Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ibutek 400mg Yumuşak Jelatin Kapsül Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIIBUTEK® 400 mg yumuşak jelatin kapsül Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

400 mg ibuprofen

•

Yardımcı maddeler:

Polietilen glikol (E1521), potasyum hidroksit (%50'lik çözeltisi), safsu, jelatin (sığır jelatini), askorbil palmitat, sorbitol (E420).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularımız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımıza danışımız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarıma vermeyiniz.


• Bu ilacım kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığımızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkımda size önerilen dozun dışımdayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. IBUTEKnedir ve ne için kullanılır?


2. IBUTEK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. IBUTEKnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. IBUTEK'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. IBUTEK® nedir ve ne için kullanılır?

• IBUTEK®, sarımsı renkli, şeffaf, homojen görünümlü yumuşak jelatin kapsüldür.

• IBUTEK® 20 ve 30 kapsül içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Kapsüliçeriğinde sığır kaynaklı jelatin bulunmaktadır.

• Her kapsül 400 mg ibuprofen içerir.

• IBUTEK® in etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)

1/12

olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

• IBUTEK® bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

- Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit veankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,

- Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı,

- Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,

- Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı,

- Adet dönemi ağrılarının giderilmesi

2. IBUTEK® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kalp-damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ' ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, miyokardiyalenfarktüs (kalp krizi) ve inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde artışa nedenolabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veyakalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- IBUTEK®, koroner arter by-pass ameliyatı öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ' ler kanama, yara oluşması (ülserasyon) mide veya bağırsak delinmesi (perforasyon) gibi ölümcül olabilecek ciddi sindirim sistemi yan etkilerine yol açar. Buistenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veyavermeksizin ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksekrisk altındadır.


IBUTEK®' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

- İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz,

- Kanama eğiliminizi arttıran bir rahatsızlığınız varsa,

- Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz var ise,

- Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

- Daha önceden IBUTEK® ya da benzer bir ürün ile tedavi edildiğinizde; mide ülseri

2/12

(yarası) duedonal ülser (oniki parmak bağırsağı yarası) veya kanamanız olduysa,

- NSAİİ aldığınızda midede kanama veya yırtık olduysa,

- Daha önceden asetilsalisilik asit ya da diğer NSAİİ' lere karşı alerjik reaksiyonlar, ( nefesalmada zorluk, burun tıkanıklığı, kurdeşen gibi) gösterdiyseniz,

- Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı)öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

IBUTEK®' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

IBUTEK® almadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışın.

Eğer;

- Kesin bir bağışıklık sistemi hastalığınız varsa (karışık bağ doku hastalıkları ve sistemiklupus eritemetozus (SLE), eklem ağrısı ile sonuçlanan bağ dokusunu etkileyen bağışıklıksistemi durumları, cilt değişimi ve diğer organların bozuklukları); aseptik menenjitriskinde artış olabilir. Aseptik menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşanciddi bir durumdur. En önemli belirtileri yüksek ateş, şiddetli başağrısı, halsizlik,iştahsızlık, ensede ağrı veya ense sertliği, bilinç bulanıklığı, uyku hali, kusma, parlak ışığabakamamadır,

- Böbrek ve karaciğer fonksiyonunuzda bozukluk varsa,

- Kalp yetmezliği, anjina (göğüs ağrısı), kalp krizi, by-pass ameliyatı, periferik arterhastalığı (daralmış veya tıkanmış atardamarlar yüzünden bacaklarda veya ayaklardayetersiz dolaşım olması) gibi kalp problemleriniz varsa veya herhangi bir çeşit inmegeçirdiyseniz (“mini felç” veya geçici iskemik atak “GIA” dahil)

- Ailenizde kalp rahatsızlıkları veya inme, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksekkolesterol gibi hastalık geçmişi var veya sigara içiyorsanız,

- IBUTEK® nefes almada güçlük, kurdeşen ya da ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyetverebileceğinden, astımınız, kronik rinit (kronik tıkanıklık ve akıntılı burun) ya da alerjikhastalıklarınız varsa,

- İltihaplı bağırsak hastalığınız varsa, önceki mide ülseriniz veya kanama eğiliminiz artar,

- IBUTEK® ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında,kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkilibulunmuştur.

- Eğer kalp yetmezliği gibi kalp problemleri, anjina (göğüs ağrısı) veya kalp krizigeçirdiyseniz, by-pass ameliyatı veya periferik arter hastalığınız (daralmış veya tıkanmışatardamarlar yüzünden bacaklarda veya ayaklarda yetersiz dolaşım olması) varsa, eğerönceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız.

3/12

- Kortikosteroid adı verilen ve enflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçların yerine geçmez.Kortikosteroid tedavisi sonlandırılırken azaltılarak kesilmelidir. IBUTEK® enfeksiyonabağlı olmayan enflamasyon durumlarında tanı konulmasını zorlaştırabilir.

- Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda IBUTEK® kullanımına ilişkin bilgibulunmamaktadır. Bu hastalarda kullanımı önerilmez. Zorunlu kullanım durumundahastanın böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi önerilir.

- Kullanım sırasında karaciğer bozukluğuna ilişkin belirtiler ortaya çıktığında IBUTEK® 'inkesilmesi gerekir.

- IBUTEK® kullanımı sırasında anemi (kansızlık) gelişirse kan kontrolleri yapılmalıdır.

- IBUTEK® kullanımı sırasında hastalar kanama bozukluğu açısından izlenmelidir.

- Kanama eğiliminizi arttıran bir rahatsızlığınız varsa,

- Su çiçeği ya da zona hastalığınız varsa.

- Yumurtlamayı engelleyerek üremeyi olumsuz etkileyebilir.

daha fazla ağrı kesiciyle için geçerliyse lütfen

- Herhangi bir ağrı kesicinin uzun süreli kullanımına bağlı olarak,tedavi edilmemesi gereken baş ağrısı oluşabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin doktorunuza danışın.

IBUTEK®' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

IBUTEK® yiyecek ve içecekle birlikte kullanılabilir. IBUTEK® daha hızlı rahatlama için aç karna alınabilir. IBUTEK® alkol ile birlikte alınırsa yan etkiler artabilir.

Kapsüller, çiğnenmeden, ezilmeden veya açılmadan bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız tavsiye için ilacı almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Hamilekadınlar hamileliklerinin son 3 ayında IBUTEK® kullanmamalıdır.

Hamile olan veya hamile kalmayı planlayan kadınların IBUTEK® kullanımından kaçınmaları gerekmektedir. Hamileliğin herhangi bir zamanında tedavi sadece doktor tavsiyesi ileolmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


4/12

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İbuprofen anne sütüne geçer. Ancak kısa dönem tedavi sırasındaki tedavi edici doz göz önünde bulundurulduğunda bebeğe etki etmesi muhtemel görülmemektedir. Yine de, emzirmedöneminde ibuprofen kullanımı tavsiye edilmez. Bununla birlikte emzirmeniz gerekendönemde bir kaç defadan fazla IBUTEK® kullanımı durumunda doktorunuza danışın.

Araç ve makine kullanımı

IBUTEK® görme bozuklukları, baş dönmesi ya da uyuşukluk gibi yan etkiler nedeniyle belirli hastaların tepki verme süresini ağırlaştırabilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibiyüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu etki eş zamanlı alkolalımı ile artabilir.

IBUTEK®' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

IBUTEK®' in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

IBUTEK® Sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, IBUTEK® tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

- Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunlarınatılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir. Çocuklarda ibuprofen veaminoglikozitlerin birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

- Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

- Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

- Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombositajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektifserotonin geri-alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);NSAİİ' ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskiniarttırabilirler. Tiklopidin ile ibuprofenin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

- Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.

5/12

- Atenolol gibi beta-blokör (kalpteki beta-adrenoseptör adı verilen hücreleri engelleyerektansiyon düşüren ilaçlar) ilaçların tansiyon düşürücü etkilerini azaltır.

- İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğuriski artabilir.

- NSAİİ' ler, tiyazidlerin antihipertansif etkilerini azaltırlar.

- Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçlarınkan düzeyleri artabilir.

- İbuprofen, kaptoprilin (tansiyonu düşürmek için kullanılır) sodyum atılımı üzerindekietkisini azaltabilir.

- Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riskivardır.

- Kolestiramin: İbuprofenin kan yağlarını düşürmek için kullanılan kolestiramin ile birlikteuygulanması, ibuprofenin mide-bağırsak kanalında emilimini azaltabilir. Bu ilaçlarbirlikte kullanıldığında en az 2 saat ara ile alınmalıdır.

- Sülfonilüre: NSAİİ' ler kan şekerini düşürmek için kullanılan sülfonilüre etkisiniarttırabilir. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çokseyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.

- Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ' ler; örn., aspirin, naproksen,selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasındankaçınılmalıdır.

- Ağrı ve iltihaplanma ile seyreden çeşitli hastalıklarda kullanılan kortizon grubu ilaçlar;mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

- Ruhsal hastalıklarda kullanılan lityum tuzlarının ve romatizmal eklem hastalıklarında, bazıkanser türlerinde kullanılan metotreksat' ın vücuttan atılımları azalabilir.

- Mifepriston (düşük ilacı); NSAİİ' ler antiprostaglandin özellikleri nedeniyle teorik olarakilacın etkililiğinde azalmaya yol açabilir ancak yapılmış olan sayılı çalışmadan elde edilenverilere göre bu ilaçlar ve NSAİİ' lerin aynı gün birlikte kullanılmasının, mifepriston veyaprostaglandinin üzerinde klinik olarak olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir.

- Siklosporin (organ nakli sonrası kullanılan bir ilaç); böbrek bozukluğu riskinde artışolabilir.

- Takrolimus (organ nakli sonrası kullanılan bir ilaç); NSAİİ' ler ile beraber kullanıldığındaböbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.

- Tiklopidin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte kullanılmamalıdır.

- Zidovudin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç); NSAİİ' ler ile beraber verildiğindekandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisialan HIV(+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğundakan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.

6/12

- CYP2C9 İnhibitörleri: Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte yüksek doz ibuprofen kullanılması durumunda,ibuprofen dozunun düşürülmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. IBUTEK® nasıl kullanılır?

IBUTEK®' i ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Erişkinler

Normal günlük doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg'dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir. Fakat bölünmüş dozlar halindeverilen günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

IBUTEK®' in kapsül formunun çocuklarda kullanılması önerilmez. 12 yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların (şurup, süspansiyon gibi) kullanılmasıtavsiye edilir.

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadaralınabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve enkısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği:

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Bu hastalarda doz mümkün olan en

7/12

düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer IBUTEK®' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla IBUTEK® kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla IBUTEK® kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere herzaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve başdönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

IBUTEK®' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.IBUTEK®' i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.IBUTEK® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar IBUTEK® kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. IBUTEK®almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa doktor veya eczacınıza sorunuz.

8/12

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, IBUTEK®' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, IBUTEK®' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Spesifik olmayan allerjik reaksiyon Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)

Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,

Kaşıntı (pruritus)

Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Kurdeşen (ürtiker)

Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS' insemptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin

( bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.

Aseptik menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan ciddi bir durumdur. En önemli belirtileri yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ensede ağrı veya ense sertliği,bilinç bulanıklığı, uyku hali, kusma, parlak ışığa bakamamadır.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin IBUTEK®' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

IBUTEK® gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

Seyrek olarak IBUTEK® ile kan bozuklukları, böbrek problemleri, oluşabilir.

9/12

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

fazla
fazla
fazla

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birindengörülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer yan etkilerYaygın:

Baş ağrısı-bayılma hissi

Sindirim sistemi ile ilgili yan etkiler (Mide ağrısı, hazımsızlık, ishal, bulantı, kusma, gaz ve kabızlık, siyah renkli dışkı, dışkıda kan, kan kusma)

Yorgunluk

Yaygın olmayan:

Sersemlik hissi Yüksek tansiyonKaygı hissi

Karıncalanma, iğnelenme hissi Uyku bozukluğuKurdeşen, kaşıntıIşığa duyarlılık

Görme bozukluğu, duyma bozukluğu Ağız ülseri

Deri ve gözde sararma, karaciğer fonksiyonlarında azalma ile görülen karaciğer iltihabı (hepatit)

Kaşıntı, deride ve mukoz membranda (mukoza zarı) küçük berelenmeler Böbrek fonksiyonlarında azalma (nefrotoksisite, nefrotik sendrom gibi)

Burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırma (rinit)

Mide ve bağırsakta yara (ülser) ya da delinme Mide zarının iltihaplanmasıDeride küçük morluklar

Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da öksürük, astım ya da astımın kötüleşmesi

10/12
Kan sayımında değişiklikler (belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, ağızda yaralar, grip benzeri belirtiler, yorgunluk, burun ve deride kanama)
Kan hücre sayısında azalma (anemi, halsizliğe veya deride solgunluğa sebebiyet verebilecek kırmızı kan hücrelerinde ya da hemoglobinde azalma)
Yüksek ateş ile birlikte şiddetli boğaz ağrısı (agranülositoz)
Kulak çınlaması (tinnitus)

Baş dönmesi (vertigo)

Seyrek:

Ruhsal çökkünlük (depresyon) ya da zihin karışıklığı Bakteriyal kaynaklı olmayan menenjit denilen bir beyin iltihabıGörme kaybıKaraciğer hasarıÖdem

Alerjik reaksiyon

Çok seyrek:

Karaciğer yetmezliği Pankreas iltihabı

Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon Kalp krizi

Bilinmiyor:

Ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi bağırsak iltihabı hastalıklarının kötüleşmesi IBUTEK®' in kanama süresini uzatabileceğini dikkate alın.

İstisnai durumlarda su çiçeği durumlarında ciltte ciddi enfeksiyona sebebiyet verebilir. NSAİİ kullanımında, enfeksiyon ile ilişkili deri iltihabı gelişebilir veya daha da şiddetlenebilir(yoğun ağrı, yüksek ateş, şişlik, sıcak deri, kabarcıklanma ve nekroz ile karakterize olarakgelişebilen nekrotizan fasiit). Ibuprofen kullanımı sırasında ciltte enfeksiyon belirtileri ortayaçıkarsa veya daha da kötüleşirse derhal doktorunuzla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.IBUTEK® gibi ilaçlar, hafif bir kalp krizi veya felç riski oluşturabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


11/12

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. IBUTEK®' in saklanması

IBUTEK®' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra IBUTEK® ' i kullanmayınız


Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz IBUTEK®' i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBULTelefon : (0216) 398 10 63Faks : (0216)398 10 20

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBULTelefon: (0216) 398 10 63Faks : (0216)398 10 20

Bu kullanma talimatı..............tarihinde onaylanmıştır.


12/12

İlaç Bilgileri

Ibutek 400mg Yumuşak Jelatin Kapsül

Etken Maddesi: İbuprofen

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.