Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Clasem 300 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefdinir

KULLANMA TALİMATI

CLASEM 300 mg kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Sefdinir 300 mg

•Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karboksi metil selüloz, Polioksil 40 stearat, Kolloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat.

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler:

Siyah demir oksit (E172), Eritrosin (E127), İndigo karmin (E132), Titanyum dioksit (E171), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CLASEM nedir ve ne için kullanılır?


2. CLASEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CLASEM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CLASEM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

CLASEM 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir, üçüncü kuşak sefalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.
CLASEM, 10 ve 20 kapsül içeren, PVDC-PE/ Al folyo blister ve karton kutu ambalajlarda takdim edilir.
CLASEM, ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar şunlardır: Akciğer iltihabı (pnömoni), uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları.
Çocuklarda ilacın kullanılabileceği bazı enfeksiyonlar şunlardır: Orta kulak iltihabı, boğaz/bademcik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları.

2. CLASEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLASEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz CLASEM'i kullanmayınız.

CLASEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,
• İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,
• Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.
• İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLASEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLASEM'i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemindeyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CLASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız.
• Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
• Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.
• Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CLASEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.
CLASEM'in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:
Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg'dır.

Akciğer iltihabı (pnömoni):

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları:

Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Sinüs enfeksiyonları:

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Boğaz/bademcik enfeksiyonları:

Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Cilt enfeksiyonları:

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken CLASEM dozu günde tek doz 300 mg'dır.
Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg'dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır.

Eğer CLASEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullandıysanız:

CLASEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CLASEM'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLASEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

% 1 hastada veya daha fazlasında görülebilen yan etkiler

İshal
Vajinal moniliyazis (Monilia cinsi mantarların vajinada oluşturduğu mantar hastalığı)
Bulantı
Baş ağrısı
Karın ağrısı
Vajina iltihabı

% 1 hastadan daha azında görülebilen yan etkiler

Döküntü
Hazımsızlık
Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik Kusma
Dışkılama bozukluğu
İştahsızlık
Kabızlık
Sersemlik
Ağız kuruluğu
Kuvvetsizlik
Uykusuzluk
Vajinal akıntının artışı
Moniliyazis (Monilia cinsi mantarların oluşturduğu mantar hastalığı)
Kaşıntı Uyku hali

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CLASEM'in saklanması

CLASEM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 OC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLASEM'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Adilna İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı 12.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.


PAP

İlaç Bilgileri

Clasem 300 mg Kapsül

Etken Maddesi: Sefdinir

Atc Kodu: J01DD15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Clasem 300 mg Kapsül-KT
 • Clasem 300 mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.