Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Artril %5 Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » İbuprofen

ARTRIL %5 jel Cilt Üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her 100 gram jel 5 gram ibuprofen içerir.

• Yardıma maddeler:

Para-hidroksi benzoik asit metilesteri sodyum tuzu (metilparaben), karbopol 940, propilen glikol, trietanolamin, kamfor, levomentol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayımz.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ARTRIL nedir ve ne için kullanılır?


2. ARTRİLkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ARTRİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ARTRİL Hn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ARTRİL nedir ve ne için kullandır?

• ARTRİL, 100 g'lık tüplerde bulunur. ARTRİL'İn 100 gramı 5 gram ibuprofen İçerir,
• ARTRİL, ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.
• ARTRİL, adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

2. ARTRtL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARTRİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• İbuprofene veya ARTRİL içeriğindeki propilen glikole ve/veya parahidroksibenzoik asit metil esterine karşı aşın duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizma! ilaçlara karşı alerjiniz var ise
• Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya egzamanız var ise
• Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz ARTRİL'i kullanmayınız.

ARTRİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ARTRİL'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanjiması tavsiye edilmez.
Eğer:
• 14 yaşından küçük iseniz
• Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise
• Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise
• Derinizde kaşınma, döküntü var İse
ARTRİL ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.
Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz İle temasa geçiniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahİ olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


ARTRİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ARTRİL haricen kullanılır. Bu sebeple ARTRİL'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğiniz süresince doktorunuz gerekli olduğunu söylemedikçe ARTRİL'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne karışır. Bebek üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde anne sütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğunda uygulanan krem miktarı aşılmamalıdır ve uzun süreli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesi
düşünülmelidir.
Bebeklerin emzirme sırasmda bu ilacı vücutlarma almamaları için, emziren anneler bu ilacı meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ARTRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ARTRiL'in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir. Para-hidroksi benzoikasit metilesteri sodyum tuzu ise deriyi, gözü ve ağız burun iç yüzeyini hafif derecede tahriş edebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ARTRİL'in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ARTRIL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, ARTRIL günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık, 4-10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz.
• Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca her gün ARTRİL sürülmesi yeterli olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!
ARTRİL'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir. Bu sayede kremin deriden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ARTRiL'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Karaciğer / Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur. Deriden uygulanan ibuprofenin emil imi, sistem ik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasmm böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların tedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasmda böbrek fonksiyon bozukluğu gözükebilir.

Eğer ARTRİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTRIL kullandıysanız:

ARTRİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, kremi arındırıp su İle yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınızda veya kazara aldığmızı düşündüğünüzde doktorunuz İle temasa geçiniz.
Özel bir panzehiri yoktur.

ARTRIL kullanmayı unutursanız:

ARTRİL'i kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ARTRIL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ARTRİL'i doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz,

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ARTRİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ARTRİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük
• Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARTRİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
4/5
Aşağıdaki lerin herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
• İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı
• İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ARTRİL'in saklanması

ARTRIL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTRİL'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-lstanbul Tel : (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (O 288)427 10 00 Faks: (O 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Artril %5 Jel

Etken Maddesi: İbuprofen

Atc Kodu: M02AA13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Artril %5 Jel-KT
 • Artril %5 Jel-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Artril Jel %5 40 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.