Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Devit-3 50.000 I.u. Yumuşak Kapsül Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIDEVİT-3 50.000 I.U. yumuşak kapsül Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir kapsül 1,25 mg'a eşdeğer 50.000 I.U. kolekalsiferol (koyun yünüyağından üretilir) içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:

Rafine ayçiçek yağı, jelatin (balık derisi jelatini), gliserin, sorbitol,deiyonize su, sarı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız-


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz,


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. DEVİT-3 nedir ve ne için kullanılır?


2. DEVİT-3 'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DEVİT-3 nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DEVİT-3 'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DEVİT-3 nedir ve ne için kullanılır?

DEVİT-3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir. Kolekalsiferol koyun yünü yağından üretilmektedir.

DEVİT-3, bikonveks, oval, hardal sarısı renkli yumuşak kapsül şeklinde, karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

DEVİT-3, D vitamini eksikliği tedavisinde, D vitamini eksikliğinin tedavisine devam etmek amacıyla (idame) ve eksikliğin önlenmesi için kullanılır.

2. DEVİT-3'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDEVİT-3'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

1 / 8

• Hiperkalseminiz (kanda yüksek miktarda kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüriniz(idrarda yüksek miktarda kalsiyum bulunması) varsa veya bunlara neden olabilecek birhastalığınız varsa,

• Böbrek taşınız varsa veya kalsiyum içeren böbrek taşı oluşturmaya eğiliminiz varsa,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Kanınızda yüksek miktarda D vitamini (D hipervitaminozu) varsa,

• 18 yaşından küçükseniz kullanmayınız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, DEVİT-3'ü kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

DEVİT-3'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Eğer devam eden kalp rahatsızlıklarınızı tedavi etmek için belirli ilaçlar kullanıyorsanız(örn., digoksin gibi kardiyak glikozitler),

• Sarkoidozunuz varsa (akciğer, deri, eklem, kalp ve böbrekleri etkileyebilen çok sistemli,özel bağ dokusu hastalığı),

• D vitamini içeren ilaçlar kullanıyorsanız ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş gıdaalıyorsanız veya süt içiyorsanız,

• Diüretikler (benzotiyadiazin) ile tedavi ediliyorsanız,

• Hareketsiz kaldıysanız (immobilize),

• Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa,

• DEVİT-3 kullanırken fazla güneşe maruz kalacaksanız,

• Kalsiyum ek takviyesi alıyorsanız, doktorunuz DEVİT-3'ü kullanırken kanınızdakikalsiyum seviyelerini değerini dengede tutmak için kandaki kalsiyum seviyeniziizleyecektir.

• Eğer böbrek hastalığınız veya yetmezliğiniz varsa, doktorunuz kanınızdaki veyaidrarınızdaki kalsiyum düzeylerini ölçmek isteyebilir.

Doktorunuz kanınızdaki kalsiyum seviyenizi kontrol etmek için sizden düzenli kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

D vitamini içeren ilaçların hamilelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların hamilelikte önleme tedavisi amacıyla kullanımında maksimum doz

1.000 I.U./gün'ü geçmemelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklarda

DEVİT-3 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

2 / 8

DEVİT-3'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kapsüller bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır. Yemek ile birlikte almanız tavsiye edilir. Gün içerisinde öğün ile birlikte alınan DEVİT-3'ün, vücudunuz tarafından emilimidaha kolay olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEVİT-3 50.000 I.U.yumuşak kapsül yüksek dozda D vitamini içerdiğinden hamilelerin kullanması önerilmez.

Kanda uzun süreli kalsiyum yüksekliği, çocukta fiziksel ve zihinsel gelişimde gecikme, supravalvüler aort adı verilen damarda darlık ve retinopatiye (gözün ağ tabakasında bozukluk)yol açabileceğinden, hamilelik sırasında aşırı D3 vitamini dozlarından kaçınılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların hamilelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların hamilelikte önleme tedavisi amacıyla kullanımında maksimum doz

1.000 I.U./gün'ü geçmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Vitamin D3 ve metabolitleri anne sütüne geçer. DEVİT-3 50.000 I.U. yumuşak kapsül yüksekdozda D vitamini içerdiğinden emziren kadınların kullanması önerilmez. Farmakolojik dozdaD vitamini alan, emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

Araç ve makine kullanımı

DEVİT-3 araç ve makine kullanma yeteneğini üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

DEVİT-3'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEVİT-3 sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullanmışsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Özellikle aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız bu durumönemlidir:

3 / 8

• Kalp glikozitleri (örneğin, digoksin) veya diüretikler (örneğin, bendroflumetazid) gibikalbe veya böbreklere etki eden ilaçlar kullanıyorsanız; D3 vitamini ile aynı andakullanıldığında, bu ilaçlar kan ve idrardaki kalsiyum düzeyinde büyük bir artışa nedenolabilir. D vitamini verilmesi digitalis toksisitesi (aritmi) riskini artırabilir. Doktorunuz birelektrokardiyogram (EKG) ile kalbinizi izleyebilir ve kanınızdaki kalsiyum seviyesiniölçebilir.

• D3 vitamini içeren ilaçlar alıyorsanız ya da D3 vitamini bakımından zengin gıdalarıtüketiyorsanız (örneğin D3 vitamini bakımından zengin sütler),

• Aktinomisin (bazı kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ve imidazolantifungaller (örneğin, klotrimazol ve ketokonazol, mantar hastalığını tedavi etmek içinkullanılır). Bu ilaçlar vücudunuzun D3 vitaminini işleme şekline etki edebilir,

• Tüberkülozu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (rifampisin, izoniazid).

• Aşağıdaki ilaçlar vitamin D3'ün etkisini veya emilimini azaltabilirler:

- Antiepileptik ilaçlar (antikonvülsanlar), barbitüratlar. Bu ilaçlar D vitamininin etkisiniazaltabilir,

- Glukokortikoidler (hidrokortizon veya prednizolon gibi steroid hormonları). Bunlarvitamin D3'ün etkisini azaltabilir,

- Tiazid diüretikleri (idrar söktürücüler) kandaki kalsiyum konstransyonunu artırabilir,

- Kandaki kolesterol seviyesini düşüren ilaçlar (kolestiramin veya kolestipol gibi) Dvitamininin emilimini azaltabilir,

- Vücudunuzun emdiği yağ miktarını azaltan ve kilo kaybı için kullanılan bazı ilaçlar(ör. orlistat) D vitamininin emilimini azaltabilir,

- Bazı müshil maddeler (sıvı parafin gibi).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DEVİT-3 nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEVİT-3'ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacın kullanımı ile ilgili emin olmadığınız durumda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın nasıl kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun tavsiyesine göre kullanınız.D vitamini eksikliği Tedavi Dozu

Uzun süreli

Tedavide Ve


ÖnlemeRiskli

Yaş

Grubu

Tedavisi/Uzun süreli tedavisiÖnerilen Doz

Günlük

tedavi**

Haftalık

uygulama

Grupların ÖnlemeTedavisiİçin Tolere

Edilebilen En

4 / 8

Yüksek Doz

Yeni doğan

400 I.U./gün (10 mcg/gün)

1000 I.U./gün (25 mcg/gün)

YOK

1000 I.U./gün (25 mcg/gün)

1 ay-1 yaş

400 I.U./gün (10 mcg/gün)

2000-3000

I.U./gün
(50-75 mcg/gün)

YOK

1500 I.U./gün (37,5 mcg/gün)

1-10 yaş

400-800*

I.U./gün

(10-20 mcg/gün)

3000-5000

I.U./gün

(75-125

mcg/gün)

YOK

2000 I.U./gün (50 mcg/gün)

11-18 yaş

400-800*

I.U./gün

(10-20 mcg/gün)

3000-5000

I.U./gün

(75-125

mcg/gün)

YOK

4000 I.U./gün (100 mcg/gün)

18 yaş üstü erişkinler

600-1500

I.U./gün

(15-37,5

mcg/gün)

7000-10.000 I.U./gün (175250 mcg/gün)

50.000

I.U./hafta

(1250

mcg/hafta)***

4000 I.U./gün (100 mcg/gün)

*

Gerektiğinde 10001. U.'ye kadar çıkılabilir.


**

6-8 haftaya kadar kullanılabilir.


***

Günlük yerine haftalık doz uygulanmak istenirse 50.000 I.U. tek seferde haftalık doz olarak 6-8 haftaya kadar kullanılabilir. Tek seferde 50.000 I. U. 'den fazla D vitaminikullanılması önerilmez.


D vitamini içeren ilaçların hamilelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

D vitamini içeren ilaçların hamilelikte önleme tedavisi amacıyla kullanımında maksimum doz

1.000 I.U./gün'ü geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

DEVİT-3 kapsül ağızdan alınır. Kapsüller bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır. Yemek ile birlikte almanız tavsiye edilir. Gün içerisinde öğün ile birlikte alınan DEVİT-3'ün,vücudunuz tarafından emilimi daha kolay olur.

•Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DEVİT-3 18 yaş altında kullanılmamalıdır.

5 / 8

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerdeki gibi kullanılır.

•Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

DEVİT-3, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Orta ve hafif şiddetli böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalar için dozayarlaması gerekli değildir.

Eğer DEVİT-3 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DEVİT-3 kullandıysanız

Eğer yanlışlıkla siz veya çocuğunuz reçete edilen dozdan fazlasını kullanmışsanız DEVİT-3 kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuzla bu durumu konuşunuz veya en yakınhastanenin acil bölümüne kullandığınız ilaçları da yanınıza alarak başvurunuz.

Doz aşımının en yaygın yan etkileri: bulantı, kusma, başlangıçta ishal, sonrasında kabızlık, iştahsızlık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağısı, eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, kalıcı uykusuzluk,kanda aşırı miktarda azot bulunması, aşırı susuzluk, 24 saat içinde büyük miktarda idrarüretimi, dehidrasyon (su kaybı), laboratuar testlerinde kanda yüksek seviyede kalsiyumbulunması (hiperkalsemi), idrarda yüksek seviyede kalsiyum bulunması (hiperkalsiüri) vekanda D3 vitamini metabolitlerinin yükselmesi.

DEVİT-3 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DEVİT-3'ü kullanmayı unutursanız

Eğer DEVİT-3 almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Ancak unutulan dozu hatırladığınızda neredeyse bir sonrakidozunuzun zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DEVİT-3 ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEVİT-3'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

6 / 8

Yaygın olmayan

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.


Seyrek

Çok seyrek Bilinmiyor


DEVİT-3 ile ilgili yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

Yaygın olmayan

• Kanda fazla miktarda kalsiyum bulunması (hiperkalsemi)

• İdrarda fazla miktarda kalsiyum bulunması (hiperkalsiüri)

Seyrek

• Cilt döküntüsü

• Kaşıntı

• Kızarıklık (kurdeşen)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. DEVİT-3'ün saklanması

DEVİT-3 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEVİT-3'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEVİT-3'ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

7 / 8

Ruhsat sahibi:


DEVA Holding A.Ş.

Küçükçekm ece/İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92Faks: 0 212 697 00 24E-mail: [email protected]

Üretim yeri:


Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 30/06/2021 tarihinde onaylanmıştır.


8 / 8

İlaç Bilgileri

Devit-3 50.000 I.u. Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Kolekalsiferol (vitamin D3)

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Devit-3 50.000 I.u 8 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.