Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Funderyl %1 Krem Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIFUNDERYL %1 krem Deri üzerine uygulanır.

•

Etkin madde:

Her 1 gram krem 10 mg naftifin hidroklorür içerir.

•

Yardımcı madde(ler):Bu ilacı kullanmaya balamadan önce bu KULLANMA TALMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. FUNDERYL nedir ve ne için kullanılır?


2. FUNDERYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FUNDER YL nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FUNDERYL'in saklanmasıBalıkları yer almaktadır1. FUNDERYL nedir ve ne için kullanılır?

FUNDERYL naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır. FUNDERYL deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları vediğer mantarlara karşı etkinlik gösterir. FUNDERYL aynı zamanda mantarenfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir. FUNDERYL'iniltihap giderici etkisi iltihap belirtilerini ve özellikle kaşıntıyı hızla azaltır.

FUNDERYL 30 g'lık tüplerde bulunan bir kremdir.

FUNDERYL deride oluşan aşağıdaki mantar enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılır:

• Deri veya deri kıvrımlarının mantar enfeksiyonları (kızarıklık, pullanma ve şişkinlik ya da

Belge DokaBâl'CİkâPolâfate1göfüİür) '

• Parmak arası mantarları

• Tırnaklarda görülen mantar enfeksiyonları

• Derinin kandida enfeksiyonları

(Candida

türlerinin sebep olduğu mantar enfeksiyonu)

•

Pityriasis versicolor

(deri yüzeyindeki bir mantarın aşırı üremesi ile oluşan sıkrastlanılan bir deri hastalığı)

• İltihaplı deri mantarlarının (kaşıntılı veya kaşıntısız)tedavisi için kullanılır.

2. FUNDERYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerFUNDERYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer; naftifin, benzil alkol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

FUNDERYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Yalnızca haricen kullanım içindir, göze temas ettirmeyiniz.

Eğer hastalığınızın belirtileri iyileşmezse ve ilacınız beklenen etkiyi göstermezse doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUNDERYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe FUNDERYL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde FUNDERYL kullanmayınız.


Araç ve makine kullanımıgüvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bdge Dograi Araç te maknMiârnm ystgnepsffie etkisi6 gözlehMem^ştir.wwwturkiyesovtrsaslik-titck-ebys

2

FUNDERYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan setearil alkol nedeniyle bölgesel deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

FUNDERYL benzil alkol içermektedir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUNDERYL'in diğer ilaçlar ile etkileştiğine dair bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. FUNDERYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUNDERYL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUNDERYL, hastalıklı deri bölgesine tercihen akşam yatmadan önce ince bir tabaka halinde sürülür ve hafifçe ovuşturulur. Her uygulamada, hastalıklı deri bölgesinin bütününeve bunun dışındaki sağlıklı derinin 2 cm kadarlık bölümüne sürülmelidir. Deri kıvrımlarıarasındaki mantarlarda, ilaç sürüldükten sonra, gece boyunca kıvrımlar arasına ince bir gazbezi konması yararlı olur.

Tırnak enfeksiyonlarında, tırnak mümkün olduğu kadar dipten kesilir. Günde bir defa FUNDERYL uygulanır ve tırnak içine doğru ovuşturulur. Hasta tırnağın bantla kapatılmasıuygun olur.

Tedavinin başarısı için, FUNDERYL yeterince uzun bir süre uygulanmalıdır. Hastalığın tekrarını önlemek için, belirtilerin kaybolmasından en az iki hafta sonrasına kadaruygulamaya devam edilmelidir.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki durumları dikkate alınız:

• Mantar enfeksiyonuna yol açan organizmalar giysilerinize geçebileceğinden giysiler hergün değiştirilmelidir.

• Enfeksiyonlu deriyi kuru tutunuz. Dar ve hava geçirmeyen giysiler giymekten kaçınınız(dar ayakkabılar içerisine sentetik çoraplar gibi)

• Yıkandıktan sonra enfeksiyonlu bölgeyi kurulayınız ve kullanılan bez ve havluları hergün değiştiriniz.

Belge Do ^şka^flasbuasmâsiSiv.fngâllsmek) ve kendinizde enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olmamak için evde, havuzda veya otel

3

gibi yerlerde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınınız.

Mantar enfeksiyonunuz tamamen iyileşinceye kadar sauna veya buhar banyosuna gitmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine veya tırnaklara sürülerek uygulanır.

Uygulamadan önce hastalıklı deri ya da tırnak bölgesi ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etki ve güvenilirliği konusunda henüz araştırma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Eğer FUNDERYL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNDERYL kullandıysanız:

FUNDERYL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.FUNDERYL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.FUNDERYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUNDERYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Belge Do(^ı1/100jFila ı<l/10); ^ayg»ipolmayanc:i(>1(AOO0eilav.<l/İOO)icisgıyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki veriler ile tahmin edilemiyor)

4

Bilinmiyor (Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor):

• Deride yanma, kuruluk hissi

• Deride kızarıklık, kaşıntı

• Deride batma

• Deri hassasiyeti

Tedaviye bu nedenle sadece bazı durumlarda son verilmelidir. Yan etkiler tedaviye son verildikten sonra ortadan kalkar.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. FUNDERYL'in saklanması

FUNDERYL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUNDERYL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNDERYL 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Solebio İlaç Sanayi İthalat İhracat A.Ş. Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Beyan Sok.No:12 34775 Ümraniye/İSTANBUL

Üretim yeri:


Pharmactive İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B., Karaağaç Mahallesi, Fatih Bulvarı No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bdge Dogmi^uMnanma^MMaâ ^M^&iytMhnde

onaylonmıştır^resi:
https://wwwturMyegovtr/saglik-titck-ebys

5
1


İlaç Bilgileri

Funderyl %1 Krem

Etken Maddesi: Naftifin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Funderyl %1 Krem - KUB
 • Funderyl %1 Krem - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Funderyl %1 30 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.