Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Salres 100 mcg İnhalasyon İçin Ölçülü Dozlu Aerosol Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamolİnhalant (çekilerek alınan)

KULLANMA TALİMATI

SALRES 100 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol Ağızdan solunarak kullanılır.

• Etkin madde:

İnhalasyon için her bir doz 100 mcg Salbutamol'e eşdeğer 120.50 mcg Salbutamol sülfat içerir.

• Yardımcı maddeleı^:

HF A 134a Pharma Grade

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorulardınız olursa, lütfen doktor^unuza veya ecza^cın^ız^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olar^ak sizin için r^eçete edilmiştir, başkalarıma ı^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, dokl^ora v^ey^a hasl^aney^e gitl^iğinizde dokl^or^unu^a bu ilacı kullandığınızı sö^le^iniz.


• Bu talimatta y^azılanlara ay^nen uy^unuz. İla^ç hakkında size önerilen do^un dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SALRES nedir ve ne için kullanılır?


2. SALRES 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SALRES nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SALRES'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. SALRES nedir ve ne için kullanılır?

SALRES, etkin madde olarak salbutamol sülfat içerir.
SALRES, her uygulamada 100 mikrogram salbutamol'e eşdeğer 120.50 mikrogram salbutamol sülfat püskürten 200 dozluk bir üründür.
Salbutamol sülfat, bronkodilatörler olarak adlandırılan bir grup ilaca dahildir.
• Bronkodilatörler akciğerlerinizde solunum yollarınızın açık kalmasına yardımcı olur. Böylelikle havanın akciğerlerinize alınmasını ve dışarı verilmesini kolaylaştırır.
• Bronkodilatörler göğüste baskı hissinin, hırıltının ve öksürüğün rahatlatılmasında yardımcı olur.
SALRES, astımda bronkokonstriksiyonu (bronşların daralması) azaltarak belirtileri gideren rahatlatıcı bir ilaçtır. Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdır.
SALRES, kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.
SALRES, HFA 134a adı verilen bir itici gaz içermektedir. SALRES, eski inhalerlere göre çevreye daha az zararlıdır. Eski inhalerlerin tadı SALRES'e göre daha farklı olabilir. Bu durum ilacınızın etki göstermesinde farklılık yaratmayacaktır.

2. SALRES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SALRES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etkin madde salbutamol sülfata ya da yardımcı maddelerden HFA 134a'ya karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

SALRES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Kan basıncınız (tansiyon) yüksek ise,
• Tiroid beziniz aşırı aktif ise,
• Düzensiz veya hızlı kalp atışı veya anjina gibi kalp problemleri geçmişiniz var ise.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınım.


SALRES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SALRES'i günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırmasında hamile olduğunuzu fa^rk eder^seniz hemen doktor^unuza v^ey^a eczacınıza danışınım.


Emzirme

hacı kullanmadan önce dokl^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Emziriyorsanız, ilacınızı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

SALRES'in içeriğindeki salbutamol sülfatın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir. SALRES'in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi olması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tedaviye başlamadan önce, yakın zamanlarda reçetesiz ilaçlar dahil (bitkisel ilaçlar dahil) herhangi bir ilaç kullandıysanız veya hala kullanmaktaysanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Eğer hastaneye gitmeniz gerekirse, spreyinizi mutlaka yanınıza alınız.
Eğer,
• Düzensiz veya hızlı kalp atışı için kullanılan ilaçlardan
• Astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçlardan kullanıyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı özellikle bilgilendiriniz.

Eğer r^eçet^eli ya da reçet^esiz her^hang^i bir ilacı şu anda kullanıy^orsanız v^ey^a son samanlarda kullandınız ise lüt^fen dokl^orunu^a ve^a ec^a^cın^ıza bunlar hakkında bilgi v^er^iniz.


3. SALRES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SALRES, sadece ağızdan inhalasyon yolu ile uygulanır.
SALRES'i daima doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
Yetişkinler ve çocuklar:
• Astımın rahatlatılması için: 1 veya 2 puf
• Astımın önlenmesi için: Egzersizden veya tetikleyiciye maruziyetten yaklaşık 1015 dakika önce 2 puf
• 24 saatlik periyotta maksimum doz 8 puftur.
İnhalasyon için spreyinizi doktorunuzun size söylediğinden daha sık kullanmayınız. Eğer ilacınızın iyi etki göstermediğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. Çünkü göğüs probleminiz kötüleşebilir ve farklı bir ilaca ihtiyaç duyabilirsiniz.
Doktorunuz hırıltınızın veya nefes almanızın kötüleştiği durumlarda acil tedavi olarak normalden daha fazla ilaç almanız konusunda sizi bilgilendirmiş olabilir. Kaç puf almanız ve spreyinizi ne kadar sıklıkta kullanmanız gerektiği konusunda doktorunuzun talimatlarınız takip etmeniz çok önemlidir.
İnhalasyon için spreyin kullanımı sırasında küçük çocuklara yardım gerekebilir ve yetişkinler onların spreyi kullanmasına yardım edebilir. Çocukları nefesini dışarı vermeye ve nefesini alırken spreyi püskürtmeye teşvik ediniz. Tekniği beraberce deneyiniz. Eğer SALRES'i bebeğe veya 5 yaşın altındaki bir çocuğa uygulamanız gerekli ise, uygun bir alete ihtiyacınız olabilir. Bu tür bir alete ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.
Çocukların veya gücü yetmeyen hastaların iki eli ile birlikte spreyi tutmaları, spreyi kullanmalarını kolaylaştırabilir. İki işaret parmağınızı spreyinizin üst kısmına ve her iki baş parmağınızı ağızlığın altında spreyin tabanına koyunuz. Eğer bu durum size yardımcı olmuyorsa, uygun bir alet spreyi kullanmanızı kolaylaştıracaktır. Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız bu konuda size yardımcı olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı doktor veya eczacı tarafından size gösterilecektir. Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullandığınızı zaman zaman kontrol etmelidir. Hastalığınızın kontrolünün sağlanması için SALRES inhalasyon spreyinizi düzenli bir şekilde ve size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.
İlaç, ağızlığın da dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlı bir tüpte yer almaktadır. İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanım için "Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar" bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlanması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerektiğini gösteren veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerektiğini gösteren veri
bulunmamaktadır.

Eğer SALRES'in etkisinin çok güçlü veya z^ayı^f olduğun^a dair bir izleminiz \^ar ise doktor^unuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SALRES kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla SALRES kullandıysanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız. Kullanmanız gerekenden daha fazla SALRES
kullandıysanız, kalp atışlarınız normale göre hızlanabilir ve kendinizi güçsüz
hissedebilirsiniz. Bu etkiler genellikle birkaç saat içinde kaybolur.

SALRES'ten kullanmanız ^^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a eczacı ile konuşunuz.


SALRES'i kullanmayı unutursanız:

SALRES'i kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozlardı dengelemek için çift doz a^lma^yınız^.


SALRES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

SALRES ile tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SALRES'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SALRES'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, nefes daralması, düşük tansiyon ve dolaşımın birden iflas etmesi (kollaps) gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Kalp kasına yeterince kan gitmemesi (miyokard iskemisi)
• Nefes darlığı, solunum sıkıntısı (paradoksikal bronkospazm)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan potasyum düzeyinin normalin altında olması
• Titreme
• Çarpıntı
• Kalp atım düzensizlikleri (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller dahil)
• Kalp atımının hızlanması
• Damar hastalığı (periferal vazodilatasyon)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
• Aşırı hareketlilik
• Ağız ve boğaz tahrişi
• Kas krampları
Bunlar SALRES'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma l^alimal^ında bahsi geçmeyen herhang^i bir ya^n et^^i ile karşılaşır^sanız doktor^unuzu veya ecza^cın^ızı bilgilendiriniz.


5. SALRES'in Saklanması

SALRES 'i çocukların g^öremey^eceği, er^iş eleyeceği y^er^lerde \^e ambalajında sakladınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Direk gün ışığında ve donmaktan koruyunuz. Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kırılmamalı, ateşten uzak tutulmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj ürerinde belirtilen son kullanma tar^ihinden sonra SALRES'i kullanmadınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozulma fark ederseniz SALRES'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel :

0212 692 92 92

Faks:

0212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 12.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İnhalasyon spreyinizi ilk kez kullanacağınız zaman çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlık kapağını başparmağınız ve parmaklarınız ile yanlardan hafifçe sıkarak çıkarınız ve çekip ayırınız.
Çalıştığından emin olmak için, inhaler spreyinizi sallayınız, ağızlığı kendinizden uzak tutunuz ve havaya bir puf serbest bırakılması için tüpü bastırınız. İnhalasyon spreyinizi bir hafta veya daha uzun süre kullanmadığınızda ağızlık kapağını çıkarmalısınız ve boşluğa iki kez sıkım yapmalısınız.

Inhalasyon spreyinin kullanım talimatı

İnhalasyon spreyinin test edilmesi:


İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veya ayakta dik durunuz.
1. İlk resimde gösterildiği gibi ağızlık kapağını çıkarınız. Ağızlığın temiz
olduğundan emin olmak için içini ve dışını kontrol ediniz.
2. İnhalasyon spreyinizi her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
3. İnhalasyon spreyinizi başparmağınız ağızlığın altında, inhalasyon spreyinizin tabanında olacak şekilde dik tutunuz.
4. Ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.
5. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf doz boşaltmak için inhalasyon spreyinizin üst kısmına basınız.
6. Nefesinizi birkaç saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz ve ağızlığı ağzınızdan çıkarıp parmağınızı inhalasyon spreyinizin üst kısmından çekiniz.
Her bir puf ilaç alımı arasında yaklaşık yarım dakika bekleyiniz ve sonra 2-6. basamakları tekrarlayınız.
7.

Kullanımdan sonra tozdan korumak için ağızlığın kapağını hemen kapatınız. Ağızlık kapağı doğru bir şekilde yerleştirildiğinde tam yerine oturacaktır. Eğer yerine oturmuyorsa, ağızlık kapağını diğer yöne çeviriniz. Çok fazla güç uygulamayınız.
Eğer spreyin üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buhar” geldiğini görürseniz, 2. basamaktan itibaren uygulamaya tekrar başlamalısınız.

İnhalasyon spreyinin temizlenmesi

İnhalasyon spreyinizi haftada en az bir kez temizleyiniz.
1. Ağızlık kapağını çıkarınız.
2. Tüpü plastik gövdeden çıkarmayınız.
3. Kuru bir bez veya kumaş ile ağızlığın içini ve dışını ve plastik gövdeyi siliniz.
4. Ağızlık kapağını doğru bir şekilde yerleştiriniz. Kapağı yerleştirmek için çok fazla güç uygulamayınız.

İlaç Bilgileri

Salres 100 mcg İnhalasyon İçin Ölçülü Dozlu Aerosol

Etken Maddesi: Salbutamol sülfat

Atc Kodu: R03AC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.