Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lamart 10 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATILAMART 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 9,4 mg lerkanidipin'e eşdeğer 10 mg lerkanidipin hidroklorür içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalin selüloz 101, povidon K30, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat. Film kaplamamaddesi: Opadry 03F220078 Sarı [Hipromelloz, titanyum dioksit (E171), PEG /makrogol, sarıdemir oksit (E172), talk].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. LAMART nedir ve ne için kullanılır?


2. LAMART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LAMART nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAMART'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LAMART nedir ve ne için kullanılır?

LAMART 10 mg film kaplı tabletler; Sarı ya da sarımsı renkli, yuvarlak,tek yüzü çentikli, bikonveks tabletler halindedir.

LAMART etkin madde olarak 10 mg lerkanidipin hidroklorür içeren 30 tabletlik kutularda sunulmaktadır.

LAMART, dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun hücre zarından kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine akımını durdurur. Antihipertansif etkisi, damar düz kaslarıüzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ile kan basıncını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

1 / 7

LAMART hafif ila orta şiddetli hipertansiyonunuzu (yüksek kan basıncınızı) tedavi etmek için kullanılır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

2. LAMART'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerLAMART'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Aşağıdaki kalp rahatsızlıklarından biri sizde var ise;

- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği,

- Kalpten çıkan kan akışının tıkanması,

- Stabil olmayan anjina (dinlenme anında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden anjina,kalp spazmı),

- Son bir ay içinde geçirilmiş kalp krizi

• Şiddetli karaciğer hastalığınız var ise

• Şiddetli böbrek hastalığınız varsa ya da diyalize giriyorsanız

• Karaciğer metabolizmasını engelleyen ilaçlar kullanıyorsanız:

- Antifungal ilaçlar (mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar) (ör. ketokonazol veyaitrakonazol)

- Makrolid antibiyotikler (ör. eritromisin, klaritromisin veya troleandomisin)

- Antiviraller (virüslere karşı etkili ilaçlar) (ör. ritonavir)

• Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç) adıverilen bir ilaç kullanıyorsanız

• Greyfurt veya greyfurt suyu tüketiyorsanız,

LAMART kullanmayınız.

LAMART'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

• Kalp hastalığınız varsa

• Karaciğer ya da böbrek rahatsızlıklarınız var iseLAMART'ı dikkatli kullanınız.

LAMART kullanırken hamile olduğunuzu (ya da olabileceğinizi) düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız (bkz. Hamilelik, Emzirme).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse,lütfen doktorunuza danışınız.

LAMART'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırmaktadır (Bkz. Bölüm 3).

LAMART ile tedavi sırasında alkol alındığında LAMART'ın etkisi artabilir, bu nedenle LAMART tedavisi ile birlikte alkol kullanılmamalıdır.

2 / 7

Greyfurt ya da greyfurt suyu (tansiyon düşürücü etkide artışa neden olabilirler) ile kullanmayınız (Bkz. Bölüm 2, LAMART'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LAMART'ın hamilelerde kullanılmasına ilişkin veri mevcut değildir. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum kontrolyöntemi uygulamıyorsanız, LAMART kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LAMART'ın emziren kadınlarda kullanılmasına ilişkin veri mevcut değildir. Emzirme döneminde LAMART kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LAMART kullanımı sırasında, baş dönmesi, uyku hali ve halsizlik yaşarsanız, araç veya makine kullanmayınız.

LAMART'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAMART, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LAMART diğer ilaçlarla birlikte alındığında, LAMART'ın veya birlikte alınan diğer ilaçların etkisi değişebilir; bazı yan etkilerin daha sık meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu sebepleLAMART'ı aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıyorsanız doktorunuz veya eczacınızıbilgilendiriniz:

• Beta blokör adı verilen ilaçlar (ör. metoprolol, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veanormal kalp ritmi tedavilerinde kullanılan ilaçlar)

• Simetidin (ülser, sindirim güçlüğü ya da mide yanması için 800 mg'dan fazlakullanılması),

• Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Midazolam (uyumaya yardım için kullanılan bir ilaç),

• Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Astemizol (alerjilerde kullanılan bir ilaç),

• Terfenadin (alerjilerde kullanılan bir ilaç),

• Amiodaron, sotalol ve kinidin (hızlı kalp atımının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

• Fenitoin, fenobarbital ya da karbamazepin (epilepsi için kullanılan ilaçlar).

3 / 7

• Simvastatin (kanda kolestrol seviyelerinin düşürülmesi için kullanılan bir ilaç)

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. LAMART nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

LAMART'ı ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir. Eğer emin değilseniz doktorunuz ya da eczacınıza mutlaka danışın.

Yetişkinlerde, önerilen doz her gün aynı saatte alınan, 10 mg'dır; doz alınan cevaba bağlı olarak doktorunuz tarafından günde 20 mg'a çıkartılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

LAMART ağız yolu ile alınır. İlaç çiğnenmeden bir bütün halinde, su ile yutulmalıdır.

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırabileceğinden, LAMART genellikle her gün aynı saatte olmak üzere, günde bir kere, tercihen kahvaltıdan en az 15dakika önce kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Günlük doz ayarlanması gerekmemekle birlikte, tedaviye başlandığında özel dikkat gerekmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer Yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliğinde LAMART önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg'a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır böbrek yetmezliğimevcut ise LAMART kullanılmamalıdır.

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğinde LAMART önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg'a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır karaciğeryetmezliği mevcut ise LAMART kullanılmamalıdır.

Eğer LAMART'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla LAMART kullandıysanız:

Size reçete edilen dozu aşmayınız.

4 / 7

Doktorunuzun size önerdiği dozdan daha fazla almışsanız veya doz aşımı durumu varsa, hemen tıbbi müdahale için başvurunuz ve eğer mümkünse tablet ve/veya ambalajı dayanınızda götürünüz.

Doğru dozdan daha fazlasını alırsanız, kan basıncınızın çok fazla düşmesine ve kalbinizin düzensiz veya daha hızlı atmasına neden olabilir.

LAMART'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.LAMART kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız o dozu atlayınız ve sonrasında, dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.LAMART ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

LAMART almayı bırakırsanız kan basıncınız tekrar yükselebilir. İlacı almayı bırakmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LAMART'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

:10 hastadan en az 1'inde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAMART'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:

• Anjina pektoris (kalbe giden kan akımında yetersizliğe bağlı göğüs ağrısı)

• Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, kurdeşen gibi belirtileri içerir), bayılma

Bilinmiyor:

• Anjiyoödem (yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve yüzde şişme)

Daha önce anjina pektorisi olan hastalar, LAMART'ın dahil olduğu gruptaki ilaçlarla bu

5 / 7

atakların sıklığı, süresi ya da şiddetinde artış görebilirler.

İzole kalp krizi vakaları görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın:

• Baş ağrısı

• Kalbin hızlı atması

• Hızlı veya düzensiz kalp atışının hissedilmesi (çarpıntı)

• Yüzde, boyunda veya göğsün üst kısmında ani kızarma

• Ayak bileğinde şişme

Yaygın olmayan:

• Baş dönmesi

• Kan basıncında düşme

• Mide yanması

• Bulantı

• Mide ağrısı

• Deri döküntüsü

• Kaşıntı

• Kas ağrısı

• İdrar miktarında artış

• Yorgun veya halsiz hissetme

Seyrek:

• Uyku hali

• Senkop (bayılma)

• Kusma

• İshal

• Kurdeşen

• İdrara çıkma sıklığında artış

• Göğüs ağrısı

6 / 7

Bilinmiyor:

• Diş etlerinde şişme

• Karaciğer fonksiyonlarında değişiklikler (kan testi ile tespit edilir)

• Karından bir tüp ile uygulanan diyaliz sırasında bulanık sıvı oluşması

• Yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve yüzde şişme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. LAMART'ın saklanması

LAMART

'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LAMART'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAMART'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirtilen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ümraniye / İstanbul

Üretim Yeri:


Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / Kırklareli

Bu kullanma talimatı 09/06/2021 tarihinde onaylanmıştır.


7 / 7

İlaç Bilgileri

Lamart 10 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Lerkanidipin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.