidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

TELMİTEK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TELMİTEK aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TELMİTEK hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer TELMİTEK kullanıyorken hamilelik planlarsanız veya hamile kalırsanız, doktorunuza başvurunuz.
Planlanmış bir hamilelikten önce, uygun başka bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TELMİTEK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

TELMİTEK araç ve makine kullanma yetilerinizi muhtemelen etkilemeyecektir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi sırasında bazı kişilerde zaman zaman baş dönmesi ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ve yorgunluk oluşuyorsa araç veya makine kullanmayınız.

TELMİTEKMn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TELMİTEK sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
TELMİTEK sodyum içerir. Ancak dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TELMİTEK diğer yüksek tansiyon ilaçlarının kan basıncını düşürücü etkilerini artırabilir. Klinik önem taşıyan başka etkileşimler bildirilmemiştir.
TELMİTEK aşağıdaki ilaçlar ile birlikte uygulandığında klinik önem taşıyan etkileşim görülmemiştir; varfarin (kan sulandırıcı), hidroklorotiyazid (idrar söktürücü), glibenklamid (kan şekerini düşürücü), ibuprofen, parasetamol (ağrı kesiciler), simvastatin (kolesterol düşürücü) ve amlodipin (kalp ilacı).
TELMİTEK ile birlikte lityum içeren ilaçlar, potasyum destekleyicileri, tuz yerine kullanılan potasyum içerikli bileşikler, potasyum tutucu ilaçlar (bazı idrar söktürücüler), non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar), digoksin (kalp ilacı), ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon için), heparin (kan sulandırıcı), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç), takrolimus (organ nakli sonrasında kullanılır) ya da trimetoprim (infeksiyon hastalıkları için) alıyorsanız, bazı özel tedbirlerin alınması (örn. kan testleri) uygun olabilir.
TELMİTEK ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ya da kortikosteroid türü ilaçlar (kortizon) kullandığınızda, TELMİTEK'in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.
TELMİTEK ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar kullanırken ayrıca, vücudunuzun sıvı durumu ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Eğer vücudunuz susuz kalmış ise (dehidrate), böbrek yetmezliği potansiyeli vardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TELMİTEK nasıl kullanılır?

Erişkinler:


Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

TELMİTEK'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız. Kan basıncınızı kontrol altında tutmak için, doktorunuz reçete ettiği sürece, her gün TELMİTEK almayı sürdürmelisiniz.
TELMİTEK'in etkisi 24 saat devam ettiği için, günde bir kez uygulanmaktadır.
Kan basıncını 24 saat süreyle kontrol altında tutabilmek için, hastaların çoğunda olağan doz günde bir kez 40 mg'dır. Ancak doktorunuz bazen günde bir kez 20 mg veya günde bir kez 80 mg almanızı tavsiye edebilir. Hedeflenen kan basıncının elde edilemediği durumlarda, telmisartan dozu en fazla günde tek doz 80 mg'a artırılabilir.
Karaciğer sorununuz varsa, günde 40 mg'dan fazla kullanmayınız.
Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında ilave bir düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid gibi, tiyazid tipi diüretikler (idrar söktürücüler) ile kombine olarak da kullanılabilir.
En yüksek kan basıncı düşürücü etki tedavi başlangıcından genellikle dört-sekiz hafta sonra elde edilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. İlacınızı her gün, günün aynı saatinde almaya özen gösteriniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Etkinlik ve güvenliliği konusundaki veriler kısıtlı olduğu için, TELMİTEK'in 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

TELMİTEK yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında da doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir.

Eğer TELMİTEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TELMİTEK kullandıysanız

TELMİTEK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kaza ile daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

TELMİTEK'i kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TELMİTEK tedavisi ne zaman durdurulacak?

Hipertansiyon süreğen (kronik) bir hastalıktır. Doktorunuz başka türlü bir tedavi önerinceye kadar her gün TELMİTEK kullanmaya devam etmelisiniz.

TELMİTEK ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

TELMİTEK kullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, birkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TELMİTEK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TELMİTEK kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik, anaflaktik reaksiyonlar;
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TELMİTEK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (akut böbrek yetmezliği belirtileri olabilir);
- Bayılmalar;
- Yapılan tahlillerde kanda potasyum seviyelerinin yüksek bulunması;
- Deride ilaç döküntüsü ve toksik deri döküntüsü.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Telmisartan ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

“Yavmn olmayan” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler

(100 kişide I 'den az, 1,000 kişide I 'den fazla):
- Uykusuzluk,
- İç kulak ve merkez sinir sistemi kaynaklı baş dönmesi.
- Düşük kan basıncı,
- Nefes darlığı,
- Karın ağrısı, ishal, hazımsızlık, mide ve bağırsaklarda gaz,
- Fazla terleme, kaşıntı, deri döküntüsü,
- Kas spazmları (bacaklarda kramp), kas ağrısı,
- Böbrek bozukluğu,
- Göğüs ağrısı, halsizlik

“Seyrek” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler

(1,000 kişide l'den az, 10,000 kişide l'den fazla):
- Üst solunum yolu infeksiyonları,
- Kansızlık (anemi), kan pulcuklarmda azalma,
- Aşırı duyarlılık,
- Korku ve endişe hali, çökmüş ruh hali,
- Görme bozukluğu,
- Nabızda hızlanma,
- Yatar durumda veya otururken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi,
- Ağız kuruluğu, midede huzursuzluk hissi, kusma,
- Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, karaciğer bozukluğu,
- Deride kızarma,
- Eklem ağrısı, sırt ağrısı, bacaklarda ağrı,
- Grip hastalığına benzer hastalık,
- Kanda ürik asit, kreatinin, karaciğer enzimleri ve kreatin fosfokinaz artışları.

“Bilinmiyor” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler

(eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor):
- Mesane infeksiyonu dahil idrar yolu infeksiyonları,
- Allerjik reaksiyon,
- Kanda “eozinofıl” adı verilen akyuvar türünde artış,
- Nabızda yavaşlama,
- Egzama,
- Tendon ağrısı (tendon iltihabına benzer belirtiler / tendonlar kasların kemik ile birleşmelerini sağlayan özel yapılardır),
- Hemoglobinde azalma (kanda oksijen taşıyan molekül).
Bunlar TELMİTEK'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TELMİTEK'in saklanması

TELMİTEK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TELMİTEK'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TELMİTEK'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 İstanbul

Üretim veri:


NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Sancaklar 81100 / Düzce

Bu kullanma talimatı 17/10/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Telmitek 80mg Tablet

Etken Maddesi: Telmisartan

Atc Kodu: C09CA07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Telmitek 80mg Tablet - KT
 • Telmitek 80mg Tablet - KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Telmitek 80 Mg 28 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.