Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Altargo %1 Merhem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar » Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler » Diğer Antibiyotikler » Retapamulin

KULLANMA TALİMATI

ALTARGO %1 merhem Deri üzerine uygulanır.

Etkin maddeler:Retapamulin 'dir. Her Ig merhem 10 mg retapamulin (%1 a/a) içermektedir.Yardımcı maddeler:Beyaz yumuşak parafın, hütii hidroksitoiuen.


Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


L ALTARGO nedir ve ne için kullanılır?


2. AL TARGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.ALT ARGO nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALTARGO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALT ARGO nedir ve ne için kullandır?

ALTARGO dermatolojik antibiyotikler adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir, etkin madde olarak retapamulin içerir.
ALTARGO pürüzsüz, beyazımsı renkte bir merhemdir. 5 g, 10 g veya 15 g'lık plastik vidalı kapağı bulunan alüminyum tüpler içerisinde bulunmaktadır.
ALTARGO, yetişkinlerde ve 9 ay ve üzeri çocuklarda, enfekte olmuş küçük kesikler, sıynklar, dikişli yaralar ve küçük bölgeleri etkileyen enfekte deri durumları dahil olmak üzere bakterilerin sebep olduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. ALTARGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALTARGO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Retapamulin veya ALTARGO'nun diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).

ALTARGO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;
• ALT ARGO merhem kullandığınızda, uyguladığınız bölge aşırı tahriş olursa.
Böyle bir durumda merhemi dikkatli bir şekilde silerek temizleyiniz ve doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz enfeksiyon için size başka bir tedavi uygulayacaktır.
Ayrıca;
• Tedavi uygulanmaya başladıktan 2-3 gün sonra enfekte bölgede düzelme görülmediği veya kötüleşme görüldüğü takdirde doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizin nasıl devam edeceğine doktorunuz karar verecektir.
• ALTARGO merhemi gözler, ağız, burun içi veya genital bölge ile temas ettirmeyiniz, merhemi yutmayınız.
• ALTARGO merhem apse tedavisinde kullanılmamalıdır.
• ALTARGO merhemi doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Merhemin uzun süreli kullanımı mantar dahil duyarlı olmayan mikroorganizmalann çoğalmasına neden olabilir.
• ALTARGO merhem, bütil hidroksitoluen içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (öm, kontakt dermatit) ya da gözlerde ve ıslak (mukoz) membranlarda tahrişe sebebiyet verebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALTARGO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içecekle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damamız.


Hamileyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. ALTARGO'yu hamilelik sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. ALTARGO'yu emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullammı

ALTARGO'nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

ALTARGO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALTARGO merhem, bütil hidroksitoluen içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (öm, kontakt dermatit) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALTARGO'nun diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kuUandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALTARGO nasıl kuUaııılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için taUmatlar:

Yetişkinlerde ve 9 ay ve üzeri çocuklarda: Beş gün süreyle etkilenen bölgeye günde iki kez ince bir merhem tabakası uygulanır.
18 yaşın altmdaki hastalarda tedavi edilen toplam yüzey alanı vücut yüzey alanının %2'sini geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu;

ALTARGO deriye uygulanır.
Merhemin uygulandığı alan steril bandaj veya gazlı bezle kapatılabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

9

ay ve üzeri çocuklarda normal yetişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanım:

Normal yetişkin dozu uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda normal yetişkin dozu uygulanır.

Eğer ALTARGO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALTARGO kullandıysanız:

Fazla olan merhem miktarını dikkatlice silerek temizleyiniz.

ALTARGO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALTARGO'yu kullanmayı unutursanız:
ALTARGO kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacı uygulayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında uygulaymız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALTARGO ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

Tedavinizi doktorunuza damşarak sonlandınmz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALTARGO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa, ALTARGO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli kaşıntı ya da döküntü, yüzde, dudaklarda ya da dilde şişlik

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

ALT ARGO için ciddi bir yan etki bulunmamaktadır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Merhemin uygulandığı bölgede tahriş
• Merhemin uygulandığı bölgede ağrı
• Merhemin uygulandığı bölgede kaşıntı
• Merhemin uygulandığı bölgede kızarıklık
• Merhemin uygulandığı bölgede deri iltihabı
Bunlar ALTARGO'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.ALTARGO'nun saklanması

ALTARGO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Açılmadan önce 25”C'nin altındaki oda sıcaklığmda saklayınız. Açıldıktan sonra 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 7 gün saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALTARGO 'yu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi

: GlaxoSmithKline İlaçlan San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza B Blok 34394 1. Levent/İstanbul

Üretici

: Glaxo Operations UK. Limited, İngiltere

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Altargo %1 Merhem

Etken Maddesi: Retapamulin

Atc Kodu: D06AX13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Altargo %1 Merhem-KT
 • Altargo %1 Merhem-KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Altargo % 1 Merhem 5 G
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.